Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тараса Григоровича Шевченка на уроках II української мови

Тараса Григоровича Шевченка на уроках II української мови

i. Творчість Тараса Григоровича Шевченка на уроках

ii.української мови

iii.Сьогодні вивчення мови поетичних творів Т. Г. Шевченка – дуже актуальна тема. Питання про те, як у мові Шевченка використовуються слова, як вони живуть, діють, творять поезію такої могутньої сили, має велике значення для вивчення творчої лабораторії геніального поета.

iv.Так, наприклад, поглибленню знань учнів про прямий і непрямий додаток як другорядний член речення, розвитку вміння визначати вид додатків у реченнях, розрізняти додаток і неузгоджене означення, удосконаленню навичок доречного використання додатків у власному мовленні допоможуть такі завдання:

v.Творче спостереження з елементами аналізу

vi.Прочитати текст. Дібрати до нього заголовок. Визначити межі речень. Записати, розставляючи пропущені розділові знаки (текст подається без вилучення розділових знаків). Знайти додатки. З’ясувати, яких членів речення вони, як правило, стосуються.

vii.«Всюди, де він тільки бачив гніт і безправ’я, приниження людини, хай було це на волзькому пароплаві, чи в азіатських пустелях, чи грізним стогоном докочувалося із кавказьких гір, – всюди зло і неправда викликали вибух поетового протесту, і щоразу він був готовий стати до бою з насильством і злом», – відзначав Олесь Гончар.

viii. 2. Вибірково-розподільна робота

ix.З’ясувати, у яких словосполученнях у ролі залежних слів виступають іменники у формі: а) знахідного відмінка; родового відмінка; б) інших непрямих відмінків. Заповнити таблицю.

x.

xi.Прямі додатки

xii.Непрямі додатки

xiii.

xiv.

xv.Матері шукати, не китайкою покрились козацькії очі, дівчинонька його виглядає, не розплете довгу косу, хустку не зав’яже, дівчина ворота одчинить, не вимили біле личко, кого ж їй любити, бо люд ечужії її засміють, під ним коник вороненький насилу ступає. («Причиннна»)

xvi.Назвати вид словосполучення за способом вираження головного слова. По одному прикладу кожної групи ввести в самостійно складені речення.

xvii.З . Дослідження-моделювання

xviii.Змоделювати прислів’я і приказки, дібравши їх продовження з другого стовпчика. Записати вислови. Виділити в них додатки, визначити спосіб їх вираження.

 1. Щастя розум одбирає, той щастя не має.

 2. Хто горя не бачив, а нещастя повертає.

 3. Хто доброго чоловіка минає, й вельможного, й неможного.

 4. Добре тому жить, чия доля.не спить.

 5. Доля карає той і щастя не зазнає.

 6. Долі й конем не власкаєш.

 7. Долі скаргами не об’їдеш.

xix.Поглибити знання учнів про означення як другорядний член речення; сформувати поняття про узгоджене й неузгоджене означення; розвивати вміння визначати вид означень у реченнях, трансформувати узгоджені означення в неузгоджені та навпаки, удосконалити навички доречного використання означення як в усному, так і в писемному мовленні, можна за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу.

xx.1. Дослідження-моделювання.

xxi.Про Великого Кобзаря в народі також побутує багато пісень, коломийок, легенд, а також чудових прислів’їв, приказок. Відновіть прислів’я і приказки, дібравши продовження з другого стовпчика. Запишіть їх, ставлячи означення у відповідній граматичній формі.

xxii.1. Шевченко для людей ... ... – це безсмертний Прометей

 1. Шевченкові думки ... ...той багатший серцем став.

 2. Сяє геній Кобзаря, ... ...переживуть віки.

 3. Хто з Шевченком знається, .... ...мов у темряві зоря.

 4. Шевченко Тарас... ...той розуму набирається.

 5. Хто Шевченка прочитав, ... – наче сонце для нас.

 6. Слово Тараса... ... – наша зброя і окраса.

xxiii.

xxiv.

xxv.

xxvi.2. Робота з текстом (вибіркова робота).

xxvii.І. Виразно прочитати вголос уривок із вірша. Знайти означення, виписати їх разом зі словами, яких вони стосуються.

xxviii.Слава не поляже;

xxix.Не поляже, а розкаже,

xxx.Що діялось в світі,

xxxi.Чия правда, чия кривда

xxxii.І чиї ми діти.

xxxiii.Наша дума, наша пісня

xxxiv.Не вмре, не загине...

xxxv.От де, люде, наша слава,

xxxvi.Слава України!

xxxvii.Без золота, без каменю,

xxxviii.Без хитрої мов й,

xxxix.А голосна та правдива,

xl.Як Господа слово. («До Основ’яненка»)

xli.II. Визначте означення у виділених словосполученнях. Вкажіть спосіб їх вираження.

xlii.

xliii.Диктант з коментуванням

xliv.І. Спишіть, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте орфограми.

xlv.II. Підкресліть означення. Які з них є узгодженими, а які – неузгодженими?

xlvi. 1. І на оновленій землі врага (не) буде, супостата. («І Архімед, і Галілей»).

xlvii.2. Дивує(ш,шь)ся, чому (не) йде Апостол правди і науки («І день іде, і ніч іде»)

xlviii.3. І слово правди понесли по всій (не)вольничій землі твої апостоли св(і)ятії. («Неофіти»)

 1. Р(е,и)ве та стогне Дніпр широкий, с(е,и)рдитий вітер завива, додолу верби гне високі. («Причинна»)

 2. В(е,и)селе сонечко ховалось в в(е,и)селих хмарах весняних. («Веселе

xlix.сонечко...»)

l.6. За горами гори, хмарою пов(и,е)ті, засіяні горем, кровію политі.

li.(«Кавказ»)

lii.7. І ож(и,е)ве добра слава, слава України. («1 мертвим, і живим»)

 1. Ш(е,и)лестить пожовкле листя по діброві. («Минають дні, минають ночі»)

 2. Малого сліду (не) покину на нашій славній Україні. («Мені однаково»)

liii.З метою формування в учнів поняття про прикладку як різновид означення, її функції в реченні; розвитку правописних вмінь написання прикладок з означуваними словами окремо, через дефіс та в лапках використовую наступний мовленнєво-комунікативний дидактичний матеріал.

liv.Вибіркова робота

lv.Виписати прикладки з означуваними словами. Указати на значення

lvi.прикладок.

lvii.1.Не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать.

lviii.(«Сон»)

 1. А де ж твої думи, рожевії квіти, догледені, смілі, викохані діти?
  («Сон»)

 2. Із города Глухова полки виступали. («Сон»)

 3. Може, ще раз прокинуться мої думи-діти. («Заворожи мені, волхве»)

 4. Оксану, мою зорю, мою добру долю, що день Божий умивали. («Три
  літа»)

 5. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина.

lix.

lx.Творче конструювання (робота в парах)

lxi.1. Скласти й записати речення так, щоб подані слова і словосполучення виступали: а) прикладками; б) іншими членами реченнями.

lxii.Зразок. На березі річки Дніпро, поблизу Канева, відбувся концерт народних аматорських колективів. Зі сторінок літературного альманаху «Дніпро» можна познайомитися з сучасними українськими письменниками. Дніпро – найбільша водна артерія України.

lxiii.Шляхами Кобзаря, Славутич, червона калина, берегиня.

 1. Визначити синтаксичну роль означуваних слів при прикладках.

lxiv.

lxv.Творча робота

lxvi.I. Виправте помилки у словосполученнях. З двома словосполученнями складіть поширені речення.

lxvii.Пароплав Тарас Шевченко, академік гравер, великий Кобзар, читати кобзар, Кирило Мефодіївське Братство, художник – Сошенко, Київський Університет «імені Тараса Шевченка», Шевченко художник, Академія Мистецтв, Шевченківський стиль, Шевченкові слова.

lxviii.II. З двома словами (на вибір) складіть і запишіть складні речення.

lxix.

lxx.Мовленнєво-комунікативний дидактичний матеріал може сприяти осмисленню основних цінностей людини під час поглиблення знань учнів про обставину як другорядний член речення, формування вміння визначати види обставин; удосконалення навичок правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні.

lxxi.

lxxii.

lxxiii.

lxxiv.Дослідження-аналіз на основі тексту

lxxv.Прочитати. Знайти і виписати обставини й визначити їх вид. З’ясувати, до якого члена речення вони належать.

lxxvi.Минає рік, і два, і п’ять років... Росте Тарас Шевченко. Тільки зіп’явся на ноги, почалося те дитяче бурлакування. Батьки на панщині, брат десь пастушить, сестра на городі, а ти, Тарасе, куди хочеш скрізь тобі шляхи одкриті: на леваду, до ставу, за село до млина, у той сад густий та темний, за сад на могилу... А бур’яни несходимі! Залізе до вечора не вибереться... І мандрує мала людина по світу з ранку до вечора, дива всякі на ньому споглядає, розуму набирається. Вийде із бур’янів на поле, як Кармелюк із лісу, дивиться, як сонне заходить, як легенька хмарка з золотими крайками закриває його своїми червоними полами. І здається малому, що там край світу. Там сонце спати лягає. Як мати вечорами у свято: скидає з шиї дороге намисто, у скриню ховає червону хустку, плахту...

lxxvii.А надворі й темніє... (С.Васильченко «У бур’янах»)

lxxviii.Про порівняльний зворот, його роль у текстах різної стильової належності, розвиток пунктуаційних вмінь виділяти порівняльні звороти комами на письмі, удосконалення навичок правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні йдеться у наступних вправах-завданнях учителів Палій Тетяни Степанівни та Вовчак Ірини Михайлівни.

lxxix.

lxxx.Пунктуаційний практикум

lxxxi.Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Указати на слова, яких стосуються порівняльні звороти. Визначити їх синтаксичну роль.

lxxxii.1. Синє море мов звірюка то стогне то виє («Іван Підкова»).

 1. А з торбини виглядає доля немов дитинка («Невольник»)

 2. Як реп’ях той учепиться за латані поли, та й збирає колосочки на чужому полі («Невольник»)

lxxxiii.4.Поникли голови козачі неначе стоптана трава («Полякам»).

 1. Маючи тепер такого поета як Шевченко малоросійська література не потребує нічиєї ласки (М. Чернишевський, російський письменник).

 2. А козаки як та хмара ляхів обступила («Тарасова ніч»).

 1. Серце боязливе стрепенеться як рибонька («Чигрине»).

 2. Високії ті могили чорніють як гори («Іван Підкова»).

lxxxiv.II. Попрацюйте в парах. Визначте всі члени реченця в першому і другому реченнях, по черзі називаючи слова.

lxxxv.

lxxxvi.Повторити види відокремлення, ознайомити із синтаксичною роллю відокремлених членів простого ускладненого речення на прикладах уривків з поезій Т.Г.Шевченка.

lxxxvii.Первинне закріплення. Спостереження за стилістичною функцією відокремлених членів речення.

lxxxviii.

lxxxix. Кодовий самодиктант.

xc.Прочитайте уривки з творів Т.Шевченка, поясніть, чим ускладнене просте речення.

xci.Була колись шляхетчина, Вельможная пані... («Гайдамаки»)

xcii.Отак, ходя попід гаєм, Ярема співає, Виглядає, а Оксани Немає, немає. («Гайдамаки»)

xciii....Помолись

xciv.За мене Богу, мій ти сину,

xcv.На тій преславній Україні,

xcvi.На тій веселій стороні,

xcvii.Чи не полегшає мені? («Москалева криниця»)

xcviii.

xcix.Отакий-то мій Ярема, Сирота багатий. («Гайдамаки»)

c.«І талан, і безталання,

ci.Все, каже, од Бога,

cii.Вседержителя святого,

ciii.А більш ні од кого». («Москалева криниця»)

civ.При ознайомленні учнів із поняттям про складне речення, його будовою і засобами зв’язку в ньому; при розвитку вмінь знаходити складні речення у тексті, моделюванні їх та використанні у мовленні, доцільно використовувати дидактичний матеріал, спрямований на виховання поваги до особистості Т.Г.Шевченка, плеканні любові до рідного слова.

cv.1. Робота з текстом (текст про Т.Г.Шевченка записаний на дошці; на екрані – слайди презентації про дитинство Шевченка: портрет, Шевченко у дитинстві, вигляд с. Моринців, хата батьків)

cvi.(1)Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814року в селі Моринцях Звенигородського повішу Київської губернії, а дитинство його пройшло в сусідньому селі Кирилівці. (2)В убогій і тісній хаті жила велика родина: батьки й шестеро дітей. (З)Тарасів батько був людиною розумною і працьовитою. (4)Разом із дружиною він тяжко працював на панщині, також обробляли вони й клапоть землі, виділеної їм. (5)Єдиним законом у ті часи була панська сваволя.

cvii.Завдання для аналізу тексту:

cviii.Прочитайте і запишіть текст, переглядаючи слайди.

cix.1. Перекажіть текст, доповнюючи відомою вам інформацією про

cx.Т.Г.Шевченка.

cxi.2. Знайдіть у тексті прості речення, доведіть, що речення №2, 3, 5 – прості.

cxii.3.Чим відрізняються речення № 1 і № 4 від простих?

 1. Зі скількох частин складається речення № 1 і № 4?

 2. За допомогою чого з’єднані частини складного речення? До якого розряду належать сполучники у складних реченнях?

 3. Чи можна поставити запитання від однієї частини складного речення до іншої?

 4. Перетворіть усно речення № 1 на два простих.

 5. Перетворіть усно речення № 4 на два простих.

cxiii.9.Зробіть висновок, рівноправні чи нерівноправні частини у № 1 і № 4 реченнях.

cxiv.10. Накресліть схему №1 і № 4 речення. Висновок: 1 і 4 речення – складносурядні

cxv.

cxvi.2.3апишіть речення; розставте розділові знаки; визначте твір Т.Шевченка, з якого взято дані рядки; визначте вид складного речення, доведіть, накресліть схему (речення записані на дошці або спроектовані на екран)

cxvii.а) (1)Уже покликали до паю,
(2)А я собі у бур’яні

cxviii. Молюся Богу ...

cxix.(Т.Г.Шевченко «Мені тринадцятий минало»)

cxx.[1...], а [2...]складносурядне речення

cxxi.

cxxii.б) (1)Сичі в гаю перекликались,
(2) Та ясен раз у раз скрипів.
(Т.Г.Шевченко «Причинна»)

cxxiii.[1...], та [2...] - складносурядне речення

cxxiv.

cxxv.в) (1)Там десь милий чорнобривий

cxxvi.По полю гуляє,

cxxvii.(2)А я плачу, літа трачу,

cxxviii.Його виглядаю.

cxxix.(Т.Г.Шевченко «Тополя»)

cxxx.[1...], а [2...] складносурядне речення

cxxxi.

cxxxii.3.Записати речення, визначити його вид, довести, що речення не є складносурядним; підкреслити члени речення:

cxxxiii.а). Лічу в неволі дні і ночі і лік забуваю. (Т. Шевченко 1850 р., Оренбург)

cxxxiv.б). По улиці вітер віє та сніг замітає. (Т.Шевченко, 1848 р., Кос-Арал)

cxxxv.(Додаткове запитання з літератури: про який період у житті Тараса Шевченка йде мова, що ви про нього знаєте? На екрані – слайди про період заслання Тараса Шевченка).

cxxxvi.4. Складіть речення за схемою: [1...], і [2...]. [1...],а [2...].

cxxxvii.5. Запишіть речення. Чи можна вважати його складносурядним, чому? Визначте його вид.

cxxxviii.(1) У тієї Катерини

cxxxix.Хата на помості,

cxl.(2)Із славного Запорожжя

cxli.Наїхали гості.

cxlii.(Т.Шевченко, 1848р., Кос-Арал)

cxliii./1.../, /2.../ – безсполучникове складне речення.

cxliv.6. Прочитайте речення, визначте у них головні та підрядні частини. Сполучники та сполучні слова підкресліть однією лінією.

cxlv.1. І здалека запорожці чули, як дзвонили у Глухові, з гармати ревнули. 2. Де нема святої волі, не буде там добра ніколи. (Т.Шевченко «Іржавець») 3. А жаль на доброго такого, що й славу вміє одурить. (Т.Шевченко «П.С.»)

cxlvi.7. Прочитайте речення. Визначте засоби зв’язку, доведіть, що дані
речення – складнопідрядні з підрядними з’ясувальними. Намалюйте
схеми.

cxlvii.1. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим. (Т.Шевченко «У нашім раї на землі») 2. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, святої воленьки. (Т.Шевченко «І золотої, й дорогої»). 3. А я, незлобний, воспою, як процвітуть убогі села, псалом і тихим, і веселим святую воленьку твою. (Т.Шевченко «Марія»)

cxlviii.8. Розставте у реченнях розділові знаки. Вкажіть види підрядних речень. Накресліть схеми.

cxlix.1. Співа матрос як той козак що в наймах виріс сиротою іде служити в москалі. (Т.Шевченко «Ну що б, здавалося слова») 2. Плаче плаче та ридає як рибонька б’ється. (Т.Шевченко «на городі коло броду») 3. Чули чули запорожці з далекого Криму що конає Гетьманщина не повинно гине. (Т.Шевченко «Іржавець»)

cl.8. Перепишіть речення, поясніть уживання коми чи крапки з комою в безсполучниковому складному реченні.

cli.1. На вгороді коло тину сохне на тичині хміль зелений, не виходить дівчина з хатини. (Т.Шевченко «На вгороді коло броду...») 2. Ой пішла я у

clii.яр за водою, аж там милий гуляє з другою. (Т.Шевченко «Ой пішла у яр ...») 3. У тієї Катерини хата на помості, й славного Запорожжя наїхали гості. (Т.Шевченко «У тієї Катерини») 4. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого в Козлові на кіл посадили… (Т.Шевченко «У тієї Катерини»).

cliii.9. Спишіть речення, ставлячи погрібні розділові знаки. Зробіть
синтаксичний розбір одного речення (на вибір).

cliv.1. Сонце заходить гори чорніють пташечка тихне поле німіє. (Т.Шевченко «Сонне заходить») 2. Реве стогне хуртовина котить верне полем стоїть Катря серед поля дала сльозам волю. (Т.Шевченко «Реве, стогне хуртовина») 3. Тихесенько вітер віє степи лани мріють між ярами над ставами верби зеленіють. (Т.Шевченко «Тихесенько вітер віє ...»).

clv.10. Перепишіть складні речення і підкресліть їх граматичні основи.
Визначте види зв’язку між простими реченнями. Назвіть різновид
складних речень, намалюйте схеми.

clvi.1. Не русалонька блукає: то дівчина ходить, й сама не зна (бо причинна), що такеє робить. 2. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає: воно жить не хоче, не хоче журиться. (Т.Шевченко «Причинна») 3. Кличе мати вечеряти, а донька не чує; де жартує з москаликом, там і заночує. 4. Нехай собі тії люде що хотять говорять: вона любить, то й не чує, що вкралося горе. 5. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються та в неї ночують... (Т. Шевченко «Катерина»)

clvii.Використовуючи твори Шевченка, пропоную вивчати пряму мову та діалог.

clviii.

clix.1.Розставте розділові знаки при прямій мові. Вкажіть слова автора та

clx.пряму мову.

clxi.1. Обізвався старий батько Чого ждеш небого? 2. Заридала Катерина та бух йому в ноги! Прости мені мій батечку, що я наробила! Прости мені мій голубе Мій соколе милий! 3. Зустрілася з чумаками закрила дитину питається Люде добре: де шлях в Московщину? (Т.Шевченко «Катерина»)

clxii.2. Поясніть уживання розділових знаків при прямій мові. Намалюйте схеми.

clxiii.1. Послухаю, пожурюся, у старих спитаю: «Чого, батьки, сумуєте?», «Невесело, сину! Дніпро на нас розсердився, плаче Україна». 2. «Грай, кобзарю, мій, шинкарю!» козаки гукали. 3. «Благослови, кажуть, батьку, поки маєм силу; благослови шукать долю на широкім світі». 4.1 жид гляне, та нищечком: «Шляхетська натура!». (Т.Шевченко «Гайдамаки»).

clxiv.3. Запишіть діалог з виділенням кожної репліки в абзац. Поясніть уживання розділових знаків.

 1. «Одчиняй, проклятий, жиде! Бо будеш битий... одчиняй! Ламайте двері, поки вийде старий паскуда! Постривай! Стривайте, зараз! Нагаями свиняче ухо! Жартувать, чи що, ти хочеш?» «Я? з панами? Крий боже! Зараз, дайте встать, ясновельможні (нишком свині)»

 2. «Добривечір в хату! Ще раз шельму! ще раз!... годі! Вибачай,
  проклятий! Добривечір, а де дочка? Умерла, панове». «Лжеш, іуда!
  Нагаями!» Посипались знову. «Ой паночки-голубчики, єй-богу, немає!»
  «Брешеш, шельмо! Коли брешу, нехай бог карає!»


clxv.Як бачимо, творчість Т.Шевченка вражає нерозривним духовним зв’язком поколінь. Вона завжди буде силою, Ідо змушуватиме рости. Дуже точно сказав М.Бажан: «Я розгортаю томик «Кобзаря», і мені здається, що я кладу руки на трепетне гаряче людське серце – серце, що так багато пережило і так багато пізнало, і я відчуваю його потужний пульс у пристрасних вільних ритмах Шевченкового вірша».

clxvi.Перечитавши вкотре Шевченків «Кобзар,», проаналізувавши його, розуміємо: Іде – довголітнє і прекрасне життя безсмертної ідеї книги, яку читали сучасники Великого Кобзаря, їхні діти, внуки й правнуки. За це і називають «Кобзар» Книгою Правди. Книга Правди – це новий світ поезії, де ми вперше бачимо якість, простоту і поетичну грацію вислову.

clxvii.

clxviii.

clxix.

clxx.

clxxi.

clxxii.

clxxiii.

clxxiv.

clxxv.

clxxvi.

clxxvii.

clxxviii.

clxxix.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Твір-опис у художньому стилі «Світ краси природи у творчості Т. Шевченка»
Тараса Шевченка та ХVІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Книга для iiiтисячоліття
При всій значній кількості різноманітних друкованих матеріалів про видатного українця Тараса Григоровича Шевченка, його особистість...

На уроках української мови
Янчук Л. О. Використання ігрових технологій на уроках української мови (на прикладі вивчення теми «Іменник як частина мови» у 6 класі)....

Монети з дорогоцінних металів (золото І срібло)
Присвячена пам'яті видатного українського поета, художника І мислителя Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861)

Моринський навчально – виховний комплекс імені тараса григоровича шевченка
Запровадження інноваційних підходів в управлінській діяльності навчально – виховної та методичної структури моринського нвк та інновації...

«Використання інтерактивн их технологій на уроках української мови»
Стукан Г. В. Використання інтерактивних технологій на уроках української мови: Курсова робота. – Донецьк Донецький обліппо, 2012....

Робота з обдарованими учнями на уроках української мови
...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Нетрадиційні форми роботи на уроках української мови
Вивчення української мови в школі передбачає, як відомо, реалізацію з основних питань: 1 дати учням знання з мови І вміння використовувати...

Тараса Григоровича Шевченка ( 1814-1861) зміст стор. Життєпис
Кобза́р; 25 лютого (9 березня) 1814, с. Моринці, Київська губернія, (нині Черкаська область) — 26 лютого (10 березня) 1861, м. Санкт-Петербург)...

Конкурс проводиться для учнів 5 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Тараса Шевченка та в межах відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 2013/2014 навчальному році в Харківській...

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови
Чопікян Анжеліна Володимирівна, учитель української мови та літератури вищої категорії, учитель-методист хсш №17

Технології блочно-консультативного навчання на уроках української мови
Автор: Котляр Раїса Павлівна, вчитель української мови та літератури Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, спеціаліст...

На уроках літератури
Стаття містить матеріали про виховний потенціал пісенної творчості Т. Г. Шевченка. Вони допоможуть вчителям української мови та літератури...

На уроках української мови
Розділ Теоретичне обґрунтування проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках. 5

Курсова робота на тему: «Фреймове структурування навчального матеріалу...
Оновлення змісту мовної освіти потребує трансформації технологій навчання української мови, розробки інноваційних методик, спрямованих...

На уроках української словесності
Лист-представлення вчителя української мови та літератури флешар олександри богданівни 5

Пояснювальна записка до магістерської роботи на тему: «Типологія...
Фразеологія вивчає фразеологічну систему мови в її сучасному стані І в історичному розвиткуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт