Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 9-зез (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг"

В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 9-зез (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 29.11.2012 р. N 18/1-12/12
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Голови Державної служби статистики України

В. О. Піщейко
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг"
I. Загальні положення
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" (квартальна).
Метою звіту за формою N 9-ЗЕЗ є одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу.
Органи державної статистики організовують проведення державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами серед юридичних осіб - резидентів України та їхніх відокремлених підрозділів, усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами, постійних представництв нерезидентів в Україні, центральних та місцевих органів виконавчої влади - головних розпорядників державних та місцевих бюджетних коштів.
Форма містить інформацію щодо зовнішньої торгівлі послугами підприємств та їхніх відокремлених підрозділів, які здійснювали експортно-імпортні операції послугами протягом звітного періоду.
Територіальні органи державної статистики за місцезнаходженням організовують проведення державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами серед відокремлених підрозділів підприємств, що входять до складу цих підприємств та розташовані на території іншого регіону, місцевих органів виконавчої влади - розпорядників державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня (згідно із Законом України "Про державний бюджет України" на відповідний рік).
У даному випадку форма містить інформацію щодо показників економічної діяльності самого відокремленого підрозділу в регіоні та інформацію про витрати на відрядження за кордон працівників органу місцевої влади за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. У випадку коли підприємства об'єднань розташовані на декількох адміністративних територіях, форма містить інформацію про ту частину експорту-імпорту послуг, яку здійснювали підприємства, що розташовані на одній з об'єднанням адміністративній території (регіоні).
Головне управління регіональної статистики організовує проведення державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами серед зовнішньоторговельних об'єднань, фірм, акціонерних товариств, міністерств та інших органів виконавчої влади, які діють на території всієї України, головні офіси яких розташовані в м. Києві, головних розпорядників бюджетних коштів (згідно із Законом України "Про державний бюджет України" на відповідний рік).
У даному випадку форма звіту підприємства - головного офісу містить інформацію щодо зовнішньої торгівлі послугами цих підприємств на всій території України без розподілення за регіональним розрізом та інформацію центрального органу влади - головного розпорядника коштів державного бюджету про витрати на відрядження за кордон працівників самого центрального органу виконавчої влади за рахунок коштів державного бюджету, з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих та підконтрольних організаціях, визначених у додатку N 3 до Закону України "Про державний бюджет України".
Звіт за формою N 9-ЗЕЗ відображає інформацію про ті процеси зовнішньої торгівлі послугами, які відбулися у звітному періоді (згідно з контрактом).
II. Розділ 1 "Експорт послуг"
2.1. Розділ 1 містить інформацію стосовно надання протягом звітного періоду будь-яких послуг, крім послуг, що віднесені до статті "Подорожі" (послуги з тимчасового розміщування й організації харчування, послуги туристичних агентств і туристичних операторів, послуги освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, послуги у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, послуги агентств нерухомості, послуги оренди автомобілів і легкових автотранспортних засобів, послуги для задоволення культурних і розважальних потреб), які охоплює розділ 3.
2.2. Графи А, Б включають в себе інформацію щодо відповідно найменування та цифрового коду наданої послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг.
2.3. Графи В, Г включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду країни, з якою провадяться розрахунки за надані послуги, згідно з Класифікацією країн світу.
2.4. Графи Ґ, Д включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки, згідно з Класифікацією валют.
2.5. Графа Е містить інформацію про вартість фактично наданої (за виписаними рахунками) послуги у валюті контракту, включаючи національну, у тисячах грошових одиниць, з двома десятковими знаками після цілого числа.
Показник вартості експорту послуг містить інформацію про надходження коштів від нерезидентів за надані послуги, незалежно від того, на якій території відбувався процес.
У разі здійснення юридичною особою взаєморозрахунків з іноземними партнерами за послуги, що були надані також і іншими українськими підприємствами-резидентами, графа Е відображає інформацію про загальну вартість цих послуг, а не тільки безпосередньо наданих цією юридичною особою.
Наприклад, стосовно комерційного банку звіт містить інформацію щодо усієї вартості послуг, що надавались його відокремленими підрозділами іноземцям в Україні (надання кредитів на житло, інші види фінансового посередництва тощо), незважаючи на те, що частина коштів за послуги перерахована ним іншим фінансовим або будівельним організаціям.
III. Розділ 2 "Імпорт послуг"
3.1. Розділ 2 містить інформацію стосовно одержання протягом звітного періоду будь-яких послуг, крім послуг, що віднесені до статті "Подорожі" (послуги з тимчасового розміщування й організації харчування, послуги туристичних агентств і туристичних операторів, послуги освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, послуги у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, послуги агентств нерухомості, послуги оренди автомобілів і легкових автотранспортних засобів, послуги для задоволення культурних і розважальних потреб), які охоплює розділ 4.
3.2. Графи А, Б включають в себе інформацію щодо відповідно найменування та коду одержаної послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг.
3.3. Графи В, Г включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду країни, з якою провадяться розрахунки за одержані послуги, згідно з Класифікацією країн світу.
3.4. Графи Ґ, Д включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки, згідно з Класифікацією валют.
3.5. Графа Е містить інформацію про вартість фактично одержаної (за виписаними рахунками) послуги у валюті контракту, включаючи національну, у тисячах грошових одиниць, з двома десятковими знаками після цілого числа.
Показник вартості імпорту послуг містить інформацію про перерахування коштів нерезидентам за одержані послуги незалежно від того, на якій території відбувався процес.
У разі здійснення юридичною особою взаєморозрахунків з іноземними партнерами за послуги, які були одержані також і іншими українськими підприємствами-резидентами, графа Е відображає інформацію про загальну вартість цих послуг, а не тільки безпосередньо одержаних цією юридичною особою.
Наприклад, стосовно підприємства, що здійснює послуги залізничного транспорту, звіт містить інформацію про загальну вартість послуг залізничного транспорту, які були одержані резидентами України як на території країни, так і за кордоном, незважаючи на те, що частина коштів за ці послуги одержана підрозділами цього підприємства.
IV. Розділ 3 "Експорт послуг, що віднесені до статті "Подорожі"
4.1. Розділ 3 відображає інформацію стосовно послуг, віднесених до подорожей (тимчасове розміщування й організація харчування, діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, освіта, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, діяльність агентств нерухомості, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, театральна та концертна діяльність, діяльність із підтримки театральних і концертних заходів), наданих нерезидентам як на території України, так і за її межами, юридичними особами - резидентами України та їхніми відокремленими підрозділами, основний вид економічної діяльності яких згідно з КВЕД відноситься до розділів 55, 56, 79, 85, 86, 87, 88, 93 та класів 68.31, 77.11, 90.01, 90.02.
4.2. Рядок 3.1 включає інформацію щодо загальної кількості осіб-нерезидентів, яким надавалися послуги з проживання (у готелі, гуртожитку, санаторії та інших місцях проживання), у тому числі охоплює інформацію стосовно кількості осіб за метою подорожі.
4.3. Графи А, Б включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду країни, з якою провадяться розрахунки за надані послуги, згідно з Класифікацією країн світу.
4.4. Графи В, Г включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки згідно з Класифікацією валют.
4.5. Графи 1 - 16 включають в себе інформацію стосовно вартості послуги, фактично наданої зазначеній країні, у валюті контракту, включаючи національну, з двома десятковими знаками після цілого числа.
У разі здійснення юридичною особою взаєморозрахунків з іноземними партнерами за послуги, що були надані також і іншими українськими підприємствами-резидентами, графи 1 - 16 звіту включають в себе загальні вартості всіх послуг, а не тільки безпосередньо нею наданих.
Наприклад, стосовно турагентства звіт за формою N 9-ЗЕЗ містить в собі усю вартість послуг, що були надані туристам-нерезидентам на території України (проживання та харчування в готелі, екскурсійне, місцеве внутрішнє транспортне обслуговування), незважаючи на те, що частина коштів за ці послуги одержана готелями, музеями, транспортними підприємствами тощо.
V. Розділ 4 "Імпорт послуг, що віднесені до статті "Подорожі"
5.1. Розділ 4 відображає інформацію стосовно послуг, віднесених до подорожей (послуги з тимчасового розміщування й організації харчування, послуги туристичних агентств і туристичних операторів, послуги освіти, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, послуги у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, послуги агентств нерухомості, послуги оренди автомобілів і легкових автотранспортних засобів, послуги для задоволення культурних і розважальних потреб), одержаних від нерезидентів як на території України, так і за її межами, юридичними особами - резидентами України та їхніми відокремленими підрозділами, центральними та місцевими органами виконавчої влади - головними розпорядниками бюджетних коштів, які мали витрати на відрядження працівників органів державної влади, у частині даних про витрати установ за рахунок коштів з державного та місцевого бюджетів, пов'язаних із закордонними відрядженнями працівників державної влади.
5.2. Рядок 4.1 включає інформацію щодо загальної кількості осіб-резидентів, які одержали вказані вище послуги, у тому числі охоплює інформацію стосовно кількості осіб за метою подорожі.
5.3. Графи А, Б включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду країни, з якою провадяться розрахунки за одержані послуги, згідно з Класифікацією країн світу.
5.4. Графи В, Г включають в себе інформацію щодо відповідно назви та цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки, згідно з Класифікацією валют.
5.5. Графи 1 - 16 включають в себе інформацію стосовно вартості послуги, фактично одержаної від зазначеної країни, у валюті контракту з двома десятковими знаками після цілого числа.
У разі здійснення юридичною особою взаєморозрахунків з іноземними партнерами за послуги, що були одержані також і іншими українськими підприємствами-резидентами через неї, графи 1 - 16 звіту містять в собі інформацію щодо загальної вартості всіх послуг, а не тільки безпосередньо нею одержаних.
Наприклад, стосовно туристичної фірми звіт за формою N 9-ЗЕЗ включає в себе усю вартість послуг, що були одержані туристами-резидентами України у країні відвідування (проживання та харчування в готелі, екскурсійне, транспортне обслуговування у країні відвідування тощо), незважаючи на те, що частина коштів за ці послуги одержана готелями, музеями, транспортними підприємствами тощо.
 
Директор департаменту

статистики торгівлі

А. О. Фризоренко
 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) "Звіт про...

Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/23
...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату...

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

Затверджую
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) “Звіт з праці” (далі – форма...

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 7-тнв "звіт про травматизм на виробництві у 200 році"

Н. С. Власенко 07 жовтня 2014 року
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) “Звіт про...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) (далі звіт), визначається органами державної статистики...

Звіт складається з трьох розділів. Показники розділу І та ІІ відображають...
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) "Звіт...

Інструкція щодо порядку складання звіту за формою №5-зез "Звіт про...
Звіт складають усі підприємства (у тому числі з іноземними інвестиціями), установи, посередницькі та інші організації України, що...

В. О. Піщейко З0 листопада 2012 р
Органи державної статистики при проведенні державного статистичного спостереження за формою №1-торги, використовують інформацію щодо...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286, (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт