Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Паспорт

Паспорт
Затверджую

Директор КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 7» Харківської облради

_____________ Ю.С.Масловська

«5» вересня 2014 р.

(печатка)


ПАСПОРТ
бібліотеки комунального закладу

«Харківський спеціальний

навчально-виховний комплекс № 7»

Харківської обласної ради


Назва навчального закладу комунальний заклад «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7» Харківської обласної ради

Директор закладу (ПІБ) Масловська Юлія Сергіївна

Бібліотекар (ПІБ) Анісенко Тетяна Павлівна

Дата заснування бібліотеки 1956 рік

Адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 222

Тел./факс школи 7070850; е-mаіl: movainternat @ mail.ru
Дата заповнення: 02.09.2014
ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2014 р.)
Загальна кількість класів: 22

Загальна кількість педагогічних працівників: 68

Загальна кількість учнів: 270
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки: 1956 рік

Місце розташування бібліотеки (поверх): 2

Загальна площа: 139 м²

Технічна характеристика приміщень: потребує капітального ремонту – так - ні

Наявність читального залу: так, ні поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити) кількість посадочних місць для користувачів: 20

Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки: 9.00 – 17.00

1. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки
Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі: 9

Кафедри видачі

Столи: 14

Книжкові шафи: 6

Каталожні шафи

Вітрини для виставок: 4
Оргтехніка (кількість)

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р. вип. після 2007 р. 1

Кількість комп’ютерів, підключених до Інтернет__________________________

АБІС «ІРБІС» «МАRК SQL» інша

Електронна пошта

Принтер 1, сканер , телефон

Копіювальна техніка

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)__________
2. Відомості про штат бібліотеки

(Станом на 01.09.2014 р.)
Загальна кількість працівників бібліотеки: 1, з них працюють:

на повну ставку: 1

на 0,75 ставки_____________

на 0,5 ставки______________

на 0,25 ставки_____________

за сумісництвом___________

за суміщенням___________

отримують доплату за виконання бібліотечної роботи

в т.ч. за роботу з бібліотечним фондом підручників___1____
Освіта бібліотечних працівників

Бібліотечна: повна вища ____________ базова вища ___________

Педагогічна: повна вища: 1 базова вища ___________

Інша (зазначити яка)_________________

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки: 2011 рік КВНЗ ХАНО, форма: курси, семінари, тренінги (необхідне підкреслити) ___________________________ інші форми

Стаж: роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою ___________________________________

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки: 11 років

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувача ____________________________________________________________________

Інших співробітників бібліотеки: 11 років

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше.
Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше за тип закладу.
Участь у конкурсах (назва, рік проведення):

Всеукраїнський огляд конкурс «Живи, книго!» 2013/2014 н.р.

Відомості про відзнаки: 2 грамоти школи 2009 рік, 1 грамота школи 2011 рік
Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи:

Уроки:

гуртки __________________________________________________
Володіння комп'ютером: так

3. Документи, що регламентують діяльність бібліотеки

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку: 2009 рік

Правила користування бібліотекою: 2009 рік

Паспорт бібліотеки: 2013 рік

Посадові інструкції: 2013 рік

Планово-звітна документація бібліотеки: план роботи бібліотеки на 2014/2015 н.р., звіт про роботу за 2013/2014 н.р.

Інше (зазначити): ,інвентаризація підручників на 01.07.2014 р., звіт про отриману літературу, контингенти учнів, звіт про передплату на 2014 рік, звіт про повну інвентаризацію основного фонду за 2011-2012 н.р.
4.Облікова документація бібліотеки

(зазначити, чи є в наявності)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників) □ так □ ні

Книга сумарного обліку підручників □ так ні

Книга індивідуального обліку

аудіовізуальних документів та електронних видань □ так □ ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного

фонду (без урахування підручників) □ так □ ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання □ так □ ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених □ так □ ні

Щоденник роботи бібліотеки □ так □ ні

Зошит видачі підручників по класах □ так □ ні

Папка копій рахунків і накладних □ так □ ні

Папка руху фонду □ так □ ні

Зошит обліку подарункових видань □ так □ ні

Картки обліку аркушевих видань так □ ні

Інші облікові форми так □ ні
5. Основні показники діяльності бібліотеки

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2014р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК) ______________

Показники

Станом на 01.09.2014 р.

назв

примірників

І. Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

9602

12537

3 них за видами: Книги та брошури:

9419

10919

Періодичні видання,усього

183

1618

для вчителів

147

1276

для учнів

26

268

для бібліотечних працівників

2

72

Аудіовізуальні документи та електронні видання

2

2

За змістом: Психолого-педагогічні науки

285

315

Суспільно-політичні науки

127

256

Природничі науки

497

576

Прикладні науки

105

125

Літературознавство, мовознавство

567

678

Мистецтво і спорт

337

358

Художня література

7667

10177

Бібліотекознавство

17

52

Книгозабезпеченість основного фонду*
50,8

II. Фонд підручників

419

7270

*Книгозабезпеченість розраховується шляхом ділення обсягу бібліотечного фонду на кількість користувачів.

Надходження до бібліотечного фонду за джерелами комплектування:

(в кільк. прим.)

органи управління освітою 428

місцевий бюджет: 20в т.ч. передплачено періодичних видань: 21 державний бюджет: 20

спонсори, благодійні акції ____________ ,

батьківські кошти ________1_____ ,

обмінно-резервні фонди _____________

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %): 69,3%
Мовний склад основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників)

Українською мовою (%): 37%

Російською мовою (%): 62,95%

іншими мовами (%): 0,05 %
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

(станом на 01.09.2014р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування: 2003 р., обсяг у картках: 397

Систематичний каталог. (так, ні), рік заснування: 2003 р., обсяг у картках: 169 в.т.ч.

Ілюстративно-тематична картотека для 2-4 класів «Що читати?» (так, ні), рік заснування _____________, обсяг у картках________________

Систематичний каталог для учнів 5-8 класів (так, ні), рік заснування _____________, обсяг у картках________________

Систематичний каталог для науково-методичної та педагогічної літератури (так, ні), рік заснування: 2003 р., обсяг у картках: 139

Краєзнавчий каталог(так, ні), рік заснування: 2008 р., обсяг у картках: 136.

Систематична картотека статей (так, ні), рік заснування: 2007 р., обсяг у картках: 1974.

Електронний каталог □ так □ ні, з якого року ведеться_______

кількість бібліографічних записів _____________________________

Тематичні картотеки (вказати назви, перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках): 2 (нормативно-правового забезпечення – 359, вчителю-логопеду – 129)

Картотека руху підручників □ так □ ні

Робота з користувачами (станом на 01.09.2014р.)


Показники роботи

Станом на 01.09.2014 р.

Загальна кількість користувачів

203

у т.ч.: учні

146

вчителі

57

батьки
представники місцевих громад, інші
Загальна кількість відвідувань

2156

Кількість книговидач основного фонду, прим.

871

у т.ч.: книги, брошури

614

журнали, газети

257

Обертаність основного бібліотечного фонду2 (без урахування підручників)

0,069

2Обертаність фонду розраховується шляхом ділення кількості книговидач (без урахування підручників) за рік на обсяг основного бібліотечного фонду.


Загальна кількість виданих підручників

5285

Інформаційна робота:

38

дні інформації

12

тематичні тижні

2

заходи з формування інформаційної культури

9

інші заходи: шкільні лінійки, педради, екскурсії, презентації, батьківські збори

15

Виставкова діяльність:

22

виставки нових надходжень

2

тематичні виставки

8

постійно діючі

12

Бібліографічна робота:
списки нових надходжень
у т. ч. в електронній формі
тематичні списки
у т. ч. в електронній формі
інформаційні бюлетені

6.Фактичні обсяги фінансування шкільної бібліотеки


2014р.

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

озабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань10164-38

14514-40


2015р.(план)

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань15000-00

17000-00Підпис бібліотекаря Анісенко Т.П.поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Український сертифікаційний центр» Паспорт адміністратора реєстрації...
Цск. Паспорт має бути використано як практичний посібник в повсякденній роботі адміністраторів реєстрації та при підготовці до кваліфікаційних...

Анкета туриста (заповнюється розбірливим почерком або на комп'ютері,...
Закордонний паспорт (дійсний мінімум 3 місяці після закінчення дії візи) + копії всіх шенгеньских віз (якщо є від'їзджений або другий...

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних,...
Дозвіл Держсанепідслужби України на проведення робіт з дів в установах України («Санітарний паспорт»; «Санітарний паспорт на право...

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України...

Отже, після досягнення 16-ти років до територіального підрозділу...
Відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992...

Паспорт водного господарства підприємства загальні положення
Паспорт водного господарства Підприємства розробляється відповідно до вимог "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні...

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує...

Паспорт

Правила оформлення І видачі паспорта громадянина України для виїзду...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі — паспорт) І проїзний документ дитини (далі — проїзний документ) є документами,...

Екологічний паспорт

М. Д. Мельничук Екологічний паспорт

Паспорт газового господарства

О. Л. Горган Екологічний паспорт

О. Л. Горган Екологічний паспорт

Прошу зареєструвати та видати мені технічний паспорт (дублікат) на...
...

Анкета туриста
Закордонний паспорт бути дійсним щонайменше 3 місяці після запланованої поїздки

Енергетичний паспорт підприємства
Пер та розробки заходів щодо енергозбереження, розвитку та технічного переозброєння

Паспорт
Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт