Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До Програми проведення ідентифікації клієнтів ат „нк банк” Анкета опитувальник клієнта юридичної особи резидента

До Програми проведення ідентифікації клієнтів ат „нк банк” Анкета опитувальник клієнта юридичної особи резидента

Сторінка1/3
  1   2   3
Додаток №1

до Програми проведення

ідентифікації клієнтів АТ „НК БАНК”
Анкета - опитувальник клієнта – юридичної особи резидента
Шановний Клієнте!
Дякуємо за Ваш вибір АТ “НК БАНК” своїм фінансовим партнером. З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально задовольняли Ваші потреби, просимо Вас відповісти на наступні питання.

Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків і пропусків питань. В питаннях, які передбачають варіанти відповідей, необхідно поставити відмітку в пустому полі навпроти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.
Частина І:
Повне та скорочене

найменування (у разі наявності)


Організаційно-правова форма


Форма власності


Місцезнаходження


Кількість працівників


Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ


Дата держреєстрації


Дата та номер запису в Єдиний держреєстр юридичних осіб

та фізичних осіб –підприємців про включення до Єдиного держреєстру«____»____________________ ________р.Номери контактних телефонів і факсів


Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)Відокремлені підрозділи відсутні Адреса електронної пошти
Електронна адреса відсутня 

Адреса web-сайту
Web-сайт відсутній 


Частина ІІ:


1.

Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном;ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)

1.1.

Посада
Прізвище ,ім’я, по батькові
Ідентифікаційний номер


Паспорт громадянина України(або інший документ, що посвідчує особу)

____________ серія_________№__________________________

виданий______________________________________________

_____________________________________________________ дата видачі „___”_____________ _______ р.

Дата народження
Місце проживання/ тимчасово-го перебування для нерезидента
Громадянство

 Україна  Інше___________________________

1.2

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Ідентифікаційний номер


Паспорт громадянина України(або інший документ, що посвідчує особу)

____________ серія_________№__________________________

виданий______________________________________________

_____________________________________________________

дата видачі „___”_____________ _______ р.

Дата народження
Місце проживання/ тимчасово-го перебування для нерезидента
Громадянство

 Україна  Інше___________________________

2.

Відомості про виконавчий орган

Виконавчий орган
ПосадаПрізвище ,ім’я, по батькові
Посада
Прізвище ,ім’я, по батькові
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
3.

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю

Посада
Прізвище ,ім’я, по батькові
4.

Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)

* кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого праваУсвідомлюючи визначення, наведене у п.4 підтверджую, що кінцеві бенефіціарні власники (контролери)юридичної особи відсутні 

4.1.

Прізвище ,ім’я, по батькові
Ідентифікаційний номер


Паспорт громадянина України(або інший документ, що посвідчує особу)

____________ серія_________№__________________________

виданий______________________________________________

_____________________________________________________

дата видачі „___”_____________ _______ р.

Дата народження
Місце проживання/ тимчасово-го перебування для нерезидента
Громадянство

 Україна  Інше___________________________

Частка власності (участі)

пряма _______%

4.2.

Прізвище ,ім’я, по батькові
Ідентифікаційний номер


Паспорт громадянина України(або інший документ, що посвідчує особу)

____________ серія_________№__________________________

виданий______________________________________________

_____________________________________________________

дата видачі „___”_____________ _______ р.

Дата народження
Місце проживання/ тимчасово-го перебування для нерезидента
Громадянство

 Україна  Інше___________________________

Частка власності (участі)

пряма _______%
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

П. Опитувальник клієнта – представництва юридичної особи / відокремленого...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
З метою виконання вимог чинного законодавства щодо ідентифікації, клієнта просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Анкета опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Закону України “Про банки І банківську діяльність”, ст. 5, 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)...

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Додаток №2 до Програми здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку
З метою виконання вимог щодо ідентифікації клієнта., просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

3. Опитувальник клієнта – фінансової установи – кореспондента
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Опитувальний лист клієнта Депозитарної установи тов «ай бі кепітал» – юридичної особи резидента
Дата та номер запису в єдр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про проведення державної реєстрації

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів публічного...
Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо) із зазначенням коду за едрпоу та місцезнаходження

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
...

Опитувальний лист клієнта тов «Фондова компанія «Трансферт»  юридичної особи-резидента
Закону України від 14. 10. 2014 року №1702-vii "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...

Анкета клієнта-фізичної особи (в т ч. анкета резидентності)

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк»
Кр співробітників Клієнта. Відомість містить інформацію про суми заробітної плати, авансів на відрядження та інших виплат для зарахування...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт