Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Таращанської міської ради

«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

  1. Визначення проблеми

У зв’язку з потребою встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для визначення надходжень до міського бюджету виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії міської ради проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до міського бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Таращанської міської ради до бюджету.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.


  1. Цілі регулювання


1. Отримання додаткового обсягу надходжень до міського бюджету.

  1. Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України.

  2. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних

способів досягнення цілей
Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України податок на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Таращанської міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017 рік» чітко визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання

визначеної проблеми
Проблему наповнення доходної частини міського бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Таращанської міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017 рік».

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект рішення міської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Таращанської міської ради у мережі Інтернет.

V. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість:

 - отримати стабільні надходження до міського бюджету;

 - збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

Позитивними факторами будуть:

- додаткові надходження до міського бюджету;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні міського бюджету.

VI. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до міського бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна.
Аналіз вигод та витрат проекту рішення


 Сфера впливу

 Вигоди  

 Витрати 

Органи місцевого самоврядування 

 Збільшення надходжень до міського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень

 Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності міського ради 

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.


VII. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших випадках передбачених законодавством.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. 

Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 Додаткового фінансування введення в дію запропонованого регуляторного акта не потребує.

Секретар міської ради                                                  Ю.Г.Щербатюк

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Аналіз регуляторного впливу проекту нового регуляторного акту: Рішення...
Обухівської міської ради на 2018 рік відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської...

Рішення м. Тараща Про встановлення єдиного податку на території Таращанської...
Затвердити Положення про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1

Рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків...
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків І...

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Рішення 22 червня 2017 року №373-27
Затвердити Положення про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1

Аналіз впливу регуляторного акта проекту наказу Міністерства фінансів України
Міністерстві юстиції України 30 березня 2011 року за №426/19164 (далі – наказ дпа україни №137) затверджено деякі форми документів,...

Рішення від 24 січня 2017 року №283-22-vii
Попередити депутатів Таращанської міської ради та керівників юридичних осіб публічного права про недопустимість порушення обмежень,...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Проект наказу Мінекономіки: "Про затвердження Типового положення...
...

Аналіз регуляторного впливу проекту Постанови Кабінету Міністрів...
Проекту Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 28. 08. 2013р. №808"

До рішенняБоржавської сільської
Боржава (borzsova com ua) у розділі "регуляторна політика" 17 березня 2011 року оприлюднено проект рішенння Боржавської сільської...

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Зеленодольської міської ради
«Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Зеленодольської міської об’єднаної територіальної...

«Рішення міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою...

Інформаційна картка
«Рішення міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне...

«Рішення міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою...

Інформаційна картка
«Рішення міської ради щодо надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки підприємствам та установам...

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Рішення Маріупольської міської ради від 28. 08. 2013 №6/29-3445 «Про...
Про внесення змін в структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт