Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Учителя англійської мови Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст з поглибленим вивченням іноземних мов

Учителя англійської мови Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст з поглибленим вивченням іноземних мов

Опис досвіду роботи

учителя англійської мови Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов

Батрак Марини Сергіївни.Якщо щось і варто робити

то лише те, що прийнято

вважати неможливим.

Оскар Уальд.

Освіта - найвизначніша

з усіх земних благ, але

тільки тоді, коли вона

найкращої якості, інакше

вона абсолютно марна.

Р. Кіплінг.

Освіта ХХІ ст. – це освіта для людини. Її стрижень - розвивальна, культуро творча домінанта навчання і виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку . Я впевнена, що однією з найголовніших умов досягнення мети є активізація пізнавальної діяльності учнів, як головного чинника створення ситуації успіху.

Протягом 8 років я досліджую проблему «Упровадження і застосування методу проектів та методу портфоліо на уроках англійської мови». В поданих далі матеріалах я буду прагнути розкрити її дослідження через інноваційні технології, методи і прийоми, використані мною разом з учнями.

Я працюю вчителем англійської мови у Цюрупинській спеціалізованій школі № 2 з 2003 року. Мені пощастило починати свою професійну діяльність у даній школі у той час, коли йшла трансформація класичної середньої школи у заклад нового типу спеціалізовану школу з поглибленим вивченням іноземних мов. Фактично – це Школа майбутнього, яка генерує та впроваджує передові ідеї в змісті, формах навчання, визначає стратегічні

напрямки освіти. Всім відомо, що жити, проходити період становлення у своїй професійній діяльності в період змін та реформ дуже складно, але неймовірно цікаво. Мені,особисто, завжди у нагоді стає поєднання мого фаху вчителя англійської мови і літератури та практичного психолога.

Тому для себе я вибудувала систему вимог, що повинні мене і моїх учнів вести до успіху:

  • застосування методів навчання та виховання, що стимулюють творчість, дослідництво, креативність, самостійне мислення;

  • мати теоретичні знання та практичні вміння у сфері процесу спілкування, здатність створити позитивний мікроклімат в учнівському колективі;

  • завжди творчо підходити до будь-якої справи, самовдосконалюватися, відходити від стереотипів;

  • підводити учня до успіху, давати можливість відчути радість досягнення мети.

Усе це вимагає від сучасного вчителя здійснити перехід від «запихання» учня готовими знаннями до свідомого й вмотивованого навчання, нерозривно пов’язаного із саморозвитком особистості.

Сьогодні у новому світі освітніх технологій вже спрацьовує формула: «HI-TEACH= Hi – Teach + Philanthropy +Education» (високі технології + меценатство + освіта).

Чому це так важливо? Нові технології можуть підвищити доступ до отримання освіти для кожного – незалежно від місця проживання та соціального положення. Ось чому серед головних компетенцій людина майбутнього повинна мати досконалі знання з іноземних мов, щоб вільно себе почувати у глобалізованому світі і не мати обмежень у своїй професії через не володіння іноземною мовою.

З 2009 року я викладаю англійську мову у спеціалізованих класах з поглибленим вивченням іноземних мов. До зустрічі з учнями цих класів кожного дня готуюсь особливо ретельно, враховуючи вимоги до уроків іноземної мови (Додаток 1). Щороку веду особистий моніторинг навчальних досягнень учнів(Додатки 2,3). Не завжди ці досягнення можна виміряти балами та відсотками. Тому, я вважаю, важливо мати відпрацьовану систему трьох груп психолого- педагогічних технологій:

  • дослідження;

  • проектування;

  • взаємодії.

Ефективність цих технологій може бути досягнута, якщо навчально – виховний процес організований з урахуванням індивідуально – психологічних особливостей учнів, їх здібностей і нахилів. Прикладом ефективних педагогічних технологій є використання інтерактивного навчання та комп’ютерних технологій на кожному уроці та в різних формах позаурочної діяльності.

Щоб навчити своїх учнів творчо мислити, самостійно планувати свої дії, вдосконалювати навички і культуру міжособистісного співробітництва на уроках англійської мови я вважаю доцільним використовувати метод проектів. Проектні завдання градую для того, щоб учні могли виконувати їх англійською мовою. Намагаюсь виступати не перевіряючим, а консультантом, співпрацюю з учнями. Використовуючи проектну методику на практиці впевнилась ,що вона використовує всі найкращі ідеї сучасної методики викладання: різноманітність, проблемність, навчання із задоволенням і Я- фактор (учні говорять про те,що вони думають, виявляють свою творчість в оформленні і презентації проекту). Досвід реалізації проектних робіт показує, що з кожним наступним разом зацікавленість дітей збільшується, вони ретельніше готуються до уроку з проектним завданням (Додаток 4). Зазвичай, це підсумковий урок з вивченої теми, тому учні намагаються продемонструвати все, чого досягли протягом вивченої теми. Рівень якості проектних робіт зростає з кожним разом. Досить добре проектна методика інтегрується з іншими навчальними предметами. Наприклад : «Зовнішність»- образотворче мистецтво;

« Традиції харчування»- праця;

«Здоров’я »- Основи здоров’я.

Ще одним з актуальних методів у сучасній методиці викладання є метод порт фоліо як засіб розвитку інноваційної особистості. Для опису цього методу підійдуть наступні слова: « Ідеальне керівництво коли керівництва немає, а його функції виконуються… Кожен знає що йому робити . І кожен робить, бо хоче цього сам». Сьогодні однією із задач освіти є виховання інноваційної особистості, тобто дитину потрібно навчити самоаналізу, самокритиці, самодисципліні, саморозвитку, самореалізації, самовираженню. Тому для організації самостійної роботи учнів я обрала метод ведення портфоліо .

Метод портфоліо - це сучасно, результативно, новітньо, інтерактивно, цікаво, креативно, диференційовано.

Мета – створення мотивації навчальної діяльності, розвиток пізнавальних навичок, розвиток об’єктивної самооцінки, творчих здібностей, уміння самостійно конструювати свої завдання, уміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, планувати свою діяльність, формування організаційних навичок. Ця робота виконується учнем самостійно,кожна тека ведеться творчо. Учні на сторінках портфоліо роблять усе для того, щоб довести свою неповторність та проявитись творчо. Портфоліо містить фото учня, анкетні дані, план роботи на семестр, табель самооцінки (Додатки 5,6,7,8) табель оцінювання вчителем, графік росту,папку самоосвіти та творчих проектів. Термін ведення портфоліо - необмежений, графік контролю – регулярний, стиль ведення - безмежний. Кожен учень, задіяний у навчанні з використанням комп’ютерних й інтерактивних технологій, завжди має можливість для самостійності та творчого підходу у виборі способів пошуку інформації відповідно до рівня підготовки та своєї мовленнєвої компетенції.

Крім вищеназваних методів та прийомів, можна назвати наступні, не менш важливі. Це робота з додатковими джерелами інформації, географічними картами, словниками; порівняльний,ілюстративний, демонстраційний метод, метод спостереження, класні досліди, метод проектів та метод портфоліо. У своїй роботі спираюсь на особистісно - зорієнтоване навчання та розвиток комунікативних умінь (Додаток 9), намагаюсь розуміти та сприймати кожного учня, адекватно оцінюючи його успіхи та невдачі. Ввожу в практику нетрадиційні уроки: дискусії, ігрові форми навчання, уроки-тренінги.

Протягом останніх років разом з творчими, обдарованими учнями працюємо в англомовному клубі «Дебати», куратором якого мені доручено бути.

Роботою з обдарованими учнями я займаюсь на постійній основі кожного року у літній школі співробітництва «Престиж». Результатом такої форми співробітництва з обдарованими учнями стало написання науково – дослідницької роботи у Малій академії наук. Вже готова до захисту робота учениці одинадцятого класу Іонік Олени на тему: «Використання інфінітивних конструкцій в англійській мові». Робота має схвальний відгук та рецензію від кандидата педагогічних наук, доцента ЛітіковоїО.І.

Слід зазначити, що з 2009 року я є інформаційним координатором нашого шкільного Євроклубу. Моя діяльність полягає в установленні та підтримці ділових та дружніх контактів з Євроклубами України та залученням наших учнів до активної роботи .

Невід’ємною частиною мого шкільного життя є класне керівництво. Нині мої вихованці є учнями 8 класу та активними учасниками шкільної Дружини Юних Пожежників та Рятувальників. Мої вихованці завжди займають активну громадянську позицію та із задоволенням беруть участь як в олімпіадах, так і у виховних заходах.

Нині стосунки вчитель - учень досягли такого рівня, коли учні мають можливості і вміють реалізовувати свій творчий потенціал, самостійно розвиватись, а вчитель повинен дати лише стимул, уміло направляючи цей процес.

Додатки

Додаток 1.

Вимоги до уроку іноземної мови в школі.Моніторинг успішності результатів викладання за 2011-2012н.р. Додаток 2.

класи

Кількість

учнів

Середній бал

Творчий

Достатній

Середній

Початковий

Якість знань

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5-А

13

18,4Д
2

5

2

3
1
92%

6-А

15

19Д
2

2

4

2

2

3
80%

11-Б

13

13С
2

6

3

3

1100%

7-А

19

18Д

1

1
2

7

5

3
84%

Відстеження рівня навченості учнів (контрольні роботи) за 2011-2012н.р. Додаток 3


Додаток 4.

Проект “Мій домашній улюбленець” (My pet)

Тип проекту: індивідуальний творчий проект .

Мета:

-  Розвивати навички аудіювання, говоріння, читання, письма.

-  Використовувати лексику за темою “Мій домашній улюбленець”;

-  Виховувати любов до тварин, розуміння необхідності піклуватися про них;

Результат: створення індивідуальних плакатів про домашніх улюбленців, проведення виставки робіт “Наші домашні улюбленці”.

Вік: 10 років.

Рівень володіння англійською: початковий .

Це короткотривалий проект, який виконується протягом двох уроків. Попередньо опрацьовується лексика і граматичні структури, з якими учні не були знайомі. Учні можуть здійснити колективний проект – плакат “Наші улюбленці”.

План реалізації проекту:


І. Підготовчий етап

1.  Обговорення теми за малюнками, фотокартками.

2.  Обмін життєвим досвідом, інсценування.

3.  Послухати віршик і дати відповіді на запитання: Is it a cat or a dog? What is his name? What colour is he? What does he like?

My cat

I have a cat,

His name is Red.

His ears are white.

His is nose is wet.

He likes to play,

He likes to run,

To lick his milk,

And have some fun.

Результат етапу: створено, дружню атмосферу, учні зосередились на тематиці проекту “My pet”, навчилися розповідати про домашніх улюбленців.

ІІ. Ідеї для проекту:

1.  Запропонуйте учням визначити, щосаме вони могли б зробити в своєму проекті, про що розповісти. Записати на дошці всі пропозиції (name, colour, big or small, favorite things etc.) Якщо діти не достатньо знайомі з проектною роботою, вони працюють за схемою, запропонованою вчителем.
2.  Важливо залучити учнів до обговорення і прийняття рішення щодо того, яким буде кінцевий результат. Учитель обговорює з класом, як можна написати і оформити, яким чином презентувати проект.

3.  Продемонструвати приклад проекту.

Результат етапу: учні під керівництвом вчителя висунули ідеї щодо проекту, кінцевого результату, здійснення, оформлення.

ІІІ. Планування проекту.

1. Визначте остаточно, яким буде кінцевий результат, з яких частин буде складатися проект. Це може бути індивідуальний плакат, де учні розповідають про своїх улюбленців і малюють їх або приклеюють фото.

2. Складіть план створення плакату. Вчитель може запропонувати учням розташувати дії в правильній послідовності: написати розповідь, проконсультуватися з вчителем, написати остаточний варіант, зробити малюнки і добрати фото домашнього улюбленця, оформити плакат, підготувати розповідь.

3. Запропонуйте дітям визначити, що необхідно для оформлення проекту (фотографії домашнього улюбленця, малюнки тощо).

4. Визначте час, необхідний для здійснення.

5. Визначте, як провести презентацію проекту, яким чином організувати виставку, де вивісити роботи.

Результат етапу: накреслили план здійснення проекту та його презентації.

ІV. Основна робота за проектом.
Результат етапу:Діти написали (відповіли на запитання) про своїх чотириногих друзів.

V. Консультація вчителя. Вчитель відповідає на запитання учнів, допомагає виправити помилки в роботах, координує їх діяльність.

Результат етапу: скоригована робота, написана учнями.

VІ. Виконання остаточного варіанту та оформлення.

Результат етапу: оформили плакат “My pet”.

VІІ. Підготовка і проведення презентації.

1.  Учні готують розповіді про своїхдомашніх улюбленців.

2.  Вони презентують свої роботи, розповідають про своїх домашніх улюбленців однокласникам, демонструють плакати, відповідають на запитання інших учнів.

Результат етапу: Провели виставку плакатів “My pet”, презентували роботи на уроці англійської.

VІІІ. Підведення підсумків та оцінювання.

1.  Обговорити, що сааме сподобалось дітям в цьому проекті, що вийшло найкраще, які труднощі виникали, як діти їх долали.

2.  Оцінити кожне завдання (дуже цікаве, цікаве, звичайне, не цікаве)

3.  Оцінювання вчителем.Сторінка самооцінки навиків читання. (Додаток 5)Сторінка самооцінки навиків говоріння. Додаток 6.

Сторінка самооцінки письмових навиків .Додаток 7

Сторінка самооцінки навиків аудіювання. Додаток 8Додаток 9. «Коло» комунікативних умінь.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням...
Розділ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"

Кравченко В. М
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Правила прийому до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів...

Правила прийому до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів...

Кабінет англійської мови Рекомендації щодо оформлення навчального...
Кабінет іноземних мов — це навчальний підрозділ школи, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями та пристроями,...

Декада іноземних мов вчитель англійської мови
Основними організаційними принципами позакласної роботи з іноземних мов являються

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

План-конспект уроку з української мови в 10 класі на тему: «Лексико-синтаксичні...
Підготувала Бойко Людмила Юріївна, учитель вищої категорії Прилуцької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних...

Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання...
Бірюкова К. В., учитель французької мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради

Калуська міська рада управління освіти наказ
Всеукраїнської олімпіади з правознавства брало участь 66 учнів 9-11 класів переможців І етапу зош І-ІІІ ст. №№1, 3, 4, 5, 6, 7, зош...

Рішенням навчального закладу
Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом мон україни від 29. 11. 2005 №682; в документі міститься також...

Річний план навчально-виховної роботи лсзш І-ІІ ст. «Школи радості»...
Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між адміністрацією закладу

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих...
Дієслово: Стверджувальна, питальна I заперечна форми дієслова to be. Дієслово have, have got. Present Simple

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів
Навчання в класах із поглибленим вивченням хімії служить загальній меті сучасної школи: розвитку здібностей учнів, підвищенню престижу...

План-конспект відкритого уроку з англійської мови в 7-а класі (з...
Практична мета: удосконалювати лексико-граматичні навички з теми “The Environment”, the second conditional, modal verbs; практикувати...

Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої...
Кабінет іноземних мов — це навчальний підрозділ школи, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями та пристроями,...

Підготувала: вчитель англійської мови Мурованського нвк «зш І-ІІІ ст – дитячий садок»
Значення англійської мови як провідної мови світової науки й культури та однієї з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй зумовлює...

Загальні положення
Закону України «Про загальну середню освіту», на підставі Статуту Мукачівської спеціалізованої школи і-іііступенів №3 ім. Ф. Ракоці...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт