Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Форма №

Форма №


Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров’я України
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Найменування закладу

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ


ФОРМА №


1

0

3

-

1/

о

-

9

6
Затверджена наказом МОЗ України
2

8.

1

0.

1

9

9

6

р.3

3

1
Корінець медичної довідки № _______


про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

до форми № 103-1/о-96
Дата видачі "_____" ____________________ 20_____р.

1. Прізвище, ім’я, по батькові новонародженого ______________________________________________


2. Дата взяття на облік дитини _____________________________________________________________

3. Рік, місяць, дата народження (зі слів матері) _______________________________________________

4. Стать: хлопчик, дівчинка (підкреслити) ___________________________________________________

5. Прізвище, ім’я, по батькові матері _______________________________________________________

6. Медичну довідку видав: лікар ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Підпис того, хто одержує довідку ______________

Дата видачі "_______" ________________________ 20____р.

 .............................................................. лінія відрізу..............................................................................................

Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров’я України
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Найменування закладу

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ


ФОРМА №


1

0

3

-

1/

о

-

9

6
Затверджена наказом МОЗ України
2

8.

1

0.

1

9

9

6

р.3

3

1Медична довідка №* _____


про перебування дитини під наглядом лікувального закладу
Дата видачі "_____" ____________________ 20_____р.

1. Прізвище, ім’я, по батькові новонародженого ______________________________________________


2. Дата взяття на облік дитини _____________________________________________________________

3. Рік, місяць, дата народження (зі слів матері) _______________________________________________

4. Стать: хлопчик, дівчинка (підкреслити) ___________________________________________________

5. Вага _______________________ при взятті на облік, довжина тіла ____________________________

6. Прізвище, ім’я, по батькові матері _______________________________________________________

7. Адреса (місце проживання ): республіка___________________________________________________

область _______________________________________, район _________________________________

вулиця _______________________________________________, будинок________, кв. №__________

8. Адреса жіночої консультації, в якій жінка знаходилась під наглядом __________________________

_____________________________________________________________________________________

9. Дата взяття на облік в жіночій консультації _______________________________________________

термін вагітності ______________________________________________________________________

10. Передбачуваний термін пологів ________________________________________________________
Дата видачі довідки "_______" ________________________ 20____р.
Лікар __________________________________ М.П. Керівник закладу _______________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (прізвище, підпис)


* Медична довідка видається у випадку народження дитини поза лікувальним закладом без надання медичної допомоги

Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о-96)
1. “Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу” видається матері у випадку народження дитини вдома або іншому місці без надання медичної допомоги для подання в державні органи реєстрації актів громадського стану.

Довідка видається медичним закладом, на обліку якого перебуває новонароджений.

2. Прізвище, ім’я, по батькові матері, дані про місце її проживання заповнюються з паспортних даних матері (п.6, п.7).

Відомості про дитину заповнюються на підставі “Історії розвитку дитини” (форма № 112/о).

3. Дані пункту 9, пункту 10 – дата взяття на облік вагітної жінки і термін вагітності, а також передбачений термін пологів – заповнюються з “Індивідуальної карти вагітної та породіллі” (форма № 111/о), або “Обмінної карти...” (форма № 113/о) лікарем-педіатром.

4. Запис про видачу медичної довідки із зазначенням її номера і дати видачі повинен бути зроблений в “Історії розвитку дитини” (форма № 112/о).

5. Медична довідка заповнюється лікарем-педіатром, під наглядом якого знаходиться новонароджений, засвідчується керівником даного лікувального закладу.

6. Корінці медичних довідок про перебування дитини під наглядом лікувального закладу зберігаються один рік після закінчення календарного року, в якому видано медичну довідку, після чого підлягають знищенню згідно з чинним законодавством.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Плата за навчання
Дошкільна освіта – 95 осіб (денна форма), 110 осіб (заочна форма), 25 осіб (магістратура)

Затверджено
Зразкова форма – зразкова форма ф'ючерсного контракту на Індекс українських акцій (Індекс ux)

Інститут представництва за законодавством Німеччини (Відповіді на запитання)
Якими законодавчими актами регулюється «представництво» (довіреність), форма довіреності (письмова чи та, що потребує нотаріального...

Урок №15 підсумковий урок за темою: «ОБ’ємно-просторова форма. Архітектура І місто»
Мета уроку: Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Об’ємно – просторова форма. Архітектура І місто»

Звіту про товарооборот. Форма n 1-торг-місячна за червень 2014 року 3 липня, четвер
Звіту про обсяг оптового товарообороту. Форма n 1-опт, місячна за червень 2014 року

Акт перевірки встановлення обладнання на фундамент
Київ Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі» Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі»

Щодо можливості вчинення нотаріусом виконавчого напису за договором про сплату аліментів
Так, стаття 189 ск україни встановлює, щобатьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір...

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма №3ДФ)...
Форма додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації...

Інструкція щодо заповнення Спеціалізованої товарної накладної на...
Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини (форма №1-тн (МС))

Форма № |0|2|5|–|6|–|1|/|о|

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №001/о

Типова форма № п-2База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт