Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт» у практику роботи дошкільних навчальних закладів (для завідувачів днз, методистів днз, вихователів днз)

Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт» у практику роботи дошкільних навчальних закладів (для завідувачів днз, методистів днз, вихователів днз)

Сторінка1/4
  1   2   3   4


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» У ПРАКТИКУ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


(для завідувачів ДНЗ, методистів ДНЗ, вихователів ДНЗ)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» У ПРАКТИКУ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВПідготувала: Бабіч Н.О., методист ЦМСПС
(друкується за рішенням методичної ради центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (протокол № 11 від 21.08.2010 року)

  1. Законодавчо-правова та науково-методична база впровадження програми


Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) і реалізуються Державною базовою програмою як основною та додатковими, рекомендованими або схваленими Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 р. № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Отже, впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» регламентується наступними документами:

1) нормативно-правовими актами:

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Державна базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»;

- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні;

- Закон України від 06.07.2010 № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

- Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.№ 305;

2) нструктивно-методичними листами:

- «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08.2005 р. № 1/9-431);

- «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 р. № 1/9-36);

- «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 р. № 1/9-263);

- «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 р. № 1/9-583);

- «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 р. № 1/9-811);

3) інструктивно-методичними рекомендаціями:

- «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082);

- «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році», від 20.06.11 р. № 1/9-482.

2. Система методичної роботи з педагогічними кадрами
Загальні засади. Науково-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу має неперервний характер, випливає з реальних проблем, що виникають у педагогічній діяльності, і передбачає широкий набір видів, форм і змісту діяльності.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дошкільну освіту» завданнями науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти є:

- розроблення та впровадження програмно-методичної бази дошкільної освіти;

- створення навчально-виховних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;

- узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

- організація співпраці з іншими навчальними закладами для підвищення ефективності програмно-методичного забезпечення;

- аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини відповідно до завдань дошкільної освіти, Базового компонента дошкільної освіти;

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;

- пропаганда просвітницької діяльності у засобах масової інформації.

Успішне виконання завдань розвитку національної освіти значною мірою залежить від наполегливої праці організатора методичної роботи – вихователя-методиста.

Методична робота – це систематична колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на вдосконалення їх кваліфікації та професійної майстерності. Вона вимагає постійної уваги й кропіткої, безперервної роботи педагогів, бо саме її результати можуть значно підвищити рівень освіти.

Методична робота в ДНЗ будується на основі державних директивних документів, науково - педагогічних досліджень, інформацій про перспективний педагогічний досвід, технології, навчання і виховання, навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи. Проводиться у відповідності з діючим чинним законодавством, державною політикою у сфері дошкільної освіти, накресленими пріоритетними завданнями, які визначаються з аналізу роботи ДНЗ.

Завдання методичної роботи щодо організації роботи з педагогами:

1. Підвищення рівня педагогічних знань.

2. Вивчення та використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання.

3. Прищеплення смаку, інтересу і вміння займатися творчою діяльністю.

4. Підвищення рівня педагогічної майстерності, зокрема й педагогічної техніки.

5. Створення умов і прищеплення інтересу до самоосвіти.

7. Формування стійких професійних цінностей і поглядів.

8. Вивчення та практичне використання сучасних способів діагностування успішності розвитку та виховання дошкільників.

9. Вивчення та практичне використання сучасних методик виховання.

10. Підтримка педагогів, що розробляють авторські програми, посібники.

11. Організація інформаційного забезпечення педагогів.

12. Запровадження в практику роботи педагогів основ наукової організації праці.

Завдання методичної роботи щодо організації роботи з педагогічним колективом:

1. Узгодження понять, цінностей та уявлень, вироблення єдиної педагогічної позиції.

2. Збереження й підтримка розумних традицій.

3. Сприяння формуванню творчого педагогічного середовища.

4. Організаційна, педагогічна та змістовна підтримка експериментальної та інноваційної діяльності педагогів.

5. Використання різноманітних стимулів, способів та організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів.

6. Створення умов для вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.

7. Організація та стимулювання громадсько-педагогічної діяльності педагогів.

Основні завдання методичної служби дошкільного закладу:

1. Вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами та створення позитивних ефективних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

2. Керівництво структурними підрозділами методичної роботи педагогів дошкільного закладу та координація їх діяльності.

3. Проведення системи методичних заходів в умовах впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та організація роботи з метою його вивчення, узагальнення та впровадження.

Важливо також визначити алгоритм роботи над певним напрямком :

Загальний алгоритм роботи над пріоритетним напрямком

І. Діагностика педагогів:

- рівень знань педагогів по даному напрямку;

- проблеми, які відчуває педагог;

- досягнення, досвід в даному питанні;

- ефективні форми отримання педагогом нових знань, інформації;

- пріоритети в даному напрямку для педагога.

ІІ. Планування форм роботи з педагогами.

ІІІ. Психолого-педагогічне забезпечення реалізації плану роботи.

ІV. Аналіз проведеної роботи та вироблення рекомендацій.

Орієнтовний алгоритм роботи над конкретним пріоритетним напрямком:

І

Завдання педагогічного колективу на навчальний рік: «Створювати умови впливу художньо-мовленнєвої діяльності на формування мовної компетенції дошкільника за змістом програми «Впевнений старт».

1. Анкета «Організація та зміст художньо-мовленнєвої діяльності в ДНЗ».

2. Проблемна тема атестуючого вихователя «Розвиток художньо-мовленнєвої діяльності старших дошкільників».

3. Виявлення, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом з даного напрямку .

ІІ

1. Засідання семінару-практикуму «Як розвивати словесну творчість дошкільників».

2. Майстер-клас «Це диво дивне – театр».

3. Клуб молодого вихователя. Методичний діалог «Мовленнєвий розвиток старшого дошкільника: зміст, мета роботи».

ІІІ

1. Самоосвіта вихователів.

2. Консультація «Психологія становлення компетентності старшого дошкільника в контексті його мовленнєвого розвитку".

3. Колективний перегляд «Художньо-мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку".

4. Взаємовідвідування «Наставник – молодий педагог» .

5. Круглий стіл для батьків «Як активізувати мовлення дошкільнят?».

6. Свято рідної мови «Роде наш красний, роде наш прекрасний».

7. Тематична виставка «Казко, двері відчиняй».

ІV

1. Співбесіди з педагогами по темі самоосвіти.

2. Тематичний контроль «Ефективність форм організації художньо-мовленнєвої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку».

3. Порівняльний контроль «Ефективність педагогічного керівництва театралізованою діяльністю в процесі відтворення художніх творів."

4. Тематична педагогічна рада, довідка, інформація за результатами контролю.

Педагогічний процес будується на основі діагностики фахової майстерності педагогічних кадрів, проектування особистості кожного вихователя та формування творчого ставлення до процесу виховання та навчання. Протягом навчального року кожен педагог охоплений певними формами методичної роботи, залучений до активної участі в роботі семінарів – практикумів, конкурсів, школі молодого вихователя, педагогічних радах, школі передового педагогічного досвіду. Одним з інструментаріїв до реалізації програми є інновації у змісті і структурі, формах і методах, підходах в організації методичної роботи. Рекомендуємо сплановати методичну роботу за трьома основними напрямками: робота з педагогами, батьками, вихованцями, де всі є активними учасниками.  1. Шляхи оптимізації освітнього процесу ДНЗ


3.1. Загальні напрямки


Форми

роботи з педагогами

Форми

роботи з батьками

Аналіз

проведеної роботи

Діагностування педагогів з метою вивчення професійної майстерності, з’ясування уміння комплексно здійснювати завдання виховання і розвитку дошкільників.

Ознайомлення та вивчення передового педагогічного досвіду колег.

«Прес-хроніка» по новинах періодичної преси, методичної та психолого-педагогічної літератури.

«Лабораторія педагогічних знань» для молодих спеціалістів;

Робота творчої групи з проблеми «Планування освітньо-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку за тематичним принципом відповідно вимог програми»

Клуби ділового спілкування: «Вісті з курсів» та «Вісті з методичних заходів»;

Конкурси на базі ДНЗ:

Імідж групи;

Барви Кіровоградщини;

Сучасна освіта Кіровоградщини – 2012; Вихователь року – 2012».

Консультації для вихователів:

- «Моделі реалізації освітнього процесу»;

- «Інтегроване заняття як форма узагальнення та систематизації знань дошкільників».

Відкриті покази навчального процесу.

Загальні батьківські збори та групові;

Консультації для батьків:

- «Створення предметно-розвивального середовища для дитини вдома»;

- «Адаптація до дитячого садка, або мистецтво зустрічі бажаних чи небажаних госте»;

- «Естетичний розвиток дошкільників засобами музики».

День відкритих дверей.

День довіри.

Вечори запитань та відповідей.

Родинний міст.

Родинні посиденьки.

Тиждень сім’ї.

Тематичні акції.

«Школа молодих батьків».

«Книга-естафета» по обміну досвідом сімейного виховання.

Соціально-педагогічний патронат.Співбесіди з педагогами по темі самоосвіти;

Тематичний контроль відповідно до завдань педрад

Контроль:

- Планування освітньо-виховного процесу та ведення документації педагогами. Самоосвіта.

- Рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються.

- Організація гурткової роботи.

Педради:

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу відповідно нормативних документів та науково-методичних матеріалів в галузі дошкільної освіти та вимог сьогодення.

«Удосконалення педпроцесу в умовах модернізації дошкільної освіти».

Довідки, інформації за результатами контролю

Підсумкова діагностика.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного...
Доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної освіти "Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Управління освіти Луцької міської ради Міський методичний кабінет...
Матеріали роботи методичного об’єднання «Інноваційні підходи в системі методичної роботи днз» вихователів – методистів м. Луцька

Погоджено Затверджено Методист відділу освіти Завідувач кз днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Дитина», «Впевнений...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Затверджено Наказом Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604

Методичні рекомендації для працівників днз
Виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку під час харчування

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "впевнений старт"
Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) І реалізуються Державною базовою програмою як основною...

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Немирівська районна державна адміністрація
З них – 150 вчителів (20,4%), 2 вихователі гпд (16,7%), 2 педагога-організатора (11%), 9 вихователів днз (10,8%), 1 музичний керівник...

Організація освітньо-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному...
Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного навчального закладу необхідно визначити...

Методичні рекомендації аналіз заняття у днз
Дата проведення, днз, група, прізвище, ім'я та по батькові вихователя, предмет, кількість дітей за списком, кількість присутніх,...

Інструкція учасникам торгів загальна частина Керуючись чинним законодавством...
Семиполківського нвк «зош і-іііст. Днз» Броварського району учні 1-4-х класів, учні пришкільного табору, дітей з малозабезпечених...

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №289 Харківської міської ради»
Днз вересень 2014 року в дошкільному закладі виховувалося 180 дітей, на обліку пільгових категорій перебувало 17 дітей, що складає...

Н. М. Іванілова завідувач днз №92 «Червоні вітрила»
Для ефективної організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі педагогічні працівники мають знати навчальні...

Про проведення районного інтелектуального конкурсу серед дітей старшого дошкільного віку
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (№615 від 22. 05. 2012 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти...

Методичні рекомендації щодо виконання
Осюнько Н. В. заступник директора з навально-виробничої роботи, днз «Уманський пал»

Днз «Запорізьке вище професійне училище» Затверджую Заступник директора днз звпуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт