Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Напередодні 15 березня, який відзначається світовою спільнотою як Всесвітній день прав споживачів під гаслом “Споживачі за справедливість!”, делегати І

Напередодні 15 березня, який відзначається світовою спільнотою як Всесвітній день прав споживачів під гаслом “Споживачі за справедливість!”, делегати ІРЕЗОЛЮЦІЯ
III-ого Всеукраїнського З’їзду

Союзу споживачів України
13 березня 2013 р.
Напередодні 15 березня, який відзначається світовою спільнотою як Всесвітній день прав споживачів під гаслом “Споживачі – за справедливість!”, делегати і учасники III-ого Всеукраїнського Зїзду Союзу споживачів України звертаються до всіх гілок влади з вимогою вжиття рішучих заходів для захисту конституційних прав споживачів.

Ми звертаємо увагу можновладців на те, що через проблеми в адміністративній реформі та високий рівень корупції у владних структурах, життя людей поставлене на межу виживання, його якість та безпека стрімко погіршується.

Спад виробництва продовжується, зростає безробіття, підвищуються ціни і тарифи для населення, посилюється напруга у суспільстві. Через нездатність та небажання багатьох посадовців у сферах захисту прав споживачів та технічного регулювання вирішувати нагальні проблеми розплачуються наші співвітчизники, натомість, влада відмовляється бачити тут «больові точки» суспільства, тим самим демонструючи свою безвідповідальність перед власним народом.

Не можна продовжувати й далі заплющувати очі на жахливу статистику в Україні, яка з року в рік погіршується. За висновками впливових міжнародних організацій, протягом останніх років наша держава стабільно посідає перше місце в Європі за смертністю і останнє - за тривалістю життя. Відповідно до рейтингу ООН з людського розвитку, Україна є найбіднішою країною Європи, входить до першої десятки світових лідерів за обсягами виробництва контрафактної продукції, що вкрай негативно позначається на здоров’ї нації.

Делегати З’їзду вважають, що в цих умовах особливої уваги з боку влади потребує захист людини у трьох основних напрямках життєдіяльності: якість і безпека продуктів харчування, питної води і медичних препаратів. У той час, коли Європейський Союз активно вирішує ці проблеми, в Україні реалізується помилкова концепція невтручання влади в утворення цивілізованих ринкових відносин, управління якістю та безпекою у сферах життєдіяльності людини, а голос споживача, який формує попит на ринку, і чиї потреби та інтереси є головним орієнтиром для урядів і компаній усіх розвинутих держав, в країні не почутий.

Прикро, що в Україні не є актуальною Європейська модель ділової досконалості, яка на перше місце ставить задоволення інтересів споживача, практично не впроваджується стандарт соціально-відповідального бізнесу, не налагоджений ефективний діалог у трикутнику “влада-бізнес-споживач”.

Через неналежним чином поставлену організаційну роботу та низький фаховий науково-технічний рівень чиновників Міністерства економічного розвитку та торгівлі України були провалені реформи у сферах технічного регулювання та захисту прав споживачів. А це негативно позначилося на якості та безпеці товарів, зокрема, продуктів харчування, води, медикаментів, що надходять на споживчий ринок країни. Так, в Україні зареєстровано більше 50 тисяч технічних умов, в тому числі, понад 10 тисяч, що дозволяють виробництво та реалізацію продуктів харчування, які не лише не відповідають діючим міжнародним та національним стандартам, але часто-густо загрожують здоров’ю і життю громадян.

Все це завдає значної шкоди і конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників в умовах членства України в СОТ. До цього часу не в повному обсязі виконаний Указ Президента України № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», в порушення вимог якого досі не створені Національний орган зі стандартизації, Державна метрологічна інспекція і взагалі втрачена керованість системою технічного регулювання в країні, що неприпустимо для держави з високим рівнем науковоємної експортної продукції. Адже саме технічне регулювання є одним із найважливіших інструментів захисту прав споживачів.

Досі не прийнята Державна цільова програма з якості та безпеки життя людини, захисту прав споживачів, орієнтиром для якої повинні стати “Керівні принципи для захисту інтересів споживачів”, прийняті на Генеральній Асамблеї ООН у 1985 р. (зі змінами у 1999 р.). Саме в цьому документі йдеться про відповідальність урядів всіх країн та їх зобов'язань по відношенню до своїх громадян-споживачів. Словосполучення «уряди повинні» і «урядам слід» зустрічаються в документі більше 50 разів.

Не працює Координаційна рада з питань безпеки і якості життя людини (Постанова КМУ від 26.12.2011 р. № 1393), створення якої тривало протягом майже року і яка насамкінець була сформована здебільшого за рахунок чиновників і представників торгівлі. До цього часу не вирішено питання виділення функцій захисту прав споживачів з підпорядкування Міністерству економічного розвитку і торгівлі і поєднання їх з питаннями охорони здоров’я на зразок європейських країн та Росії. Досі немає в Україні і національного органу зі стандартизації, незважаючи на те, що це було передбачено Указом Президента України.

Враховуючи думку делегатів З’їзду, представників громадських організацій споживачів, вчених, фахівців у галузі права, на підставі Конституції України, законів України «Про захист прав споживачів», «Про громадські об’єднання», резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів» (1985 р. зі змінами у 1999 р.), «Хартії захисту споживачів» Парламентської Асамблеї Ради Європи (1973р.), інших міжнародних документів вважаємо за необхідне:

Звернутися до Президента України як Гаранта конституційних прав громадян із пропозиціями:

 •  сприяти об’єднанню зусиль усіх гілок влади для поліпшення стану споживчого ринку та посилення захисту прав споживачів в умовах фінансово-економічної кризи;

 • враховуючи критичну ситуацію на споживчому ринку і значні проблеми у вітчизняних товаровиробників об’єднати державні функції захисту прав споживачів із функціями охорони здоров’я, як це було зроблено у ЕС та Росії;

 • створити при Кабінеті Міністрів України Національне агентство України з технічного регулювання як самостійний орган державної виконавчої влади зі спеціальним статусом, закріпивши за ним відповідні сфери: акредитація, метрологія, стандартизація, сертифікація, питання якості тощо;

 • створити при Кабінеті Міністрів України Національне агентство України з питань захиcту прав споживачів, контролю за якістю продуктів, ліків та виробів медичного призначення, як самостійний орган державної виконавчої влади зі спеціальним статусом;

 • посилити відповідальність керівників органів державної виконавчої влади за корупцію і хабарництво серед підлеглих у сферах технічного регулювання та захисту прав споживачів;

 • провести Міжнародний форум “Україна проти контрафакту” на кшталт Російського форуму “Антиконтрафакт”, проведеного у 2012 р.;

 • створити при Президентові України Громадянську Палату за участю провідних науковців і фахівців, вітчизняних товаровиробників, представників профспілок та інститутів громадянського суспільства і доручити їй підготувати проект основних засад національної політики в сферах життєдіяльності людини, зокрема, технічного регулювання, охорони здоров’я і довкілля, якості та захисту конституційних прав людини як споживача.

Звернутися до Верховної Ради України:


 • прийняти необхідні зміни до Закону України «Про захист прав споживачів» відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів» з метою підвищення ефективності державної системи захисту прав споживачів;

 • внести зміни до чинного законодавства щодо посилення відповідальності банків та фінансових установ за порушення конституційного права громадян на вільне володіння, користування і розпорядження своєю власністю;

 • внести зміни до чинного законодавства щодо створення механізмів відповідальності забудовників перед громадянами, які інвестують власні кошти у будівництво житла з метою покращення житлових умов;

 • з метою захисту національного споживчого ринку прийняти закон України щодо відповідальності імпортерів, виробників та продавців за якість і безпеку продукції, що надходить на ринок України;

 • прийняти закон про обов’язкове страхування відповідальності виробників перед споживачами відповідно до міжнародної практики;

 • на кшталт Європейської комісії, в якій поєднані функції захисту прав споживачів і охорони здоров’я, перенести підкомітет з питань захисту прав споживачів з Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики до Комітету з питань охорони здоров’я.

 • створити у складі Комітету з економічної політики підкомітет з питань технічного регулювання в Україні.


Звернутися до Кабінету Міністрів України:

 • завершити розробку і прийняти Державну цільову програму з безпеки і якості життя людини, орієнтиром для якої взяти “Керівні принципи для захисту інтересів споживачів”, прийняті на Генеральній Асамблеї ООН у 1985 р. зі змінами у 1999 р.;

 • реанімувати Координаційну раду з питань безпеки і якості життя людини (Постанова КМУ від 26.12.2011 р. № 1393) та забезпечити її діяльність;

 • затвердити національний споживчий кошик з метою забезпечення наповнення його у межах прожиткового мінімуму;

 • в порядку законодавчої ініціативи внести до парламенту законопроект «Про засади підтримки та розвитку руху за ділову досконалість і якість в Україні».

 • рекомендувати в державних органах виконавчої влади проводити призначення на відповідальні посади за участю відповідних колегій і громадських рад при цих установах.Звернутися до Міжнародної організації споживачів - Consumer International (CI):

 • підтримати процес внесення змін до «Керівних принципів для захисту інтересів споживачів» з урахуванням сучасних глобальних проблем у сфері захисту прав споживачів;

 • включити до оновленого документу окремим пунктом рекомендації урядам країн, що розвиваються, до яких належить Україна.Вважаємо, що активізація дій, спрямованих на реформування в сферах життєдіяльності людини, зокрема, в технічному регулюванні та захисту прав споживачів вже найближчим часом позитивно позначатьcя на зміцненні і розвиткові промислового потенціалу держави, збереженні робочих місць і загалом - на вирішенні цілої низки економічних та соціальних питань, що негативно впливають на соціальний клімат у суспільстві, на якість і безпеку життя наших співвітчизників.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці. Які права спо-живачів...
Мета: дати учням уявлення про те, хто такі споживачі, продавці, виконавці, нормативні акти, що захищають права споживачів; ознайомити...

Зразок оформлення доповіді
Становлення України як демократичної, правової, соціальної держави ставить на порядок денний питання втілення у вітчизняну практику...

Позовна заява про захист прав споживача фінансових послуг
Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати держмита за позовами, що пов'язані з порушенням їх...

Президента України «Про день захисника України»
Про день захисника України» від 14. 10. 2014 року №806, Постанови Верховної ради України «Про відзначення пам’ятних дат І ювілеїв...

17. 02. 2012 р за наслідками колегії Держспоживінспекції України...
Увагу наголошено на тезах реформування системи захисту прав споживачів, зокрема, вирішення проблемних питань споживачів та посилення...

І. Без сонця не цвістимуть квіти, Без любові немає щастя
Коли настає весна І на вулицях з’являються перші весняні квіти, в кожному домі, в селі І в місті відзначається велике свято – Міднародний...

Заява щодо порушення прав людини під час розгону зібрання під стінами Верховної Ради України
Як повідомляють змі та департамент комунікації Національної поліції України, 3 березня 2018 року відбулися сутички між учасниками...

Закону України "Про захист прав споживачів"
Про захист прав споживачів (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №1, ст. 1; 1995 р., №14, ст. 90; 1995 р., №23, ст. 182; 1997...

Рішення суду першої інстанції
Закону України «Про захист прав споживачів», абзацу 2 пункту 4 статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», частини 2 пункту...

Заступник знавчально- виховної роботи
Мета: навчити учнів характеризувати справедливість як мірило людських відносин, наводити приклади різноманітних проявів справедливості;...

Додаток до Програми захисту прав споживачів м. Дніпропетровська на 2011-2015 роки
Основні заходи Програми захисту прав споживачів м. Дніпропетровська на 2011-2015 роки

Тема: Всесвітній день охорони навколишнього середовища
Мета: формувати почуття відповідальності за своє життя, життя рідних, близьких людей та майбутні покоління, почуття небайдужості,...

Позовна заява про захист прав споживача фінансових послуг, повернення...
Державне мито: відповідно до п. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів»

Закон україни
Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт І послуг та виробниками І продавцями товарів, виконавцями робіт І надавачами...

Сценарій до Дня вчителя «Ми низько голови вклоняєм…» 2016-2017 н р
Ведучий Щороку в першу неділю жовтня відзначається День учителя. Мало в нас професій таких прекрасних І благородних, як професія...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015...
Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- І водопостачання (далі —...

Управління юстиції в миколаївській області
Миколаївському навчальному центрі Одеської національної юридичної академії І проходила під гаслом святкування 160-річчя Одеської...

Закону України «Про захист прав споживачів»
Однак Відповідач відмовив мені у видачі вкладу, посилаючись на відсутність грошових коштівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт