Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

5. Підстави для відмови у відкритті рахунку - Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Сторінка7/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

5. Підстави для відмови у відкритті рахунку


5.1. Підставою для відмови у відкритті рахунку для клієнтів Розрахункового центру може бути хоча б одна з нижченаведених причин:

5.1.1. відсутність або невірне оформлення будь-якого документа, необхідного для відкриття рахунку відповідно до пунктів 4.3.- 4.5. цього Регламенту;

5.1.2. наявність в поданих документах виправлень, підчисток, дописок;

5.1.3. невідповідність даних, вказаних про уповноважених осіб рахунку у картці зразків підписів, із даними про уповноважених осіб рахунку у анкеті рахунку та довіреністю уповноваженої особи рахунку;

5.1.4. невідповідність підпису уповноваженої особи рахунку та/або печатки на документах, наданих для відкриття рахунку зразку підпису уповноваженої особи рахунку та/або печатки, що містяться в картці зразків підписів уповноважених осіб рахунку та відбитка печатки юридичної особи;

5.1.5. наявність у поданих документах відомостей, що дозволяють зробити висновок про невідповідність поданих документів законодавству України та/або вимогам цього Регламенту;

5.1.6.здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства України є неможливим;

5.1.7. інші причини, що визначені чинним законодавством.

6. Порядок внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку та рахунку клієнта


6.1. У разі виникнення змін у документах, що надавалися Розрахунковому центру для відкриття рахунку та, відповідно, в реквізитах рахунку / картці зі зразками підписів та відбитка печатки, клієнти Розрахункового центру повинні подати до Розрахункового центру:

6.1.1. Заяву на внесення змін (додаток 19)

6.1.2. Документи, у яких відбулися зміни, визначені в пунктах 4.3, 4.4 та 4.5 цього Регламенту, оформлені відповідно до вимог цього Регламенту.

6.1.3. У разі зміни місцезнаходження обов’язково надається копія нової виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, яка містить відомості про юридичну особу, оформлена/завірена відповідно до вимог цього Регламенту.

6.1.4. У випадку зміни уповноваженої особи подається заповнена та підписана новою уповноваженою особою згода на обробку персональних даних. Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється окремо для кожної нової уповноваженої особи.

6.1.5. У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів або печатки, зазначених у картці зразків підписів та печаток, подається нова картка із зразками підписів усіх осіб які мають право першого та другого підпису та печатки. Картка має бути оформлена/завірена відповідно до вимог цього Регламенту.

6.1.6. У разі призначення особи, що тимчасово виконує обов’язки уповноваженої особи нова картка не складається, а додатково надається тимчасова картка із зразком підпису особи, що тимчасово виконує обов’язки уповноваженої особі. Картка повинна бути оформлена/завірена відповідно до вимог цього Регламенту.

6.1.7. У разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання, яке пов’язане із зміною адміністративного району (міста), цей клієнт додатково надає копію документу, що підтверджує взяття його на облік органами Міністерства доходів і зборів за новим місцезнаходженням. Копія документу засвідчується нотаріально, органом що видав, або уповноваженим працівником Розрахункового центру за умови пред’явлення оригіналу.

6.1.8. Додатково, у випадку внесення будь-яких змін до справи з юридичного оформлення рахунку або рахунку клієнта подається Опитувальник юридичної особи - резидента / Опитувальник фізичної особи / Опитувальник банку;

6.2. Усі зміни та доповнення до документів, що надаються Розрахунковому центру вносяться до справи з юридичного оформлення рахунку і рахунку клієнта протягом трьох робочих днів з дати прийому документів Розрахунковим центром.

7. Підстави для закриття рахунків


7.1. Поточний / кореспондентський рахунок клієнта Розрахункового центру може бути закритий тільки за умови відсутності коштів на цьому рахунку та закриття клірингового рахунку.

7.2. Поточний / кореспондентський рахунок закривається у випадках, що передбачені договором, укладеним з клієнтом за письмовою заявою клієнта Розрахункового центру. Заява має бути оформлена згідно додатку 18  цього Регламенту.

7.3. У разі припинення юридичної особи (унаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни найменування юридичної особи-клієнта Розрахункового центру, поточний / кореспондентський рахунок закривається та відкривається новий. Для відкриття нового рахунку необхідно надати усі документи, вказані в пунктах 4.3.-4.5. цього Регламенту.

7.4. Поточний / кореспондентський рахунок клієнта Розрахункового центру може бути закритий на інших підставах, передбачених законодавством України.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 27 березня 2015 року
О суду із зазначеною позовною заявою, посилаючись на те, що з 17 травня 2013 року вона працювала в акціонерному товаристві «Сбербанк...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт