Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Урок 33 Підтема Яка сьогодні погода?

Урок 33 Підтема Яка сьогодні погода?

Сторінка1/3
  1   2   3

2 клас

Урок 33

Підтема Яка сьогодні погода?

М ета: Презентувати нові ЛО. Розвивати вміння сприйняття тексту на слух. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Навчати читати. Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО) (див. матеріал для копіювання).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Discussing the Results of the Test 2. Обговорення результатів контрольної роботи. Учитель підводить підсумки контрольної роботи: повідомляє, які завдання були ви- конані успішно, а які — неправильно, пояснює складні моменти, відповідає на запитання учнів.

Aim 3. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson we’ll start discussing seasons and weather. And today we’ll learn the words describing different weather types, and by the end of the lesson you’ll be able to speak about the weather you like (don’t like).

Warming up 4. Введення в іншомовну атмосферу.

1) Бесіда з учнями.

T: How many seasons are there in a year?

What are they? What season is it now? What season comes after winter? What season comes next? What season comes after summer? What is your favourite season?

2) Гра «It’s Cold in Winter». Учитель починає речення, а учні продовжують його, називаючи відповідну пору року. Наприклад: T: It’s frosty (зображує, що йому холодно) and snowy (показує, що сніжить) in... Ps: Winter!

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Presenting and Practising Vocabulary 1. Подання та активізація нових ЛО .

1) Бесіда за малюнками в підручнику. Впр. 1 (с. 64).

T: Look at pictures 1/2/3/4/5/6/7/8. It’s warm/sunny/rainy etc. Repeat after me!

2) Командна гра. Учні поділяються на чотири команди. Вчитель роздає кожній команді по набору карток з малюнками (НО). Потім послідовно називає по одному слову, що відповідають цим малюнкам. Почувши слово, учні повинні швидко знайти у себе на парті картку з відповідним малюнком і підняти її.

3) Впр. 2 (с. 64). Учні в парах, спираючись на поданий у вправі зразок, ставлять один одному запитання за малюнками впр. 1 (с. 64) та відповідають на них.

4) Впр. 3 (с. 64). Учні по черзі читають речення на с. 65 і співвідносять їх із малюнками на с. 64.

5) Впр. 4 (с. 65). Учні розглядають малюнки на с. 65 і усно складають речення про те, яка погода подобається (не подобається) героям.

6) Впр. 5 (с. 65). Учні в парах обговорюють погоду, яка їм подобається (не подобається).

7) Впр. 7 (с. 65). Учні складають короткі усні повідомлення про погоду, яка їм подобається (не подобається).

Учитель стежить за правильністю виконання вправ.

Pronunciation 2. Фонетична зарядка.

1) Впр. 6 (с. 65). Т: Послухайте слова і скажіть, який звук є у всіх цих словах.

2) Вивчення скоромовки.

Physical Activity 3. Фізкультхвилинка.

Учні повторюють за вчителем слова і рухи.

THE WIND BLOWS

The wind blows (машуть руками),

The wind blows.

The leaves fall down (імітують падіння листя),

The leaves fall down.

We gather the leaves (імітують збирання листя),

We gather the leaves.

And we jump (стрибають)!

ІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРО КУ

Homework 1. Домашнє завдання. РЗ, впр. 1 (с. 45) (усно), 2 (с. 45) (письмово).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T→P1→P2→P3. Т: What did you practise to describe at this lesson? What weather words do you remember?


УРО К 34 (2)

Підтема Пори року.

М ета: Ознайомити з новими ЛО. Повторити та активізувати ЛО теми. Навчати читати. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Розвивати вміння монологічного та діалогічного мовлення. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО) (див. матеріал для копіювання).

Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson you’ll learn the months of the year, you’ll remember how to describe weather and practise in speaking about your favourite season.

Check on Homework 3. Перевірка домашнього завдання.

Warming up 4. Введення в іншомовну атмосферу. Вивчення вірша «I’m a Little Snowman».

I’M A LITTLE SNOWMAN

I’m a little snowman short and fat,

Here’s my scarf and here’s my hat.

When I see the snowfall,

Hear me shout:

— All you children, please, come out!

Physical Activity 5. Фізкультхвилинка. Римування «The Wind Blows» (див. урок 33 (1)).

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Presenting and Practising Vocabulary 1. Подання та активізація нових ЛО .

1) Бесіда з учнями. Впр. 1 (с. 66).

T: How many seasons are there in a year? What are they? How many months are there in a year? How many months are there in a season? Look at the words on page 66 and say what winter/spring/autumn/summer months are.

2) Гра «Be Quick!». T: What is the first month of the year? What month comes after August? What month is a three-letter word?

3) Гра «Jumbled Words».

MDBEECER AYRJNUA YEFRBRUA CAMRH IARPL YMA UEJN JYLU GAUUTS PMEBRTEES BRECOOT

4) Впр. 2 (с. 66). Учні читають твердження, що стосуються місяців року, погоджуються з правильними, виправляють неправильні. Потім працюють у парах: складають аналогічні твердження і читають один одному.

Reading 2. Навчання читання.

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями. T: Look at the bottom picture on page 66. What season is it? It’s winter. Look at the children and say what they can do in winter. They can ski and they can play snowballs. Do you like to ski/play snowballs? Do you like winter?

2) Reading. Етап читання. Впр. 3 (с. 66).

T: Listen and read after me. Учні читають речення тексту за вчителем.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту. Учні по черзі дають відповідь на запитання «Why does Dan like winter?».

Pronunciation 3. Фонетична зарядка.

1) Впр. 5 (с. 67). Учитель читає ланцюжки слів; учні слухають і відповідають на запитання.

Т: Послухайте слова і скажіть, які голосні звуки ви почули.

3) РЗ, впр. 3 (с. 46). Учні читають слова, які вони обвели.

Speaking 4. Розвиток умінь мовлення.

1) Впр. 4 (с. 67). Учні в парах ставлять один одному запитання за поданим у вправі зразком.

2) Впр. 6 (с. 67). Учні складають короткі усні повідомлення про улюблену пору року і по черзі виступають з ними.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРО КУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1 (с. 46) (усно), 2 (с. 46) (письмово).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T→P1→P2→P3. Т: What topic did we discuss at the lesson today? What months of the year can you name?

УРО К 35 (3)

Підтема Зараз зима.

М ета: Ознайомити з новими ЛО. Повторити та активізувати ЛО теми. Повторити й активізувати граматичний матеріал: питальні речення у теперішньому неозначеному часі. Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Розвивати комунікативні здібності учнів. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, тематична картинка (НО) (див. матеріал для копіювання).

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we’ll speak about winter: winter weather, activities and clothes, and you’ll practise in asking questions about winter activities.

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу.

1) Повторення вірша «I’m a Little Snowman».

2) Гра «Be Quick!» (див. урок 34 (2)).

3) Гра «Absent-Minded».

Учитель вивішує на дошці тематичну картинку (НО) та висловлює правильні й неправильні твердження за нею. Учні повинні виправити неправильні твердження. Наприклад: T: It’s autumn. Ps: No, it’s winter!

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Presenting and Practising Vocabulary 1. Подання та активізація нових ЛО .

1) Впр. 1 (с. 68). T: Open your books at page 68. What season can we see in the pictures? We can see winter. What is the weather like in winter? Look at the pictures and say: what clothes you wear in winter.

2) Впр. 2 (с. 68). Учні хором повторюють за вчителем репліки діалогу, потім інсценують його по черзі в парах.

Physical Activity 2. Фізкультхвилинка.

1) Римування «The Wind Blows» (див. урок 33 (1)).

2) Впр. 3 (с. 69). Учні повторюють слова вірша та рухи за вчителем.

Grammar Revision and Practice 3. Повторення та активізація граматичного матеріалу: питальні речення у теперішньому

неозначеному часі.

1) Пояснення вчителя.

Учитель зображує на дошці таблицю і звертає увагу учнів на допоміжні дієслова do, does, з використанням яких утворюються питальні речення у теперішньому неозначеному часі.

3) Впр. 4 (с. 69). Учні усно складають запитання й відповіді за поданим у вправі зразком.

4) Впр. 5 (с. 69). Учні складають і записують запитання. Наприкінці уроку вчитель збирає зошити на перевірку.

5) Гра «Естафета».

Учасники гри утворюють дві команди, кожна з яких стає перед дошкою. Перші гравці команд одержують крейду. За сигналом ведучого два гравці одночасно підходять до дошки, і кожний пише перше слово речення, а потім передає крейду наступному учаснику гри в своїй команді. той продовжує речення.

Speaking 4. Розвиток умінь мовлення. Впр. 6 (с. 69).

Кожен учень, спираючись на поданий у вправі план, складає коротке усне повідомлення про зиму та виступає з ним.

Check on Homework 5. Перевірка домашнього завдання.

1) РЗ, впр. 1 (с. 46). Учні по черзі називають весняні, зимові, літні та осінні місяці.

2) РЗ, впр. 2 (с. 46). Учні по черзі читають речення, які вони записали.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРО КУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 47) (письмово).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T→P1→P2→P3.

Т: What topic did we practise to describe today? What new words have you learned? What task did you like most?

УРО К 36 (4)

Підтема Природа навесні.

М ета: Повторити та активізувати ЛО теми. Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Розвивати комунікативні здібності учнів. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we’ll speak about the weather in spring. You’ll learn a rhyme, play games, act out dialogues and draw a picture!

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу.

1) Повторення вірша «I’m a Little Snowman».

2) Гра «Be Quick!» (див. урок 34 (2)).

3) Гра «Snowball».

Check on Homework 4. Перевірка домашнього завдання.

1) РЗ, впр. 1 (с. 47). Учні називають предмети одягу, які вони записали, та дають відповіді на запитання вправи.

2) РЗ, впр. 2 (с. 47). Учні в парах читають запитання і відповіді на них.

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Vocabulary Practice 1. Активізація ЛО теми.

1) Складання «Mind Map».

T: What words do you associate with the topic «Spring»?

T: Look at the Mind Map and answer my questions. What is the weather like in spring? (It’s warm and sunny.) What can we see in spring? (We can see small green leaves, green grass and flowers.) What can children do in spring? (They can walk in the park, ride a bike, play football.)

2) Вивчення вірша. Впр. 1 (с. 70).

Учитель записує опорні пари слів на дошці (sky — sun, shines on the sea, hills — trees, flowers — grass, birds — songs), потім розповідає текст вірша, вказуючи на відповідні предмети на малюнку. Учні слухають текст вірша та повторюють слова за вчителем, після цього розповідають вірш самостійно.

3) Впр. 2 (с. 70). Учні працюють у парах. Один читає одне з речень вправи, а другий ілюструє його малюнком, потім міняються ролями.

4) Впр. 3 (с. 70). Учні в парах ставлять один одному запитання до малюнків на с. 71 за поданим зразком та відповідають на них.

Speaking 2. Розвиток умінь мовлення.

1) Впр. 4 (с. 71). Учні в парах складають та інсценують діалоги.

2) Впр. 6 (с. 71). Учні усно складають речення про погоду навесні за планом вправи.

Pronunciation 3. Фонетична зарядка.

1) Впр. 5 (с. 71).

Т: Послухайте слова і скажіть, які голосні звуки ви почули. Учитель читає ланцюжки слів. Учні слухають і відповідають на запитання, потім читають слова вправи самостійно. Учитель корегує вимову.

2) Вивчення скоромовки.

Т: Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread. Spread it thick, say it quick!

3) РЗ, впр. 3 (с. 48). Учні по черзі читають слова зі звуком [8].

Physical Activity 4. Фізкультхвилинка.

1) Римування «The Wind Blows» (див. урок 33 (1)).

2) Гра «Make a Figure».

Учитель плескає в долоні, і діти розбігаються по всій кімнаті. T: Make a winter (spring, summer, autumn) figure!

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРО КУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 48) (письмово).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T→P1→P2→P3.

Т: What did we do at the lesson today? What did you practise to speak about? What task did you like most?

УРО К 37 (5)

Підтема Світ навколо тебе.

М ета: Подати та активізувати нові ЛО. Активізувати граматичний матеріал: числівники, прийменники. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Розвивати комунікативні здібності учнів. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, обладнання для гри (НО) (див. матеріал для копіювання), фішки.

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВ КА ДО СПРИЙНЯ ТТЯ ІНШОМОВНО ГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson you’ll remember the topic «Seasons and Weather» and practise in counting and saying where people and things are.

Check on Homework 3. Перевірка домашнього завдання.

Warming up 4. Введення в іншомовну атмосферу.

1) Повторення вірша. Впр. 1 (с. 70).

2) Гра «Don’t Say Four».

ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРО КУ

Presenting and Practising Vocabulary 1. Подання та активізація нових ЛО .

1) Впр. 1 (с. 72). T: Look at the pictures on page 72. What can we see? We can see numbers. Let’s count together.

2) Впр. 2 (с. 72). Учні в парах ставлять один одному запитання до малюнків вправи за поданим зразком та відповідають.

3) Впр. 3 (с. 72). Учні в парах читають діалоги за ролями.

4) Впр. 4 (с. 72). Учні в парах ставлять один одному запитання до малюнків вправи за поданим зразком.

5) Гра «Цифрове лото».

Grammar Praсtice 2. Відпрацювання граматичного матеріалу.

1) Пояснення вчителя.

Учитель бере олівець і кладе його на парту. T: The pencil is on the desk. Учитель кладе олівець у книгу. T: The pencil is in the book. Учитель кладе олівець під книгу. T: The pencil is under the book. Учитель тримає олівець над партою. T: The pencil is over the desk.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема уроку
Діти, сьогодні у нас урок незвичайний. На нашому уроці присутні гості. Давайте привітаємось з ними. Тепер посміхніться один одному....

Урок 1 Тема уроку. Складання таблиць додавання та віднімання числа 1
Сьогодні у нас незвичайний урок. Спробуйте відгадати загадку І ви дізнаєтеся, хто завітає до нас на урок

Урок це маленька подорож у незвідане, тому помічниками в ній можуть бути твої учні та знання
Вчитель – це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні...

Урок 59 (1) Підтема Моє шкільне приладдя
Мета: Презентувати нові ло. Розвивати вміння сприйняття тексту на слух. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови....

Урок 1 (1) Підтема Привітайся з друзями!
Мета: Ознайомити з метою та завданнями навчання у 2-му класі. Презентувати підручник. Навчати монологічного й діалогічного мовлення....

Урок 18 have you read ?) 8 клас Підтема: Відомі англійці
Подати І відпрацювати новий граматичний матеріал: минулий доконаний час. Розширити знання учнів про відомих англійців. Тренувати...

Урок у 5 класі за темою «Слово як основна одиниця мови»
Учитель. Діти, сьогодні в нас звичайний І незвичайний урок, бо матеріал, який опрацьовуватимемо, відомий вам не тільки з попередніх...

Урок 46 (5) Підтема Дикі тварини
Мета: Презентувати нову лексику теми. Повторити та активізувати ло теми. Повторити граматичний матеріал: теперішній неозначений час....

Обробка поясу та бретелі
Діти, сьогодні у вас є можливість обрати ту модель фартуха, яка вам до вподоби. Перед вами деталі ручних моделей фартухів

Тема, підтема

Сценарій «Прощавай, початкова школо!»
Ми безмежно раді сьогодні бачити всіх вас у цій святковій залі, яка наповнилася веселим, дзвінким сміхом нашої гучної дітвори

Xxi століття обумовлює потребу у визначенні стратегій реформування...
Сьогодні, як ніколи, зростає роль випереджальної освіти, спрямованої в майбутнє. Мова йде про інноваційну культуру 12-річної школи,...

Уроку Дата Підтема Мовна компетенція

Моєї самоосвіти
Вчитель – це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні...

Тема: Гірські породи -корисні копалини
Сьогодні в нас з вами особливий урок. Ми з вами будемо працювати, досліджувати, спостерігати, аналізувати, як справжні науковці

Конспект відкритого уроку Янчук Н. Г. Погода, її елементи, мінливість
Обладнання: підручники, електронний атлас, синоптична карта, відео «рекорди погоди», презентації учнів «Провісники погоди»

Урок української мови у 2Б класі на тему: «Звук /г/, буква ге. Зіставлення...
Сьогодні ми будемо говорити про розрізнення звуків [г], [ґ] у вимові та позначення їх на письмі

Створення ситуації успіху «Спіймай мій настрій»
Діти, сьогодні до нас на урок завітали гості, та ви не хвилюйтеся, бо ми намагатимемося зробити так, щоб усім було приємно поруч...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт