Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского городского совета харьковской областиХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 52 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 52 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


НАКАЗ

20.04.2016 № 81
Про порядок організованого закінчення

2015/2016 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації учнів

4-х, 9-х, 11-х класів
На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 18.04.2016 № 158 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», наказу Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 19.04.2016 № 153 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності», з метою створення належних умов у навчальному закладі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Черкашиній С.А.:

1.1. Ужити необхідних заходів із питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року.

Квітень-червень 2016 року

1.2. Забезпечити дотримання вимог чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 9-А та 11-А класів.

Травень-червень 2016 року

1.3. Зарахувати результати ЗНО з української мови, математики та історії, які надійдуть до навчального закладу з українського центру оцінювання якості освіти, як результати державної підсумкової атестації.

Після отримання результатів

1.4. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії, надати на погодження до Управління освіти розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 9-А та 11-А класів та склад державних атестаційних комісій з кожного предмета згідно з п. 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

До 21.04.2016 – 11-А класу,

до 18.05.2016 – 9-А класу

1.5. Провести роз’яснювальну роботу з класними керівниками, вчителями- предметниками, учнями та їх батьками:

1.5.1. Про особливості звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів загальноосвітнього навчального закладу за станом здоров’я у 2016 році.

До 20.04.2016

1.5.2. Про особливості оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 20.04.2016

1.6. Надати до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради:

1.6.1. Дані про учнів 11-х класів, які звільняються від державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти за станом здоров’я.

До 04.05.2016

1.6.2. Дані про учнів 9-х, 11-х класів, які беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях, конкурсах, олімпіадах і тренувальних зборах під час проведення державної підсумкової атестації, за формою.

У визначені терміни

1.7. Забезпечити участь учнів 11-А класу в зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання:

05.05.2016 з української мови;

11.05.2016 з математики або 13.05.2016 з історії України.

1.8. Організувати проведення в навчальному закладі державної підсумкової атестації учнів 11-А класу старшої школи з іноземної(англійської) мови.

20.05.2016

1.9. Забезпечити внесення змін до режиму роботи школи в дні проведення державної підсумкової атестації в 11-А класі: з української мови, математики та історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання на пунктах тестування, з англійської мови на базі навчального закладу.

05.05.2016, 11.05.2016, 13.05.2016, 20.05.2016

1.10. Забезпечити дотримання термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів 5 – 11-х класів:

до 25.05.2016 (семестрове оцінювання);

до 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру і не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр)

1.11. Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 5-8,10-х класів відповідно до річного навчального плану.

З 30.05.2016 по 10.06.2016

1.12. Надати до управління освіти інформацію про учнів, які навчалися за кордоном та не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за відповідною формою.

До 21.04.2016

1.13. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-А класу основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

З 01.06.2016 по 08.06.2016

1.14. Привести у відповідність та тримати в актуальному стані бази даних випускників 9-А та 11-А класів на порталі ІСУО – інформаційна система управління освітою для безперешкодного здійснення заходів щодо своєчасного виготовлення документів про загальну середню освіту державного зразка.

До 27.05.2016 – 11-А клас

До 09.06.2016 – 9-А клас

1.15. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-А та 11-А класів. Узагальнену інформацію надати до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради за встановленими формами.

До 02.06.2016 – 11-А клас

До 13.06.2016 – 9-А клас

1.16. Здійснити контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11-А класу, середнього бала свідоцтв випускників 9-А класу та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту та шкільній документації.

До 27.05.2016 – 11-А клас,

до 08.06.2015 – 9-А клас

1.17. Організувати роботу з педагогами школи з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9-А та 11-А класів до отриманих випускниками балів за річне оцінювання, державну підсумкову атестацію та зазначених у шкільній документації.

До 27.05.2016 – 11-А клас,

до 08.06.2016 – 9-А клас

1.18. Здійснювати переведення учнів навчального закладу (крім перших класів) до наступного класу на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (вихованців) та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, яке упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті загальноосвітнього навчального закладу або відповідного місцевого органу управління освітою.

1.19. Після завершення державної підсумкової атестації:

1.19.1. Унести зміни до бази даних про випускників 11-А класу, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 30.05.2016

1.19.2. Унести зміни до бази даних про випускників 9-А класу, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 09.06.2016

2. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Ждановій С.Г.:

2.1.Здійснити відповідні заходи з питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів.

Квітень-травень 2016 року

2.2. Забезпечити дотримання нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів.

Квітень-травень 2016 року

2.3. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії, надати на погодження до управління освіти розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів та склад державних атестаційних комісій з кожного предмета згідно з п. 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

До 28.04.2016

2.4. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів з української мови, літературного читання та математики.

З 12.05.2016 по 21.05.2016

2.5. Вжити заходів з недопущення відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової атестації

2.6. Забезпечити дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів 3(2) – 4-х класів:

до 25.05.2016 (семестрове оцінювання – не пізніше, ніж за 3 дні до кінця певного семестру),

до 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру)

2.7. Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів відповідно до річного навчального плану.

З 30.05.2016 по 03.06.2016

2.8. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів. Узагальнену інформацію надати до управління освіти за встановленими формами.

До 23.05.2016

3. Заступнику директора з виховної роботи Лиманській О.В.:

3.1. Забезпечити оганізоване проведення свята «Останній дзвоник».

27.05.2016

3.2. Організувати проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 9-А та 11-А класів і вручення їм документів про освіту державного зразка.

28.05.2016 – 11-А клас

09.06.2016 – 9-А клас

3.3. Надати до методичного центру Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» за встановленою формою.

До 11.05.2016

3.4. Розробити для надання запрошеним почесним гостям на свято «Останній дзвоник» інформацію про навчальний заклад та сценарний план проведення свята за встановленими формами.

До 11.05.2016
4. Керівникам шкільних методичних об’єднань вчителів гуманітарного циклу Широкій Г.І., природничо-математичного циклу Іменновій О.І. та початкових класів Ковальовій І.М.: розглянути на засіданні методичних об’єднань та підготувати для розгляду на педагогічній раді завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9,11-х класів, які складають учителі навчального закладу відповідно до фаху.

До 01.05.2016

5. Класним керівникам 9-А та 11-А класу Горбань О.А., Астафуровій Л.І.:

5.1. Забезпечити об’єктивність та відповідність виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9-А та 11-А класів до отриманих випускниками балів за річне оцінювання, державну підсумкову атестацію та зазначених у шкільній документації.

До 27.05.2016 – 11-А клас,

до 09.06.2016 – 9-А клас

5.2. Забезпечити недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року й проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2016 року

5.3. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 9-А та 11-А класів і вручення їм документів про освіту державного зразка.

27.05.2016 – 11-А клас

09.06.2016 – 9-А клас

6. Секретарю – друкарці Гнатик О.А. розмістити цей наказ на сайті школи.

До 22.04.2016

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Н.В.Прибиловська

З наказом від 20.04.2016 № ___ ознайомлені:

Алєксєєва А.В.

Астафурова Л.І.

Бутенко Н.Ю.

Васянович О.О.

Вернер О.Ю.

Гальєва Л.Г.

Гергель І.Г.

Горбань О.А.

Дубовицька Л.П.

Єпіфанова О.П.

Жданова А.Д.

Жданова С.Г.

Заховаєва Г.Р.

Іменнова О.І.

Кайдалова Ю.В.

Касумова О.С.

Ковальова І.М.

Конопльова С.В.

Лаврова Г.А.

Лиманська О.В.

Мірошніченко П.Ю.

Пархоменко М.В.

Редченко Б.А.

Рябініна В.І.

Ситник О.М.

Склярова І.П.

Скорик Є.В.

Ткачик Л.В.

Хвостіченко В.В.

Черкашина С.А.

Широка Г.І.


Черкашина


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроків на 24 квітня 2015 року
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чиненовій А. О., Скурятіну В.І

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чиненовій А. О., Скурятіну В.І

Харьковская общ
Образовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковск

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496 адміністрацією школи в травні 2015 року було здійснено перевірку ведення...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Бондаренко В. В. протягом ІІ семестру несвоєчасно записував уроки, виставляв оцінки (поточні, тематичні, семестрові, річні), як класний...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Переглянути інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у школі, переглянути програми вступного І первинного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт