Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів Копія / Оригінал

Перелік документів Копія / Оригінал
ПАТ «МІБ»Назва додатку:

Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України


Назва юридичної особи ____________________________________________________
Дата ___________


Відмітки банку

Перелік документів

Копія / Оригінал

Порядок засвідчення


Форми документів надаються Банком
Заява про відкриття поточного рахунку встанов­леного зразка.

Оригінал

Підписана першим керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на відкриття рахунків особою
Дві картки із зразками підписів і відбитка печатки. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

Оригінал

Засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку

У випадку, якщо в у штатному розписі немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, то під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі таких осіб немає.
Два примірники договору банківського рахунку.

Оригінал

Підписані першим керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на підписання договорів особою

Підписом засвідчується кожна сторінка договору
Два примірника тарифів для корпоративних клієнтів.

Оригінал

Підписані першим керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою. Підписом засвідчується кожна сторінка тарифів
Довіреність на отримання працівниками юридичної особи виписок та інших документів.

Оригінал

Підписана першим керівником юридичної особи або іншою уповноваженою особою
Опитувальник клієнта – юридичної особи.

Оригінал

Підписаний першим керівником юридичної особи або іншою уповноваженою особою
Форми документів визначаються відповідними органами/клієнтом
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про юридичну особу та інформацію з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.*


Копія

або

оригінал

Засвідчена нотаріально

для засвідчення копії уповноваженим працівником банку
Довідка/Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) видана/виданий відповідною Державною службою статистики України.

Копія


Засвідчена печаткою та підписом першого керівника юридичної особи

Документ, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік як платника ПДВ. **

Копія

Засвідчена печаткою та підписом першого керівника юридичної особи

Свідоцтво про внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ***

Копія

Засвідчена печаткою та підписом першого керівника юридичної особи

Належним чином зареєстрований установчий документ (статут / засновницький договір / установчий акт / положення).****


Копія


Засвідчена нотаріально

Документи, що містять персональні дані

Мета обробки: забезпечення реалізації надання банківських послуг
Паспорти (або інші документи, що посвідчують особу) осіб, які мають право першого та другого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки.

Оригінали

У присутності особи – власника документу, робляться копії сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні, а також копії сторінок з вклеєними фотокартками та сторінок з відповідними відмітками, коли такі фотокартки були вклеєні, інформацію про громадянство (якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом). Копії засвідчуються підписами власників документів та уповноваженим працівником банку
Документи, видані відповідними органами державної податкової служби, що засвідчують реєстрацію фізичної особи – резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, осіб, які мають право першого та другого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки.*****

Оригінали

Для виготовлення копій, які будуть засвідчені підписами власників документів та уповноваженим працівником банку
Документи, що підтверджують повноваження осіб, що відкривають рахунок та які мають право першого та другого підпису згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки (трудовий договір, контракт, накази, рішення засновників, протоколи зборів засновників/акціонерів, довіреність на право першого/другого підпису банківських документів, тощо).

Копії

Засвідчені печаткою та підписом першого керівника юридичної особи

* У випадку, якщо у Виписці відсутні відомості, що містять інформацію з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, та якщо державна реєстрація юридичної особи проведена до 17 грудня 2012 року, то для відкриття поточних рахунків юридична особа додатково надає оригінали довідок про взяття на облік платника, видані до 17 грудня 2012 року органом статистики, державної податкової служби та Пенсійним фондом України, для засвідчення копій уповноваженим працівником банку.

** За наявності такого документу.

*** Документ подають юридичні особи, які є небанківськими фінансовими установами.

**** Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками, засвідчену печаткою та підписом першого керівника юридичної особи.

***** Цей документ не пред’являється, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. В цьому випадку уповноважений працівник банку робить копію з цієї сторінки паспорту.


Додаткову інформа­цію можна отримати за телефонами:Начальник відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Гавриленко Олена (044) 351-79-25

Заступник начальника відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Тітова Олена (044) 351-79-24

Головний фахівець відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Стельмах Людмила (044) 351-79-23Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України

Стор. із
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків фізичним особам – підприємцям

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків інститутам спільного інвестування (пайовий фонд)

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю...

2. Нотаріус витребовує оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного...
У цій статті розглянемо способи купівлі-продажу транспортного засобу (далі — тз) без зняття з обліку (спрощена перереєстрація) фізичними...

Рішення суду про анулювання шлюбу (оригінал та копія)
Видача паспорта громадянина України замість утраченого /викраденого/ у разі непридатності для користування

Перелік документів необхідних для отримання Овердрафту для клієнтів юридичних осіб
Копія паспорту (всі сторінки) засновників та осіб, які мають право першого та другого підпису (директор, бухгалтер)

Звітний період
Копія (лат соріа – запас, чисельність, велика кількість) – точне відтворення предмета або тексту документа, яке при належному порядку...

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Карантинний дозвіл на імпорт. Карантинний (фіто санітарний) сертифікат....
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або нотаріально завірена копія)

2. Копія довідки з Управління статистики або копія Виписки про реєстрацію

2. Копія виписки з єдр юридичних осіб або копія довідки з Управління статистики

Законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована
Ці Ліцензійні умови визначають перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються...

Перелік документів
Копію квитанцій про сплату за користування конструктивним елементом благоустрою за попередній сезонний період (в разі орендованої...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №913
Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів,...

Перелік документів, які необхідні для внесення змін
Ксерокопії документів, які необхідно надати в 2 примірниках завірений печаткою підприємства І написом „з оригіналом вірно”

Перелік документів які постачальник має надати разом із Заявою на...
Завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки з єдр

Перелік документів, що подаються декларантом на облік декларації...
Перелік продукції до заявки з наведенням повного найменування продукції та коду уктзед (або коду дкпп)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт