Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ

ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ГПУ „Шебелинкагазвидобування”

Протокол № 74т від 24.07.2015р..
__________________ Данченко О.І.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


  1. Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9.

  2. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Начальник відділу забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг Калініченко Михайло Володимирович, тел., факс. (+3805749) 92-4-83.

Начальник ВОП та ПБ – Бебко Сергій Олексійович, факс. (+3805749) 92-4-75.
3. Предмет закупівлі (чи його частин): 22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (Знаки з охорони праці, пожежної, екологічної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, знаки безпеки для залізничних цистерн).

4. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про закупівлю: www.ugv.com.ua.

5. Строк поставки, надання послуг (виконання робіт): Серпень 2015 – грудень 2015р. Поставка партій товару здійснюється на протязі 15 календарних днів після надходження коштів від Покупця.

6. Подання цінових пропозицій:

6.1. Місце - ГПУ „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 (відділ забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг к. 51).

6.2. Строк – до 03.08.2015 р., до 09 год. 00 хв.

7. Розкриття цінових пропозицій:

7.1. Місце - ГПУ „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 “ЗАЛ ЗАСІДАНЬ”.

7.2. Дата і час – 03.08.2015 р., 10 год. 00 хв.
8. Процедура зменшення ціни:

8.1 До участі у процедурі розкриття пропозицій Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті.

Уповноваженні представники Учасника до настання кінцевого строку подання пропозицій повинні зареєструватись для участі у процедурі розкриття пропозицій. При цьому вони повинні надати наступні документи:

- засвідчену Учасником копію всіх заповнених сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також надати оригінал такого документа для ознайомлення;

- документ, яким представник уповноважується від імені Учасника бути присутнім на процедурі розкриття, підписувати за результатами проведення процедури розкриття протокол та заявляти або зменшувати ціну пропозиції Учасника (довіреність, доручення або інший документ).

8.2. Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями Учасників та оголошує найменування та цінову пропозицію кожного учасника і пропонує уповноваженим представникам Учасників розпочати процедуру зменшення ціни предмету закупівлі на крок, визначений в процедурі запиту цінових пропозицій додаток 4.

Початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча ціна із розкритих цінових пропозицій. Якщо серед Учасників, пропозиції яких не були відхилені виявляються Учасники з різним статусом платників податків, початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча серед Учасників ціна без ПДВ. Згоду на зменшення ціни пропозиції присутні представники Учасників підтверджують шляхом підняття картки і оголошенням нової запропонованої ціни.

Якщо після триразового оголошення кінцевої ціни, жоден з Учасників не запропонував нової ціни, торги припиняються.

Кінцеві ціни вносяться до протоколу розкриття.

У протоколі розкриття зазначається початкова і кінцева ціна пропозицій Учасника.

Протягом одного дня з дня проведення процедури запиту цінових пропозицій Учасник повинен надати Замовнику оригінал підтвердження (гарантії) остаточної цінової пропозиції по предмету закупівлі в цілому або по кожному лоту окремо. Причому, якщо під час процедури закупівлі мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником.

9. Строк дії цінової пропозиції: цінова пропозиція повинна бути дійсною протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.

10. Валюта та ціна пропозиції: валюта пропозиції – національна валюта України (гривня). У складі ціни Учасник повинен врахувати всі витрати (в т.ч. податки та інші збори і обов’язкові платежі). При розгляді комітетом з конкурсних торгів цінових пропозицій учасників з різним статусом платників податків приймається для порівняння ціна пропозиції (без ПДВ).

11. Форма цінової пропозиції: цінова пропозиція Учасника має бути складена згідно форми, (Додаток 1), яка підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою* Учасника.

*У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, то копії вищевказаних документів повинні містити лише підписи Учасника – фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

12. Вимоги до оформлення цінової пропозиції:

  • пропозиція подається у запечатаному конверті не пізніше встановленого строку в запиті цінових пропозицій;

  • на конверті повинно бути зазначено: адресу та назву замовника:

  • Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування” 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 кім. 51,

  • назву, юридичну адресу та код ЄДРПОУ Учасника, надписи:

Цінова пропозиція на закупівлю 22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (Знаки з охорони праці, пожежної, екологічної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, знаки безпеки для залізничних цистерн).

  • не розкривати до 10 год 00 хв. до 03.08.2015 року”.

- „цінова пропозиція” повинна бути прошита, пронумерована та скріплена на зворотньому боці печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника та складатися з:

а) цінової пропозиції складеної згідно форми (Додаток 1);

б) заповненого проекту договору (з додатками), який повинен бути підписаний уповноваженою особою учасника та містити печатку учасника.

в) оригінал або копію одного з наступних документів, де вказано засновників, учасників та їх частки в статутному фонді товариства, станом на дату подання цінової пропозиції учасником (статут, установчий договір, витяг з Єдиного державного реєстру, інше), (для Учасників - юридичних осіб).

Для акціонерних товариств – оригінал довідки від учасника, з інформацією про акціонерів (фізичних /юридичних осіб), які володіють, пакетом акцій що становить не менше ніж 5 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі з визначенням їх часток в статутному фонді товариства.

г) Документи, які надає Учасник процедури закупівлі в складі своєї пропозиції, щодо предмета закупівлі.
13. Визначення переможця:

Переможець визначається рішенням Замовника за найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків Учасників або (без ПДВ) при різному статусі платника податків Учасників.

14. Переможець процедури закупівлі пропозиція якого буде акцептована та з яким буде укладено договір згідно Додатку 2, повинен надати замовнику документи зазначені в Додатку 3 протягом одного дня з дати акцепту до моменту укладання договору.

15. Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (Знаки з охорони праці, пожежної, екологічної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, знаки безпеки для залізничних цистерн).п/п


Найменування продукції,
повна її характеристика


Од. виміру

К-ть

1

Знак. А=280 мм, b=210 мм. Газ! Стороннім вхід заборонено. Пластик 2мм

шт.

112

2

Знак попереджувальний. А =300 мм. Легкозаймисті матеріали. Пластик 2мм

шт.

27

3

Знак попереджувальний. А =180 мм. Небезпечна електрична напруга. Пластик 2мм

шт.

10

4

Знак зобов’язувальний. D =250 мм. Необхідно працювати в захисному щитку. Пластик 2мм.

шт.

10

5

Знак безпеки ПГ (пожежний гідрант) на світловідбиваючій плівці 350х450 мм

шт.

68

6

Знак безпеки ПВ (пожежний водойом) на світловідбиваючій плівці 350х450 мм

шт.

25

7

Знак попереджувальний. Трикутник А =300 мм. Газ! Вибухонебезпечно. Пластик 2мм

шт.

171

8

Знак. А= 210 мм, b= 280 мм. Прохід заборонено. Пластик 2мм

шт.

40

9

Знак. А =280 мм, b =210мм. Вогневі роботи. Пластик 2мм

шт.

25

10

Знак. А =280 мм, b =210мм. Газонебезпечні роботи. Пластик 2мм

шт.

33

11

Знак. А =280 мм, b =210мм. Випробування! Небезпечно для життя. Пластик 2мм

шт.

20

12

Знак. А =280 мм, b =210мм. Стій! Напруга. Пластик 2мм

шт.

50

13

Знак. А =240 мм, b =130мм. Не закривати! Працюють люди. Пластик 2мм

шт.

50

14

Знак небезпеки. Легкозаймисті рідини. 250х250мм. Для Ж/д цистерн. Самокліюча плівка

шт.

248

15

Знак вказівний. A =150 мм, b =150мм. Вогнегасник. Плівка

шт.

250

16

Знак. 400х300мм. Небезпечна зона. Пластик 2мм

шт.

75

17

Знак. Пояснюючий напис (Метанол-отрута! Небезпечно для життя) 400х180мм. Пластик 2мм.

шт.

7

18

Знак вказівний. A =250 мм, b =300мм. Місце куріння. Пластик 2мм

шт.

22

19

Плакат вказуючий a =240 мм, b =130мм. Заземлено. Пластик 2мм

шт.

25

20

Плакат забороняючий a =240 мм, b =130мм. Не вмикати! Робота на лінії. Пластик 2мм

шт.

25

21

Плакат забороняючий a =240 мм, b =130мм. Не вмикати! Працюють люди. Пластик 2мм.

шт.

41

22

Плакат забороняючий a =240 мм, b =130мм. Не відкривати! Працюють люди. Пластик 2мм

шт.

48

23

Знак попереджувальний. А =300 мм. Вибухонебезпечні речовини. Пластик 2мм.

шт.

32

24

Знак попереджувальний. А =300 мм. Небезпечна електрична напруга. Пластик 2мм.

шт.

127

25

Знак попереджуючий. А =300 мм Підвішений вантаж. Пластик 2мм

шт.

26

26

Знак зобов’язувальний. D =250 мм. Необхідно носити захисний шолом! Пластик 2мм. (Згідно Технічного регламенту, Постанова №1262 від 25.11.2009)

шт.

67

27

Знак зобов’язувальний. D =250 мм. Необхідно носити захисний одяг. Пластик 2мм. (Згідно Технічного регламенту, Постанова №1262 від 25.11.2009)

шт.

22

28

Знак зобов’язувальний. D =250 мм. Необхідно носити захисне взуття. Пластик 2мм. (Згідно Технічного регламенту, Постанова №1262 від 25.11.2009)

шт.

20

29

Знак приписуючий. D =250 мм. Працювати з використанням засобів захисту органів дихання!Пластик 2мм

шт.

8

30

Знак приписуючий. D =250 мм. Працювати з використанням засобів захисту органів слуху! Пластик 2мм

шт.

18

31

Знак приписуючий. D =250 мм. Працювати в захисних окулярах! Пластик 2мм

шт.

4

32

Знак заборони. D =250 мм. Відкритий вогонь, відкрите світло і куріння заборонено. Пластик 2мм. (Згідно Технічного регламенту, Постанова №1262 від 25.11.2009 та ДСТУ ISO 6309:2007)

шт.

120

33

Знак заборони D =250 мм. Забороняється палити. Пластик 2мм

шт.

104

34

Знак вказівний. A =250 мм, b =250мм. Вогнегасник. Пластик 2мм

шт.

50

35

Плакат. 300х400мм. В'їзд без іскрогасника заборонено. Пластик 2мм

шт.

54

36

Знак. a =250 мм, b =250мм. Пожежний кран- комплект. Самокліюча плівка.

шт.

591

Рік виготовлення продукції

2015 р. , але не раніше того місяця, в якому поставляється товар.

2

Місце призначення
(склад (станція) вантажоотримувача)

Україна, Харківська область, Балаклійський район, с. Андріївка, в'їзд Першотравневий 4 (Склад №2 ГПУ "Шебелинкагазвидобування")

3

Базис поставки згідно
ІНКОТЕРМС-2010

FCA – автотранспортом Покупця згідно з Міжнародними правилами тлумачення торгових термінів «ІНКОТЕРМС-2010»

4

Вимоги до тари та упаковки

Згідно заводської упаковки. Тара – неповоротна.

5

Строки поставки товару

Серпень 2015 – грудень 2015р. Поставка партій товару здійснюється на протязі 15 календарних днів після надходження коштів від Покупця.

6

Транспортні витрати та інші витрати

За рахунок Покупця

7

Гарантія на товар

12 місяців з моменту отримання товару Покупцем.

8

Умови оплати

100% попередня оплатаДодаток 1
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт