Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Хто має вести Книгу обліку руху трудових книжок?

Хто має вести Книгу обліку руху трудових книжок?

Хто має вести Книгу обліку руху трудових книжок?
Відповідно до пункту 7.1 Інструкції № 58 Книга обліку руху тру­дових книжок ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, установи, організації, який здійснює оформлення при­йняття і звільнення працівників.

За відсутності спеціаліста з кадрової роботи цю роботу може бути покладено на:

  • бухгалтера;

  • секретаря-друкарку;

  • іншу посадову особу, уповноважену спеціальним наказом керівника навчального закладу (див. Додаток 1).

Відповідно трудові книжки керівників загальноосвітніх навчаль­них закладів мають зберігатися та обліковуватися в управліннях освіти. Трудові книжки педагогічних працівників можуть зберіга­тися як в управліннях освіти, так і у загальноосвітніх навчальних закладах. Трудові книжки працівників інших категорій мають збе­рігатися та обліковуватися безпосередньо у загальноосвітніх на­вчальних закладах.

Облік руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться за Книгою обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Типову форму № П-10 Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них [дамі — Книга обліку руху трудових книжок) затверджено на­казом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.1995 № 277 (із змінами), а порядок її ведення встановлено частинами третьою, четвертою та п'ятою пункту 7.1 Інструкції про порядок ведення тру­дових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства пра­ці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (із змінами, далі — Інструкція № 58).

Книгу обліку руху трудових книжок включено до переліку обов'язкової ділової документації загальноосвітнього навчально­го закладу, наведеного в Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 (далі — Інструкція № 240).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Інструкція № 240 встановлює правила доку­ментування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; регламентує порядок роботи з документами з моменту їх ство­рення або надходження до відправлення чи передачі в архів; ви­значає порядок ведення загального діловодства. Положення Інструкції № 240 поширюються на всю ділову доку­ментацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів.

Дотримання правил і рекомендацій щодо порядку здійснення ділових процесів, встановлених Інструкцією № 240, є обов'яз­ковим для керівників та педагогічних працівників загальноос­вітніх навчальних закладів.

Хто має вести Книгу обліку руху трудових книжок?

Відповідно до пункту 7.1 Інструкції № 58 Книга обліку руху тру­дових книжок ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, установи, організації, який здійснює оформлення при­йняття і звільнення працівників.

За відсутності спеціаліста з кадрової роботи цю роботу може бути покладено на:

  • бухгалтера;

  • секретаря-друкарку;

  • іншу посадову особу, уповноважену спеціальним наказом керівника навчального закладу (див. Додаток 1).Додаток 1

Приклад оформлення наказу про призначення відповідального

за роботу з трудовими книжкамиГолосіївська районна у місті Києві державна адміністрація
Ліцей «Голосіївський»
НАКАЗ

10.02.2012м. Київ№ 29
Про призначення відповідального

за роботу з трудовими книжками
Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівни­ків, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції Украї­ни, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальною за ведення, зберігання, облік та видачу трудових книжок секретаря-друкарку Івасенко Л. Л.

2. За відсутності (відпустка, хвороба тощо] Івасенко Л. Л. обов'язки з ведення, зберігання, обліку та видачі трудових книжок покладаються на заступника дирек­тора з навчально-виховної роботи Василенко В. О

Директор Мироненко В. О. Мироненко

З наказом ознайомлені:

Івасенко Л. Л. Івасенко

10.02.2012
ВасиленкоВ. О. Василенко

10.02.2012

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Книгою обліку руху трудових книжок І вкладишів до них. Хто має вести цю книгу?
Постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27. 04. 1993 №301 (із змінами) трудові книжки зберігаються...

Як виправити помилку, внесену до Книги обліку руху трудових книжок?
Практичний досвід показує, що при веденні Книги обліку тру­дових книжок не завжди можна уникнути помилок. Правила та по­рядок виправлення...

Умови
Рвк; веде службові картки військовослужбовців рвк; вести книгу наказів по особовому складу та нарядів; вести книгу обліку тимчасово...

Книга обліку руху трудових книжок І вкладишів до них
Посада, професія працівника, який здав або на якого заповнена трудова книжка чи вкладиш

Який запис вносити до трудової книжки у разі смерті працівника закла­ду...
...

Книга обліку бланків трудових книжок І вкладишів до них

Книга обліку бланків трудових книжок І вкладишів до них

Книга обліку: робочий день підприємця „спрощенця” без доходів
Якщо фізична особа підприємець платник єдиного податку протягом робочого дня не отримував дохід, то заповнювати книгу обліку доходів...

«Про надання права внесення записів до трудових книжок працівників підприємства»
З метою оптимізації кадрового діловодства на підприємстві, відповідно до п 4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,...

Книга обліку pyxy трудових книжок І вкладишів до них
Розписка відповідальної особи, яка приймала або заповнювала трудову книжку чи вкладиш

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти Порядок ведення...
Згідно зі ст. 48 КзпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника

Наказ
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Закону України
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Чи необхідно вносити записи до трудових книжок педагогічних працівників...
Чи необхідно вносити записи до трудових книжок педагогічних працівників про присвоєння їм за результатами атестації кваліфікаційних...

Н а к а з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними

• Кодексом законів про працю (КзпП)
Особливості заповнення трудових книжок окремих категорій працівників

Нака з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесеними

Нака з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесенимиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт