Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

4.5. Порядок відкриття кореспондентського рахунку - Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Сторінка6/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4.5. Порядок відкриття кореспондентського рахунку


Для встановлення кореспондентських відносин, банк, який є резидентом України та має намір відкрити в Розрахунковому центрі кореспондентський рахунок, повинен надати такі документи:

4.5.1. Заяву про відкриття кореспондентського рахунку (додаток 7).

4.5.2. Копію банківської ліцензії, генеральної ліцензії та додатку до неї, що видані Національним банком України, засвідчені нотаріально.

4.5.3. Копію статуту банку зі змінами та доповненнями (за наявності), засвідчену нотаріально.

4.5.4. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, яка містить відомості про банк, або копію виписки, засвідчену нотаріально чи органом, який видав. Виписка (копія виписки) повинна містити інформацію органів Міністерства доходів і зборів (дату і номер взяття на облік платника податків), статистики, Пенсійного фонду України про внесення відомостей про банк до відомчих реєстрів.

4.5.5. Копію довідки про внесення банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав цю довідку, чи підписом уповноваженого працівника ПАТ "Розрахунковий центр" (за умови пред’явлення оригіналу);

4.5.6. Річний звіт за минулий фінансовий рік.

4.5.7. Баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку).

4.5.8. Картку із зразками підписів та відбитка печатки у 2-х примірниках, засвідчену нотаріально (додаток 9). У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів банку надано право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів.

4.5.9. Перелік банків-кореспондентів.

4.5.10. Опитувальник банку. що надається при встановленні кореспондентських відносин, підписаний керівником банку або уповноваженою особою та засвідчений печаткою банку (додаток 8).

4.5.11. Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки:

щодо особи, яка має право діяти від імені банку без довіреності, - надається копія рішення або виписка з рішення уповноваженого органу банку про призначення/обрання особи також за наявності надається копія наказу. Якщо статутом банку передбачено, що з особою укладається контракт, то також надається копія контракту чи виписка з контракту, яка містить інформацію щодо строку його дії; якщо статутом юридичної особи передбачено, що з особою укладається контракт, але контракт не було укладено, то надається лист про те, що контракт не укладався. Копії документів, виписки з документів, які вказані в цьому пункті, повинні бути засвідчені уповноваженою особою та печаткою банку, якщо копія (виписка) викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою банку;

щодо головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, - надається копія наказу про призначення, засвідчена уповноваженою особою та печаткою банку;

щодо інших осіб, яким надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, - надається документ/копія документа, що підтверджує повноваження на розпорядження рахунком. Копія документа повинна бути засвідчена уповноваженою особою та печаткою банку, якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою банку.

Якщо документи на відкриття кореспондентського рахунку подаються особою, яка не має права діяти від імені банку без довіреності, то надається довіреність, яка підтверджує повноваження особи подавати, отримувати документи щодо укладення договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку та відкриття кореспондентського рахунку, підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами банку і засвідчена печаткою банку. Уповноважена особа також повинна пред’явити паспорт (або інший документ, що посвідчує особу).(додаток 11)

Якщо договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку підписується особою, яка не має права діяти від імені банку без довіреності, то надається довіреність, яка підтверджує повноваження особи на підписання договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку, підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами банку і засвідчена печаткою банку.

4.6. Надання повідомлення клієнту про відкриття поточного рахунку та кореспондентського рахунку

Розрахунковий центр після відкриття рахунку клієнту і отримання з Міністерства доходів і зборів електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік рахунку платника податків в органі Міністерства доходів і зборів (додаток 15) (крім банку) надає уповноваженому представнику клієнта:

  • довідку з номером відкритого рахунку, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою ПАТ "Розрахунковий центр" (форма довідки наведена у додатку 14).1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 27 березня 2015 року
О суду із зазначеною позовною заявою, посилаючись на те, що з 17 травня 2013 року вона працювала в акціонерному товаристві «Сбербанк...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт