Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна


«__» ______201__р.

Шевченківський районний суд м. Києва

03680, м. Київ, вул.Дегтярівська, 31-А


Позивач:


_________________________

Адреса: __________________

Тел. _______________


Представник Позивача:

_________________________

Адреса: __________________

Тел. _______________


Відповідач:
Третя особа:
Позов немайнового характеру

Публічне акціонерне товариство « _____ Банк»

_________________________

Адреса: __________________

Тел. _______________

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Кобелєва Алла Михайлівна

01054, м. Київ,

вул. Дмитрівська, 33-35, літ "Д"

тел.: (044) 486-65-10
ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню
____ __________ 201___ року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобелєвою Аллою Михайлівною вчинено виконавчий напис за реєстровим номером 301 (копія виконавчого напису нотаріуса додається – додаток № 2) за договором іпотеки, посвідченим Ковальчуком О.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 20.06.2007 року (копія договору іпотеки додається – додаток № 3), укладеного між позивачем та відповідачем в забезпечення виконання зобов'язань ___________________ за кредитним договором № ____________ від ___.____.2007р. (копія кредитного договору про додається – додаток № 4) про стягнення з позивача на користь відповідача грошових коштів у розмірі 2 506 061 (два мільйони п’ятсот шість тисяч шістдесят одна) грн. 86 коп., з яких: сума заборгованості за кредитом складає у розмірі 168 966, 99 доларів США, еквівалент в гривні становить 1 350 550 (один мільйон триста п’ятдесят тисяч п’ятсот п’ятдесят) грн. 19 коп., сума заборгованості по сплаті відсотків складає 116 156, 64 доларів США, еквівалент в гривні становить 928 439 (дев’ятсот двадцять вісім тисяч чотириста тридцять дев’ять) грн. 99 коп., сума комісії у розмірі 9 777, 96 доларів США, еквівалент у гривні - 78 155 (сімдесят вісім тисяч сто п’ятдесят п’ять) грн. 22 коп.; сума пені складає 16 231,57 доларів США, еквівалент у гривні становить 129 738 (сто двадцять дев’ять тисяч сімсот тридцять вісім) грн. 95 коп., сума штрафу у розмірі - 2 186, 60 доларів США, еквівалент у гривні - 17 477 (сімнадцять тисяч чотириста сімдесят сім) грн. 49 коп. та сума плати за вчинення виконавчого напису складає 1700 (одна тисяча сімсот) грн.

Відповідно до ч.1 ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Згідно із ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування. Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням.

Відповідно до ч.12 ст. 110 Цивільного процесуального кодексу України позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, можуть пред'являтися також за місцем його виконання.
Спір про визначення вчиненого нотаріусом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса розглядається судом за позовом боржника до стягувача.

Отже, у ч. 12 ст. 110 Цивільного процесуального кодексу України визначається підсудність зазначених позовів, що пред'являються до стягувача, а саме про:

- визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню;

- повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса.

При зверненні із зазначеними позовними вимогами особа може обирати суд, що буде розглядати цивільну справу, із таких судів:

- за місцезнаходженням відповідача, тобто стягувача за виконавчим написом нотаріуса;

- за місцем виконання виконавчого напису нотаріуса.

Позивач вирішив подати позов до Шевченківського районного суду м. Києва, за місцем знаходження стягувача, тобто юридичною адресою ПАТ «__________», а тому правила підсудності не порушені.

Вважаю, що здійснений виконавчий напис від ___ _____ 201__ року, є незаконним та такими, що не підлягає виконанню у зв’язку із наступним.

Відповідно до договору іпотеки предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме: земельна ділянка (кадастровий № _______________), загальною площею 0,1499 га, яка розташована на території _________, Бородянського району, Київської області. У ст. 2 Договору Іпотеки зазначено, що предмет Іпотеки належить ___________., що підтверджується Державним актом на право власності на земельну ділянку серії ___ № _____, виданого Бородянським районним відділом земельних ресурсів ___ травня 2007 року на підставі договору дарування земельної ділянки від ___.___.200_ року № -________.

Відповідно до п. 5.3 ст. 5 Договору Іпотеки звернення стягнення на предмет іпотеки може відбутися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Згідно Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна на згадуваній земельній ділянці розташований житловий будинок, який є єдиним місцем проживання позивача, його дружини та малолітнього сина (копії довідки з реєстру та довідки виконкому сільради про зареєстрованих осіб додаються – додатки №№ 5, 6).

Позивач вважає що вищенаведений спосіб звернення стягнення на його земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок є незаконним та порушує його конституційні права, закріплені Конституцією України, на підставі наступного.

Порядок та умови вчинення виконавчого напису нотаріусом передбачений, зокрема, главою 14 Закону України «Про нотаріат» № 3425-ХІІ від 02.09.1993 року, Постановою КМУ від 29.06.1999 року № 1172 «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» та Наказом МЮУ від 03.03.2004 року № 20/5 «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України».

Постановою Кабінету Міністрів України р. за 1172 від 29.06.1999 року «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» з посиланням на статтю 87 Закону України «Про нотаріат», затверджен перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Статтею 87 Закону України «Про нотаріат» № 3425-ХІІ від 02.09.1993 року передбачається стягнення грошових сум або витребування від боржника майна шляхом вчинення нотаріусами виконавчих написів на документах, що встановлюють заборгованість.

Статтею 33 Закону України "Про іпотеку" передбачено, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Частиною 3 тієї ж ст. 33 Закону "Про іпотеку" передбачається звернення стягнення на предмет іпотеки, шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса.

Згідно ст. 87 Закону «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Стаття 88 цього ж Закону вказує на те, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.

Як вбачається із наведених вище норм актів законодавства України звернення стягнення на нерухоме майно юридичних осіб та фізичних осіб - боржників, включаючи нерухоме майно, яке є предметом іпотеки може здійснюватися шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, що встановлюють заборгованість. Але зазначені норми не можуть застосовуватися при зверненні стягнення на житлове нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності громадянам України, виходячи з наступного.

Частина 3 ст. 47 Конституції України визначає, що «ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду». Тобто міститься пряма та безальтернативна вказівка на можливість вирішення питання щодо примусового позбавлення житла лише за наявності рішення суду. А з огляду на те, що Конституція України є Основним Законом України, згідно її ж преамбули, та має найвищу юридичну силу відповідно до ст. 8 Конституції України і її норми є нормами прямої дії, тобто такими, що не потребують додаткового врегулювання та закріплення іншими нормативно правовими актами, то і відповідно ці правовідносини є чітко врегульованими та мають завершений вигляд.

Застосовний характер даних положень відзначений в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 01 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», яка також відмічає, що з огляду на найвищу юридичну силу та пряму дію норм Конституції України, «це зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватись насамперед нормами Конституції України».

Таким чином інший порядок примусового позабавлення житла відмінного від судового, передбаченого в чинних законодавчих актах в цій частині прямо суперечать наведеним вище вимогам Конституції України, а саме вчинення виконавчого напису нотаріуса і подальшого його виконання органами державної виконавчої служби.

Окрім того слід зазначити, що відповідно до статті 124 Конституції України, правосуддя в України здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Вказані норми статті 124 Конституції України однозначно свідчать про те, що захист порушеного або оспорювного права чи охоронюваних законом інтересів будь якої особи в тому числі відповідача-1 повинна здійснюватися в судовому порядку.

У відповідності із з першим пунктом розділу XV “Перехідні положення” Конституції України, закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України.

Таким чином у правовідносинах з громадянами України, не може застосуватися з моменту набрання чинності Конституції України:

- положення статті 87 Закону України «Про нотаріат», що дає право здійснювати стягнення грошових сум або витребування від боржника шляхом вчинення нотаріусами виконавчих написів на документах, що встановлюють заборгованість;

- положення Постанови Кабінету Міністрів України р. за № 1172 від 29.06.1999 року «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» з посиланням на статтю 87 Закону України «Про нотаріат», затверджен перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів;

Також не можуть застосуватися у правовідносинах з громадянами України положення ч.2 статті 33 Закону України "Про іпотеку" згідно якого передбачається звернення стягнення на предмет іпотеки, шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса, так як дане положення суперечить статті 47 Конституції України.

За приписами ч.1. ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а в основу цивільного законодавства України відповідно до ч.1 ст. 4 ЦК України становить Конституція України.

Відповідно до ч.1 ст. 228 ЦК України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Згідно ч.2 ст. 228 ЦК України правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

Відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Згідно з ч.1 ст. 117 ЦК України недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини.

З огляду на наведене вбачається, що окрема частина договору іпотеки, а саме положення п. 5.3 ст. 5 в частині звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса є нікчемними згідно ч.2 ст. 228 ЦК України, так як порушують публічний порядок та спрямована на порушення конституційних прав позивача, тому відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України визнання такого окремого правочину недійсним судом не вимагається.

У зв’язку з виниклою простроченою заборгованістю позичальника за договором кредиту та неналежне виконання позичальником цього договору, відповідач з метою звернення стягнення заборгованості з іпотекодавця, яким є позивач керуючись окремою частиною недійсного – нікчемного правочину, а саме п. 5.3 ст. 5 договору іпотеки звернувся до Третьої особи з заявою про вчинення виконавчого напису нотаріуса на договорі іпотеки.

В порушення ст. 47 Конституції України 11 березня 2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобелєвою Аллою Михайлівною вчинено виконавчий напис за реєстровим номером 301.

Позивач вважає, що виконавчий напис є таким, що не підлягає виконанню, так як не є рішенням суду, а тому, виходячи з положень Конституції України, які є нормами прямої дії, відповідач не мав права звертатися до третьої особи, а остання не мала права вчиняти виконавчий напис, на підставі якого позивач фактично позбавляється житла.

Таким чином, Приватний нотаріус, з підстав передбачених ст. 49 Закону України «Про нотаріат», зобов’язаний був відмовити у здійсненні такої нотаріальної дії як вчинення виконавчого напису про звернення стягнення на предмет іпотеки, проте вчинив таку нотаріальну дію в зв’язку з чим і порушив вимоги Закону.

При таких обставинах, у відповідності до ст. 50 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Отже, вчинений виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, Кобелєвою Аллою Михайлівною про звернення стягнення на предмет іпотеки від 11 березня 2014 року за реєстровим номером 301 підлягає скасуванню, з підстав викладених вище, в судому порядку. 

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 47, 124 Конституції України; ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 7, 49, 50 Закону України «Про нотаріат», - 

П Р О Ш У:

 1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

 2. Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис від ____ ________ 201__ року вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Кобелєвою Аллою Михайлівною зареєстрований в реєстрі № _, яким звернуто стягнення на земельну ділянку площею 0, 1499 га кадастровий № ___________, яка розташована на території ____________, Бородянського району, Київської області, що належить на праві власності _______________.

 3. Скасувати виконавчий напис від _____ _______ 201__ року вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Кобелєвою Аллою Михайлівною зареєстрований в реєстрі № _________, яким звернуто стягнення на земельну ділянку площею 0, 1499 га кадастровий № _____________, яка розташована на території смт. _________, Бородянського району, Київської області, що належить на праві власності ____________________.

 4. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «______________» на користь ______________ витрати по сплаті судового збору у сумі __________ грн.


ДОДАТКИ:

 1. Доказ сплати судового збору.

 2. Копія виконавчого напису нотаріуса від ___.____201___р.

 3. Копія договору іпотеки від __.____.2007р.

 4. Копія кредитного договору від ____.____.2007р.

 5. Копія довідки з реєстру.

 6. Копія довідки виданої виконкомом сільради про зареєстрованих осіб.

 7. Копія довіреності

 8. Копія позовної заяви та додатки до неї для відповідача та третьої особи у двох екземплярах.Представник Позивача

______________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального...
Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна
Відділ державної виконавчої служби Солом’янського районного управління юстиції в м. Києві

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Під умовною назвою «спадкування нерухомості з іноземним елементом» розглянемо такі випадки

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, член...
...

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, член...
Питання засвідчення вірності копій документів І виписок з них. Засвідчення справжності підпису на документах

Ат «товариство» м. Харків, вул. Іванова, 7 Голові правління
Нотаріус Марія Петрівна, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, повідомляю, що від Акціонерного товариства...

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін...
Дніпропетровського гуманітарного університету, приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу
...

Приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу
Згідно зі ст. 1233 ЦК україни заповітом є особисте розпорядження особи на випадок її смерті

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу позовне провадження при спадкуванні
Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (держава Україна, Автономна Республіка Крим,...

Кандидат юридичних наук, приватний нотаріус Севастопольського міського нотаріального округу
Так сталося, що професія «нотаріус» — переважно жіноча професія. Крім того, що нотаріуси-жінки — грамотні досвідчені спеціалісти,...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу
Посвідчення договорів найму або позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремих частин)

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Описано процедуру вжиття заходів до охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно...

Приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу
...

Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу,...
Дніпропетровського міського нотаріального округу, доцент кафедри громадсько-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського...

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Семенова Ганна Володимирівна
Відповідно умов кредитного договору сума кредиту у 182 312 грн.,24 коп була надана для придбання автомобіля марки volkswagen модель...

Приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу
Разом з тим в законодавстві відсутнє чітке визначення права користування дітей майном своїх батьків І їх прав щодо нього

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Банк «Контракт», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Банк «Контракт» в якості забезпечення кредитного договору...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт