Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів Копія / Оригінал

Перелік документів Копія / Оригінал
ПАТ «МІБ»Назва додатку:

Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків інститутам спільного інвестування (пайовий фонд)


Назва інституту спільного інвестування ____________________________________________________
Дата ___________


Відмітки банку

Перелік документів

Копія / Оригінал

Порядок засвідчення


Форми документів надаються Банком
Заява про відкриття поточного рахунку встанов­леного зразка.

Оригінал

Підписана першим керівником Компанії з управління активами.

В заяві зазначається повна назва Компанії з управління активами з обов'язковим зазначенням реквізитів пайового інвестиційного фонду.
Дві картки із зразками підписів і відбитка печатки. До картки включаються зразки підписів посадових осіб Компанії з управління активами, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком інституту спільного інвестування та підписання розрахункових документів.


Оригінал

Засвідчені нотаріально.

В картці зазначається повна назва Компанії з управління активами з обов'язковим зазначенням реквізитів пайового інвестиційного фонду.

У випадку, якщо в у штатному розписі немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, то під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі таких осіб немає.
Два примірники договору банківського рахунку.

Оригінал

Підписані першим керівником Компанії з управління активами. Підписом засвідчується кожна сторінка договору. В реквізитах договору прописується повна назва Компанії з управління активами з обов'язковим зазначенням реквізитів пайового інвестиційного фонду
Два примірника тарифів для корпоративних клієнтів.

Оригінал

Підписані першим керівником Компанії з управління активами. Підписом засвідчується кожна сторінка тарифів
Довіреність на отримання працівниками юридичної особи виписок та інших документів.

Оригінал

Підписані першим керівником Компанії з управління активами.
Опитувальник.

Оригінал

Підписаний першим керівником Компанії з управління активами
Форми документів визначаються відповідними органами/клієнтом
Виписка Компанії з управління активами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців що містить відомості про юридичну особу та інформацію з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.*


Копія

або

оригінал

Засвідчена нотаріально

для засвідчення копії уповноваженим працівником банку
Довідка/Витяг Компанії з управління активами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) видана/виданий відповідною Державною службою статистики України.

Копія


Засвідчена печаткою та підписом першого керівника Компанії з управління активами
Належним чином зареєстрований установчий документ (статут / засновницький договір / установчий акт / положення) Компанії з управління активами.


Копія


Засвідчена нотаріально

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Копія


Засвідчена печаткою та підписом першого керівника Компанії з управління активами
Регламент інституту спільного інвестування.

Копія


Засвідчена печаткою та підписом першого керівника Компанії з управління активами
Свідоцтво про внесення Компанії з управління активами до Державного реєстру фінансових установ.

КопіяЗасвідчена печаткою та підписом першого керівника Компанії з управління активами
Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування

КопіяЗасвідчена печаткою та підписом першого керівника Компанії з управління активами
Документи, що містять персональні дані

Мета обробки: забезпечення реалізації надання банківських послуг
Паспорти (або інші документи, що посвідчують особу) посадових осіб Компанії з управління активами, які мають право першого та другого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки.

Оригінали

У присутності особи – власника документу, робляться копії сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні, а також копії сторінок з вклеєними фотокартками та сторінок з відмітками, коли такі фотокартки були вклеєні, інформацію про громадянство (якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом). Копії засвідчуються підписами власників документів та уповноваженим працівником банку
Документи, видані відповідними органами державної податкової служби, що засвідчують реєстрацію фізичної особи – резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, посадових осіб Компанії з управління активами, які мають право першого та другого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки.**

Оригінали

Для виготовлення копій, які будуть засвідчені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку
Документи, що підтверджують повноваження посадових осіб Компанії з управління активами, які мають право першого та другого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки (трудовий договір, контракт, накази, рішення засновників, протоколи зборів засновників/акціонерів, доручення на право першого/другого підпису банківських документів тощо).

Копії

Документи Компанії з управління активами засвідчуються печаткою та підписом першого керівника Компанії з управління активами

* У випадку якщо у Виписці відсутня інформація що містить інформацію з відомчих реєстрів органів статистики, , державної податкової служби, Пенсійного фонду України та якщо державна реєстрація юридичної особи проведена до 17 грудня 2012 року, то для відкриття поточних рахунків юридичним особам додатково може використовуватися довідка про взяття на облік платника, видана до 17 грудня 2012 року органом статистики, державної податкової служби та Пенсійним фондом України.

** Цей документ не пред’являється, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. В цьому випадку уповноважений працівник банку робить копію з цієї сторінки паспорту.


Додаткову інформа­цію можна отримати за телефонами:Начальник відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Гавриленко Олена (044) 351-79-25

Заступник начальника відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Тітова Олена (044) 351-79-24

Головний фахівець відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Стельмах Людмила (044) 351-79-23Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків нерезиденту-інвестору

Стор. із
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків фізичним особам – підприємцям

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю...

2. Нотаріус витребовує оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного...
У цій статті розглянемо способи купівлі-продажу транспортного засобу (далі — тз) без зняття з обліку (спрощена перереєстрація) фізичними...

Рішення суду про анулювання шлюбу (оригінал та копія)
Видача паспорта громадянина України замість утраченого /викраденого/ у разі непридатності для користування

Перелік документів необхідних для отримання Овердрафту для клієнтів юридичних осіб
Копія паспорту (всі сторінки) засновників та осіб, які мають право першого та другого підпису (директор, бухгалтер)

Звітний період
Копія (лат соріа – запас, чисельність, велика кількість) – точне відтворення предмета або тексту документа, яке при належному порядку...

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Карантинний дозвіл на імпорт. Карантинний (фіто санітарний) сертифікат....
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або нотаріально завірена копія)

2. Копія довідки з Управління статистики або копія Виписки про реєстрацію

2. Копія виписки з єдр юридичних осіб або копія довідки з Управління статистики

Законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована
Ці Ліцензійні умови визначають перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються...

Перелік документів
Копію квитанцій про сплату за користування конструктивним елементом благоустрою за попередній сезонний період (в разі орендованої...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №913
Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів,...

Перелік документів, які необхідні для внесення змін
Ксерокопії документів, які необхідно надати в 2 примірниках завірений печаткою підприємства І написом „з оригіналом вірно”

Перелік документів які постачальник має надати разом із Заявою на...
Завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки з єдр

Перелік документів, що подаються декларантом на облік декларації...
Перелік продукції до заявки з наведенням повного найменування продукції та коду уктзед (або коду дкпп)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт