Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

4.4. Порядок відкриття поточного рахунку фізичній особі - Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Сторінка5/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4.4. Порядок відкриття поточного рахунку фізичній особі


Фізична особа при відкритті поточного рахунку повинна пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним органом Міністерства доходів і зборів (державної податкової служби), що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Для відкриття поточного рахунку (рахунок клієнта) фізична особа надає Розрахунковому центру такі документи:

4.4.1. заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (форма заяви наведена у додатку 4).

4.4.2. Опитувальник фізичної особи, підписаний фізичною особою (додаток 5).

4.4.3. Паспорти (або інші документи, що посвідчують особу*) власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи). Копія паспорта власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи) засвідчується підписом власника паспорта / довіреної особи (за наявності довіреної особи) та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

4.4.4. Документ, виданий відповідним органом Міністерства доходів і зборів, що засвідчує реєстрацію власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи) в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків*. Копія документа засвідчується підписом власника документа / довіреної особи (за наявності довіреної особи) та підписом уповноваженого працівника ПАТ «Розрахунковий центр» (за умови пред’явлення оригіналу).

4.4.5. Довіреність або копія довіреності від фізичної особи, на підставі якої право розпорядження рахунком надано довіреній особі, засвідчена нотаріально (за наявності довіреної особи).

4.4.6. Картку із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються;

4.4.7. Заповнену і підписану згоду-повідомлення на обробку персональних даних у базах «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках» (додаток 16). Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється власником рахунку та довіреною особою (за наявності довіреної особи).

4.4.8. Якщо власник рахунку займається підприємницькою діяльністю також подається копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

4.4.9. Якщо власник рахунку займається незалежною професійною діяльністю також подається копія документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом Міністерства доходів і зборів, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

4.4.10. Повідомлення про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписане власником рахунку (додаток 17).

Заповнення документів, необхідних для відкриття рахунку (додатки 4, 5, 6, 16, 17), може здійснюватись фізичною особою в приміщенні Розрахункового центру

В разі відкриття рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи подається:

4.4.11. Опитувальник фізичної особи, підписаний довіреною особою (додаток 5).

4.4.12. Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу*) довіреної особи. Копія паспорта засвідчується підписом власника паспорта та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

4.4.13. Документ, виданий відповідним органом Міністерства доходів і зборів, що засвідчує реєстрацію довіреної особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків*. Копія документа засвідчується підписом власника документа та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

4.4.14. Довіреність або копія довіреності від фізичної особи, на підставі якої довіреній особі надані повноваження на вчинення дій щодо відкриття рахунку, засвідчені нотаріально. В довіреності мають бути вказані такі відомості про власника рахунку: прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності); дата народження; серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу); дата видачі та орган, що його видав, громадянство; відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні; для резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника податків). Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки (ідентифікаційний номер) платника податків фізичної особи – резидента, на ім’я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого органом Міністерства доходів і зборів, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи, на ім’я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

4.4.15. Картка із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються. Якщо довіреність надана тільки на відкриття поточного рахунку, то картка із зразками підписів під час відкриття рахунку не заповнюється.

4.4.16. Заповнена і підписана згода-повідомлення на обробку персональних даних у базах «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках» (додаток 16). Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється власником рахунку та довіреною особою.

4.4.17. Якщо фізична особа, на ім’я якої відкривається рахунок, займається підприємницькою діяльністю, подається копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

4.4.18. Якщо фізична особа, на ім’я якої відкривається рахунок, займається незалежною професійною діяльністю, подається копія документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом Міністерства доходів і зборів, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

4.4.19. Повідомлення про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, підписане довіреною особою (додаток 17).
Під час першого звернення до ПАТ "Розрахунковий центр" фізичної особи, на ім’я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку), з метою використання рахунку необхідно:

4.4.20. Пред’явити паспорт (або інший документ, що посвідчує особу*) власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи). Копія паспорта засвідчується підписом власника паспорта та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

4.4.21. Пред’явити документ, виданий відповідним органом Міністерства доходів і зборів, що засвідчує реєстрацію власника рахунку та довіреної особи (за наявності довіреної особи) в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків*. Копія документа засвідчується підписом власника документа та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

4.4.22. заповнити картку із зразками підписів в двох примірниках (додаток 6). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженої особи Розрахункового центру за умови особистої присутності фізичних осіб, зразки підписів яких засвідчуються. Картка заповнюється в разі, якщо при відкритті рахунку картка не подавалася.

4.4.23. надати довіреність або копію довіреності від фізичної особи, на підставі якої право розпорядження рахунком надано довіреній особі, засвідчені нотаріально (за наявності довіреної особи).

Заповнення документів, необхідних для відкриття рахунку (додатки 4, 5, 6, 16, 17), може здійснюватись фізичною особою в приміщенні Розрахункового центру

* Щодо документів фізичної особи:

паспорти (або інші документи, що посвідчують особу):

паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; посвідчення особи моряка; військовий квиток військовослужбовця; дипломатичний паспорт громадянина України або службовий паспорт України; національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює; посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне або тимчасове проживання; інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи  (такі документи повинні містити прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та орган, що його видав, громадянство, фотокартку).

Робляться копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності); дата народження; серія та номер, дата видачі, орган, що видав; вклеєні фотокартки; місце проживання; дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності); для нерезидентів (за наявності) – відмітка про продовження терміну перебування в Україні.

Якщо паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) нерезидента не містить інформації про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні, то додатково надається засвідчена підписом особи копія іншого документа, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні (посвідка на постійне або тимчасове проживання, іміграційна картка, довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування, інший документ, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування нерезидента в Україні);

документ, виданий відповідним органом Міністерства доходів і зборів (державної податкової служби), що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків: довідка про ідентифікаційний номер платника податків або картка платника податків.

Документ, виданий відповідним органом Міністерства доходів і зборів (державної податкової служби), що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, не надається:

  • якщо в паспорт особи внесена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта,

  • нерезидентами (крім нерезидентів, які відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, і отримали ідентифікаційний номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 27 березня 2015 року
О суду із зазначеною позовною заявою, посилаючись на те, що з 17 травня 2013 року вона працювала в акціонерному товаристві «Сбербанк...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт