Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічний регламент безпеки іграшок

Технічний регламент безпеки іграшок                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 8 жовтня 2008 р. N 901
КиївПро затвердження
Технічного регламенту безпеки іграшок
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Технічний регламент безпеки іграшок, що
додається.

2. Міністерству промислової політики здійснювати контроль за
дотриманням вимог затвердженого цією постановою Технічного
регламенту.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня
опублікування.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. N 901

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки іграшок
Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до безпеки
іграшок, процедуру оцінки їх відповідності таким вимогам,
установлює правила маркування, а також введення в обіг іграшок як
імпортованих, так і вітчизняного виробництва, їх продажу і безкоштовного розповсюдження (далі - введення іграшок в обіг).

2. У цьому Технічному регламенті під поняттям "іграшка"
розуміється продукція (ігровий матеріал), призначена для гри з нею
дітей віком до 14 років.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

ялинкові прикраси;

моделі-копії, призначені для дорослих колекціонерів;

інвентар, призначений для колективних ігор на ігрових
майданчиках;

спортивний інвентар;

глибоководне спорядження;

фольклорні ляльки, декоративні та подібні вироби, призначені
для дорослих колекціонерів;

гральні автомати, що встановлюються в громадських місцях
(торговельних центрах, на вокзалах тощо);

розрізні картинки-головоломки з кількістю елементів понад 500
або без малюнка, призначені для фахівців;

пневматичні рушниці та пістолети;

феєрверки, у тому числі ударні капсулі (пістони), за винятком
ударних капсулів, спеціально призначених для іграшок;

пращі та катапульти;

набори дротиків з металевими наконечниками;

печі, праски електричні та інші функціональні вироби, що працюють від джерел електричного струму з номінальною напругою
понад 24 В;

вироби з нагрівними елементами, призначені для використання
під наглядом дорослих та з навчальною метою;

моделі транспортних засобів, оснащені двигунами внутрішнього
згоряння;

іграшки з паровими двигунами;

велосипеди: спортивні чи для їзди автомобільними дорогами;

відеоігри, які можуть підключатися до пристрою з
відеоекраном, що працює від джерела електричного струму з
номінальною напругою понад 24 В;

соски-пустушки для немовлят;

точні копії вогнепальної зброї;

ювелірні прикраси для дітей.

4. Введення іграшок в обіг дозволяється тільки якщо вони
відповідають вимогам безпеки для життя та здоров'я споживачів у
разі використання за призначенням за умови передбачуваної
поведінки дітей.

5. Рішення, яке приймається на виконання цього Технічного
регламенту, зокрема таке, що стосується обмеження введення іграшок
в обіг, повинно бути обґрунтованим та доводитися до відома
заінтересованих сторін з одночасним повідомленням про встановлений
законодавством порядок його оскарження.

Основні вимоги до безпеки6. Іграшки повинні бути безпечними для споживачів, не створювати у разі їх використання небезпеки для життя та здоров'я
і ризику отримання фізичної травми. Небезпека може бути пов'язана з конструкцією іграшки та складом матеріалів, з яких вона
виготовлена, зокрема такою, яку неможливо повністю усунути шляхом зміни конструкції та складу матеріалів без зміни функції або
позбавлення іграшки її важливих властивостей (невіддільна).

Рівень небезпеки, пов'язаної з користуванням іграшкою, не повинен перевищувати рівень здатності дітей чи осіб, які їх доглядають, усунути таку небезпеку.

7. На пакованні та (або) етикетці, в інструкції з експлуатації іграшок зазначаються:

мінімальний вік дитини, для якої призначена іграшка, та у разі потреби інформація про обов'язковий нагляд з боку дорослих під час користування нею;

інформація для дітей та осіб, які їх доглядають, про небезпеку, пов'язану з використанням іграшки, способи її усунення.

Вимоги до фізичних та механічних властивостей8. Іграшки, їх деталі та з'єднання (кріплення) повинні мати необхідну механічну міцність, а в разі потреби - стійкість до навантаження під час користування ними з тим, щоб не виникло ризику отримання фізичної травми.

9. Конструкція іграшок та їх доступні кромки, кінці, виступи, проводи, дроти, рухомі частини і засоби кріплення повинні бути такими, щоб під час ористування ними не виникло ризику отримання фізичної травми.

10. Іграшки (їх складові частини та будь-які відокремлювані деталі), призначені для дітей віком до трьох років, повинні мати розміри, які унеможливлюють їх ковтання та (або) вдихання.

11. Іграшки, їх складові частини та паковання, в яке їх поміщають для роздрібної торгівлі, не повинні становити небезпеку стискання чи удушення дитини.

12. Конструкція іграшок, призначених для гри на мілководді та підтримання дітей на воді, повинна бути такою, щоб у разі використання за призначенням небезпека втрати іграшкою плавучості, а дитиною - можливості триматися на воді була виключена.

13. Конструкція іграшок з можливим доступом усередину, зокрема тих, що мають вентиляцію, повинна передбачати можливість виходу з іграшки без сторонньої допомоги.

14. Іграшки, які дають змогу вільно пересуватися або призначені для їзди з вільним обертанням коліс, повинні мати легкокероване гальмо або гальмівну систему, що зменшує кінетичну
енергію їх руху, для запобігання нещасним випадкам.

15. Форма ракет (кульок) та їх складових частин, що розвивають кінетичну енергію під час запуску, повинна бути такою, щоб під час використання іграшки виключити можливість виникнення небезпеки одержання фізичної травми дитиною або третіми особами.

16. Конструкція іграшок з нагрівними елементами повинна бути такою, щоб:

максимальна температура будь-якої доступної поверхні не викликала опіку у разі дотику до неї;

рідина та газ, що містяться усередині, не досягали температури і тиску, здатних у разі їх виходу з іграшки за умови її використання за призначенням спричинити опік, обшпарювання чи інші фізичні травми.

17. В іграшках з ударним капсулем рівень звуку (імпульсний шум під час гри за умови одиничних пострілів) не повинен перевищувати 95 децибелів.

18. Іграшка не повинна змінювати колір через відмивання барвників, форму та масу під час гігієнічного догляду за нею (миття, прання тощо).

Матеріали, з яких виготовлено декоративне та захисне покриття іграшки, повинні бути стійкими до слини, поту, а також до нейтрального мила (господарчого, дитячого тощо), що застосовується під час вологої обробки.

Вимоги до займистості матеріалів19. Іграшки повинні виготовлятися з таких матеріалів, що не містять небезпечних легкозаймистих речовин, які становлять небезпеку для дитини, а саме:

не горять під дією полум'я чи іскри або іншого потенційного джерела вогню;

є важкозаймистими (полум'я загасає одразу після усунення причини його виникнення);

у разі займання горять повільно (полум'я поширюється з незначною швидкістю);

незалежно від хімічного складу оброблені таким чином, щоб уповільнити процес горіння.

Такі речовини не повинні спричиняти небезпеку загоряння інших матеріалів, що використовувалися для виготовлення іграшки.

20. Іграшки, зокрема матеріали та обладнання для хімічних дослідів, складання моделей з пластмаси чи кераміки, емалювання, фотографічних робіт, які через необхідні для використання властивості містять небезпечні речовини чи сполуки, дозволені до
використання згідно з документами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, не повинні містити речовини чи сполуки, здатні набувати властивостей займистості внаслідок випарювання незаймистих летких компонентів.

21. Іграшки не повинні:

бути вибухонебезпечними або містити елементи чи речовини, здатні вибухати під час користування ними. Ця вимога не поширюється на ударні капсулі (пістони), що спеціально призначені для іграшок;

містити речовини та сполуки, які можуть вибухати внаслідок хімічної реакції, нагрівання або змішування з окислювальними речовинами, або такі, що містять леткі компоненти, що займаються в повітрі і здатні утворювати займисту чи вибухонебезпечну пару (повітряну суміш).

Вимоги до хімічних властивостей22. Хімічний композиційний склад іграшки або її окремих складових частин не повинен негативно впливати на організм дитини під час використання іграшки, зокрема випадкового ковтання, вдихання чи доторкання до шкіри, слизових оболонок, у тому числі очей.

23. Кількість речовини у розчинній формі, що може потрапити в організм дитини під час користування іграшкою, не повинна перевищувати таких значень (міліграмів на день): сурми - 0,2, миш'яку - 0,1, барію - 25, кадмію - 0,6, хрому - 0,3, свинцю -
0,7, ртуті - 0,5, селену - 5 або інших значень для цих або інших речовин, показник токсикологічного ризику яких може бути науково обґрунтований та визначений в документах центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

24. У разі коли обмежена кількість небезпечних речовин чи сполук є необхідною для використання певних іграшок (матеріали та обладнання для хімічних дослідів, складання моделей з пластмаси чи кераміки, емалювання, фотографічних робіт), їх концентрація не повинна перевищувати максимально допустимої, визначеної для кожної речовини чи сполуки центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Вимоги до електричних властивостей25. Живлення електричних іграшок здійснюється від джерел електричного струму з номінальною напругою, що не перевищує 24 В.
При цьому в жодну частину іграшки не повинна подаватися напруга більш як 24 В.

Частини іграшок, що підключаються до джерела живлення, здатного спричинити електричний удар, повинні мати надійно ізольовані і механічно захищені проводи чи інші провідники, через які подається електричний струм, з метою запобігання виникненню
небезпеки такого удару.

26. Конструкція іграшок повинна бути такою, щоб максимальна температура на їх зовнішній, відкритій, та (або) доступній поверхні не могла спричинити опік.

Санітарно-гігієнічні вимоги

27. Проектування та конструювання іграшок проводиться відповідно до гігієнічних вимог, які визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Вимоги до радіоактивності28. Іграшки не повинні містити радіоактивних елементів або речовин у формі чи концентрації, здатній завдати шкоди здоров'ю дитини. Вміст природних радіоактивних речовин не повинен перевищувати рівень, установлений центральним органом виконавчої
влади у сфері охорони здоров'я.

Процедура оцінки відповідності,
вимоги до маркування

29. Оцінку відповідності іграшок вимогам цього Технічного регламенту виробник або уповноважений представник проводить із застосуванням процедури оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування
національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 41, ст. 2175).

30. У разі коли процес виробництва іграшок відповідає вимогам національних стандартів, застосовується процедура оцінки відповідності за модулем Аа (внутрішній контроль виробництва).

Виробник або уповноважений представник складає декларацію про відповідність іграшки вимогам Технічного регламенту за формою згідно з додатком та наносить національний знак відповідності на
кожній іграшці або її пакованні згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 ( 1599-2001-п ) "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49,
ст. 2188).

Виробник або уповноважений представник зберігає разом з технічною документацією копію декларації про відповідність іграшки вимогам Технічного регламенту протягом трьох років після виготовлення останньої іграшки і надає їх для перевірки в установлених законодавством випадках.

31. Якщо виробник під час виготовлення певних видів іграшок не застосував національні стандарти чи застосував їх частково, або на їх виготовлення стандартів не існує, для підтвердження відповідності іграшок основним вимогам цього Технічного регламенту
застосовується модуль В (перевірка типу) в комбінації з модулем C (відповідність типу).

Оцінку відповідності іграшки вимогам цього Технічного регламенту проводить за вибором виробника або уповноваженого представника орган з оцінки відповідності. Зразок кінцевої продукції повинен бути досліджений і випробуваний на відповідність вимогам національних стандартів.

Виробник повинен:

вжити заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовлених іграшок технічній документації та вимогам цього Технічного регламенту;

нанести на іграшку (або її паковання) ідентифікаційний номер обраного ним органу з оцінки відповідності.

Після проведення перевірки виробник або уповноважений представник зберігає технічну документацію разом з копією сертифіката перевірки типу протягом трьох років після виготовлення
останньої іграшки і подає їх на вимогу визначеним законодавством органам виконавчої влади.

У разі коли виробник не є резидентом України та відсутній уповноважений представник, технічна документація та декларація про відповідність іграшок вимогам цього Технічного регламенту зберігається особою, яка ввела іграшку в обіг.

32. На іграшку та (або) її етикетку (паковання) наноситься національний знак відповідності та ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності згідно з державним реєстром таких органів.

33. Маркування повинно легко читатися, бути чітким, зрозумілим і не змиватися. Для невеликих за розміром іграшок ітаких, що складаються з дрібних деталей, допускається нанесення маркування на етикетку (паковання) або супровідну документацію.

Маркування містить:

товарний знак та (або) найменування виробника або уповноваженого представника чи особи, що відповідає за введення іграшок в обіг (у разі, коли виробник чи уповноважений представник не провадить діяльності на території України);

адресу виробника та (або) уповноваженого представника чи особи, що відповідає за введення іграшок в обіг (у разі, коли виробник чи уповноважений представник не провадить діяльності на території України).

У разі ненанесення зазначених відомостей на іграшку, слід звертати увагу споживача на доцільність збереження етикетки (паковання) або супровідної документації.

Забороняється нанесення на іграшки, їх етикетку (паковання) знаків чи написів, подібних до національного знака відповідності.

Обсяг інформації, що міститься на етикетці (пакованні) або в супровідній документації, повинен бути достатнім для ідентифікації виробника або уповноваженого представника чи особи, що відповідає за введення іграшок в обіг (у разі, коли виробник чи уповноважений
представник не провадить діяльності на території України).

Іграшки повинні містити попереджувальну інформацію про небезпеку, пов'язану з їх експлуатацією, та способи запобігання виникненню такої небезпеки.

Якщо визначеними законодавством органами нагляду встановлено, що іграшки, на які нанесено національний знак відповідності,
використовуються не за призначенням або здатні створити небезпеку життю та (або) здоров'ю споживачів, органи виконавчої влади вживають згідно із законодавством відповідних заходів до вилучення
їх з обігу. У рішенні про вжиття таких заходів зазначаються підстави його прийняття, зокрема:

невідповідність основним вимогам цього Технічного регламенту (якщо іграшка не відповідає вимогам національних стандартів);

неправильне застосування вимог національних стандартів;

недоліки стандартів щодо безпечності.

Органи виконавчої влади вживають відповідно до законодавства заходів для забезпечення вибіркового контролю за введеними в обіг іграшками з метою підтвердження їх відповідності вимогам цього
Технічного регламенту.

34. Паковання іграшок, які можуть виявитися небезпечними для дітей віком до трьох років, повинне містити застереження "Для дітей віком старше трьох років" або "Обережно! Не допускається для використання дітьми віком до трьох років" із стислим роз'ясненням
небезпеки.

35. Інструкція з експлуатації похилих жолобів, гойдалок, кілець, трапецій, канатів та інших іграшок, що кріпляться до поперечок, повинна містити інформацію про необхідність:

регулярного проведення перевірки засобів кріплення та додержання вимог інструкції з попередженням, що в разі недодержання таких вимог користування іграшкою може призвести до
падіння чи перекидання;

додержання порядку складання іграшки із застереженням, які частини становлять небезпеку в разі їх неправильного застосування.

36. Паковання функціональних іграшок, що є масштабними копіями пристроїв чи установок, призначених для дорослих, повинне містити застереження: "Увага! Користуватися під безпосереднім наглядом дорослих". До таких іграшок додається інструкція з
експлуатації, що містить інформацію про правила безпеки, яких повинен дотримуватися споживач, про характер небезпеки, пов'язаної з недодержанням вимог безпеки, необхідні заходи з надання першої допомоги та необхідність зберігання іграшки в місцях, не доступних
для дітей віком до трьох років.

37. В інструкції з експлуатації (або пакованні) іграшок, виготовлених з використанням матеріалів, що містять небезпечні речовини та сполуки, наводяться:

інформація - застереження про небезпечний характер зазначених речовин чи сполук і заходи безпеки, яких слід дотримуватися користувачеві;

перелік заходів з надання першої допомоги;

інформація про необхідність зберігання іграшки у місцях, не доступних для дітей віком до трьох років.

На пакованні іграшок, зокрема матеріалів та обладнання для хімічних дослідів, складання моделей з пластмаси чи кераміки, емалювання, фотографічних робіт, розміщується таке застереження:
"Увага! Тільки для дітей віком понад ... років. Використовувати під наглядом дорослих". При цьому вік, починаючи з якого дозволяється використання іграшки, визначається виробником.

38. На пакованні дитячих ковзанів та роликових дощок (у разі введення їх в обіг як іграшок) розміщується таке застереження: "Увага! Обов'язкова наявність захисного спорядження". Крім того, в
інструкції з експлуатації таких іграшок наводиться застереження щодо обережного користування ними для запобігання падінню та зіткненню, у зв'язку з чим може бути завдано шкоди дитині або третім особам, а також рекомендації щодо можливого захисного
спорядження (шоломів, рукавичок, наколінників, налокітників тощо).

39. На іграшках, призначених для гри на мілководді та підтримання дітей на воді, розміщується таке застереження: "Увага! Допускається використання на мілководді і тільки під наглядом дорослих".

40. Маркування та оформлення супровідної документації здійснюється державною мовою.

Додаток
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність іграшок
вимогам Технічного регламенту
__________________________________________________________________
(найменування виробника або уповноваженого представника

__________________________________________________________________
чи особи, що відповідає за введення іграшки в обіг,

__________________________________________________________________
їх місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)

в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що _________________________________________________,
(найменування іграшки)

яка випускається за _____________________________________________,
(назва та позначення технічної документації)

відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки іграшок, а
також ____________________________________________________________

__________________________________________________________________
(зазначаються нормативні документи, які підтверджують

_________________________________________________________________.
відповідність іграшки вимогам Технічного регламенту)

Процедура оцінки відповідності проведена згідно з заначеним
Технічним регламентом.

Сертифікат відповідності* ___________________________________
(дата реєстрації та номер сертифіката відповідності,

__________________________________________________________________
строк його дії;

__________________________________________________________________
найменування та місцезнаходження призначеного органу

_________________________________________________________________.
з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника
уповноваженого представника чи особи, що відповідає за введення
іграшки в обіг (непотрібне закреслити).

__________________________ __________ __________________________
(посада особи, що склала (підпис) (ініціали та прізвище)
декларацію)

М.П. _____ ________________ 20___ р.

_______________
*За умови використання виробником Місце для позначки про
модуля, в якому процедура оцінки реєстрацію декларації
відповідності іграшки проводиться про відповідність.
призначеним органом.

{ Текст отримано з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua }

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технічний регламент безпеки іграшок
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет...

Технічний регламент
Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/33/єс європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р про гармонізацію...

Рекомендації по застосуванню Технічного регламенту Безпеки іграшок 1 вступ
Регламент розроблено відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”...

Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків...
Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат з волейболу (далі – Технічний Регламент) сукупність умов...

Регламенту безпеки низьковольтного
Затвердити Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання та план заходів із його застосування, що

Технічний регламент безпеки машин І план заходів з його застосування
Міністерству економічного розвитку І торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту

Перелік документів, що подаються декларантом на облік декларації...
Перелік продукції до заявки з наведенням повного найменування продукції та коду уктзед (або коду дкпп)

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Безпеки низьковольтного електричного обладнання
Р. №1149 (далі – Технічний регламент), розроблено на основі Директиви Ради єс 2006/95/єс від 12 грудня 2006 р щодо гармонізації законодавств...

Напрям Зразки традиційних іграшок
Робота «Набір іграшок для малечі», Оперук Максим, вихованець Ставищенського районного центру дитячої та юнацької творчості

Затверджено
Державні санітарні правила І норми підготовлені з урахуванням нових наукових досліджень безпеки матеріалів, що використовуються при...

2 терміни та визначення понять
Технічному регламенті будівельних виробів, будівель І споруд (далі Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів...

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів
Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України...

Технічний регламент модулів оцінки відповідності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,...
Відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» Кабінет Міністрів України...

Технічний регламент зернового складу
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року n 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Технічний регламент будівельних виробів, будівель І споруд, затверджений...
Типи порожнистих блоків, призначених для неопалюваних І опалюваних будинків у випадку засипки порожнин теплоізоляційними матеріалами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт