Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області

ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №41

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №41 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Н А К А З
13.06.2016 № 121
Про підсумки роботи школи щодо дотримання санітарного законодавства, забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання у 2015/2016 навчальному році
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»; Закону України 05.07.2001 № 2586 «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказів МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 16.08.2010 №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; від 29.11.2002 №434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», від 08.12.2009 №1318 «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за № 772/16788, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Головного управління освіти і науки ХОДА від 25.01.2005 № 37 і санітарно-епідеміологічної служби Харківської області від 24.01.2005 № 6 «Про забезпечення дітей, організованих колективів водою гарантованої якості, наказу ГУОН, управління охорони здоров’я ХОДА, Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції від 30.06.2005 / 01.07.2005 № 404 / 5444 / 52 «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді», рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від листа Головного державного санітарного лікаря м. Харкова від 01.04.2005 № 3.4.-2999 «Про виконання комплексного плану заходів щодо поліпшення стану здоров’я, умов виховання, навчання та оздоровлення дітей та підлітків у навчально-виховних закладах», державних санітарних правил і норм влаштування утримання ЗНЗ та організації НВП (ДСанПіН 5.5.2.008-01), згідно плану роботи школи та наказів по школі від 25.09.2015 №177 «Про організацію роботи школи щодо забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань учнів школи у 2015/2016 навчальному році», від 12.08.2015 № 112 «Про режим роботи школи на 2015/2016 навчальний рік», з метою дотримання санітарного законодавства, забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань протягом 2015/2016 навчального року педагогічним колективом проводилась цілеспрямована робота. Забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та засади здорового способу життя. Розроблені на початку навчального року заходи з забезпечення медичного обслуговування учнів та профілактики різних видів захворювань виконані у повному обсязі. Проведено комплекс заходів санітарно-просвітницького, гігієнічного виховання учнів (бесіди, консультації, зустрічі з медичними працівниками).

Підсумки проведеної роботи узагальнені у довідці (додаток).
НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Фурман Н.В. протягом 2016/2017 навчального року:

1.1. Координувати роботу щодо дотримання санітарного законодавства, забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання.

1.2. Здійснити санітарно-просвітницьку роботу з питань дотримання санітарного законодавства, забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання.

1.3. Підвести підсумки роботи школи щодо дотримання санітарного законодавства, забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання учнів та обговорити їх на нараді при директорі.

Січень, травень 2017 року

1.4. Тримати під контролем своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками школи.

1.5. Тримати на контролі санітарно-гігієнічний стан місць проведення уроків, приміщень, їдальні та харчоблоку школи.

2. Вчителям та класним керівникам школи протягом 2016/2017 навчального року:

2.1. Здійснювати організовану зайнятість учнів під час перерв.

2.2. Здійснювати облік відвідування учнями навчальних занять.

2.3. Провести роз’яснювальну роботу серед учнів та їх батьків щодо життєвої необхідності медичних обстежень та негайного звернення до медичних працівників у разі погіршення здоров’я та з профілактики різних видів захворювання.

3. Вчителям, що викладають фізичну культуру протягом 2016/2017 навчального року:

3.1. Контролювати рівень фізичного розвитку, стану здоров'я, функціональних можливостей організму та рівень розвитку рухових навичок учня з метою диференціації засобів і форм фізичного виховання та дозування фізичного навантаження.

3.2. Систематично спостерігати за динамікою показників фізичного розвитку, станом здоров'я та розвитком локомоторної функції учнів під впливом фізичних вправ, та інших засобів біокорекції для оцінки їх оздоровчого ефекту.

3.3. Вивчати реакції організму дітей на фізичне навантаження, контролювати хронометраж уроку.

3.4. Під час проведення уроку враховувати основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження.

3.5. Дотримуватися гігієнічних умов у спортзалі під час проведення уроків із фізичної культури (температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо)

3.6.Здійснювати контроль за відповідністю одягу та взуття умовам проведення занять.

4. Завідуючій господарством Трофімовій В.К. протягом 2016/2017 навчального року:

4.1. При оснащенні навчальних кабінетів меблями враховувати ростові та ергономічні параметри у відповідності до віку дітей; не допускати придбання шкільних меблів без наявності гігієнічних висновків.

4.2. Координувати роботу відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти) та дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень

4.3. Регулярно організовувати проведення заходів з благоустрою території школи.

4.4. Контролювати стан дахів і приміщень будинку школи з метою виявлення загрози для безпечного перебування дітей у приміщенні школі

4.5. Здійснювати ревізію інженерних та каналізаційних мереж школи , вивіз твердих побутових відходів.

5. Відповідальному за інформаційне наповнення офіційного сайту школи Загорному М.П. розмістити зміст даного наказу на сайті школи.

До 15.06.2016

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи Є.В.Гонський

З наказом ознайомлені:

Фурман Н.В.

Віннікова Л.Є.

Котенко І.В.

Трофімова В.К.

Старова В.М

Кулік А.В.

Яковчук Г.М.

Супрунов О.В.

Ляшенко Н.С.

Колядинська Ю.О.

Загорний М.П.

Бугайова Л.А.

Третьякова І.Л.

Кобзар Т.Є.

Олійник Т.О.
Фурман Н.В.

Додаток

до наказу директора

ХЗОШ№41

від 13.06.2016 №121
Про підсумки роботи школи щодо дотримання санітарного законодавства, забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання у 2015/2016 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»; Закону України 05.07.2001 № 2586 «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказів МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», від 16.08.2010 №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; від 29.11.2002 №434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», від 08.12.2009 №1318 «Про здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за № 772/16788, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Головного управління освіти і науки ХОДА від 25.01.2005 № 37 і санітарно-епідеміологічної служби Харківської області від 24.01.2005 № 6 «Про забезпечення дітей, організованих колективів водою гарантованої якості, наказу ГУОН, управління охорони здоров’я ХОДА, Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції від 30.06.2005 / 01.07.2005 № 404 / 5444 / 52 «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді», рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від листа Головного державного санітарного лікаря м. Харкова від 01.04.2005 № 3.4.-2999 «Про виконання комплексного плану заходів щодо поліпшення стану здоров’я, умов виховання, навчання та оздоровлення дітей та підлітків у навчально-виховних закладах», державних санітарних правил і норм влаштування утримання ЗНЗ та організації НВП (ДСанПіН 5.5.2.008-01), згідно плану роботи школи та наказів по школі від 25.09.2015 №177 «Про організацію роботи школи щодо забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань учнів школи у 2015/2016 навчальному році», від 12.08.2015 № 112 «Про режим роботи школи на 2015/2016 навчальний рік», з метою дотримання санітарного законодавства, забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань протягом ІІ семестру 2015/2016 навчального року педагогічним колективом проводилась цілеспрямована робота.

Забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та засади здорового способу життя. Розроблені на початку навчального року заходи з забезпечення медичного обслуговування учнів та профілактики різних видів захворювань виконані у повному обсязі. Проведено комплекс заходів санітарно-просвітницького, гігієнічного виховання учнів (бесіди, консультації, зустрічі з медичними працівниками).

Так, у листопаді, в рамках місячника «Здоров’я дітей – здоров’я нації» були проведені бесіди: «Бесіда про профілактику педикульозу» (1-4 класи) «Шкода, яку наносить куріння організму», «Як уникнути шкідливих звичок», «Шкідливість алкоголю для дитячого організму», «Наркоманія і злочинність – невіддільні», «Венеричні хвороби - серйозна небезпека людства», «Чистота – запорука здоров’я», «Культура прийому їжі. Гігієна харчування», «Загартування. Його значення для здоров’я», «Вправи та процедури для збереження і зміцнення здоров’я», «Правила особистої гігієни та охайності», «Як уникнути порушення постави», «Проблеми йододефіциту»,«Вітамін А – вітамін здоров’я». Щотижня протягом навчального року проводився рейд «Зовнішній вигляд». В ході якого перевірялася шкільна форма учнів, змінне взуття, охайність. У листи контролю фіксуються результати перевірки та прізвища дітей, зовнішній вигляд яких не відповідають встановленим шкільним нормам.

Проблеми збереження здоров’я учнів вивчаються учнями також безпосередньо під час навчально-виховного процесу. Особливу увагу даному питанню учні та вчителі приділяють на уроках «Основи здоров’я», фізична культура. Організація уроків фізичної культури визначена наказом по школі від 07.09.2015 № 151, а розподіл учнів на групи за станом здоров'я для проведення уроків фізичної культури, проведено згідно наказу по школі від 07.09.2015 № 153. У школі забезпечено безумовне виконання вчителями правил і вимог щодо безпеки проведення занять з фізичної культури, «Захисту Вітчизни» та позакласних спортивно-масових заходів , а також робота щодо запобігання всім видам дитячого травматизму про що говорить відсутність травмувань учнів школи. Уроки фізичної культури забезпеченні необхідним обладнанням та інвентарем, але їх кількість залишається обмеженою, матеріально-спортивна база застарілою. Протягом І семестру траплялись випадки недостатнього дотримання гігієнічних умов у спортивному залі під час проведення уроків фізичної культури. Так, якість і своєчасність вологого прибирання приміщення не завжди відповідали нормі, що виправлялося одразу в ході контрольних рейдів. Учні школи не завжди мали відповідний одяг та взуття. У ІІ семестрі вказані зауваження не допускалися.

Старшокласникам (10-А) з метою підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, у 10-А класі було введено факультатив «Захисти себе від ВІЛ» за програмою курсу «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ / СНІДу» (1 година на тиждень); який викладав вчитель історії Котенко І.В. Практичний психолог Загорна Н.В. майже щодня проводила консультаційну допомогу кабінету психологічного розвантаження для усіх учнів школи.

Питання організації медичного обслуговування, дотримання санітарного законодавства, санітарно-просвітницької роботи, виховної роботи щодо збереження здоров’я дітей розглядалося на засіданнях педагогічної ради (протоколи від 31.08.2015 №11 «Про забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань»; від 31.08.2015 № 11 п. 9 «Про підсумки літнього оздоровлення учнів»; від 06.05.2016 №6 «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2016 році»); нарадах при директорові («Про підсумки літнього оздоровлення учнів» (протокол від 15.09.2015 № 10 п. 9); «Про стан харчування учнів школи» (протоколи від 15.09.2015 № 10 п. 2, від 16.10.2015 №11 п.2, від 12.02.2016 №2 п. 1; від 04.03.2016 №3 п.1; від 08.04.2016 №4 п.1); «Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу» (протоколи від 16.10.2015 № 11 п. 3 та від 04.03.2016 №3 п.7); «Про підсумки огляду учнів школи з метою виявлення захворювання на педікульоз. Про посилення санітарно - просвітницької роботи серед батьків» (протокол від 16.10.2015 №11 п. 15). Своєчасно, у тижневий строк після проходження поглибленого медичного огляду учнів, було доведено інформацію про стан здоров’я учнів їх батькам.

Наказом по школі від 25.09.2015 № 177 «Про організацію роботи школи щодо забезпечення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань учнів школи у 2015/2016 навчальному році» була регламентована організація роботи у поточному навчальному році. Вчасно видавались накази про проведення профілактичних медичних оглядів учнів перед початком навчального року (наказ від 18.08.2015 №114 «Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів школи до початку 2015/2016 навчального року»), після канікул (накази від 27.10.2015 №189 «Про організацію медичних оглядів учнів школи після закінчення шкільних осінніх канікул»; від 05.01.2016 №17 «Про організацію медичних оглядів учнів школи після закінчення шкільних зимових канікул»; від 21.03.2016 №58 «Про організацію медичних оглядів учнів школи після закінчення шкільних весняних канікул»); про призначення відповідальних осіб (наказ від 26.08.2015 №128 «Про призначення відповідальної особи за веденням форми первинного обліку 1-ОМК «Особова медична книжка»).

Спільно з медичною сестрою, згідно з нормативними вимогами, класні керівники заповнили листки здоров’я учнів.

У класних кімнатах оформлені тематичні куточки «Санбюлетень» зі змінними матеріалами щодо попередження та профілактики захворювань. У приміщенні їдальні оформлено стенд «Школа сприяння здоров’ю» з матеріалами (рекомендації, поради, інформації тощо) для учнів щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів. Для просвітницької та профілактичної роботи з учнями школи використовуються змінні стенди, розташовані на ІІІ поверсі біля медичного кабінету.

Відповідно до Статуту школи, законодавчих та розпорядчих документів, школа забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та здорового способу життя. Учні школи забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату МДКЛ №24.

Посада

ПІБ

Лікар

Грунтовська Тамара Вікторівна

Медична сестра

Павленко Тетяна Анатоліївна

Постійна робота лікаря не запланована, що є великим недоліком у роботі медичного обслуговування учнів. Медичні працівники забезпечують впорядкованість медичних карт учнів, їх відповідність кількості учнів, списків.

Школа має медичний кабінет, укомплектований необхідним запасом ліків для надання першої невідкладної допомоги, запас яких у минулому навчальному році поповнювався за позабюджетні батьківські кошти. Кабінет знаходиться у задовільному стані, розташований на 3 поверсі відповідно до проекту. У медичному кабінеті у наявності змінні санбюлетні, є окремі стенди, на яких розміщуються періодичні матеріали з профілактики захворюваності на туберкульоз, грип, СНІД тощо. Однак обладнання медичного кабінету не в повній мірі відповідає вимогам Додатка №5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.001-08. Саме доукомплектування медичного кабінету виступає одним із головних завдань на 2016 рік.

У школі наявні тематичні стенди з питань охорони здоров‘я, проводиться роз'яснювальна робота з учнями, батьками, санітарно-просвітницька робота. У класах в наявності куточки з безпеки життєдіяльності. Шкільні меблі знаходяться у задовільному стані, промарковані за допомогою кольорових міток та цифр. Але, на жаль, не всі вони повністю відповідають віковим та фізіологічним особливостям дітей.

Громадський контроль за медичним обслуговуванням учнів здійснюється радою школи (протоколи від 31.08.2015 №1 та від 18.02.2016 №4).

Мірні лінійки та термометри є в кожному кабінеті та в коридорах школи. Практично у всіх навчальних кабінетах дошки матові. Освітлення повністю відповідає санітарним нормам та нормам охорони праці. У всіх навчальних приміщеннях світло падає на робочі місця зліва. Педагогічний колектив слідкує, щоб усі вікна, світильники були чисті, на перервах здійснювалося провітрювання кабінетів. Учні 1-го класу групу продовженого дня не відвідували.

Під постійним контролем адміністрації перебуває дотримання температурного режиму, санітарно-гігієнічних вимог, організація харчування учнів, дотримання епідемічного режиму. Інформування учнів та батьків про епідемічну ситуацію та заходи щодо запобігання захворюванню на грип та ГРВІ забезпечується розміщенням відповідної інформації на сайті школи (розділ «Охорона життя і здоров’я»). З метою недопущення розповсюдження інфекційних хвороб у школі щоденно проводиться вологе прибирання, провітрювання тощо.

На виконання листа в.о. начальника Харківського міського управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області від 13.10.2015 № 21.1/4926 «Про результати моніторингу ураженості педикульозом учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова», листа Департаменту освіти Харківської міської ради від 16.10.2015 № 2685/02-20/15 «Про результати моніторингу ураженості педикульозом учнів ЗНЗ міста» у школі проводиться постійний моніторинг ураженості педикульозом та вжито наступні профілактичні заходи:

  1. 12.10.2015 – 16.10.2015 медичними працівниками проведено позаплановий медичний огляд учнів 1-11 класів, за підсумками якого не виявлено випадків захворювання на педикульоз.

2. На нараді при директорові (протокол від 16.10.2015 №11) розглянуто питання «Про підсумки огляду учнів школи з метою виявлення захворювання на педікульоз. Про посилення санітарно-просвітницької роботи серед батьків». Це питання розглянуто також на батьківських зборах 09.12.2015 (протокол №2).

3.Класними керівниками 1-11 класів проведено бесіду з учнями «Профілактика педикульозу».

  1. У класних куточках розміщено пам’ятку для учнів «Як запобігти захворюванню на педикульоз».

Медичні огляди працівники школи проходять відповідно до угоди між ХЗОШ № 41 та МКЛ № 11 та згідно з графіком. Своєчасність проходження контролюється адміністрацією школи, медичною сестрою. Адміністрація школи тримає на контролі періодичність флюорографічного обстеження працівниками школи. Його дані заносяться до графіку, який знаходиться в учительській кімнаті. Кожний працівник навчального закладу має санітарну книжку встановленого зразка. Журнал реєстрації медичних книжок ведеться відповідно до Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559.

Учнів школи забезпечено альтернативною питною водою гарантованої якості «Роганська». На постійному контролі адміністрації та класних керівників перебуває питання відвідуванням учнями школи. Безпідставна відсутність учнів відсутня. У класах організовані санітарні пости, які разом з класними керівниками вимагають від учнів забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм, чистоти рук, одягу, взуття, утримання у чистоті приміщень, провітрювання класів. У кожному кабінеті завідуючою господарством школи Трофімовою В.К. контролюється розташування квітів та чистота вікон і світильників. Забезпечено цифрове і колірне маркування шкільних меблів та необхідна кількість миючих та гігієнічних засобів (салфетки, туалетний папір), які придбані за позабюджетні батьківські кошти.

Санітарно-просвітницька робота в школі проводиться також в рамках діяльності «Школи культури здоров’я», куратором якої є заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель основ здоров’я Сметанська Л.О. Робота Школи спрямована на збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Так, згідно розробленого та затвердженого плану роботи «Школи культури здоров’я» протягом року проводились тематичні декади: «Правила дорожнього руху», «Протипожежна безпека», «Щоб бути здоровим і встигати все робити треба з Са дружити», «Проблеми йододефіциту». В рамках школи культури сприяння здоров’ю у школі проводиться ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, динамічні пози на уроках, класні керівники щодня забезпечують проведення щоденного вологого прибирання не менше 2-х разів на день, провітрювання кабінетів. Здійснено моніторинг здоров’я учнів школи.

Виходячи з вищевказаного, перед педагогічним колективом постає завдання: забезпечити контроль за своєчасним проходженням профілактичних медичних оглядів учнями школи, а у разі необхідності – повторного, із занесенням висновків огляду у листки здоров`я до класних журналів; покращити оснащення медичного кабінету відповідно до діючих вимог; провести роз’яснювальну роботу серед учнів та їх батьків щодо життєвої необхідності медичних обстежень та негайного звернення до медичних працівників у разі погіршення здоров’я та з профілактики різних видів захворювання.

Директор школи Є.В.Гонський

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської області

Наказ
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Зразок заяви батьків
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-хБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт