Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір комісії на пошук контрагента з метою укладення угоди купівлі доларів США

Договір комісії на пошук контрагента з метою укладення угоди купівлі доларів США

ДОГОВІР КОМІСІЇ

на пошук контрагента з метою укладення угоди купівлі доларів США

м. ______________      "___"_________ 200__ р.

________________________ (найменування підприємства) надалі іменоване  "Фірма", в особі _________________ (посада) ____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі ______________________ (Статуту, положення) з одного боку, і ________________________ (найменування підприємства), надалі іменоване  "Клієнт", в особі ____________________ (посада) __________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі ________________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Клієнт доручає Фірмі знайти Контрагента по угоді з метою купівлі доларів США на суму _________ (______________(прописом)) USD за курсом не більше _________ (__________) грн. за 1 долар на загальну суму покупки ___________ (_____________(прописом)) гривень.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ЗОБОВЯЗАННЯ КЛІЄНТА:

2.1.1. При укладанні договору з Контрагентом по угоді виконує всі зобов'язання за названим договором повністю й у строк.

2.1.2. Після підписання договору з Контрагентом по угоді протягом трьох банківських днів переводить на рахунок Фірми її винагороду, що переходить у власність Фірми в день підписання акту приймання-передачі робіт за даним договором.

2.1.3. Якщо буде потреба зобов'язується надати документ (контракт), на підставі якого буде здійснюватися конвертація.

2.4. Протягом двох банківських днів з моменту одержання валюти на розрахунковий рахунок Клієнта, підписує акт приймання-передачі робіт за даним договором.

2.2. ЗОБОВЯЗАННЯ ФІРМИ:

2.2. Після підписання даного договору негайно розпочинає роботу з пошуку контрагента.

3. ОПЛАТА

3.1 За послуги за даним договором Клієнт виплачує Фірмі винагороду в гривнях у розмірі ____ (_________) відсотків від суми угоди в гривнях.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА:

4.1.1. У випадку невиконання п.п. 2.1.2., виплачує Фірмі пеню в розмірі ______ відсотка від суми угоди в гривнях за кожний день прострочення.

4.1.2. у випадку невиконання п. 2.4 виплачує Фірмі штраф в розмірі ______ відсотка від суми угоди в гривнях.

4.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФІРМИ:

4.2.1. У випадку розірвання договору, укладеного між Клієнтом і Контрагентом, зобов'язується повернути переведену на її рахунок винагороду протягом  трьох банківських днів з моменту одержання від Клієнта документа, що підтверджує факт розірвання вищезгаданого договору.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Всі розбіжності за даним договором вирішуються шляхом переговорів або відповідно до  діючого законодавства у судовому порядку.

6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ

6.1. Доручення, повідомлення й інші документи, підписані керівником і головним бухгалтером, завірені печаткою й передані протилежній стороні телефаксом, визнаються сторонами повноцінними юридичними документами.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. ___________________________________________________________

7.2. ___________________________________________________________

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1 Термін дії даного договору починається датою його підписання й закінчується "___"___________ 200__ р.

8.2. Даний Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

9 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ФІРМА:__________________________________

Телефон: __________________

Розрахунковий рахунок N __________________

в _________________________ банку міста ___________________

МФО _______________
КЛІЄНТ: _____________________________________

Телефон: __________________

Розрахунковий рахунок N _________________________

в _________________________ банку міста ___________________

МФО _______________
Підписи сторін:
Від ФІРМИ:                        Від КЛІЄНТА

________________ _____________________

М.П.                                    М.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Особливістю комісійних відносин є те, що під час укладення договору...
Теоретично, предметом договору комісії може бути висновок практично будь-якої угоди, однак на практиці найчастіше предметом договору...

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Таким чином сума боргу за розпискою в розмірі 3500 доларів США становить...
Оболонський районний суд м. Києва вул. Маршала Тимошенко, 2Є, Київ, Київська область, 04212

Тема: Цивільно-правові угоди І договори
Базові поняття й терміни. Цивільно-правові угоди, односторонні та багатосторонні угоди, форми угод, цивільно-правовий договір, умови...

Закон України «Про колективні договори І угоди»
Кіровоградським обласним комітетом профспілки працівників освіти І науки України з метою надання практичної допомоги при веденні...

Публічна оферта щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних...
Товариство з обмеженою відповідальністю «юкредит», що надалі іменується «Виконавець», пропонує укласти Договір про надання інформаційних...

Слід враховувати що форма попереднього договору повинна відповідати...
Отже, під час укладання попереднього договору основне чому слід приділити увагу: термін укладення основного договору, умови основного...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Договір комісії та особливості його застосування
Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року (далі – ЦК україни), договір комісії – це договір, за яким одна сторона (комісіонер)...

Запропонований тут договір завдатку регламентує передачу завдатку...
Цивільним кодексом України (ст. 570). Предметом завдатку може бути рухоме майно або кошти, що передаються боржником за укладеним...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Договір купівлі-продажу товарів №
Покупець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне

Договір про надання фінансового кредиту (договір 1)
Пт «Ломбард «Пектораль», далі-Кредитодавець, з однієї сторони, та Позичальник, вказаний в Специфікації (далі- сп), з іншої сторони,...

Підготовлений у рамках Трансатлантичної програми єс-сша підтримки...
Доба” за підтримки Міністерства освіти І науки України, Центру Мершона Державного університету штату Огайо (сша) та Центру громадянської...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдаткомБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт