Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітна нова

Звітна нова

ЗРАЗОК

заповнення Декларації торговцем

цінними паперами (податковим агентом)

щодо операцій з фінансовими інструментами,

в тому числі акціямиВідмітка про одержання паперової форми

(штамп територіального органу Міністерства доходів і зборів України)

Дата реєстрації:

Реєстраційний номер:

1

ДЕКЛАРАЦІЯ

з особливого податку на операції

з відчуження цінних паперів

та операцій з деривативами

011

V

Звітна

012
Звітна нова

2

Звітний (податковий) період

2

0

1

3

4

(рік)

(квартал)

3

Звітний (податковий) період, який уточнюється

(рік)

(квартал)
4

Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)

Ттовариство з обмеженою відповідальністю «Торговець»

5


Зазначається одна із наявних ліцензій: наприклад, брокерська або дилерська
Платник податку (податковий агент):

5.1

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

5.2

Постійне представництво нерезидента (податковий номер)
5.3

Код нерезидента
5.4

Фізична особа (реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта1)

6

Реквізити ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (серія, номер) (для юридичної особи)2

А

В

5

5

5

5

5

5

7

Податкова адреса платника податку:

Київська обл., м. Київ, вул. Київська, 1

(область, місто (селище), район, вулиця, корпус, будинок, квартира)

Поштовий індекс

0

0

0

0

0

Телефон

222-22-22

Факс

333-33-33

E-mail

Назва країни резиденції нерезидента3 ________________________________________
________________________________________

Код країни резиденції нерезидента3
8

Найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України, до якого подається Декларація Державна податкова інспекція у Голосіївському районі Головного управління МіндоходівКод операціїПоказники


Код показника додатка

Сума, грн

операцій

особливого податку

1

2

3

4

5

1

Операції з відчуження цінних паперів:

х

х

х

1.1

За біржовими операціями за ставкою 0 відсотків

Д1 (гр.15 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр.15 підрозділу 2.1 розділу 2)

5 700

0

1.2

За позабіржовими операціями, з них:

(рядки 1.2.1 + 1.2.2)

х

13 000

146

1.2.1

за ставкою 0,1 відсотка

Для графи 4: Д2 (гр.15 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр.15 підрозділу 2.1 розділу 2); для графи 5: Д2 (гр.18 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр. 18 підрозділу 2.1 розділу 2)

3 500

3,5

1.2.2

за ставкою 1,5 відсотка

Для графи 4: Д2 (гр. 16 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр. 16 підрозділу 2.1 розділу 2); для графи 5: Д2 (гр.19 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр. 19 підрозділу 2.1 розділу 2)

9 500

142,5

2

Операції з деривативами:

х

х

х

2.1

За біржовими операціями за ставкою 0 відсотків

Д1 (гр.15 підрозділу 1.2 розділу 1 + гр.15 підрозділу 2.2 розділу 2)

3 000

0

2.2

За позабіржовими операціями за ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Для графи 4: Д2 (гр. 17 підрозділу 1.2 розділу 1 + гр. 17 підрозділу 2.2 розділу 2); для графи 5: Д2 (гр. 20 підрозділу 1.2 розділу 1 + гр. 20 підрозділу 2.2 розділу 2)

2 100

170

3

Коригування операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (+/-):

х

х

х

3.1

Сума збільшення (зменшення) за біржовими операціями з відчуження цінних паперів за ставкою 0 відсотків

Д3 ((гр.16 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр.16 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 013)) – (гр.16 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр.16 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))))
0

3.2

Сума збільшення (зменшення) за біржовими операціями з деривативами за ставкою 0 відсотків

Д3 ((гр.16 підрозділу 1.2 розділу 1 + гр.16 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 013)) – (гр.16 підрозділу 1.2 розділу 1 + гр.16 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))))


0

3.3


Сума збільшення (зменшення) за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів, у тому числі:

(рядки 3.3.1 + 3.3.2)

х3.3.1

за ставкою 0,1 відсотка

Для графи 4: Д4 ((гр.16 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр.16 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 013)) – (гр.16 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр.16 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 011(012)))); для графи 5: Д4 ((гр. 19 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр. 19 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 013)) – (гр. 19 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр. 19 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))))3.3.2

за ставкою 1,5 відсотка

Для графи 4: Д4 ((гр. 17 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр. 17 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 013)) – (гр. 17 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр. 17 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 011(012)))); для графи 5: Д4 ((гр. 20 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр. 20 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 013)) – (гр. 20 підрозділу 1.1 розділу 1 + гр. 20 підрозділу 2.1 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))))3.4

Сума збільшення (зменшення) за позабіржовими операціями з деривативами за ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Для графи 4: Д4 ((гр. 18 підрозділу 1.2 розділу 1 + гр. 18 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 013)) – (гр. 18 підрозділу 1.2 розділу 1 + гр. 18 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 011(012)))); для графи 5: Д4 ((гр. 21 підрозділу 1.2 розділу 1 + гр. 21 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 013)) – (гр. 21 підрозділу 1.2 розділу 1 + гр. 21 підрозділу 2.2 розділу 2 (тип розрахунку 011(012))))4

Сума за операціями з підакцизними товарами (цінними паперами та деривативами), які не підлягають оподаткуванню4, у тому числі за операціями з:

(рядок 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 4.10 + 4.11 + 4.12 + 4.13 + 4.14 + 4.15 + 4.16)

х
х

4.1

державними цінними паперами

х
х

4.2

муніципальними цінними паперами

х
х

4.3

цінними паперами, гарантованими державою

х
х

4.4

цінними паперами, емітованими Національним банком України

х
х

4.5

цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику

х
х

4.6

цінними паперами, емітованими Державною іпотечною установою

х
х

4.7

звичайними іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належить державі або державним банкам

х
х

4.8

інвестиційними сертифікатами

х
х

4.9

сертифікатами фондів операцій з нерухомістю

х
х

4.10

цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

х
х

4.11

фінансовими банківськими векселями, виданими як електронний документ

х
х

4.12

фінансовими казначейськими векселями

х
х

4.13

згідно з підпунктом 213.2.4 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс)

х
х

4.14

згідно з підпунктом 213.2.5 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

х
х

4.15

згідно з підпунктом 213.2.6 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

х
х

4.16

згідно з підпунктом 213.2.7 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

х
х

5

Коригування суми за операціями з підакцизними товарами (цінними паперами та деривативами), які не підлягають оподаткуванню4, у тому числі за операціями з (+/-):

(рядок 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 5.10 + 5.11 + 5.12 + 5.13 + 5.14 + 5.15 + 5.16)

х
х

5.1

державними цінними паперами

х
х

5.2

муніципальними цінними паперами

х
х

5.3

цінними паперами, гарантованими державою

х
х

5.4

цінними паперами, емітованими Національним банком України

х
х

5.5

цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику

х
х

5.6

цінними паперами, емітованими Державною іпотечною установою

х
х

5.7

звичайними іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належить державі або державним банкам

х
х

5.8

інвестиційними сертифікатами

х
х

5.9

сертифікатами фондів операцій з нерухомістю

х
х

5.10

цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

х
х

5.11

фінансовими банківськими векселями, виданими як електронний документ

х
х

5.12

фінансовими казначейськими векселями

х
х

5.13

згідно з підпунктом 213.2.4 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

х
х

5.14

згідно з підпунктом 213.2.5 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

х
х

5.15

згідно з підпунктом 213.2.6 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

х
х

5.16

згідно з підпунктом 213.2.7 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

х
х

6

Сума, яка підлягає сплаті до бюджету за операціями, у тому числі:

(рядки 6.1 + 6.2)

х

х

316

6.1

з відчуження цінних паперів

(рядки 1.2 + 3.3)

х

х

146

6.2

з деривативами

(рядки 2.2 + 3.4)

х

х

170

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (сума особливого податку рядків (3.3 + 3.4) х 5%)
Доповнення до Декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу)

№ з/п

Зміст доповненняНаявність додатків

Д1

Д2

Д3

Д4

V

VДодатки на 4 арк.
Інформація, наведена в Декларації та додатках до неї, є достовірною.


Керівник (уповноважена особа)/

фізична особа (представник)

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3


І.І. Петров

(ініціали та прізвище) 
__________

(підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта 1)

М. П.

Головний бухгалтер (уповноважена особа з ведення бухгалтерського обліку)

5

6

7

8

9

1

2

0

3

7
В.В. Сидоров

(ініціали та прізвище)


__________

(підпис) (реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта 1)


_________

(підпис)


Дата подання Декларації

«01» лютого 2014 року


Цей розділ Декларації заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України


Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності „___” ___________ 20 __ року
(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище)

За результатами камеральної перевірки Декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено
складено акт від „___” ________ 20__ року №_____„____” ___________ 20__ року

(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України

(підпис, ініціали, прізвище)


____________________________________________

1 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Зазначається одна із наявних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

3 Назва країни резиденції нерезидента українською мовою та код зазначаються відповідно до класифікатора держав світу.

4 За первинними бухгалтерськими документами.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова
Для фізичної особи – громадянина термін подання до 1 травня року, що настає за звітним

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації...
Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, в полі «Звітний податковий період» рядка 2 розділу І декларації арабськими цифрами...

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств...

Звітна

Звітна документація

Кіцманська одпі повідомляє: Нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв
З 1 січня 2016 року вводиться нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв, які будуть видавати покупцям податкові...

Звітна дата та звітний період
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «професійне страхування»

Звіт директора кзо нво №28 перед колективом закладу та громадськістю...
«нова освітня політика: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт