Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Нака з

Нака зВИКОНКОМ ІНГУЛЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З
04.04.2014 Кривий Ріг №109
Про підсумки проведення районного туру міської

соціально-педагогічної акції «Впевненими кроками

назустріч до взаємопорозуміння: педагоги – батьки

– діти»2013/2014 навчального року
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 08.07.2013 №1/9-480 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році», плану управління освіти і науки виконкому міської ради, з метою пошуку та вдосконалення партнерських дій на шляху виховання соціально-прийнятних якостей та навиків у дітей через співпрацю з батьківськими громадами, підвищення психолого-педагогічного рівня освіти батьків, поліпшення профілактичної роботи з подолання злочинності та правопорушень серед учнівської молоді з жовтня 2013 року по березень 2014 року в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах пройшов районний тур міськоъ соціально-педагогічноъ акціъ «Впевненими кроками назустріч до взаємопорозуміння: педагоги – батьки – діти».

Протягом вказаного періоду відділом освіти, педагогічними колективами навчальних закладів було створено умови, які сприяли вирішенню завдань, визначених у рамках проведення акції, розширились форми просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій та формування здорового способу життя, широко використовувались міжсекторні зв’язки зі службою у справах дітей, сектором кримінальної міліції у справах дітей. Заходи в рамках акції сприяли активізації просвітницької роботи серед батьків та осіб, що їх замінюють, підвищенню їх культури, формуванню навиків налагодження контактів батьків з класними керівниками, практичними психологами, соціальними педагогами, підвищенню соціальної активності лідерів учнівського самоврядування тощо. 13.03.2014 пройшов районний захід по захисту шкільних проектів. Свої проекти представили КЗШ№ 59,73,99,100,102,114,КГ№127.Після огляду презентацій було проведено голосування . Підсумки голосування показали,, що призери розподілились наступним чином: І місце – КЗШ№73 (ЗДВР Веліщук Н.В.), ІІ місце – КЗШ№114 (ЗДВР Гужеля Т.О.), ІІІ місце – КЗШ№59 (ЗДВР Нутріхіна О.В.). За підсумками акції складено довідку.

Виходячи з вищезазначеного,

наказую:

1. Районному відділу освіти:

1.1. Представити кращі наробки районного туру навчальним закладам для використання в практичній діяльності.

1.2. У 2014-2015 навчальному році провести соціально-педагогічну акцію «Впевненими кроками назустріч до взаємопорозуміння: педагоги – батьки – діти»;

2.Директорам навчальних закладів :

2.1. Проаналізувати зміст довідки (додається), вжити заходи щодо участі навчальних закладів району в акції.

2.2. Здійснювати організаційно-методичні заходи щодо пошуку інноваційних форм роботи з батьківською громадськістю, створити умови щодо впровадження кращого досвіду, ефективних форм та методів роботи, виявлених у ході акції;

2.3. Активізувати роботу педагогів-тренерів, психологів, соціальних педагогів при проведенні індивідуальної, групової, масової роботи з учнями та батьками з просвітницько-профілактичної роботи з формування навиків здорового способу життя, профілактики ризикованої поведінки дітей облікових категорій та їх батьків.

3. Директору центру дитячої та юнацької творчості «Мрія» Супрун О.В. продовжити діяльність районних тренінгового центру «Взаємодія» у проведенні просвітницько-профілактичної роботи з попередження негативних проявів серед дітей, збереження репродуктивного здоров’я неповнолітніх.

4. Нагородити грамотами відділу освіти Інгулецької районної у місті ради за впровадження інноваційних та традиційних форм роботи в навчально-виховний процес по роботі з учнями та батьками :

- Веліщук Н.В. заступника директора з виховної роботи КЗШ№73;

-Гужелю Т.О. заступника директора з виховної роботи КЗШ№114;

- Нутріхіну О.В. заступника директора з виховної роботи КЗШ№59.

5.Відмітити позитивні наробки при впроваджені в виховний процес проектних технологій заступників директорів з виховної роботи КЗШ№ 99 Білоус М.П., КЗШ№100 Полянської М.В., КЗШ№102 Каманенкової Т.П., КГ№127 Пшеничної С.М.

6. Оприлюднити даний наказ на сайті відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради (www.ingulvo.dnepredu.com) в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста районного методичного кабінету Мазуренко Л.Л.

Начальник відділу освіти О.Кравченко

Мазуренко Л.Д., 406-56-32

Додаток

до наказу РВО

від 04.04.2014 №109

Довідка

про підсумки проведення районного туру міської соціально-педагогічної акції

«Впевненими кроками до взаємопорозуміння: педагоги-батьки-діти»

у 2013/2014 навчальному році
Відділ освіти Інгулецької районної у місті ради повідомляє, що з жовтня 2013 року по березень 2014 року в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Інгулецького району в рамках міської соціально-педагогічної акції «Впевненими кроками до взаємодії: педагоги – батьки – діти» проведені заходи, основною метою яких є створення оптимальних умов вдосконалення співпраці в організації роботи з батьками. Робота педагогічних колективів шкіл з батьками здійснювалася в двох напрямках: організаційна робо­та школи із сім'єю та підвищення педагогічної куль­тури батьків. В організаційній роботі школи з батьками використовувалися індивідуальні (відвідування сімей учнів удома, бесіди з бать­ками учня), групові (застосування методів анкетування, опитування), ко­лективні (класні батьківські збори, лекції, бесіди, кон­ференції, сімейні свята ), та масові форми роботи (загальношкільні батьківські збори, збори батьків учнів І—4-х класів, родинні свята, концерти тощо).

Протягом акції забезпечувався психолого-педагогічний супровід організаційної та виховної роботи з батьками:

 • групові та індивідуальні консультації шкільного психолога для батьків, опікунів, вчителів та учнів (КЗШ№59, 67, 73, 82, 92, 99, 100, 101, 102, 114, 115, КГ№127, КСЗШІ№3, КЗСШІ№5, КНВК ЗШІ№9);

 • консультативно – профілактичні індивідуальні зустрічі з сім’ями СЖО з метою попередження бездоглядності дітей, щодо відповідальності батьків за утримання та виховання своїх дітей: (КЗШ№59, 67, 73, 82, 92, 99, 100, 101, 102, 114, 115, КГ№127);

 • поповнення сторінки для батьків корисною інформацією на сайті закладів: (КЗШ№59, 67, 73, 82, 92, 99, 100, 101, 102, 114, 115, КГ№127, КСЗШІ№3, КЗСШІ№5, КНВК ЗШІ№9, ЦДЮТ «Мрія», ЦДЮТ «Ріднокрай», ЦТКЕУМ);

 • тренінги для батьків: «Проблеми стосунків у сім’ї» (КЗШ№59, 56 чол.); «Гендерне насильство» (КЗШ№99, 26 учнів); «Виміряй себе добротою» (КЗШ№100); «Гендерне насильство» (КГ№127, 43 чол.); «Злагода порозуміння через самопізнання» (КЗШ№67); «Шляхи вирішення конфліктних ситуацій» (КЗШ№73); «Роль сім’ї у розвитку моральних якостей підлітка» (КЗШ№82); «Виміряй себе добротою» (КЗШ№100, батьки 3кл.); «Світ батьків – світ дітей» (батьки 2 кл. КЗШ№100); «Насильство в сім’ї» (КЗШ№114, батьки 9 кл.);

 • психолого-педагогічні семінари: « Психологічні особливості підліткового періоду. Роль сім'ї у формуванні почуття дорослості і прагненні до самостійності» (КЗШ№67); «Діти групи ризику: шляхи взаємодії» (КЗШ№99); Творчі лабораторії батьків: «Розвиток уяви як передумова успішного навчання у школі» (КЗШ№73);

 • психолого-педагогічні студії: «Школа порозуміння» (КЗШ№115);

 • спільний творчий проект педагогічного, учнівського та батьківського колективів «День народження школи. Нам 40 років» (КЗШ№115, січень)

 • психолого-педагогічні студії: «Мистецтво спілкування» (КЗШ№115, Батьки, учні 6-7 кл.).

Педагоги закладів освіти протягом акції використовували креативні методи підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків та посилення їх виховного потенціалу через активізацію роботи батьківських клубів, громадського управління школою:

 • засідання батьківських клубів: «Лабіринт думок» (для батьків проблемних дітей та всіх бажаючих. Проводить заняття соціальний педагог КЗШ№102 - Прокопчук Л.І. Засідання клубу проводиться 1 раз на місяць); КЗШ№59: Тема: «Якщо дитина часто хворіє» (зустріч з медичними працівниками) (батьки 5-6 кл., 40 чол.); оновлено роботу батьківських клубів КЗШ№67: «Коло довіри» (клуб для батьків дітей групи ВШО та СЖО. Обговорення та пошуку шляхів вирішення проблем як спільних для учасників, так і особистих кожного, якщо виявляється така потреба); «Клуб молодої родини» (робота клубу направлена на підтримку молодих сімей, діти яких являються молодшими школярами закладу; теми засідань направлені на здобуття батьками базових психологічних знань та освоєння навичок виховання); «Виховую сама» (підтримка сімей, в яких є лише один з батьків (найчастіше це одна мати, звідси й назва); на засіданнях клубу відбувається обмін досвідом, що надає ефекту підтримки і створення відчуття впевненості через подолання стану безпорадності); «Родинна просвіта» (КЗШ№82); «Я сама», «Чоловіча розмова» (КЗШ№92); «Відповідальне батьківство» (КГ№127);

 • святкові ярмарки: «Проводи зими. Весела Масляна» (КЗШ№59, 27.02.2014, батьки,учні

1-11 кл.); «Свято масляної» - Обряд «Останній день Масляної» (КЗШ № 101, відкритий захід);

 • майстер-класи: «Простим героям честь і слава» (виготовлення вітальних листівок) (КЗШ№67, 3 кл., 12 учнів, 7 батьків); гуртка «Чарівна скриня» «Панно у техніці валяння» (КЗШ № 101,20 батьків); «Батьківські збори проводять діти» (КГ № 127, батьки, учні 5 кл.);

 • творчі майстерні: картини з бісеру «Україна в творах Кобзаря» (КЗШ№67, 21.02.2014, 7 кл., 20 учнів, 12 батьків); малювання «Малюємо разом щастя» (КЗШ№92, 25.02.14, 1 – 4 класи); робота з папером «Квіти щастя» (КЗШ№92 , 5 – 8 класи, 26.02.14); вжитково – прикладне мистецтво «Кольори мрії» (КЗШ№92, 9 – 11 кл., 27.02.14); виготовлення годівничок «Маленьким друзям зимові подарунки» (КЗШ№100, діти, батьки, вчителі, 40 чол.); Презентація родини «Щастя бути разом»( КЗШ № 114, одна родина від класу 5-6 кл., запрошено фахівеця МЦСССДМ Горову Наталію Іванівну); «Лялька - мотанка зв’язок між поколіннями» (ЦДЮТ «Ріднокрай», 16 батьків); ліплення з солоного тіста «Підкова щастя» (ЦДЮТ «Мрія», 15 батьків);

 • екскурсії: історико - краєзнавчий музей (КЗШ№102, учні 10 кл., 15 чол.батьків);

 • батьківські ринги: «Яка школа нам потрібна» (КЗШ № 114, 8-9 кл.,по 5 батьків і 5 учнів від кожного класу);

 • родинні свята: «Обереги в бабусиній скрині» ( батьки,учні 1-4 кл., 60 чол.КЗШ№59); «Святий Миколай – з неба гість» (КЗШ№100, 19.12.2013); «Ти і я – одна сім’я» (КЗО№3); «Свято врожаю» (КЗШ№67, 1-4 кл.); «Осінній ярмарок» (КЗШ№67, 5-11 кл.); «Новорічні перегони» (КЗШ№73); «Традиції нашої родини» (КЗШ№101, батьки, учні 5-9 кл. 20 учнів); « Відпочиваємо разом» (КЗШ№102, 2-4 кл. 60 чол.); «Наш клас-найкращий у світі» (КГ№127, батьки 5-8 кл.);

 • тиждень творчого спілкування дітей і батьків класу «Радість створюємо разом» (батьки, учні 1-11 кл. 250 чол. КЗШ№59);

 • спортивне свято: «Від олімпійських рекордів родини до Олімпійських ігор країни» (батьки, учні 10-11 кл. 40 чол. КЗШ№59);

 • батьківські вечори: «Сама рідна людина» (КЗШ №59, 7-Б, 24 чол.); «Сімейна скринька. Сімейні захоплення» (КЗШ№100, батьки 1 кл.);

 • зустрічі з сімейним лікарем: з сімейним лікарем Оселедчик О.І. (КЗШ№59, 25 чол.);

 • вечори відпочинку батьків і дітей: «Батьківський дім» (КЗШ№59,9-Б кл., 25 чол.); «Таланти наших дітей» (КЗШ№100); «Таланти наших дітей» (КЗШ№100,учні, батьки 1-4 кл.);

 • тренінги для батьків: «Проблеми стосунків у сім’ї» (КЗШ№59, 56 чол.); «Гендерне насильство» (КЗШ№99, 26 учнів); «Виміряй себе добротою» (КЗШ№100); «Гендерне насильство» (КГ№127, 43 чол.); «Злагода порозуміння через самопізнання» (КЗШ№67); «Шляхи вирішення конфліктних ситуацій» (КЗШ№73); «Роль сім’ї у розвитку моральних якостей підлітка» (КЗШ№82); «Виміряй себе добротою» (КЗШ№100, батьки 3кл.); «Світ батьків – світ дітей» (батьки 2 кл. КЗШ№100); «Насильство в сім’ї» (КЗШ№114, батьки 9 кл.);

 • батьківські всеобучі: «Дотримання батьками закону про загальну середню освіта та попередження насильства в сім'ї» (КЗШ№67,117 чол.); «Як виховати дитину фізично здоровою» (КЗШ№100,100 чол.); «Вплив сім’ї на формування особистості» (КЗШ№114, 6 кл.); «Педагоги, учені і батьки в системі національного виховання» (КЗШ№82); «Наші діти – це наше майбутнє»; «Інноваційні методи виховання з метою попередження дитячої злочинності та бездоглядності» (КЗШ№92); «Толерантність – шлях до порозуміння» (КЗШ№99); «Як виховати дитину фізично здоровою» (КЗШ№100);

 • лекторії: «Моя сім`я – простір без насильства» (КЗШ№67,38 чол.); «Розвиток та стимулювання творчих інтересів у сім'ї. Підготовка підлітка до вибору професії» (КЗШ№82); «Профілактика простудних захворювань» (КЗШ№92); «Роль батьків в розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя» (КЗШ№100);

 • круглі столи: «Ми усі одна сім’я» (проблеми виховання, обмін досвідом) (КЗШ№100, 50 чол.); «Ми усі одна сім’я» (КЗШ№100, батьки 7-8 кл.); «Система виховання Сухомлинського» (КЗШ№101, батьки 5-9 кл. , 25 батьків); «Абетка спілкування з дитиною» (КГ№127, батьки 3-4 кл.);

 • виставка дитячої творчості: «Твої таланти Україна!» (КЗШ№82); «Я і моя сім’я» (КЗШ№92);

 • фотовиставки: «Бути батьком-це…» (КЗШ№59, 563чол.);

 • виготовлення банерів: «Щаслива дитина у люблячий родині» (КЗШ№67, 9 чол.);

 • творчі лабораторії батьків: «Розвиток уяви як передумова успішного навчання у школі» (КЗШ№73); «Подолання труднощів у навчанні» (КЗШ№100, 1 і 5 класи); «Стилі батьківського виховання» (КЗШ№100, 2-10 кл.);

 • масовий захід «Калиновий родовід» (ЦДЮТ»Мрія»);

 • проекти: «Формування креативної особистості дитини через взаємодію з батьками» (КЗШ№73);

 • спортивні змагання «Ми – суперродина» (КЗШ№92); «Зов джунглів» (КЗШ№101, батьки, учні 1-4 кл, 37 уч.); «Мама, тато і я – спортивна сім’я» (КГ№127, учні, батьки 4-5 кл.);

 • спільний творчий проект педагогічного, учнівського та батьківського колективів «День народження школи. Нам 40 років» (КЗШ№115, січень) ;

 • тестування батьків:«Воля, характер, пам'ять, мислення, темперамент вашої дитини» (КЗШ№82);

 • вечори запитань та відповідей : «Роль сім’ї у визначенні життєвого шляху» (КЗШ№114); «Роль батьків у вихованні свідомого ставлення дітей до зміцнення свого здоров’я» (КГ№127, батьки 7-8 кл).

З початку навчального року відбувалося поповнення сторінки для батьків корисною інформацією на сайтах закладів: (КЗШ№59, 67, 73, 82, 92, 99, 100, 101, 102, 114, 115, КГ№127, КСЗШІ№3, КЗСШІ№5, КНВК ЗШІ№9, ЦДЮТ «Мрія», ЦДЮТ «Ріднокрай», ЦТКЕУМ).

Протягом акції вирішувалися наступні проблемні питання:

- створення оптимальних умов функціонування вдосконалення співпраці в організації роботи з батьками;

- об'єднання зусиль педагогічного колективу і батьків у розвитку дитини як особистості;

-здійснення психологічної підтримки та корекції дитячо-батьківських відносин;

- організація роботи з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної діяльності.

В Інгулецькому районі міською соціально-педагогічною акцією «Впевненими кроками до взаємодії: педагоги – батьки – діти» (жовтень 2013-березень 2014) було охоплено: педагогів понад 386 чоловік; батьків понад 2325 чоловік; учнів понад 4358 чоловік.

В рамках міської соціально-педагогічної акції «Впевненими кроками до взаємопорозуміння: педагоги-батьки-діти» було проведено:

 • засіань психологічихі студій (17), тренінгоихі заняття для батьків (23); ділових ігор (10); рольових ігор (8);

 • методичні заходи: круглі столи (18); семінари (7).

 • масові заходи: свята (42); дні батьків у школі (8).

Також до акції залучалися діти групи «ризику» та їх батьки (18 заходів; 42 учня ВШО, 24 учня з девіантною поведінкою, 58 батьків).

Дуже дієвими в рамках акції були спільні проекти дітей та батьків:

27.02.14р. на пришкільному подвір’ї КЗШ№59 Інгулецького району відбулося веселе, галасливе свято. Приводом для нього послужило святкування Масляної, проводи зими та зустріч  весни. Участь приймали учні 1-11класів, класні керівники, батьки,педагоги. Учні 1-4класів відмічали свято з батьками, у своїх теплих класах. Кожен класний колектив готував свою розважальну програму, лунали гарні пісні, настрій підіймали жваві ігри з батьками. Учні 5-11класів святкували Масляну на вулиці. Кожен класний колектив перед початком презентував оформлення сервіровки столу за народними традиціями. Свято розпочалось закликами ряжених усіх гостей на свято, потім настрій підіймали жваві частушки, які виконували учні 6-7класів. Дотримуючись традицій проводів зими, на святі була присутня сама господиня Масляна, яка разом зі своєю свитою подарувала глядачам гарний настрій та запальний танок, після чого низенько вклонилася і поступилась місцем красуні-Весні. Ось,тут і розпочалось саме цікаве: масові хороводи, конкурс пісень між вчителями, дітьми та батьками, веселі ігри та розваги. В цей час працювали і творчі майстерні. Батьки і діти влаштували справжнє диво своїх талантів. Учні 6-А класу разом з батьками продемонстрували майстер-клас по виготовленню креативних млинців. 8-Б клас вчили присутніх в'язати гачком і робити картини з квітів, учні 11-А класу усім бажаючим робили весняні зачіски , а 5-Б клас робили пташок з солоного тіста. Найцікавішим на святі було спалювання макету масляної. Діти з гарним настроєм проводжали зиму та весело промовляли слова: «Гори, гори ясно…» Приємні враження залишилися від частування млинців, пирогів, їств, які були представлені на святі. По завершенню свята кожен класний колектив продовжив святкування масляної у своїх класах, за круглим столом дружньої бесіди.

21.02.2014р. в КЗШ№67 в 7 класі в рамках акції пройшла творча майстерня «Україна в творах Кобзаря». Учасники майстерні: 12 батьків та 20 учнів ознайомилися із життєвим та творчим шляхом Т.Г.Шевченка, виготовили картини з бісеру. Ідея вишити бісером з’явилася спочатку в дітей, а потім з захопленням приєдналися батьки.

В КЗШ№101 у лютому пройшов флешмоб «Відкрита школа». Представники шкільного ДГО «Капітошка» презентували в с. Зелене творчу майстерню куди запросили всіх бажаючих прийняти участь у заходах. Класні керівники через щоденники дітей проінформували батьків про конкурси та проект «Масляна», які проходять в межах акції. В цей же день пройшов вечір знайомства «Від серця до серця», бажаючі родини змогли розповісти про свої родинні свята, про традиції, захоплення. Протягом тижня проходило анкетування «Захоплення родини», під час вечора ведучі підвели підсумок. В закладі багато родин, які займаються декоративно-ужитковим мистецтвом, є співучі родини, родини де пишуть вірші, захоплюються комп’ютерною графікою, кулінарією, тримають господарство і т.д. Для батьків протягом всієї акції проходили педагогічні консультації:. для батьків - ділова гра «Проблеми виховання»; для учнів - «Проблеми дорослішання». З 24 по 28.02.2014 реалізовувався спільний проект «Масляна». 24.02.2014 року на лінійці відбулося відкриття свята «Масляна, Масляна, яка ти красна», була показано інсценування обрядів Масляної, народні ігри. 26 лютого – розваги для батьків і дітей «Прийди, весно з радістю». Закінчився тиждень ярмарком млинів «Свято Масляної» і обрядом спалення Масляної.

26.02.2014 року на базі ЦДЮТ «Ріднокрай» відбулась творча майстерня по виготовленню ляльки-мотанки «Лялька-мотанка – зв’язок між поколіннями». До участі в майстерні були залучені батьки та вихованці гуртків закладу. Метою заходу, перш за все, було залучити до спільної справи батьків та дітей, навчити їх мистецтву, яке можливо буде їх спільною справою в сім’ї, та більш згуртує членів сім’ї, показати значимість позашкільної освіти, позашкільного закладу у вихованні дитини, ознайомити учасників творчої майстерні з історичними витоками національної іграшки-оберега ляльки-мотанки, з народними традиціями та символікою, зі значенням оберегової символіки в народному мистецтві та сімейному укладі, технологією виготовлення ляльки-мотанки, виховати в дітей повагу до традицій українського народу, до культурної спадщини, сімейних традицій любов до прекрасного. При виборі теми проведення майстерні керувалися її актуальністю, значенням знань, які будуть надані нами, для сім’ї, допомоги у вихованні дитини. Під час проведення майстерні керівником гуртка виготовлення сувенірів «Бджілка» Куліш Інною Володимирівною створена творча атмосфера для спільної діяльності батьків та дітей. Інна Володимирівна надала учасникам майстерні цікаву інформацію про різновиди ляльок-мотанок, про традиції їх виготовлення в нашій місцевості, про значення символіки, яка використовувалась на іграшках та значення ляльки-мотанки, як оберегу сім’ї та дитини в родинних традиціях українського народу. Як зразки, Інна Володимирівна продемонструвала ляльки виготовлені власноруч. Під час практичної роботи діти та мами під керівництвом керівника гуртка з цікавістю та захопленням виготовляли власну ляльку.

В фойє ІІ поверху ЦДЮТ «Мрія» 29 листопада 2013р. відбувся загальнозакладний масовий захід «Калиновий родовід». Керівниками гуртків, методистом з естетичного виховання, батьками вихованців закладу було оформлено сімейну виставку робіт декоративно – вжиткового мистецтва, та виставку методичних наробок загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. В концертній залі пройшов концерт, на якому виступали талановиті вихованці закладу. До участі залучено 9 керівників гуртків, 65 батьків та 236 вихованців. Цей захід ще раз підтвердив позитивний та дієвий результат співпраці: педагоги – батьки – діти.

22 лютого 2014 року на базі ЦДЮТ «Мрія» в рамках міської соціально-педагогічної акції в гуртку «Дитячий вернісаж» пройшла районна творча майстерня «Спільні справи» під назвою «Підкова щастя».Метою творчої майстерні стало формування навиків міжособистісного толерантного спілкування дітей та їх батьків засобами колективної творчої справи, яка розвиває самопізнання та творчі уявлення дітей та батьків, як кажуть «Вчитися ніколи не пізно». До колективної творчої справи було залучено 14 вихованців та 11 батьків. Дітлахи разом з батьками з мукосільки виготовляли дуже цікаві обереги – поробки – «Підкову щастя», на якій оселився чарівний домовичок. Діти і батьки отримали позитивні емоції та задоволення. Спільні справи завжди об’єднують та зближують, особливо в дружньому колі: педагоги – батьки – діти!

Всі загальноосвітні та позашкільні заклади Інгулецького району активно взяли участь у міській соціально-педагогічної акції «Впевненими кроками до взаємопорозуміння: педагоги-

батьки-діти». Найактивнішими закладами були: КЗШ№ 59, 67, 100, 101, 114, КГ№127, ЦДЮТ «Ріднокрай», ЦДЮТ «Мрія». Кращі педагоги: заступник директора з виховної роботи Нутріхіна О.В., педагог-організатор Швидка Я.Ю.(КЗШ№59); Беспалько В.В., кл.кер. 7 кл. КЗШ№67; Рябчун В.М., педагог-організатор КЗШ № 101; Звєрєва Т.Б.,педагог-тренер, вчитель основ здоров’я КЗШ№101; Гнатенко О.І., соціальний педагог, КГ № 127; Куліш І.В. керівник гуртка «Бджілка» ЦДЮТ «Ріднокрай», Спиридонова О.В. керівник гуртка «Дитячий вернісаж» ЦДЮТ «Мрія».

Взаємодія навчального закладу і сім'ї – залишається одним з головних принципів організації виховної роботи у школах Інгулецького району. Навчальний заклад завжди прагнув до взаємодії з сім'єю. Визначальна умова взаємодії двох суб'єктів  - батьків і педагога - вичерпне уявлення про зміст виховної діяльності один одного.  Отже, педагог має знати, з якої сім'ї прийшла в школу кожна дитина, яка структура цієї сім'ї, у якому стані перебуває сучасна українська родина і які тенденції зумовлюють її розвиток. Це зробить взаємодію педагога та батьків учнів більш конкретною, осмисленою, результативною.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Методичних рекомендацій по інспектуванню повноти надходження та правильності використання

Нака з
Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що додаються

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з
Комунальна установа бердянської міської ради «бердянське територіальне медичне об’єднання»

Нака з
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

Нака з
Затвердити Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (додається)

Нака з
Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики віл-інфекції

Нака з
Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії віл-інфекції у дорослих та підлітків

Нака з
Про затвердження методичних рекомендацій щодо системи діагностики віл-інфекції у немовлят

Нака з
З метою заохочення та відзначення працівників та колективів навчальних закладів освіти Червонозаводського району

Нака з
З метою систематизації номенклатури справ по закладу та ведення ділової документації у встановленому порядку

Нака з
Днз, директорів та методистів бдют та дюсш у приміщенні актового залу Мостиської райдержадміністрації

Нака з
Для створення належних умов щодо збереження державного майна та шкільного обладнання

Нака з
«Про затвердження переліку робіт, що виконуються по наряду, розпорядженню та в порядку поточної експлуатації»

Нака з
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політики

Нака з
Затвердити Інструкцію з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (додається)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт