Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2. Порядок приймання клієнтів - Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Сторінка2/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2. Порядок приймання клієнтів


2.1. Розрахунковий центр працює кожного робочого дня з понеділка по п’ятницю. Вихідні дні – субота та неділя.

2.2. Прийом клієнтів у Розрахунковому центрі проводиться протягом операційного дня з 09:30 до 17:30 кожного робочого дня, напередодні неробочих та святкових днів з 09:30 до 16:30.

2.3. Прийом вхідних документів проводиться протягом операційного дня з 09:30 до 17:30 кожного робочого дня, напередодні неробочих та святкових днів – з 09:30 до 16:30.

2.4. Вихідні документи у паперовому вигляді надаються клієнтам протягом операційного дня з 09:30 до 17:30 (напередодні неробочих та святкових днів – з 09:30 до 16:30) починаючи з робочого дня, наступного за днем виконання операції.

2.5. Видача вихідних документів за результатами проведення операцій у Розрахунковому центрі здійснюється лише уповноваженій особі клієнта, якій клієнтом надані такі повноваження, або представникам клієнтів, щодо яких Розрахунковому центру були надані відповідні довіреності (наприклад, оформлену згідно додатку 11 до цього Регламенту).

У випадку дострокового скасування довіреності представника клієнта, клієнт зобов’язаний надати Розрахунковому центру офіційний лист у довільній формі з зазначенням дати закінчення повноважень представника клієнта.

2.6. Для одержання у Розрахунковому центрі паперових документів (довідок, актів тощо) уповноважений представник клієнта повинен заповнити відповідну Заяву (додаток 10), пред’явити документ, який посвідчує його особу, та довіреність (наприклад, оформлену згідно додатку 11). Для одержання договору, додаткового договору, уповноважений представник клієнта повинен пред’явити документ, який посвідчує його особу, та довіреність (наприклад, оформлену згідно додатку 11).

3. Вимоги до клієнтів Розрахункового центру

3.1. Загальні вимоги до клієнтів


3.1.1. Клієнтами Розрахункового центру є фізичні та юридичні особи.

3.1.2 Клієнт юридична особа повинен призначити особу/осіб, якій/яким надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

3.1.3. Клієнт повинен своєчасно повідомляти Розрахунковий центр про зміну осіб, яким надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів та своєчасно надавати до Розрахункового центру документи, що підтверджують повноваження таких осіб по рахунку клієнта.

Розрахунковий центр не проводить операції на рахунку клієнта за розрахунковими документами, підписаними особою, що не має повноважень на розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

3.1.4. Розрахункові документи на проведення у Розрахунковому центрі банківських операцій за рахунком клієнта (за виключенням безумовних операцій) повинні бути підписані лише особою (особами), якій (яким) надано право розпорядження рахунків і підписування розрахункових документів .

Виконання Розрахунковим центром операцій на рахунку клієнта без додаткової регламентації (надання розрахункових документів) з боку клієнтів (безумовні операції) проводяться Розрахунковим центром відповідно до вимог законодавства України та/або умов договорів, укладених з клієнтами.

3.1.5. Для того, щоб стати клієнтом Розрахункового центру необхідно виконати наступні дії:

  • укласти з Розрахунковим центром договір банківського рахунку / договір відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку.

3.1.6. Розрахункові документи на виконання банківських операцій можуть бути надані клієнтом Розрахунковому центру:

  • у вигляді паперового документа;

  • у вигляді електронного документа у Системі «Інтернет-банкінг».

3.1.7. Для підключення до Системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» Розрахункового центру (далі – Система «Інтернет-банкінг») клієнту необхідно:

  • укласти з Розрахунковим центром договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу;

  • надати до Розрахункового центру пакет документів, необхідних для підключення до Системи «Інтернет-банкінг». Перелік документів та вимоги до їх оформлення, а також послідовність дій клієнта щодо підключення до Системи «Інтернет-банкінг» визначені в Положенні про систему "Інтернет-банкінг» публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Положення про Систему «Інтернет-банкінг»), що розміщені на веб-сайті Розрахункового центру www.settlement.com.ua в розділі "Система електронного документообігу. Інтернет-банкінг".

3.1.8. Клієнти повинні виконувати вимоги чинного законодавства, цього Регламенту та інших внутрішніх документів Розрахункового центру щодо взаємодії Розрахункового центру з клієнтами.

3.1.9. Клієнти при підключенні до Системи «Інтернет-банкінг» повинні мати програмно-технічне забезпечення, яке відповідає вимогам Розрахункового центру, визначеним Положенням про Систему «Інтернет-банкінг».
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 27 березня 2015 року
О суду із зазначеною позовною заявою, посилаючись на те, що з 17 травня 2013 року вона працювала в акціонерному товаристві «Сбербанк...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт