Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітний (податковий) період, який уточнюється

Звітний (податковий) період, який уточнюється

ЗРАЗОК

заповнення Уточнюючої декларації торговцем

цінними паперами (податковим агентом) щодо операцій

з фінансовими інструментами, в тому числі векселямиВідмітка про одержання паперової форми

(штамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України)

Дата реєстрації:

Реєстраційний номер:
1

УТОЧНЮЮЧА ДЕКЛАРАЦІЯ

з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

013

V

Уточнююча

2

Звітний (податковий) період, який уточнюється

2

0

1

3

1(рік)

(квартал)


3

Повне найменування (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента) / прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговець»

4

Платник податку (податковий агент):

4.1

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

4.2

Постійне представництво нерезидента (податковий номер)
4.3

Код нерезидента
4.4

Фізична особа (реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта1)5


Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (серія, номер) (для юридичної особи)2


А

В

5

5

5

5

5

5

6Податкова адреса платника податку:

Київська обл., м. Київ, вул. Київська, 1

(область, місто (селище), район, вулиця, корпус, будинок, квартира)

Назва країни резиденції нерезидента2

Поштовий індекс

00000

Телефон

222-22-22

Факс

333-33-33

E-mailКод країни резиденції нерезидента2
_______________________________________

7

Найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України, до якого подається Уточнююча Декларація: Державна податкова інспекція у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів
Код операції


Показники

Код показника додатка

Сума, грн

задекларована3

уточнююча

різниця5

(графа 5 – графа 4) (+/-)

1

2

3

4

5

6

1

Операції з відчуження цінних паперів:

х

х

х

х

1.1

за біржовими операціями за ставкою 0 відсотків

Для графи 4: УД1 (гр. 16 підрозділу 1.1 розділу 1 (тип розрахунку 011(012)) + гр. 16 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))); для графи 5: УД1 (гр.16 підрозділу 1.1 розділу 1 (тип розрахунку 013)) + гр.16 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 013))

7 200

11 700

4 500

1.2

За позабіржовими операціями, з них:

(рядки 1.2.1+1.2.2)

х

13 700

21 700

8 000

1.2.1

за ставкою 0,1 відсотка

Для графи 4: УД2 (гр. 16 підрозділу 1.1 розділу 1 (тип розрахунку 011(012)) + гр. 16 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))); для графи 5: УД2 (гр. 16 підрозділу 1.1 розділу 1 (тип розрахунку 013) + гр. 16 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 013))

6 000
- 6000

1.2.2

за ставкою 1,5 відсотка

Для графи 4: УД2 (гр. 17 підрозділу 1.1 розділу 1 (тип розрахунку 011(012)) + гр. 17 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))); для графи 5: УД2 (гр. 17 підрозділу 1.1 розділу 1 (тип розрахунку 013) + гр.17 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 013))

7 700

21 700

14 000

2

Операції з деривативами:

х

х

х

2.1

За біржовими операціями за ставкою 0 відсотків

Для графи 4: УД1 (гр. 16 підрозділу 1.2 розділу 1 (тип розрахунку 011(012)) + гр. 16 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))); для графи 5: УД1 (гр. 16 підрозділу 1.2 розділу 1 (тип розрахунку 013) + гр. 16 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 013))

3 000

4 000

1 000

2.2

За позабіржовими операціями за ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Для графи 4: УД2 (гр. 18 підрозділу 1.2 розділу 1 (тип розрахунку 011(012)) + гр. 18 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))); для графи 5: УД2 (гр. 18 підрозділу 1.2 розділу 1 (тип розрахунку 013) + гр. 18 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 013))


3

Коригування операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (+/-):

х

х

х

х

3.1

Сума збільшення (зменшення) за біржовими операціями з відчуження цінних паперів, у тому числі:

(рядки 3.1.2+3.1.3)

хх


без імені.png


3.1

Сума збільшення (зменшення) за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів, у тому числі:(рядки 3.1.1+3.1.2)

х


121,5

325,5

х

3.1.1

за ставкою 0,1 відсотка

Для графи 4: УД2 (гр. 19 підрозділу 1.1 розділу 1 (тип розрахунку 011(012)) + гр. 19 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))); для графи 5: УД2 (гр. 19 підрозділу 1.1 розділу 1 (тип розрахунку 013) + гр. 19 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 013))

6
-6

3.1.2

за ставкою 1,5 відсотка

Для графи 4: УД2 (гр. 20 підрозділу 1.1 розділу 1 (тип розрахунку 011(012)) + гр. 20 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))); для графи 5: УД2 (гр. 20 підрозділу 1.1 розділу 1 (тип розрахунку 013) + гр. 20 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 013))

115,5

325,5

210

3.2

Сума збільшення (зменшення) за позабіржовими операціями з деривативами за ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Для графи 4: УД2 (гр. 21 підрозділу 1.2 розділу 1 (тип розрахунку 011(012)) + гр. 21 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))); для графи 5: УД2 (гр. 21 підрозділу 1.2 розділу 1 (тип розрахунку 013) + гр. 21 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 013))


4

Уточнююча сума за операціями з підакцизними товарами (цінними паперами та деривативами), які не підлягають оподаткуванню6, у тому числі за операціями з:

(рядки 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 4.10 + 4.11 + 4.12 + 4.13 + 4.14 + 4.15 + 4.16)

х


4.1

державними цінними паперами

х


4.2

муніципальними цінними паперами

х


4.3

цінними паперами, гарантованими державою

х


4.4

цінними паперами, емітованими Національним банком України

х


4.5

цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику

х


4.6

цінними паперами, емітованими Державною іпотечною установою

х


4.7

звичайними іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належить державі або державним банкам

х


4.8

інвестиційними сертифікатами

х


4.9

сертифікатами фондів операцій з нерухомістю

х


4.10

цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

х


4.11

фінансовими банківськими векселями, виданими як електронний документ

х


4.12

фінансовими казначейськими векселями

х


4.13

згідно з підпунктом 213.2.4 пункту 213.2 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс)

х


4.14

згідно з підпунктом 213.2.5 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

х


4.15

згідно з підпунктом 213.2.6 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

х


4.16

згідно з підпунктом 213.2.7 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

х


5

Сума, яка підлягає сплаті до бюджету за операціями, у тому числі:

(рядки 5.1+5.2)

х

х

х

204

5.1

з відчуження цінних паперів

(рядки 3.1.1 + 3.1.2)

х

х

х

204

5.2

з деривативами

(рядок 3.2)

х

х

х
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Уточнюючої декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання

(сума різниці рядків (3.1.1 + 3.1.2 + 3.2) х 3%)

6,12

Доповнення до Уточнюючої декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу)

№ з/п

Зміст доповнення


Наявність додатків

УД1

УД2

V

V


Додатки на 4 арк.
Інформація, наведена в Уточнюючій декларації та додатках до неї, є достовірною.


Керівник (уповноважена особа)/

фізична особа (представник)

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

І.І. Петров

(ініціали та прізвище) ______

(підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта1)

М. П.

Головний бухгалтер (уповноважена особа з ведення бухгалтерського обліку)

5

6

7

8

9

1

2

0

3

7
В.В. Сидоров

(ініціали та прізвище) 


________

(підпис) (реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта1)


_________

(підпис)


Дата подання Уточнюючої декларації

«01» лютого 2014 рокуЦей розділ Уточнюючої декларації заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України


Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності „___” ___________ 20 __ року(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище)

За результатами камеральної перевірки Уточнюючої декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено
складено акт від „___” ________ 20__ року №_____„____” ___________ 20__ року

(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України

(підпис, ініціали, прізвище)


_________________________________________________

1 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Зазначається одна із наявних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

3 Назва країни резиденції нерезидента українською мовою та код зазначаються відповідно до класифікатора держав світу.

4 Зазначається згідно пунктів 11 та 12 глави 1 розділу ІІ Порядку заповнення граф звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

5 Різниця розраховується шляхом віднімання від уточнюючої суми раніше задекларованої суми.

6 За первинними бухгалтерськими документами.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

Затверджено
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація

Звітний (податковий) період який уточнюється
Уточнюючої декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Звітний (податковий) період, який уточнюється
Уточнюючої декларації торговцем цінними паперами тов «тцп» (податковим агентом) щодо операцій з фінансовими інструментами, в тому...

Звітний (податковий) період
Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Звітний (податковий) період
Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Звітний (податковий) період
Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації...
Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, в полі «Звітний податковий період» рядка 2 розділу І декларації арабськими цифрами...

Звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення
...

«Надання у користування засобів електронного цифрового підпису та...
Пдв за травень 2016 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

Податкова звітність, витрати нотаріуса, єсв — аналіз судової практики...
Самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий...

Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування...
Запитання 1: Який перший звітний період для подачі Звіту про контрольовані операції, що подається платником податків відповідно до...

Звітний період один місяць, протягом якого Виконавцем надавались послуги за цим Договором

Звітна дата та звітний період
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «професійне страхування»

Звітна дата за звітний період
Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «радикал банк»

Звітна дата за звітний період
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг

Звітна дата за звітний період
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг

За звітний період вибуло 5 дітей
Підсумки діяльності Золочівського дитячого будинку у 2012-2013 н р. І завдання на 2013-2014 н рБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт