Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Випуск 2 Методичні нотатки «Крок в урок»

Випуск 2 Методичні нотатки «Крок в урок»

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7 ІМ. О.С. ПУШКІНА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Випуск 2

Методичні нотатки

«Крок в урок»

Розробки уроків та виховних заходів учителів школи

Науково-методична проблема педагогічного колективу:

"Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей дитини"

Кіровоград – 2013

Зміст

1. ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного напрямку…………………… ..….5

2. ЦМО вчителів природничо-математичного та естетичного напрямку…..30

3. МО вчителів початкових класів…………………………………….… 55

4. Сторінка психолога. Основні психолого-педагогічні відмінності традиційної та особистісно орієнтованої системи підготовки учнів… … 89

Сучасні технології навчання зорієнтовані на особистість школяра, створення умов для його самовираження і саморозвитку. А прагнення постійно оптимізувати навчальний процес з урахуванням особливостей інформаційного суспільства зумовлює потребу в нових технологіях навчання. Реалізація цього прагнення збагатила педагогічну теорію і практику навчання такими технологіями, як особистісно орієнтованої, групової навчальної діяльності школярів, розвивального навчання, формування творчої особистості, навчання як дослідження, модульно-рейтингового навчання.

Центром особистісно орієнтованого навчання є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. У процесі його спочатку розкривається суб'єктивний досвід кожного, а потім узгоджується зі змістом освіти. Метою особистісно орієнтованого навчання є процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її суб'єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні.

Головними завданнями особистісно орієнтованої технології є:

- розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожної дитини;

- максимальний вияв, ініціювання, використання індивідуального (суб'єктивного) досвіду дитини;

- допомога особистості у пізнанні себе, самовизначенні та самореалізації, уникнення формування попередньо заданих якостей;

- формування в особистості культури життєдіяльності, яка дає змогу продуктивно вибудовувати своє повсякденне життя, правильно визначати його лінію.

Особистісно орієнтована технологія навчання має відповідати таким вимогам:

- забезпечення виявлення навчальним матеріалом змісту суб'єктивного досвіду учня, в тому числі й досвіду попереднього навчання;

- спрямованість викладених у підручнику (вчителем) знань не тільки на розширення їх обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення предметного змісту, а й на постійне перетворення набутого суб'єктивного досвіду кожного учня;

- постійне узгодження у процесі навчання суб'єктивного досвіду учнів з науковим змістом отриманих знань;

- активне стимулювання учнів до самооцінної освітньої діяльності, зміст і форми якої повинні забезпечувати їм можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження під час оволодіння знаннями;

- конструювання та організація навчального матеріалу з орієнтацією на те, щоб учні мали змогу обирати його зміст, вид та форму виконання завдань тощо;

- виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користується учень самостійно, стійко, продуктивно;

- забезпечення контролю й оцінювання не тільки результату, але передусім процесу учіння;

- забезпечення у процесі навчальної діяльності учня рефлексії, оцінювання учіння як суб'єктивної діяльності.

Особистісно орієнтована технологія навчання складається з ланок - особистісно орієнтованих ситуацій, опинившись в яких, дитина повинна шукати сенс, пристосувати їх до своїх інтересів, створити образ чи модель свого життя, обрати творчий момент, дати критичну оцінку. Для вирішення такого завдання недостатньо наявних знань, потрібні пізнавальні пошуки.

Типовою ознакою особистісно орієнтованої підготовки учнів є врахування у навчально-виховній роботі особистісних характеристик його учасників - учнів, педагогічних працівників, батьків. Особистісно орієнтоване навчання забезпечує перетворення учня з пасивного спостерігача, який засвоює знання та досвід, на активного співрозмовника та співробітника, суб'єкта навчально-виховної діяльності, продуктивної праці.

1.ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Керівник: Карабут Ірина Іванівна,

учитель української мови та літератури

Реалізовуючи методичну проблему школи, проблему ЦМО та власну проблему, вчителі у своїй роботі надають перевагу особистісному підходу до навчання, творчо розв’язують і збагачують форми роботи на уроках і в позакласних заходах.

Основу педагогічної діяльності членів ЦМО складає підготовка і проведення особистісно орієнтованих уроків, задум яких – створення умов для максимального впливу освітнього процесу на розвиток індивідуальності дитини, мета - створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів.

Велику увагу члени ЦМО приділяють меті, структурі та змісту таких уроків. Кожен учитель дбає про позитивний настрій на уроці, тому часто використовуємо на початку уроку такі прийоми, як : «Кольоровий настрій», «Побажай мені удачі»,« Подаруй мені посмішку», «Жменька добра», «Щасливі долоньки», «Щоденник настрою», «Підтримай товариша» та інші.

Кожній дитині хочеться отримати від уроку задоволення і, хоч маленьку, перемогу над собою, тому члени ЦМО, дбаючи про це, створюють ситуації успіху на своїх уроках, під час яких навіть слабкі учні можуть дати відповідь на питання, взяти участь у вирішенні проблеми, відчути себе знаючими. Прикладом цього можуть бути такі прийоми і форми роботи: «10 кроків до успіху» ( Чернецька В.В.), гра «Вгадай ім’я» - 5 кроків до успіху, що дає стартовий капітал (бали), «Чарівна скринька», розгадування кросвордів, криптограм, створення асоціацій (Карабут І.І.та ін.), «Німий диктант», «Мудра книга», гра «Пароль», зашифрування теми уроку у ребусі (Баранчук О.С.).

Дуже важливо, щоб дитина розуміла, для чого їй потрібні набуті знання. З цією метою вчителі – гуманітарії велику увагу приділяють мотивації навчальної діяльності. Створюючи атмосферу зацікавленості кожного учня в результатах роботи, як власної, так і всього класу, проводять етап цілевизначення і планування та етап рефлексії, під час яких застосовують такі форми і методи роботи, як: « Живий або відкритий мікрофон", "Прес", "Мозковий штурм", "Незакінчені речення", написання есе, створення сенканів. Щоб знання не йшли в розріз із життєвим досвідом – етап актуалізації знань та суб’єктного досвіду учнів.

Реалізовуючи науково – методичну проблему школи та пороблему МО, вчителі – гуманітарії, як уже говорилося, у своїй роботі надають перевагу особистісному підходу до навчання., творчо розв’язують і збагачують форми роботи на уроках і в позакласних заходах. В основу покладено мовленнєву діяльність, мовлення спрямоване на утвердження найвищих цінних орієнтирів життєдіяльності людини — добра, краси, істини, любові, а також цінностей інших рівнів — сімейних , національних. Учителі поважають особисту думку кожного учня, розвивають критичне мислення, забезпечують наступність, вміння виділити головне, заохочують до пошуків.

Баранчук Оксана Степанівна,

вчитель української мови та літератури

Проблема: Навчально-дидактичні ігри, як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках

Кредо: Від творчості вчителя - до творчості учня

Блог: sites.google.com/site/ukrosb

Урок української літератури у 6 класі

Тема. «Я живу Україною» Е. Андієвська «Казка про яян». Українська письменниця і художниця, що живе вНімеччині. Її казки-притчі.

Мета:

 • навчальна - ознайомити учнів з особою письменниці, зацікавити її творами, посилити інтерес до «Казки про яян»;

 • розвивальна - розвивати навички виразного читання прозових творів, коментування їх, визначення прихованого повчального змісту;

 • виховна - виховувати почуття прекрасного і бажання жити в злагоді з собою та у гармонії з оточенням.

Обладнання: запис на дошці, проектор, ноутбук, портрет, презентація, картки

Теорія літератури: казка, притча, підтекст

Епіграф: У чому призначення людини? Бути людиною! С.-Є. Лєц (Станіслав - Єжи Лєц - польський поет, афорист)

Вчитися на людину треба все життя (В. Сухомлинський)

Яка насолода – шанувати людей! (А.Чехов)

Найпрекрасніші й найщасливіші люди ті, хто прожив своє життя,

піклуючись про щастя інших (В.Сухомлинський)

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Випереджувальні завдання: підготувати повідомлення (окремі учні)

Цілі уроку.

Учні повинні знати:

 • окремі факти біографії Е. Андієвської;

 • зміст казки-притчі «Казка про яян»;

 • відомості теорії літератури про казку та притчу

Учні повинні вміти:

 • виразно і вдумливо читати казку;

 • пояснювати фантастичні елементи у творі

Хід уроку

І. Організаційний момент (Необхідне на урок: підручник, зошит, словник до уроку…)

- І знову побачення з літературою. Діти, подивіться один на одного, візьміться за руки й подаруйте кожен свою посмішку товаришу. Молодці! Вчинки красномовніші за слова, а посмішка означає: «Ви мені подобаєтесь. Ви робите мене щасливим. Я радий вас бачити». Я кажу про справжню щиру посмішку, сповнену сердечної доброти, що йде з глибини душі, посмішку, яка високо цінується в людських стосунках. Посміхайтеся! І люди, зігріті вашою усмішкою, будуть тягнутися до вас!

Отож, почнемо урок.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

- Яке було домашнє завдання? (Індивід. завдання)

- Що таке література? (Мистецтво слова)

- Яку мету ставить перед собою література ?

(Робити людину кращою, олюднювати. Література – наука про людину , людинознавство)

 • У чому цінність літератури?

(Цінність літератури полягає в тому, що людина, читаючи художні твори може ознайомитися із життєвим досвідом різних націй, пережити разом із героями те, чого може уникнути в реальності, усвідомити помилки інших та розібратися у собі, дізнатися більше про навколишній світ).А допомагають нам у цьому письменники.

(Слайд №1 )

 • Кого ви бачите? Назвіть їх. (В. Королів-Старий, П. Яцик, Є.Маланюк, І. Липа, Олександр Олесь, С.Черкасенко, Е. Андієвська…)

 • Що об’єднує цих митців? Допоможе ребус.

Ребус («Діаспора») (Слайд № 2 )

 • Чи знайоме вам слово “діаспора”? (Звернення до словника)

 • Назвіть представників української діаспори?

 • Чому деякі українські письменники були змушені виїжджати за кордон і там жити?

- Кого з письменників ви ще не вчили?

 • Чому ми вивчаємо творчість письменниці на уроці літератури?

 • Про що б ви хотіли дізнатись сьогодні?

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Цілевизначення (Слайд №3 )

(Запис числа, теми та епіграфа)

 1. Слово учителя.

Цілі уроку (с.155) (Слайд № 4 )

 1. Аналіз імені уроку.

ІV. Сприйняття й осмислення навчального матеріалу (Слайд № 5 )

1. Розповідь про письменницю та художницю (Презентація)

Особливе місце серед українських авторів еміграційної літератури посідає незвичайна письменниця й художниця Емма Андієвська. Чому незвичайна?

Якщо Бог дає талант, то не один. (Слайд № 6 )

- Що є незвичним у репродукції картини, що в ній тобі незрозуміле? Поділіться своїми думками .

Ви вже звернули увагу на репродукції її картин, вони й справді не такі, які ви звикли бачити. Істот з великими очима художниця називає «комахами-бегемотами». Зверніть увагу, в одній істоті — малюсінька комаха й величезний бегемот! Правда, незвичне поєднання? Це незмінні герої картин Емми Андієвської.

Емма Андієвська – українська письменниця і художниця, лауреат Міжнародної премії Антоновичів . (Слайд № 7 )

Емма Іванівна народилась 19 березня 1931 року у Сталіне (сучасне місто Донецьк). (Слайд № 8 )

Під час Другої світової війни у 1943 році вона з матір’ю виїхала на Захід, мешкала у США, Франції, Німеч (Слайд № 9 )

«Мама взяла нас, дітей, за руку ,а в переддень того,  радянські війська зайняли Київ (це був кінець 1943 року), подалася на Захід. Мама не була певна, що нас не винищать — перед тим знищили батька. Він не був партійним, був хіміком-винахідником, тому його, між іншим, і прибрали— аби його винаходи не дістались німцям. Мама — учитель-біолог, з українського козацького роду, але зросійщена. Так от мама на мигах упросила німецького солдата і той дозволив нам в останньому німецькому ешелоні з кіньми покинути Київ. І так ми поволі добралися на Захід, жили, вчилися...»

Ніхто у родині не сподівався, що дівчинка стане українським митцем. Як пригадує письменниця, до шести років вона взагалі не володіла українською мовою, її «готували на росіянку»: до неї навіть спеціально добирали няньок із правильною російською вимовою. Коли їхня сім’я жила під Києвом, маленька Емма вперше почула колоритну мову від українок, які запам’ятались їй тим, що в білих вишитих сорочках ступали навесні босоніж чорною запашною ріллею. Відтоді в ній прокинулось українське серце.

Блискучий знавець багатьох мов, вона могла б завдяки своєму таланту пізніше прославитися в американській чи європейській літературі, збагатитись, однак писала рідною.

«Повірте,- каже Е.Андієвська, - я живу Україною. Інакше я би вибрала іншу мову спілкування. І для написання своїх творів – теж». Недаремно наприкінці грудня 2002 року під час перебування у Львові вона була нагороджена відзнакою «За інтелектуальну відвагу» (Слайд № 10 )

З 1961року живе у Мюнхені . (Слайд № 11 )

Емма Іванівна є поетесою, прозаїком і відомою в Європі художницею.

Поетичні збірки оформляє репродукціями своїх малярських творів. Картини Емми Андієвської є в різних музеях, перегляньте, які заклади зберігають її картини.. (Слайд № 12 )

Малює переважно в фантастичній манері, в техніці олії, акварелі, гуаші. (Слайд № 13 )

Картини Емми Андієвської є в різних музеях, перегляньте, які заклади зберігають її картини

Український музей у Нью-Йорку, США

 • Львівська картинна галерея, Україна

 • Музей етнографії та художнього промислу, Україна

 • Галерея «Засів», Харків, Україна

 • Музей Емми Андієвської при Чернівецькому університеті, Чернівці, Україна

 • Донецький обласний художній музей, Донецьк, Україна

 • Музей Шарлоти Цандер, Німеччина

 • Український Вільний Університет, Мюнхен, Німеччина

 • Галерея Калоушка, Прага, ЧехіяЕмма Андієвська – автор багатьох віршованих та прозових книг; її картини виставлялися в Америці та Європі, а в роки незалежності – й в Україні. Вона – член Національної спілки письменників України та Міжнародного ПЕН - клубу

Поетична спадщина. (27 книжок) (Слайд № 14 )

Головні з них: поезія: «Поезія» (1951 р.); «Народження ідола» (1958 р.); «Риба і розмір» (1961 р.); «Базар» і «Пісні без тексту»(1968р.); «Наука про землю» (1975 р.; «Кав'ярня» (1983 р,); «Спокуси святого Антонія» (1985 р.); «Архітектурні ансамблі» (1988р.)

Проза: «Подорож» (новели, 1955 р.); «Тигри» й «Джалапіта» (1962 р.); «Герострати» (1970 р.);  «Роман про добру людину» (1973 р.); «Роман про людське призначення (1982р.).

Відео (Слайд № 15)

«Ця жвава й енергійна жінка буквально заворожує. Слухаючи її, ледве встигаєш за гострими поворотами її думки — часом іронічної, часом парадоксальної. Голос у неї постійно міняє інтонації, залежно від теми розмови; його виразності й відтінкам могли б позаздрити найдосвідченіші актриси.» Михайло Слабошпицький

Інсценізація

У Е.Андієвської є цикл казок –притч, об’єднаних спільним початком: «Шакал прийшов до вілли на краю пустелі й познайомився з консервною бляшанкою, яка лежала на веранді». Вони почали розмовляти :

- З ким я не можу розмовляти, я не вважаю суспільством. Люди думають собі, що я просто консервна бляшанка, мовляв, бездушна бляха, та й досить, або що моя душа настільки нижче , що вона їх не може цікавити, забуваючи, що речі, які знаходяться в людському оточенні, олюднюються, і крім того , що ми є, ми стаємо ще й ніби людьми, і в нас живе людська душа

- Тільки я наближаюся до людських домівок, я мимоволі олюднююся. Я починаю відчувати, як люди, думати, як вони, і тільки коли я повертаюся в пустелю, з мене поволі вивітрює людську душу і залишається тільки душа шакала. Мені часто хочеться поговорити з людьми, коли я буваю серед них, тільки їх зарозумілість в останню мить стримує мене. І насправді, дуже важко з людьми, оскільки вони олюднюють нас, і разом з тим їм в голову не приходить ставитися до нас, як до людей, а й це ми завжди терпимо

Слово вчителя

Казки письменниці мають не лише спільний початок, а й кінець

Нагодувавши шакала, консервна бляшанка пропонує обом втішитися по черзі розповіддю казок. Вона виявила бажання розповідати веселі казки, а шакал - сумні.
На світанку шакал покидає віллу, прощається з консервною бляшанкою. Героїня каже на прощання:

 • Час вельми швидко стікає, коли він приємний, і вельми повільно, коли несе біду. Коли ми ще зустрінемось?

 • Не чекай. Я ніколи нічого не обіцяю. Обов'язки не для мене. Повертатися туди, де тобі хоч на коротку мить було добре, завжди означає розчаровуватись…

Бесіда

Консервна бляшанка й розповіла шакалові й «Казку про яян», зі змістом якої ми познайомимось. (Слайд № 16 )

- Який твір за жанром? (Казка-притча)

- Що вам відомо про казку як літературний жанр? (словник)

- Які особливості казки?

- У чому виховне значення казок?

- Що таке притча?

Повідомлення учня

Притча — це повчальне алегоричне оповідання з чітко висловленою мораллю. Чимало притч можна знайти у Біблії та в давньоруських збірниках. Пізніше їх використовували у своїй творчості письменники й художники. За змістом притча близька до байки, а іноді й до казки, але, на відміну від байки, у притчі немає алегоричних персонажів з рослинного й тваринного світу. Різниця ж між притчею та казкою полягає в тому, що в притчі яскраво виражена мораль, що, до речі, властиво і байці. Притча переважно повідомляє про подію, з якої читач робить повчальний висновок. Смисл притчі більш значимий: вона ілюструє важливу ідею, торкаючись проблем моралі, загальнолюдських законів. Притча часто служить для пря­мої настанови читачу щодо поведінки, вчинків. Притча – один з улюблених жанрів Івана Франка («Притча

про радість і смуток», «Притча про вдячність» та ін.).
Слово вчителя

Притча – невелике оповідання, що містить повчання в алегоричній, прихованій формі.

«Без труда нема плода». Це повчальне оповідання про життєву пригоду, воно утверджує справедливість народної моралі. Ви її добре пам'ятаєте з четвертого класу. У цій притчі розповідається про те, як чоловік пригостив вовка хлібом. На запитання сірого, де ж береться така смакота, чоловік довго розповідав, як із зернини вирощують, а згодом і печуть хліб. Тоді ж вовк йому говорить: «Смачно, та клопоту багато». На що чоловік і відповів: «Твоя правда, але без труда нема плода

Згадаймо казку «Фарбований Лис», яка теж має підтекстовий зміст: «Із брехнею світ пройдеш, але назад не вернешся». Також вивчали із вами байки, яким властивий алегоричний зміст.

2. Настанова до читання: (Слайд № 17 )

 1. Як пастушок потрапив до дивного міста?

 2. Чим займалися його мешканці?

 3. Для чого кожен із них будував свою вежу?

 4. Хто такі яяни ? Чому вони не могли вибратися з міста?

 5. Як це вдалося пастушкові?

 6. Яка притчова думка казки? Доведіть свою думку.

3. Словникова робота (Слайд № 18 )

Бляшанка - банка із тонкого листа металу, покритого оловом, - жерсті;

брама – міські ворота, вмуровані в кам’яну огорожу; (Слайд № 19 )

вежа – висока вузька споруда, башта; (Слайд № 20 )

глипнув – глянув;

кельма – будівельний інструмент, лопатка для розмішування цементної суміші з піском;

насельники – мешканці, жителі, які населяють будинок чи населений пункт;

опали немощі – знесилився;

по гузир – по зав’язку;

юродивий – психічно хворий, божевільний.

4. Первинне сприйняття твору. Читання казки ( в особах) (5 хв.)

- Що вас найбільше зацікавило в прочитаному?

- Яким ви уявляєте пастушка? (10 -12 років)

- Чому він намагався вибратися з міста?

- Як це йому вдалося?

- Хто такі яяни?

Пофантазуємо! Якими ви уявляєте собі яян? (Усне малювання)

(Істоти, закохані в себе, невеличкого зросту, в яких руки в гумових рукавичках, аби не забруднити себе розчином з новобудови).

5. Робота з текстом. Рівневі завдання: (Слайд № 21)

Середній рівень – дати відповіді на запитання.

 • Як хлопчик потрапив до країни яян?

 • Чому яяни не відповідали на запитання інших?

 • Чим харчуються яяни?

(Харчуються власною гординею, власним «Я». Оскільки гординя незмірна («Я» невичерпне), то всі тутешні городяни майже вічні. Помирають лише ті, у кого «Я» вичерпується – тому вічні).

 • Чому дідусь почув хлопчика?

 • Як можна було вийти з міста?

 • Чому ніхто з мешканців країни яян не міг вийти за місто?

- Чому хлопчикові вдалося відкрити браму і вийти? (Ми знаємо, що маленький козопас — сирота. Можемо припустити, що в нього було нелегке дитинство, але хлопчик не озлобився ні на людей, ні на навколишній світ, не розчарувався в житті. Він прагне прийти на допомогу незнайомому кволому дідусеві — винести старенького з того страшного міста).

Достатній рівень – скласти план казки-притчі.

Високий рівень – вибрати з тексту ключові фрази, сформулювати головну думку. (Повага до старших, вміння долати труднощі, нічого немає кращого від дому, країни; чути не лише своє я, а також я навколишніх)

 • Які проблеми авторка порушує у творі?

Проблеми:

 • я і суспільство;

 • бездушність і доброта;

 • повага і особиста гордість

Алгоритм до складання плану (Слайд № 22 )

 1. Перечитай текст

 2. Визнач основні події в ньому

 3. Відстеж їх початок і кінець

 4. Добери до них назви

 5. Послідовно розташуй дібрані заголовки

6. Зачитай план прочитаного

План

 1. Велике місто

 2. Непривітні будівельники

 3. Кволий дідок

 4. Вихід із міста

 5. Мішок самоцвітів

6. Аналіз змісту і особливостей художнього твору

Метод «Прес» Доведіть, що казка?

Визначте казкові елементи твору.

 • невеликий за розміром розповідний твір;

 • хлопчик упав і потрапив в інше місце;

 • у ньому йдеться про вигадані події;

 • ворота відкриваються, коли звернешся і скажеш «ти»;

 • початок не традиційний ,а кінцівка казкова: «Та замість дідуся він намацав тільки мішок, по гузир наповнений самоцвітами»;

 • живі ворота;

 • сім воріт;

 • у казках позитивні герої завжди отримують винагороду;

щасливий кінець.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Гра «Знайди чарівне слово-ключ» (Слайд № 23 )

Потрібно закреслити сім літер у рядку

Т С І М И Л І Т Е Р

Відповідь : ти

VІ. Рефлексивно – оцінювальний етап

Технологія «Незакінчене речення»: (Слайд № 24 )

 • Читаючи «Казку про яян», я відчув … здивування, біль, сум, гордість, радість.

 • Читаючи «Казку про яян», я побачив … пастушка, скелі, козу, провалля, велике місто, вузькі довгі вежі, чоловіка з кельмою, купу каміння, брами, яянів, старого, корабель, юнгу, кельми для новоприбулих, 7 веж, мішок із самоцвітами.

 • Читаючи «Казку про яян», я зрозумів … Дерево міцне корінням, а людина – друзями. Добра та рада, де щирая правда. Між людьми будь людиною. Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько. Не одяг прикрашає людину, а добрі діла.

- Діти, чи змінилося протягом уроку ваше ставлення до власного «я»?

VІІ. Домашнє завдання (Слайд № 25 )

Обов’язкове: опрацювати с. 155-159 , переказувати «Казку про яян», дати відповіді на запитання с.159. Поговорити зі своїми рідними про яянів, що вони думають про це.

За бажанням: зробити ілюстрації до твору. Прочитати притчу про Вавилонську вежу

Е.Андієвська «Казка про яян»

Словник до уроку

Алегорія – образне інакомовлення, яскраве втілення в конкретному образі абстрактного поняття чи думки. Суть алегорії становить суть порівняння одного явища з іншим.

Афоризм (грец. визначення) – короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена глибока думка, виражена в лаконічній формі.

Байка – невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір з алегоричним змістом, у якому людське життя відтворено в образах тварин, рослин, речей

Брама – великі ворота, переважно при монументальних спорудах

Вежа - висока й вузька, переважно з каменю, архітектурна споруда, що будується окремо або становить верхню частину будівлі. Синонім до цього слова — башта.

Герострат- давній грек, який прагнув будь-що увічнити своє ім’я і в 356 р. до н. е. спалив храм Артеміди в Ефесі. Ім’я Г. стало символом ганебної слави. (Новела Жана-Поля Сартра «Герострати»)

Діаспора - (від гр. слова діаспора - розсіяння) 1.Перебування значної частини народу (етнічної спільності) поза межами своєї батьківщини. 2.Частина етнічної спільності, яка постійно живе в чужій країні, зберігаючи зв’язок зі своїм народом, національні традиції.

Еміграція - переселення з батьківщини з якихось (часто несприятливих) причин в іншу країну і життя в ній.

Егоїзм -( від лат. ego – я) – точка зору чи позиція людини, що спрямована тільки на власне «я» - власні задоволення, власний успіх, власне щастя. Задоволення власних потреб є найвищою цінністю для егоїста, а проблеми інших його не цікавлять.

Казка –  фольклорний розповідний твір про вигадані, а часом і фантастичні події.

Нарциси́зм — риса характеру, яка показує самозакоханість людини. Термін походить з грецького міфу про Нарциса, красивого юнака, який відмовив у коханні німфі Ехо, а у покарання за це він був приречений закохатися у відблиск свого обличчя у воді, саме від постійного спостерігання за своєю красою він і помер.

Притча – невелике оповідання, що містить повчання в алегоричній, прихованій формі

Репродукція – фотографічне або поліграфічне відтворення зображень творів живопису.

Символ (грец. умовний знак, натяк)- предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища, має філософську смислову наповненість, тому не тотожний знакові. Символ завжди тяжіє до певного узагальнення.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Крок Загальна лікарська підготовка. Крок Стоматологія. Лікарі-інтерни
«Медицина», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17. 02. 2005 за №244/10524, встановлюються такі абсолютні величини критеріїв...

Всеукраїнський конкурс експериментально- дослідницьких робіт «Юний...
Тому, перший крок до досягнення успіху регулярний догляд за зубами. Другий дуже важливий крок підібрати підходящу зубну пасту

Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...

Випуск 5
Київський університет туризму, економіки І права член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої...

Пам'ятка з бронювання та оплати путівок дот «ізкі» крок 1
Крок для того, щоб забронювати путівку в дитячий оздоровчий табір «ізкі», необхідно зателефонувати на контактний номер таборe або...

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Урок з історії України (10 кл.) з теми «Українська держава гетьмана Павла Скоропадського»
Тенденції розвитку суспільно-гуманітарної профільної освіти у знз району. Інформаційний збірник. Випуск 3 / Укладач Т. С. Петряєва...

Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат-школа...
Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт (на допомогу слухачам Малої академії...

Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких
Відповідальний за випуск Матвієнко А. М.‚ директор позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради "Полтавська обласна...

Методичні рекомендації проходження виробничої практики для студентів...
Больботенко І. В., Ромашко О. М. Методичні рекомендації проходження виробничої практики для студентів спеціальності «Облік І аудит»....

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Ольга Каленська, студентський медіа-центру Університету «Україна»...
Нотатки з читацької конференції в Університеті «Україна» за книгою Олександра Горобця «Босоніж по битому склу»

Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз...
Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз "Сучасний урок професійної підготовки-шлях до формування конкурентноспроможного...

Нотаріуси Вінницької області пропонують нотатки щодо оформлення І...
Правила затверджені постановою Кабінету Мі­ністрів України від 24. 03. 2004 р за №380

Навча ння за кордоном
Для успішного навчання у британському вузі необхідний високий рівень володіння англійською мовою, який допоможе розуміти академічні...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт