Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Досвіду

Досвіду

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

Петегирич Оксани Михайлівни


Харків

2012
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 96 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АНОТАЦІЯ

досвіду роботи класного керівника

Петегирич Оксани Михайлівни
Педагогічний стаж: 3 роки.

Проблема, над якою працюю в системі виховної роботи : - «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання». 

Педагогічне кредо: «Щастя для мене – виховувати різнобічно та гармонійно розвинену національно свідому, високоосвічену, життєво компетентну людину, здатну до саморозвитку та самовдосконалення».

План досвіду роботи

 1. Загальний опис досвіду роботи.

 2. Вступ.

 3. Теоретична база.

 4. Провідна ідея досвіду.

 5. Технологія досвіду.

 6. Висновки.

 7. Список використаної літератури.

 8. Додатки.
ОПИС ДОСВІДУ

Тема досвіду: «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання».

Адреса досвіду: Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 96Харківської міської ради Харківської області.

Автор досвіду: Петегирич Оксана Михайлівна, вчитель англійської мови.

Провідна наукова ідея досвіду: виховати у майбутніх громадян України почуття обов'язку і поняття честі, уміння підкоритися товаришеві й наказати йому, бути ввічливим, суворим, добрим і стійким - залежно від умов життя, удосконалення особистості не тільки як головної продуктивної сили, а й як активного громадянина України, духовно багатої, морально благородної особи. На цьому зосереджуються зусилля всієї системи виховання, формування особи нового типу суверенної держави

Мета досвіду: виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури. Передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особи стіс них рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту.

Задачі:

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;

 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

 • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні;

 • виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядницької позиції;

 • утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі;

 • формування творчої особистості, виховання цивілізованого господаря;

 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я;

 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

 • формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

 • формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації;

 • формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки до життя в умовах ринкових відносин.

Наукова основа досвіду:

використання інтегрованих технологій;

Юхновський, І. Про ідеологію і політику Українського інституту національної пам’яті;

Афанасьєв, А. Педагогічні основи військово-патріотичного виховання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України.

Актуальність досвіду: у сучасному житті приділяється багато уваги національної самосвідомості учнів, згуртовується колектив за допомогою колективних справ, участі у заходах, зорієнтованих на патріотичне виховання, відродження культури, традицій, збереження мови, народу.

Новизна досвіду: сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному і політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання, тому передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту є найголовнішою проблемою на сьогоднішній день.

Результативність: забезпечення сприятливими умовами для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей; для розвитку професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності особистості, позитивна динаміка зростання рівня патріотизму в країні, зростання соціальної і трудової активності населення, його внеску до розвитку основних сфер життя, діяльності суспільства і держави, подолання екстремістських проявів окремих груп населення та інших негативних явищ, відродження духовності, соціально-економічна і політична стабільність та зміцнення національної безпеки. 

Педагогічний досвід класного керівника

Петегирич Оксани Михайлівни

«Виховуючи всебічнорозвинену особистість»

«Успіх приходить до того,

хто робить те,

що найбільше любить»

М.Форбс

Я, Петегирич Оксана Михайлівна, працюю в Харківській загальносвітній школі І-ІІІ ступенів № 96 Харківської міської ради Харківської області з 2009 року. Професію педагога обрала за покликом серця. Закінчивши в 2009 році Педагогічний коледж Харківського гуманітарно-педагогічного інституту факультет іноземної філології за спеціальністю «вчитель англійської мови», отримала базу знань щодо навчання та виховання підростаючого покоління з 1 по 9 клас, але я на цьому не зупинилася і продовжила навчання, щоб отримати вищу освіту.

На мою думку, діяльність класного керівника дуже цікава, багатогранна, трудомістка. Вона пов’язана з непередбаченими труднощами, невдачами, навіть розчаруваннями, а іноді – з безсонними ночами, сльозами… Все це так. Але коли бачиш, як на твоїх очах виростає

Людина, як збагачується її духовний світ, як дитина починає усвідомлювати своє місце в житті, а у вирішенні проблем шукає підтримки в тебе і вдячна за це, забуваєш про прикрощі і безсонні ночі, а душу наповнює почуття глибокого задоволення. Сподіваюсь, що моя любов зігріє їх серця та торкнеться дитячих душ.

На початку педагогічної діяльності отримала досвід заміни класного керівництва у 9 класі, потім зрозуміла, що це щастя виховувати «своїх власних дітей», і вирішила, що на наступний навчальний рік обов’язково буду класним керівником 5 класу. Так і сталося. На початку роботи проводила анкетування, особисті зустрічі з кожним із батьків, щоб краще дізнатися учнів. Разом з батьками організовували спільні виїзду на рибалку, на пікнік, екскурсії. Завдяки цим заходам, клас – згуртований, а найголовніше, що діти стали ближче до своїх батьків, та на прикладі їх згуртованості під час поїздок, ближче стали один до одного та до мене. В даний час є класним керівником 7-А класу. За ці роки я пройшла шлях від виховання молодших підлітків, де відбувається формування цінностей колективу, до старших підлітків, які намагаються утвердитися в колективі через органи самоврядування, через вираження своїх морально-етичних позицій. В практику виховної роботи з класом впроваджую модель виховної системи, основану на ідеях педагогіки життєтворчості, яка найповніше розкриває смисл існування людини у світі.

В чому полягає моя методологічна позиція класного керівника? В роботі вважаю головним забезпечення розвитку особистості кожної дитини, її творчого потенціалу. Відносини з дітьми будую на принципах співробітництва, співтворчості і пам’ятаю, що вчитель може допомогти дітям розвивати почуття прекрасного, пробудити творчі сили.

Усвідомлюючи, що класний керівник є для підростаючого покоління духовним посередником між суспільством і дитиною, прагну створити сприятливі умови для формування особистості, внести необхідні корективи у процес виховання, скоординувати зусилля педагогів, сім’ї , соціуму. В своїй роботі керуюсь принципом: допомогти дитині знайти свій ключ до успіху, створити умови, у яких вона розкриватиме свої здібності, творитиме своє життя, зростатиме духовно, творчо, інтелектуально й самовдосконалюватиметься.

Розуміючи важливість виховної діяльності класного керівника, відповідально виконую свої обов’язки, докладаю всіх зусиль, щоб виховання підлітків відбувалось в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, доброзичливості та толерантності. У своїй діяльності використовую різноманітні традиційні та інноваційні форми виховної діяльності - головне, щоб вони давали бажаний результат. Серед них:

 • ділові і гри;

 • тренінги;

 • робота учнів у мобільних творчих групах;

 • музично-історичні екскурси;

 • акції;

 • усні журнали;

 • турніри інтелектуальних ігор;

 • рейн-ринги;

 • «Що?Де?Коли?»;

 • заочні та очні експедиції.

Калейдоскоп шкільного життя класу різноманітний. 84% учнів охоплені гуртковою роботою займаються в шкільних гуртках та поза школою. Успішно діє учнівське врядування. За моніторинговими дослідженнями в класі досить високий рівень розвитку врядування (76%), рейтинг участі учнів в шкільному врядуванні (70%), класний колектив високо організований (81%), рівень вихованості класу (К=4,3), відповідальність членів колективу за шкільні справи 78%.

Одним із основних пріоритетів є згуртування учнів та батьків класу в єдиний, дружній колектив через участь у спільних творчих та соціально-важливих справах. Діти разом з батьками з 5 класу постійно беруть участь в загальношкільній доброчинній акції «Промені серця» і роблять конкретні справи. Так, відвідавши притулок для бездомних собак, придбали для тварин їжу та медикаменти, стали ініціаторами шкільної акції «Допоможи друзям нашим меншим».

Щорічно залучаю учнів та батьків до науково-пошукової та дослідницької роботи.

Поряд з традиційними формами роботи використовую інноваційні колективні й індивідуальні форми співпраці з батьками: батьківські збори з фрагментами педобучу, класні прес-конференції, дискусії, круглі столи, батьківські тренінги. Залучаю батьків до проведення виховних годин, екскурсійних подорожей, загальношкільних заходів та конкурсів. До батьківських зборів готуюся ретельно та заздалегідь. Усім батькам на зборах завжди готую роздатковий матеріал: поради батькам в друкованому вигляді. Кожен учень класу має власне портфоліо, де знаходиться інформація про дитину, роботи з деяких предметів, дані анкетування та інше. З даними матеріалами батьки можуть ознайомитися на зборах.

Крім того, часто проводжу з класом психологічні тренінги, анкетування, діагностування, порівняльні анкетування у співпраці із соціально-психологічною службою закладу. Розробила рейтингову систему участі кожного учня в суспільно-корисному житті класу, школи, яка є досить ефективною. В кінці навчального року на урочистій виховній годині відзначаються досягнення кожного, відбувається нагородження.

Прагну працювати творчо, а тому завжди пам’ятаю слова В.Сухомлинського: «Якою талановитою не була б людина, але якщо вона не вчиться на досвіді інших, то ніколи не буде хорошим педагогом». Прагну самокритично оцінювати свою діяльність, її результати, намагаюся швидко адаптуватися в умовах соціальних змін. І вірю у слова М.Свєтлова:

«...Жизнь – это чудо,

а чуда не запретишь.

Да здравствует амплитуда

то падаешь, то летишь!»,

бо перемога -

це доля щасливих

та оптимістичних».

Моя позиція

Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!

Вчительство – це і мистецтво і праця. Саме вчитель, педагог, викладач, вихователь закладає і створює основу творчої людської діяльності.

Як же виховати дитину, щоб оцінка за цю справу була відмінною? Це питання я поставила перед собою 5 років тому, коли прийшла працювати до школи.

Саме тут в цих стінах зростають ті, кому жити та створювати майбутнє. Я думаю, що мої вихованці стануть новою українською елітою – моральною, духовною, високоосвіченою, інтелектуальною, культурною, національно свідомою. Я мрію виховати людину добрих помислів, почуттів і дій, яка існує в гармонії із світом, із власним серцем. Це й стало провідною ідеєю моєї роботи.

Щоб моя мрія стала реальністю, мета та виховні завдання спрямовані на:

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі, формування морально-етичних якостей;

 • формування високої художньо-естетичної освіченості особистості, формування у підростаючого покоління інформаційної культури, погляду на книгу та інші види інформації як на важливий засіб розвитку й самореалізації особистості;

 • виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору своєї світоглядної позиції;

 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою як могутнім чинником становлення громадянина України;

 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов їх самореалізації;

 • виховання поваги до Конституції, законів України, національної символіки;

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати для розквіту держави, готовності її захищати;

 • формування творчої, працелюбної особистості;

 • забезпечення духовного взаємозв’язку поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров’я;

 • формування сімейно-етичної культури.

Індивідуальний підхід

Безумовно, серцевиною виховного процесу є особистість дитини, і вихователь повинен поважати почуття власної гідності кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити, нахили, інтереси, характер, створити сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.

Роздуми, постійний пошук, розуміння відповідальності та важливості роботи з колективом, намагання зробити її цікавою і для дітей, і для себе допомогли мені визначити пріоритет одних проблем над іншими, знайти шляхи їх вирішення, прогнозувати та діагностувати підсумки.

Враховуючи особливу актуальність, недостатню розробку проблеми вихованості учнів, мною була визначена тема: ”Загальні методи вивчення особистості і дитячої спільності”. Його мета – науково обґрунтувати та узагальнити новітні методи вивчення особистості і дитячої спільності, створити на основі узагальнення свою концепцію та визначити шляхи її реалізації, перевірити доцільність форм та прийомів вивчення рівня вихованості особистості на практиці.

Особливу увагу я приділяю дітям, які потребують посиленої уваги. Основні шляхи та засоби роботи з такими дітьми розкриті в роботі:” Методико-психологические основы индивидуального подхода в обучении педагогически запущенных детей». Метою  якою полягає – не допустити переживання цими дітьми своєї “нездатності”, не дозволити виникнення байдужості до навчання, праці; не притуплювати почуття честі та гідності.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації види методичних технологій школа передового педагогічного досвіду
Це одна з форм роботи з підви­щення кваліфікації вчителів, вихо­вателів, керівників шкіл та до­шкільних закладів, форма поши­рення...

Методичні рекомендації Передовий педагогічний досвід
Укладач методист нмк пто кіровоградської області Фірсова Тетяна Миколаївна. Визначені основні терміни, ознаки, умови, що передують...

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань: «викладач-методист»,...

Рекомендовано
Технологія вивчення, узагальнення й оформлення перспективного педагогічного досвіду

Програма вивчення та узагальнення досвіду вчителя
Перспективний педагогічний досвід

Методичні рекомендації молодому вчителю щодо узагальнення досвіду--16
Вступ 4

Методичні рекомендації молодому вчителю щодо узагальнення досвіду--16
Вступ 4

Досвіду
Моніторинг як ефективний інструмент в управлінській діяльності керівника закладу освіти

Досвіду
Я хочу представити досвід своєї роботи з розвитку українознавства у вихованні дошкільнят

Досвіду
Педагогічне кредо вчителя: «Намагайтеся викликати інтерес до навчання всією своєю особистістю!»

Засобами гри
З досвіду роботи вчителя початкових класів голубівської сзш вчитель: севериної в. О

В. В.Іванова банк інновацій
Узагальнення досвіду із впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес

Методичні рекомендації з досвіду роботи щодо організації та проведення...
Методичні рекомендації з досвіду роботи щодо організації та проведення індивідуального навчання з учнями, що мають вади у психофізичному...

Досвіду
Апробовано спосіб інтеграції деяких сучасних технологій навчання у розвитку творчої особистості учня на уроках словесності

Досвіду
Апробовано спосіб інтеграції деяких сучасних технологій навчання у розвитку творчої особистості учня на уроках словесності

Анотація досвіду діяльності міського методичного кабінету відділу...

Але разом із тим з’являється іще одне: Як вчити результативно?
Використання передового педагогічного досвіду як основа розвитку креативної освіти

Література
Виховуємо толерантність: з досвіду роботи практичних психологів знз м. Кременчука / За ред. Л. В. Зюман, Л. В. Сироти. – Кременчук:...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт