Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

3.2. Вимоги до учасників клірингу - Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Сторінка3/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.2. Вимоги до учасників клірингу


3.2.1. Учасник клірингу – юридична особа, що здійснює професійну діяльність з торгівлі цінними паперами.

3.2.2. Для того, щоб стати учасником клірингу в системі клірингового обліку клієнту Розрахункового центру після відкриття поточного/кореспондентського рахунку та підключення до Системи «Інтернет-банкінг» (виконання дій, передбачених пунктами 3.1.5., 3.1.7. цього Регламенту) необхідно:

  • укласти з Розрахунковим центром договір про надання клірингових послуг;

  • укласти з Розрахунковим центром договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу та підключитися до Системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків «Інтернет-кліринг» (далі - Система «Інтернет-кліринг») Розрахункового центру. Детально порядок виконання дій учасника клірингу щодо підключення до Системи «Інтернет-кліринг» описаний на веб-сайті Розрахункового центру www.settlement.com.ua в розділі "Послуги учасникам клірингу".

3.2.3. Учасники клірингу повинні дотримуватися вимог законодавства України щодо цінних паперів та внутрішніх документів Розрахункового центру щодо взаємодії Розрахункового центру з учасниками клірингу.

3.2.4. Учасники клірингу повинні дотримуватися вимог щодо забезпечення безпеки та захисту інформації відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру.

3.3. Вимоги до клієнтів учасників клірингу


3.3.1. Клієнт учасника клірингу – фізична або юридична особа, в інтересах якої учасник клірингу на підставі відповідного договору вчиняє правочини щодо цінних паперів.

3.3.2. Клієнту учасника клірингу може відкриватися кліринговий субрахунок в системі клірингового обліку, який є складовою клірингового рахунку учасника клірингу та управління яким здійснює учасник клірингу.

3.3.3. Для забезпечення можливості відкриття клірингового субрахунку клієнт учасника клірингу повинен укласти з Розрахунковим центром договір банківського рахунку / договір відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку та виконати всі дії щодо відкриття рахунку у Розрахунковому центрі.

Порядок відкриття клірингового субрахунку для клієнта учасника клірингу визначений Регламентом провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;

3.3.4. Клієнти учасників клірингу повинні дотримуватися вимог законодавства України щодо цінних паперів та внутрішніх документів Розрахункового центру щодо взаємодії Розрахункового центру з клієнтами, учасниками клірингу та клієнтами учасників клірингу.

3.3.5. Клієнти учасників клірингу повинні дотримуватися вимог щодо забезпечення безпеки та захисту інформації відповідно до внутрішніх документів Розрахункового центру.

4. Умови відкриття рахунку

4.1. Загальні умови


4.1.1. Розрахунковий центр надає послуги відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Розрахункового центру на підставі відповідних договорів, укладених Розрахунковим центром з клієнтами.

4.1.2. Розрахунковий центр відкриває рахунки клієнтів у національній та іноземній валютах юридичним особам – резидентам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам – резидентам та нерезидентам, нерезидентам юридичним особам – інвесторам, представництвам юридичних осіб – нерезидентів в Україні, банкам – кореспондентам.

4.1.3. Поточні рахунки відкриваються у порядку, передбаченому Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. № 492 зі змінами і доповненнями.

4.1.4. Кореспондентські рахунки банкам–кореспондентам резидентам та нерезидентам в іноземній валюті та нерезидентам в національній валюті відкриваються у порядку, передбаченому Положенням про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 26.03.1998р. № 118 зі змінами і доповненнями.

Кореспондентські рахунки банкам-кореспондентам резидентам у національній валюті відкриваються у порядку, передбаченому Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006р. № 320.

Розрахунковий центр реєструє кореспондентські рахунки, що відкриті банкам-кореспондентам, у Національному банку України відповідно до вимог Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від15.08.2001р. за № 343.

4.1.5. Розрахунковий центр зобов’язаний на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку копій документів, ідентифікувати клієнтів – власників рахунків / представників власників рахунків у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Ідентифікація клієнта не є обов’язковою, якщо клієнт уже має рахунки в Розрахунковому центрі і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України.

Ідентифікація клієнта не є обов’язковою у разі укладення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.

Розрахунковий центр має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, крім визначених цим Регламентом, з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

4.1.6. Уповноважений працівник Розрахункового центру має право повернути клієнту документи (пакет документів), надані для відкриття рахунку клієнта, на доопрацювання. Клієнт має право після виправлення недоліків повторно надати до Розрахункового центру повний пакет документів, необхідний для відкриття рахунку клієнта.

4.1.7. Відкриття рахунку клієнта здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання повного пакету документів, передбаченого відповідним договором.

Днем відкриття поточного / кореспондентського рахунку клієнта вважається дата, що зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі "Відмітки банку". З документів, які надаються клієнтом для відкриття рахунку, формується справа з юридичного оформлення рахунку.

Розрахунковий центр подає органам Міністерства доходів і зборів повідомлення про відкриття або закриття рахунку клієнта, який є платником податків, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.04.2012р. № 426 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби" протягом трьох робочих днів з дня відкриття / закриття рахунку (включаючи день відкриття / закриття).

Датою початку виконання видаткових операцій за рахунком клієнта (крім банку) в Розрахунковому центрі є дата отримання Розрахунковим центром повідомлення органу Міністерства доходів і зборів про взяття рахунку на облік в органах Міністерства доходів і зборів. Це повідомлення зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

До отримання Розрахунковим центром повідомлення про взяття рахунку клієнта (крім банку) на облік органом Міністерства доходів і зборів видаткові операції за цим рахунком не здійснюються.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 27 березня 2015 року
О суду із зазначеною позовною заявою, посилаючись на те, що з 17 травня 2013 року вона працювала в акціонерному товаристві «Сбербанк...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт