Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

З конкурсних торгів

З конкурсних торгів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету

з конкурсних торгів

БУ «Укрбургаз»

ДК „Укргазвидобування”

НАК „Нафтогаз України”

__________________Матійченко С.В.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


 1. Найменування та місцезнаходження замовника: філія бурове управління «Укрбургаз» Дочірньої Компанії «Укргазвидобування» ПАТ Національної Акціонерної Компанії «Нафтогаз України», 04053, Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська,86, поштовий індекс: 63304.
 1. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

з технічні питання – Петрик Ігор Володимирович - тел. (05744) 7-29-11;

щодо проведення процедури закупівлі – Новіков Сергій Олексійович - тел. (057 44) 7-24-35, rp-tender-burgaz@gasdob.com.ua;


 1. Предмет закупівлі (чи його частин): 74.20.3 – інженерні послуги (послуги з паспортизації будівель та споруд ШВБР і ШВТТіСТ).
 1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.ugv.com.ua.
 1. Строк та місце поставки товару, надання послуг та виконання робіт: до 31.07.2013, за місцем розташування об’єктів Замовника


6. Подання цінових пропозицій:

6.1. Місце - Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 86 (Відділ забезпечення процедури закупівлі товарів робіт і послуг);

6.2. Строк - 14.12.12р., 09 год. 00 хв.
7. Розкриття цінових пропозицій:

7.1. Місце - Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 86 (Зал нарад);

7.2. Строк - 14.12.2012р., 10 год. 00 хв.
8. Строк дії цінової пропозиції: цінова пропозиція повинна бути дійсною протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.

9. Шкала розрахунку кроку процедури закупівлі
9.1. Перший крок процедури закупівлі здійснюється шляхом зменшення вартості цінової пропозиції Учасника на суму визначену в шкалі вартості кроків (за вибором Учасника):

9.2. У разі, якщо жоден з Учасників не пропонує зменшення своєї цінової пропозиції згідно до однієї зі шкал кроку торгів, а також не всі Учасники проголосили кінцеву цінову пропозицію Замовник пропонує зменшувати цінові пропозиції на будь-які величини. При цьому Учасник повинен назвати чергову цінову пропозицію.

Вартість кроку торгів

1 000, 00 грн.

5 000, 00 грн.

10 000,00 грн.

20 000,00 грн.

Різниця між запропонованою Учасником ціновою пропозицією та найнижчою ціновою пропозицією


9.3. За результатами проведеного запиту цінових пропозицій, Замовник укладає договір на поставку продукції з Учасником-переможцем запиту. Причому, якщо під час процедури мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником. Сума укладеного договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.
10. Валюта та ціна пропозиції: валюта пропозиції – національна валюта України (гривня). У складі ціни Учасник повинен врахувати всі витрати (в т.ч. податки та інші збори і обов’язкові платежі). При розгляді комітетом з конкурсних торгів цінових пропозицій учасників з різним статусом платників податків приймається для порівняння ціна пропозиції (без ПДВ).
11. Форма цінової пропозиції: цінова пропозиція має бути складена згідно форми, яка додається (Додаток 1). Пропозиція підписується уповноваженою особою та затверджується печаткою організації. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.
12. Вимоги до оформлення цінової пропозиції:

- пропозиція подається у запечатаному конверті не пізніше встановленого строку;

- на конверті повинно бути зазначено: адресу та назву замовника: БУ «Укрбургаз» ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", 63304, Харківська область м. Красноград, вул.. Полтавська, 86, відділ забезпечення процедури закупівлі товарів робіт і послуг, назву, юридичну адресу та код ЄДРПОУ Учасника, надписи: „Цінова пропозиція на закупівлю 74.20.3 – Інженерні послуги (послуги з паспортизації будівель споруд) не розкривати до 10 год 00 хв. „14” грудня 2012 року”.

- цінова пропозиція повинна бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника. Якщо у складі цінової пропозиції нараховується більш ніж одна сторінка, цінова пропозиція повинна бути прошита, пронумерована та скріплена на зворотньому боці печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника.

13. Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Послуги з паспортизації будівель та споруд відділень БУ «Укрбургаз» у Харківськ й обл.п/п


Найменування об’єктів

Адреса об’єктів

Об’єм, м3

1

Прохідна «Т»

с. Андріївка

84

2

Будівля оздоровчого комплексу «К»

с. Андріївка

4 752

3

Будівля оздоровчого комплексу «Л-3»

с. Андріївка

6 412

4

Будівля управління «В-3»

с. Андріївка

6 056

5

Диспетчерська ПММ «Ж-1»

с. Андріївка

295

6

Котельня на 3 котла

с. Андріївка

2 851

7

Столова «Д»

с. Андріївка

3 140

8

Котельна «Н-1»

с. Андріївка

1 529

9

Ремонтно-профілактичні майстерні «Б-1»

с. Андріївка

14 976

10

Ремонтно-механічні майстерні «Е-1»

с. Андріївка

9 235

11

Підвальне приміщення «З-1»

с. Андріївка

194

12

Будівля КПП з диспетчерською «А-3»

с. Андріївка

640

13

Адмінбудівля ШВБР

с. Андріївка

3 203

14

Будівля ПРЦ БО з кузнею

с. Андріївка

5 679

15

Будівля ВМЗ

с. Андріївка

340

16

Будівля медпункту

с. Андріївка

592

17

Будівля складу електроматеріалів

с. Андріївка

3 718

18

Будівля центрального складу

с. Андріївка

2 539

19

Будівля складу хімреагентів

с. Андріївка

3 276

20

Будівля цеху опресовки труб та побутові приміщення

с. Андріївка

8 385

21

Будівля ремонту вибійних двигунів

с. Андріївка

2 227

22

Будівля цеху пусконалагоджувальних робіт

с. Андріївка

1 624

23

Будівля інструментального майданчику

с. Андріївка

6 296

24

Будівля ЦІТС

с. Андріївка

661

25

Будівля КВПіА

с. Андріївка

918

26

Будівля майстерні з ремонту зварювальних агрегатів

с. Андріївка

794

27

Будівля телятнику

с. Андріївка

2 230

28

Будівля для роздавання нафтопродуктів

с. Андріївка

153

29

Будівля компресорної

с. Андріївка

95

30

Будівля опресувальної дільниці

с. Андріївка

406

31

Будівля гаража

с. Андріївка

4 537

32

Будівля про рабської РБД

с. Андріївка

386

33

Будівля складу зберігання пропанових балонів

с. Андріївка

115

34

Будівля складу лакофарбових виробів

с. Андріївка

355

35

Будівля складу дільниці нестандартного обладнання № 20

с. Андріївка

878

36

Будівля овочесховища

с. Андріївка

1 120

Місце проведення робіт: за місцем розташування будівель та споруд Замовника

Умови оплати: по факту виконаних робіт на протязі 45 банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт

Умови і термін виконання робіт: до 31.07.2013 р. Роботи по паспортизації та сертифікації виконати на протязі 42 календарних днів після підписання договору. Транспортні витрати на переміщення персоналу Виконавця до місця надання послуг включається в вартість виконаних робіт

Гарантійний термін: виконавець гарантує якість і надійність проведених робіт протягом гарантійного терміну. Термін усунення недоліків у роботі – 5 днів з моменту повідомлення Замовником Виконавця про виявлення таких недоліків

14. Істотні умови договору:

Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

- кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

- порядок здійснення оплати;

- сума, визначена у договорі;

- термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

- строк дії договору;

- права та обов'язки сторін;

- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від

реального фінансування видатків;

- відповідальність сторін.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник за згодою Замовника вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Проект договору Додаток № 2


 1. У складі пропозиції Учасник повинен надати наступні документи:


І. Кваліфікаційні критерії:

1. Документи, підтверджуючі наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

1.1. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про наявність у Учасника необхідного обладнання для виконання робіт, надання послуг відповідно до документації.
2. Документи, підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

2.1. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про осіб, які будуть залучені до виконання договору, їх кваліфікацію та досвід.
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

3.1. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію щодо виконання аналогічних договорів ( з зазначенням контрагентів та контактних осіб (телефонів).
ІІ.Вимоги:

1. Підтверджуючі документи про те, що Учасник провадить відповідну господарську діяльність.

1.1. Копія установчого документу в повному обсязі (статут, положення).

1.2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ чи єдиного податку.

1.3. Копія свідоцтва платника податків (про перебування на податковому обліку) форма №4 ОПП.

1.4. Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

1.5. Довідка за підписом представника Учасника про відсутність заборгованості перед бюджетом за податками і зборами;

1.6. Довідка за підписом представника учасника про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом.

1.7. Довідка про фактичне місцезнаходження Учасника та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особі, яка виконує його функції.
2. Документи, що підтверджують повноваження Учасника (представника Учасника) на укладення договору про закупівлю.

2.1. Документи, що підтверджують правомочність представника Учасника на укладання договору про закупівлю: копію протоколу рішення засновників, копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду, оригінал довіреності або ін. документ (з наданням копії паспорту на даного представника).
Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для Учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.
3. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

та які надаються до відділу безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надають наступні документи:

Копії, завірені Учасником - переможцем:

а). статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е). баланс підприємства за останній звітний період (у відповідності до статті ___ Податкового Кодексу України);

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

к). довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.

Додаток 1

(Зразок оформлення цінової пропозиції)

Голові комітету

з конкурсних торгів

БУ «Укрбургаз»

ДК “Укргазвидобування”

НАК „Нафтогаз України”

Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
74.20.3 – Інженерні послуги (послуги з паспортизації будівель та споруд)
Уважно вивчивши комплект документації, цим подаємо на участь у процедурі закупівлі свою пропозицію:

 1. Повне найменування Учасника ___________________________________________

 2. Адреса (юридична та фактична) _________________________________________

 3. Телефон/факс (відповідального за проведення торгів) _________________________________________________________

 4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________

 5. Код ЄДРПОУ _________________________________________________________
 1. Загальна вартість пропозиції без ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________
Крім того ПДВ, грн.

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________
Загальна вартість пропозиції * з ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

*Загальна вартість пропозиції розрахована згідно з додатками до проекту договору.

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між Нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для Нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити Нашу чи всі пропозиції Учасників згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо нашу пропозицію буде акцептовано, Ми беремо на себе зобов’язання укласти з Вами договір, на умовах запропонованих в документації, не раніше ніж через 3 дні та не пізніше ніж через 21 день з дня акцепту пропозиції.
__________________________________________

(Посада, підпис)

МП

.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою*.
Додаток № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

на виконання робіт

на надання послуг

м. Красноград «___» ___________ 2012 р.
Дочірня Компанія „Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України", в подальшому Замовник, що є резидентом України та має статус платника консолідованого податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим Кодексом України, в особі _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________ який діє на підставі довіреності ___________________________________________ з однієї сторони, та _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Підрядник , що є платником податку на додану вартість на загальних умовах, передбачених Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств" в особі ___________________________________ , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому Сторони, керуючись Постановою КМУ від 17.10.08 №921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» уклали цей Договір, в подальшому Договір, про наступне:

1. Предмет

 1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик, своїми силами, а також необхідними матеріалами виконати роботи з паспортизації будівель і споруд та сертифікації і інструментального обстеження будівельних конструкцій, за завданням Замовника відповідно до умов Договору та здати у встановлений строк роботу, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити закінчену роботу.

1.2. Перелік будівель і споруд, будівельних конструкцій, що потребують паспортизації та сертифікації, визначений у Додатку №1, що є невід’ємною частиною цього договору.

1.3. Роботи виконуються на місці розташування будівель і споруд та будівельних конструкцій Замовника за адресою: ________________________.

1.5.Обсяг, перелік і зміст робіт визначаються у кошторисній документації, що є невід'ємною частиною договору та погоджується сторонами.

2.Строк виконання робіт

 1. Початок виконання робіт – грудень 2012 р..

 2. Закінчення виконання робіт - до 31 липня 2013 р.

2.3. Строк виконання робіт передбачений у Графіку виконання робіт (Додаток № 2) до Договору, який є його невід'ємною частиною.
3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Підрядник має право:

3.1.1. Вносити пропозиції Замовнику щодо виконання робіт та оформлення документації.

3.1.2. За письмовою згодою Замовника залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи. Підрядник зобов’язаний надавати Замовнику інформацію про предмет договору, найменування та адресу субпідрядника та інформувати Замовника про порядок виконання умов договору субпідрядником.

3.2. Підрядник зобов'язаний:

3.2.1. Приступити до виконання робіт не пізніше 5 днів після підписання договору та виконувати роботи в терміни, визначені Договором.

3.2.2. Забезпечувати високу якість робіт і здійснювати постійний ефективний контроль за виконанням цих робіт.

3.2.3. Здійснювати контроль матеріалів і устаткування, своєчасно замінювати неякісний матеріал.

3.2.4. Забезпечити виконання необхідних заходів з техніки безпеки під час проведення робіт.

3.2.5. Виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання робіт у відповідності з документацією, нормами і правилами, та інформувати Замовника про хід виконання робіт.

3.2.6. Своєчасно попереджати про всі обставини, які загрожують якості або придатності результату роботи.

3.2.7. Забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, визначити осіб, відповідальних за її ведення.

3.2.8. Виконати інші зобов'язання, передбачені Договором.

3.2.9. За власний кошт виправляти недоліки у роботі у встановлений строк або доручити виправлення іншій особі за рахунок Підрядника.

3.3. Замовник має право:

3.3.1. Безперешкодного доступу до об'єкту для перевірки ходу та якості робіт, а також якості матеріалів, що використовуються.

3.3.2. Давати певні вказівки щодо способу та строків виконання робіт.

3.3.3. Відсторонити субпідрядника, залученого Підрядником.

3.4. Замовник зобов'язаний:

3.4.1. Негайно повідомити Підрядника про виявлені під час та/або після прийняття робіт відступи від умов договору або інші недоліки.

   1. Контролювати відповідність обсягу виконаних робіт, нормам і правилам , державним стандартам і ТУ;

   2. Прийняти виконані роботи та оплатити їх.

   3. Виконати інші зобов'язання, передбачені Договором.


4. Порядок прийому - передачі робіт

4.1. Прийом-передача робіт оформляється актом, підписаним обома Сторонами.

Якщо при передаванні-прийманні робіт будуть виявлені недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує акт прийому - передачі робіт. Про виявлені недоліки Сторонами складається двосторонній акт з вказівкою виявлених недоліків, строку та порядку їх усунення. При відмові Підрядника підписувати цей акт Замовник підписує його в односторонньому порядку та направляє Підряднику поштою з повідомленням.

4.2. При не усуненні Підрядником недоробок у встановлений строк Замовник усуває їх за власний рахунок з можливим залученням інших організацій. При цьому, Замовник має право відшкодувати за рахунок Підрядника свої витрати на виправлення недоліків чи відповідно зменшити суму платежів Підряднику.
5. Ціна договору та порядок розрахунків

5.1. Ціна договору сформована на підставі кошторисної документації і складає ________________________________________________________________________________________, в т. ч. ПДВ – __________________ грн.

5.2 Розрахунок ціни договору оформляється у вигляді Додатків № 3 (договірна ціна), № 4 (кошториси) до Договору, якиі є його невід'ємною частиною.

5.3 Платежі Замовник здійснює за фактично виконані роботи на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт. Замовник підписує акти, у разі відсутності зауважень протягом 3 днів з моменту їх надання Підрядником .

5.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника у національній валюті України в термін 30 календарних днів.

6. Умови про дефекти і гарантії

6.1. Якість результату робіт повинна відповідати вимогам Держстандарту, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам Договору.

6.2. Підрядник дає гарантію на виконані роботи.

6.3. Гарантійний строк продовжується на період усунення недоліків, що виникли в період строку гарантії.

6.4. На недоробки, що виявлені у цей період, складається дефектний акт за підписом обох Сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовився від складання акту, він оформляється з залученням спеціалістів спеціалізованих установ. Підрядник відповідає за недоробки, що зумовлені його діяльністю.

6.5. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки. При відмові Підрядника від усунення недоробок Замовник має право виконати цю роботу самостійно або силами іншої залученої організації з подальшим відшкодуванням понесених витрат за рахунок Підрядника.

7. Відповідальність сторін

  1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. У випадку порушень умов Договору, що привело до виникнення збитків, винна Сторона відшкодовує такі збитки в повному обсязі.

7.3. В разі прострочення Підрядником строку виконання , Замовник має право відмовитись від приймання виконання. Якщо Замовник не відмовився від виконання простроченого Підрядником зобов'язання, останній має нести відповідальність у вигляді штрафу до моменту виконання зобов’язання або відмови Замовника від приймання виконання.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це явилося наслідком дії обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії урядів). Строк виконання зобов’язань відкладається на термін дії таких обставин.

Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена Торгово промисловою палатою України або організацією, на яку Урядом покладені обов'язки по ліквідації таких обставин.

8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, (але не пізніше трьох днів після настання дії обставин, обумовлених у п. 9.1.) сповістити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин.
9 . Урегулювання спорів

9.1. У випадках, непередбачених Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України і умовами Договору.
10. Зміни умов договору та підстави розірвання Договору

10.1. Якщо Підрядник в місячний строк не приступив до виконання робіт за договором, або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

10.2. У випадку порушення Підрядником умов Договору Замовник має право, розірвати Договір із стягненням усіх збитків, що виникли.

10.3. Замовник має право у будь – який час до закінчення роботи відмовитися від договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи на підставі двосторонньої угоди про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат на їх виконання.

10.4. У разі прийняття Замовником рішення про розірвання або відмову від Договору, Замовник повинен письмово повідомити про це Підрядника не менше ніж за один місяць до вступу в дію такого рішення і, якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право односторонньо розірвати договір або відмовитись від нього.

11. Інші умови Договору

11.1. Усі додатки, оформлені письмово та підписані сторонами є невід’ємною частиною цього договору, про що повинно бути зазначено у додатках.

11.2. Договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

11.5. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавстовм України.

11.6. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2012 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.

11.7. Жодна з Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.

11.8. При зміні юридичної адреси, банківських реквізитів Сторони повинні письмово повідомити про такі зміни іншу сторону протягом одного робочого дня з моменту зміни.

11.9. Повноважним представником Підрядника за цим Договором є _______________________

11.10. Повноважним представником Замовника за цим Договором є _____________ _____________________


12. Додатки

Додаток № 1 - Перелік будівель та споруд.

Додаток №2 - Перелік будівель та споруд.

Додаток №3 - Перелік будівельних конструкцій.

Додаток №4 - Кошторис на паспортизацію.

Додаток № 5 - Кошторис на паспортизацію.

Додаток № 6 - Кошторис на сертифікацію.
13. Реквізити сторін

ЗАМОВНИКФілія ДК „Укргазвидобування” НАК „Нафтогаз України” БУ “Укрбургаз”
63304, м.Красноград вул. Полтавська, 86

р/р 26008124930001 Філія ПАТ КБ „Надра”

м. Київ, ЦЕНТР, МФО 380764

ЄДРПОУ 00156392
Платник податку на додану вартість та прибуток на загальних умовах ДК “Укргазвидобування” НАК “Нафтогаз України”

ІПН 300197726657, св. 35481203

м.Київ, вул. Кудрявська, 26/28

тел: 05744 7-24-63
_______________(________________)

ПІДРЯДНИК
_______________ (_____________)ЛИСТ ВІЗУВАННЯ

Запиту цінових пропозицій

ПОГОДЖЕНО:


Відповідальний секретар Т.К._____________________
Відповідальний відділ /__________/_________
Юридичний відділ / ______________ / ____________
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Документація конкурсних торгів
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 03. 2012
Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

«затверджено» Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ Процедура внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

В. О. Сипко документація конкурсних торгів
Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до неї

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 21. 11. 2011 року
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2015 р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2016 р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2016р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2015 р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2015 р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт