Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації червонозаводського району
УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ


УКРАИНА
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

Н А К А З
20.08.2013 № 180
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись п.п.2.1., 3.1. Положення про управління освіти адміністрації Червонозаводського району, наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 02.01.2013 №7 «Про здійснення оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району», з метою упорядкування роботи логопедичних груп з 07.08.2013 по 15.08.2013 спеціалістами управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації, кадрового складу та формування логопедичних груп.

Під час вивчення стану управлінської діяльності завідувачів дошкільних навчальних закладів комбінованого типу щодо формування спеціальних груп для дітей, які мають вади мови виявлено, що всі перевірені заклади забезпечені спеціалістами з відповідною фахофою освітою, які здійснюють діагностичну, корекційну, аналітичну роботу з дітьми-логопатами, та забезпечують ведення обов’язкової ділової документації. Усі вони працюють в тісному взаємозв’язку з адміністрацією закладів, спеціалістами комунальної установи «Харківська обласна центральна психолого-медико-педагогічна консультація» (далі ПМПК), вихователями логопедичних груп та батьками вихованців. Укомплектування логопедичних груп здійснюють завідувачі дошкільних навчальних закладів на основі витягів з протоколів засідань ПМПК щороку, до 01 вересня. У всіх закладах наявні необхідні документи відповідно до кількості зарахованих дітей. Але в ході перевірки виявлено порушення нормативної наповнюваності цих груп, недоліки під час ведення ділової документації. (Довідка додається).

На підставі викладеного вище,


НАКАЗУЮ:
1. Завідувачам ДНЗ №№52, 96, 345, 353, 391, 441:

1.1. Забезпечити оптимізований підхід до формування спеціальних груп для дітей з порушеннями мови під час складання мережі груп на 2013/2014 навчальний рік.

До 01.09.2013.

1.2. Привести у відповідність ведення обов’язкової ділової документації вчителями-логопедами, вихователями логопедичних груп.

До 01.09.2013.

1.3. Посилити контроль за організацією діагностичної, корекційної, аналітичної роботи та веденням ділової документації вчителів-логопедів, вихователів, музичних керівників, практичних психологів.

Впродовж 2013/2014 навчального року.

2. Завідувачу ДНЗ№441 надати до управління освіти витяги з протоколів ПМПК з метою отримання направлень для зарахування дітей-логопатів до спеціальних груп.

Терміново.

3. Головному спеціалісту Кулаковій Л.В., методистам районного методичного центру Гнідій Т.Б., Чобіток Л.В. здійснювати контроль за роботою логопедичних груп, організацією семінарів-практикумів, методичних об’єднань, веденням обов’язкової ділової документації.

Впродовж 2013/2014 навчального року.
4. Завідувачу ЛКТО Подворній І.В. розмістити цей наказ на сайті управління освіти.

До 21.08.2013

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління освіти О.С.Нижник

Прохоренко

Додаток

до наказу

від 20.08.2013 № 180

ДОВІДКА

про результати оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах №№ 52, 96, 345, 353, 391, 441
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись п.п.2.1., 3.1. Положення про управління освіти адміністрації Червонозаводського району, наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 02.01.2013 № 7 «Про здійснення оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району», з метою упорядкування роботи логопедичних груп з 07.08.2013 по 15.08.2013 спеціалістами управління освіти було проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації, кадрового складу та формування логопедичних груп.

Під час вивчення стану управлінської діяльності завідувачів дошкільних навчальних закладів комбінованого типу щодо формування спеціальних груп для дітей, які мають вади мови, з’ясовано: в усіх логопедичних групах району чисельність вихованців за списком значно перевищує норму. Логопедичні групи відвідують також діти, які не мають вад мови, що є порушенням наказу Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №572 від 09.10.2002); п. 2.5. (щодо наповнюваності груп дітьми) статутів дошкільних навчальних закладів №№ 52, 96, 345, 353, 391, 441; Санитарных правил устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады) №3231-85 от 20.03.1985.

Крім того, серед вихованців, які мають діагнози, встановлені спеціалістами комунальної установи «Харківська обласна центральна психолого-медико-педагогічна консультація» (далі ПМПК) в 2012 році під час обстеження дітей-логопатів, є значна кількість дітей, які не мають у витязі з протоколу засідання ПМПК відмітки про продовження терміну перебування в логопедичній групі на 2013/2014 навчальний рік. Дійсною підставою для відвідування дітьми цих груп у новому навчальному році є лише витяги з протоколів засідань ПМПК, які видані комісією в травні-червні 2013 року. Кількість таких дітей не відповідає кількості спеціальних груп, функціонування яких передбачено попередньою мережею груп на 2013/2014 навчальний рік.

Так, у червні-серпні 2013 року головним спеціалістом Кулаковою Л.В. на основі наданих витягів з протоколів засідань ПМПК для зарахування дітей до логопедичних груп видано таку кількість направлень:

Діагноз дітей-логопатів

№ ДНЗ

96

52

345

391

353

441

Загальне недорозвинення мовлення І р.

4

8

12Загальне недорозвинення мовлення ІІ р.

9

4

6

7

4Загальне недорозвинення мовлення ІІІ р.

9

21

Алалія

1Стерта форма дизартрії
3

Фонетико-фонематичне недорозвинення

4

14

4

6

4Заїкання

2

1

1УСЬОГО

24

21

15

25

21
У ДНЗ №345 працює 2 логопедичні групи, але діти-логопати зараховані до трьох груп загального розвитку, що є порушенням Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1124).

Аналіз ділової документації показав: Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу в ДНЗ №345 ведеться за встановленою формою, своєчано; решта закладів, які підлягали перевірці, цей документ не надали. У всіх ДНЗ витяги з протоколів ПМПК, направлення на кожну дитину не впорядковані, зберігаються в папках, які не мають титульних сторінок, що унеможливлює відстежити відповідність скдаду дітей-логопатів із спиком дітей у Журналах щоденного відвідування.

Аналізуючи Журнали щоденного відвідування дітей (сторінки відомостей про стан звуковимови), виявлено: невідповідність стану звуковимови з поставленим діагонозом у більшості дітей ДНЗ № 96, 353, 441; у ДНЗ №96, 391 не вказано вік дітей, дату обстеження на початок навчального року, відсутні відомості про результати проведення обстежень на кінець року; не надано Журнали: ДНЗ №№ 52, 345.

Усі перевірені заклади забезпечені спеціалістами з відповідною фахофою освітою. А саме:

Спеціальність за дипломом

№ ДНЗ

96

52

345

391

353

441

Вчитель-логопед

1
1

3
2

Вихователь дітей дошкільного віку, організатор-методист дошкільного виховання, вчитель-логопед

2

2

Вихователь дітей дошкільного віку, сурдопедагогіка, організатор дошкільного виховання

1
Викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь дітей дошкільного віку, організатор-методист, вчитель-логопед

1


5
УСЬОГО: 18 спеціалістів

4

2

1

3

6

2


Враховуючи викладене вище, рекомендації:

Завідувачам ДНЗ №№52, 96, 345, 353, 391, 441 вжити заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району.

До 01.09.2013.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Про проведення міського конкурсу учнівських творів «Мій родовід» у 2013 році», з метою активізації творчого потенціалу учнівської...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, інших нормативно-правових актів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт