Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Урок №47 Тема. Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються літерами

Урок №47 Тема. Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються літерами

Урок №47

Тема. Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г. Виразне читання вголос.

Мета:

навчальна: активізувати й поглибити знання учнів про тверді й м'які, глухі й дзвінкі приголосні; розвивати вміння й навички правильності вимови слів з літерами ґ і г; удосконалювати навички виразного читання;

розвивальна: розвивати навички роботи з текстом, вміння працювати колективно та самостійно;

виховна: виховувати людяність, співчуття, уміння знаходити вихід зі складної ситуації.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, орфоепія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: урок поглиблення знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Фонетична розминка

► Передайте в транскрипції звучання слів дзвенить, якість.

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Розгляньте схеми, зробіть висновок про якісний склад приголосних української мови.

Робота з текстом

► Прочитайте виразно текст.

ОСТАННІЙ КВИТОК

Після дзвінка з уроку до школи прийшла телеграма: терміново відрядити Віктора Подолинного до міста Харкова на обласну олімпіаду з біології. Недовго збирався хлопець.

Віктор давно не був у великому місті. Найвигідніше було летіти літаком. Ось він крокує через площу до скляної будівлі аеропорту. Коли хлопець зайшов до зали, то побачив біля каси людей.

— Чоловік мій у Харкові в лікарні... Йому робитимуть операцію.. — говорила жінка. Вона стояла першою біля каси. З нею був хлопчик.

— У мене лише одне місце. Заброньоване на Подолинного. Я нічого не можу зробити,— говорила касир.

Віктор почув своє прізвище і підійшов до каси.

  • Подолинний — це я. Я... не полечу до Харкова.

Хлопець нікому не розповів, чому він не полетів до Харкова (За В. Морозовим).

► Дайте відповідь на запитання:

▼ 3 якою метою Віктор збирався до Харкова?

▼ Чому хлопець не полетів?

► Поясніть значення слів.

Крокуватирос. шагать.

Бронювати — закріпляти щось за кимось.

► Визначте тему, основну думку, тип мовлення, стиль.

► Проговоріть уголос виділені в тексті слова. Чи однакова в них кількість звуків і букв? Якщо ні — поясніть чому.

Зразок міркування

У кожному з двох слів — школи і давно — однакова кількість букв і звуків. Кожному звукові відповідає певна буква: [ш], [к], [о], [л], [и]; [д], [а], [в], [н], [о]. Але так буває не завжди. В українській мові є букви, які не позначають жодного звука (м’який знак вказує лише на м’якість попереднього приголосного). У таких словах звуків менше, ніж букв: ... Є букви, які позначають два звуки. Це тому, що в словах звуків більше, ніж букв. В українській мові є також звуки, які позначаються двома і навіть трьома буквами: дж, дз, дзь. У таких випадках між звучанням і буквеним записом слів виникає розбіжність.

► Зробіть звуковий запис слова прізвище.

► Випишіть із першого абзацу слова, у яких наявні тільки дзвінкі приголосні (біології, надовго).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Усна робота

► Прочитайте пари слів. Назвіть у них м’які приголосні.

Сад — сядь, пора — рядно, лин — линь, царинка — хлопець, зима — паморозь.

Самостійна робота

► Прочитайте слова у звуковому записі, запишіть їх буквами: [пйат], [стойіт], [радіст], [бабуса], [намаловану], [хвіст], [тлки].

Буквений тест

► Визначте в словах твердість і м’якість початкових приголосних звуків, використовуючи умовні позначки:

ТП — твердий приголосний.

МП — м’який приголосний.

1. Тиша. 2. Зустріч. 3. Літера. 4. Народження. 5. Цар.

6. Недавно. 7. Дядько. 8. Бабуся. 9. Цілющі. 10. Футбол. 11. Явір. 12. Рідний. 13. Мій. 14. Дніпро. 15. Більше. 16. Прибув. 17. День. 18. Відпочивати. 19. Ніколи.

Гра «Угадай слово з літерою ґ або г»

► Угадайте слова за їхнім лексичним значенням. Запишіть фонетичну транскрипцію кожного слова.

1) Страва зі збитих із цукром жовтків; 2) поважний;

3) металева решітка; 4) земля; 5) колючий кущ зі смачними ягодами; 6) палиця; 7) гомоніти.

Довідка: ґречний, ґрунт, аґрус, ґрати, ґирлиґа, ґелґотати, ґоґель- моґель.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Узагальнювальна бесіда

▼ Що нового ви довідалися про дзвінкі і глухі, тверді і м’які приголосні звуки?

▼ Чи є пари «твердий-м’який» у всіх приголосних? Чи є пари « дзвінкий-глухий » у всіх приголосних?

▼ Як позначається м’якість-пом’якшення?

▼ Які приголосні можуть бути м’якими? (Де ти з’їси ці лини) [д] [Т] [3] [с] [ц] [л] [н][дз] [р].

▼ Що нового ви довідалися про вживання літери ґ?

Цікава граматика

► Прочитайте римовані рядки про літери г та ґ. Які особливості літер підкреслюються в них?

Га-га-га та Ге-ге-ге...

Це, напевне, буква Г?

Буква Г якраз така,

Неначе шия в гусака.

Буква Ґ з ріжком вгорі

Посміхнулась дітворі:

— Щоб дзвінкішу чули мову,

Я прийшла в абетку знову.

Робота з коментуванням

► Виразно прочитайте вірш. Знайдіть слова з літерою г. Який звук Позначає ця буква?

ГРУДНЕВІ ДНІ

Які похмурі в грудні дні...

Лиш сонце випливе й сідає.

Веселонька не виринає,

І йдуть з душі сумні пісні...

Безбарвний, сірий небокрай.

Але душа в чеканні дива.

Від цього майже вже щаслива...

А диво де? Та постривай...

Воно прийде під рік Новий

З дарунками і зі свічками,

І закружляє разом з нами,

Неначе вітер степовий.

Похмурі дуже в грудні дні,

Та гарне святечко чекає.

Воно в ці дні нас надихає,

Дарує задуми ясні.

Н. Красоткіна

Оцінювання роботи учнів на уроці

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Зробіть словничок на вживання літери «ґ».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 2 Тема уроку. Приголосні тверді та м’які
Мета уроку: ознайомити п’ятикласників із системою приголосних звуків на основі знань, одержаних у початкових класах; формувати вміння...

Урок №66 Тема. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
Поясніть, чим відрізняється вимова початкових приголосних звуків у виділених словах

Осінь грає, діток звеселяє. Граємося залюбки навчаємося тема : тверді...
Осінь грає, діток звеселяє. Граємося – залюбки навчаємося тема : тверді та м'які приголосні звуки

Урок №46 Тема. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні...
Навчальна: поглибити знання учнів про звуки мови й звуки мовлення, голосні й приголосні звуки; розвивати вміння й навички учнів розрізняти...

Урок 1 Тема
Тема. Мистецтво звуків. О. Янушкевич. Веселкова пісня. П.І. Чайковський. Мелодія для скрипки та фортепіано

Тема. Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення їх на письмі....

Урок української мови у 2Б класі на тему: «Звук /г/, буква ге. Зіставлення...
Сьогодні ми будемо говорити про розрізнення звуків [г], [ґ] у вимові та позначення їх на письмі

Тема. Позначення м’якості приголосних на письмі літерами ь, І, є, ю, я Мета
Мета: поглибити знання учнів про способи позначення на письмі м’якості приголосних звуків; виробляти навички правильної вимови й...

3 Створити настанову на оволодіння нормами української літературної...
Вільно володіти мовою означає засвоїти літературні норми, які діють у мовній системі. До них належать правильна вимова звуків І звукових...

Очікувані результати учіння / індекс конкретного очікуваного результату (кор)
Вправляння у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня). Читання вголос коротких текстів. Обговорення усної інформації...

Тема : поняття про текст. Розрізнення груп окремих речень І тексту....
Тема: поняття про текст. Розрізнення груп окремих речень І тексту. Заголовок, його відповідність змісту, тексту. Вимова й написання...

Урок 1 Тема уроку. Складання таблиць додавання та віднімання числа 1
Сьогодні у нас незвичайний урок. Спробуйте відгадати загадку І ви дізнаєтеся, хто завітає до нас на урок

Тема: Письмо великої букви Ю, складів та слів з нею
Обладнання: малюнки «Зима», таблиця із зразком написання букви, баночка з водою, пензлик, «Звукові будиночки», конверти з друкованими...

Урок № Тема. Натуральні числа І цифри
Учні повинні знати: які числа називаються натуральними, вміти читати І записувати

Дипломної педагогічної освіти Тема: «Нестандартний урок»
Охарактеризувати типологію нестандартних уроків. Визначити види нових педагогічних технологій, які можна використовувати на уроках...

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Вступ 7 фонетика й вимова 10

Урок 59 (1) Підтема Моє шкільне приладдя
Мета: Презентувати нові ло. Розвивати вміння сприйняття тексту на слух. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт