Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ приватних нотаріусів міністерство юстиції україни наказ

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ приватних нотаріусів міністерство юстиції україни наказ

НАКАЗ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ приватних нотаріусів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ

29.12.2008 м. Київ № 2315/5/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 30.12.2008 за № 1261/15952
Про затвердження Порядку зберігання та ведення реєстраційних справ

приватних нотаріусів
Відповідно до вимог статей 3, 24 та 301 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення організації роботи щодо реєстрації приватної нотаріальної діяльності,
НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок зберігання та ведення реєстраційних справ приватних нотаріусів, що додається.

Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань (Н.В. Ященко):

Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань (Н.В. Ященко) та начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л.В. Єфіменка.
Заступник Міністра Л.В.Єфіменко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

29.12.2008 № 2315/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 30.12.2008 за № 1261/15952
Порядок зберігання та ведення реєстраційних справ

приватних нотаріусів

Порядок визначає перелік документів, що складають реєстраційну справу приватного нотаріуса (далі – реєстраційна справа), а також вимоги до її формування, зберігання, ведення та обліку.

У реєстраційній справі відображається інформація щодо реєстрації приватної нотаріальної діяльності, містяться біографічні та інші дані про приватного нотаріуса.

Реєстраційна справа зберігається і ведеться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі – управління юстиції).

Формування реєстраційної справи:

Формування реєстраційної справи розпочинається з моменту реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

У реєстраційній справі приватного нотаріуса повинні міститися такі документи:

власноруч заповнена особова картка, форма якої наведена у додатку 1, та автобіографія;

заява про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності;

засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

засвідчена в установленому порядку копія реєстраційного посвідчення;

засвідчена в установленому порядку копія диплома про повну вищу юридичну освіту;

засвідчена в установленому порядку копія паспорта громадянина України;

належним чином оформлена присяга нотаріуса, форма якої наведена у додатку 2;

довідка про відсутність судимості на день реєстрації приватної нотаріальної діяльності;

довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю;

засвідчена в установленому порядку копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності або право оренди на приміщення для розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, чи копія договору про співпрацю з іншим приватним нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення;

акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса;

засвідчена в установленому порядку копія договору страхування цивільно-правової відповідальності;

документи, що підтверджують обладнання приміщення для розміщення робочого місця (контори) приватного нотаріуса засобами охоронної та пожежної сигналізації з відповідним підключенням;

зразок підпису приватного нотаріуса та відбитку його печатки;

засвідчена в установленому порядку копія наказу про встановлення часу прийому громадян приватним нотаріусом;

трудова книжка з унесеним до неї приватним нотаріусом записом про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.

Крім документів, зазначених у пункті 4.2 цього Порядку, до реєстраційної справи приватного нотаріуса також додаються:

письмові повідомлення приватного нотаріуса про зупинення діяльності приватного нотаріуса;

копії наказів про зупинення (тимчасове зупинення) нотаріальної діяльності приватного нотаріуса;

копії договорів про заміщення приватного нотаріуса з іншим приватним нотаріусом;

копії наказів про припинення (продовження строку) нотаріальної діяльності приватного нотаріуса;

засвідчені в установленому порядку копії трудових договорів (контрактів), укладених приватним нотаріусом, що стосуються його діяльності;

копії наказів про проведення перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса та виконання ним правил ведення нотаріального діловодства;

документи про підвищення приватним нотаріусом кваліфікації;

копії документів про нагородження, присвоєння наукових ступенів, почесних звань тощо;

інші документи, що мають відношення до нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.

Реєстраційна справа приватного нотаріуса під час здійснення ним нотаріальної діяльності доповнюється необхідними документами та матеріалами і щороку уточнюється.

Після припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса реєстраційна справа залишається в управлінні юстиції і передається для архівного зберігання в порядку, визначеному чинним законодавством.

Відомості, що містяться в реєстраційній справі, не підлягають розголошенню.

Інформація, що міститься в реєстраційній справі приватного нотаріуса, може бути надана компетентним органам у випадках, передбачених чинним законодавством.

Приватний нотаріус має право на ознайомлення з документами, які містяться у його реєстраційній справі.

Кожна реєстраційна справа міститься у спеціально призначеній для цього папці формату А-4.

Кожній реєстраційній справі присвоюється порядковий номер, який визначається відповідно до книги обліку реєстраційних справ приватних нотаріусів, форма якої наведена у додатку 3.

Порядок роботи з реєстраційною справою приватного нотаріуса встановлюється управлінням юстиції.

Зберігання та ведення реєстраційної справи приватного нотаріуса забезпечуються посадовими особами управління юстиції, що відповідають за додержання встановленого порядку зберігання та ведення реєстраційних справ приватних нотаріусів.

Облік трудових книжок приватних нотаріусів здійснюється у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, форма якої затверджена наказом Міністерства статистики України від 27.10.95 № 277.
Директор Департаменту

нотаріату та реєстрації

адвокатських об’єднань Н.В.Ященко

Додаток 1

до Порядку зберігання та ведення реєстраційних справ приватних нотаріусів
Місце для

фотокартки
ОСОБОВА КАРТКА № __________
1. Прізвище ______________________ 3. Місце народження _____________________

________________________________________

ім’я _____________________________ ________________________________________
по батькові ______________________ 4. Дата народження ______________________

________________________________________

2. Громадянство __________________

_________________________________
5. Володіння українською мовою________

____________________________________
6. Освіта ____________________________

_______________________________________

_______________________________________
Назва навчального закладу та його місцезнаходження Рік вступу Рік закінчення або вибуття Спеціальність Кваліфікація Серія, номер та дата видачі диплома

.

.

.
7. Додаткові відомості відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про нотаріат»

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Дані про підвищення кваліфікації ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. Сімейний стан ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Паспорт: серія___________________ № __________________ Ким виданий ____________

________________________________________________________________________________

Дата видачі____________________________________________________________________
11. Місце проживання ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Особистий підпис________________________________________________________________

Додаток 2

до Порядку зберігання та

ведення реєстраційних

справ приватних нотаріусів
ПРИСЯГА

НОТАРІУСА
Я, _______________________________________________________ ,

(прізвище, ім’я та по батькові )
урочисто присягаю виконувати обов’язки нотаріуса чесно і сумлінно, згідно з законом і совістю, поважати права і законні інтереси громадян і організацій, зберігати професійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса.


__________ (дата) _________(підпис)


Додаток 3

до Порядку зберігання та

ведення реєстраційних

справ приватних нотаріусів


1-ша сторінка
_________________________________________

(повна назва управління юстиції)


2-га сторінка
КНИГА

обліку реєстраційних справ приватних нотаріусів

3-тя сторінкаНомер реєстраційної справи Прізвище, ім’я та по батькові приватного нотаріуса Дата формування реєстраційної справи Номер архівної справи

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ Міністерства юстиції України від 22. 12. 2010 №3256/5 Про затвердження...
Наказ Міністерства юстиції України від 22. 12. 2010 №3256/5 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів...

Порядок відкриття та використання рахунків для ведення депозитних операцій
України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03. 03. 2004 р. №20/5, та Інструкцією про порядок обліку депозитних...

Затверджено наказом Державної судової
Порядок формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог Закону України...

Методичні рекомендації розроблені відповідно до пункту 10 Прикінцевих...
Міністерство юстиції розробило методичні рекомендації для приватних нотаріусів з питань оформлення спадщини. Рекомендації вироблені...

Мін’юст затвердив порядок ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно
Міністерство юстиції внесло зміни до Тимчасового порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно в редакції від 28 січня...

З 1 січня 2006 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я...
Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію),...

Методичні рекомендації щодо передачі нотаріусами реєстраційних справ,...
Порядку формування та зберігання реєстраційних справ (відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав...

Формування справ (нарядів). оформлення справ для архівного зберігання
У цій статті ми розглянемо вимоги до формування справ та оформлення їх для архівного зберігання, при цьому зосередимо увагу на проб­лемних...

Наказ
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв...

Міністерство юстиції України Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області
Порядок отримання документів для проведення реєстраційних дій з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських...

Наказ
...

Складання номенклатури справ, описів справ постійного й тривалого (понад 10 років) зберігання
Ключові слова: номенклатура справ; примірна номенклатура справ, індивідуальна номенклатура справ, строки зберігання, підсумковий...

Затверджено наказ Державної судової адміністрації України
Ця Інструкція визначає правила заповнення форм звітності про стан розгляду апеляційними та місцевими (крім господарських) судами...

В ідділ освіти будьоннівської районної у м. Донецьку ради районний методичний кабінет
Відповідальний за ведення кадрової документації, ведення та зберігання трудових книжок (наказ «Про розподіл функціональних обов’язків...

Затверджено наказ дфс від 11. 08. 2016 №700 порядок
Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету...

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27. 04. 93 №301 «Про трудові книжки працівників» Міністерство праці України,...

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27. 04. 93 №301 «Про трудові книжки працівників» Міністерство праці України,...

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27. 04. 93 №301 «Про трудові книжки працівників» Міністерство праці України,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт