Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області

ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №41

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №41 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н А К А З

30.12.2014 № 253
Про підсумки роботи школи з цивільного захисту у 2014 році та завдання на 2015 рік

На виконання вимог Кодексу Цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», затвердженої наказом начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814, наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 30.12.2013 № 277 «Про підсумки роботи управління освіти з цивільного захисту (цивільної оборони) у 2013 році та завдання на 2014 рік», наказу по школі від 30.12.2013 №241 «Про підсумки роботи школи з цивільного захисту (цивільної оборони) у 2013 році та завдання на 2014 рік» в системі роботи школи упродовж 2014 року здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту оборони) (далі ЦЗ).


Головні завдання підготовки ЦЗ на 2014 рік, в основному, виконані.

Підготовка керівного та командно-начальницького складу була організована та проведена відповідно до перспективного плану. Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань працівників школи проводилося в навчальних групах згідно з «Типовою програмою навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі», затвердженої наказом начальника штабу ЦЗ, Державним секретарем МОН України № 28 від 17.01.2002. Основна увага була спрямована на підготовку дорослих та учнів до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру, формування у молоді навичок індивідуальної захищеності.

Протягом 2014 року були проведені об’єктові навчання та об`єктові тренування .

Педагогами школи проводиться систематична навчально-виховна робота з вихованцями та учнями, спрямована на формування у дітей розуміння цінності власного життя, здоров’я та уявлень про стихійні природні явища; виховання відчуття небезпеки щодо вогню, електричного струму, навчання правил протипожежної безпеки; відпрацювання умінь швидко й правильно знаходити вихід з небезпечної ситуації, надавати собі та іншим потерпілим допомогу у разі травмування. Перевага надається цікавим бесідам, моделюванню і аналізу певних ситуацій, дидактичним та сюжетно-рольовим іграм, що проводяться у повсякденному житті. Агітаційна робота з питань надзвичайних ситуацій проводиться одночасно за трьома напрямками: навчальний заклад-діти-батьки.

Навчальна програма виконана в повному обсязі, в тому числі повністю виконана програма з курсу „Захист Вітчизни” (розділ ЦЗ) з учнями старших класів, успішно реалізується програма з основ здоров’я для школярів 1-11 класів.

У поточному році зросла якість підготовки учнів школи до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, покращилась навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку щодо питань безпеки життєдіяльності.

У квітні 2014 року на високому рівні проведено День ЦЗ та заняття з дітьми у рамках проведення Тижня безпеки. У цей період були проведені об’єктові тренування, під час яких відпрацьовувалися дії керівного складу під час надзвичайних ситуацій у мирний час.

Разом з наявними позитивними досягненнями у підготовці ЦЗ школи, ще не повністю усунені суттєві недоліки, головними з яких залишаються:

 • невідповідність навчально-матеріальної бази ЦЗ сучасному рівню;

 • недостатньо оснащені ігрові зони іграшками, дидактичними посібниками для цілеспрямованої роботи з формування навичок поведінки у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації.

Виходячи з вимог Цивільного Кодексу України, розпорядження Харківського міського голови від 22.12.2014 № 95/1 «Про основні завдання цивільного захисту міста Харкова на 2015 рік», наказу начальника цивільного захисту-директора Департаменту освіти від 30.12.2014 № 232 «Про підсумки роботи Департаменту освіти з цивільного захисту у 2014 році та завдання на 2015 рік», наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 31.12.2014 № 255 «Про підсумки роботи управління освіти з цивільного захисту у 2014 році та завдання на 2015 рік», з метою закріплення та розвитку досягнутих позитивних результатів підготовки учнів та педагогічних працівників, органів управління, сил ЦЗ та населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій
HАКАЗУЮ:
1. Основні зусилля зосередити на роз’ясненні серед педагогічних працівників, технічно-обслуговуючого персоналу і учнів Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої медичної допомоги.

Протягом року

 1. Начальнику штабу ЦЗ школи Фурман Н.В.:

  1. Проаналізувати стан виконання заходів з підготовки ЦЗ, визначити конкретні завдання щодо збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

До 12.01.2015

  1. Ретельно проаналізувати можливість і очікувані наслідки вірогідних для районів розташування об’єктів надзвичайних ситуацій, внести необхідні корективи до планів ЦЗ об’єктів, передбачивши ефективні заходи щодо їх попередження

До 12.01.2015

  1. Навчання працівників, які входять до складу невоєнізованих формувань проводити по 15-и годинній програмі, а решту – по 12-и годинній із врахуванням рівня підготовки відповідно до Типової програми, затвердженої наказом Начальника штабу ЦО, Державним секретарем МОН України № 28 від 17.01.2002.

Протягом року

  1. У ході підготовки особового складу невоєнізованих формувань особливу увагу звертати на відпрацювання практичних дій при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф безпосередньо на об’єкті цивільного захисту.

Протягом року

2.5. Надати до управління освіти інформацію про дату проведення Дня Цивільного захисту.

До 20.01.2015

  1. Скласти план заходів з ЦЗ на 2015 рік.

До 15.01.2015

  1. Внести до річних планів роботи проведення у позаурочний час з учнями вікторин, конкурсів олімпіад з безпеки життєдіяльності і цивільного захисту.

До 12.01.2015

Червень-серпень 2015 року

  1. Для всіх педагогічних працівників розробити індивідуальні алгоритми їх дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій як під час навчально-виховного процесу, так і в позаурочний час.

До 17.01.2015

  1. Провести День цивільного захисту на фоні можливого стихійного лиха або аварії на об’єкті чи транспорті, під вплив яких може потрапити заклад.

20 – 24.04.2015

  1. Продовжити роботу по покращенню навчально-матеріальної бази.

Протягом року

  1. Надавати до управління освіти звіти щодо виконання заходів з цивільного захисту у 2015 році щоквартально до 01 числа першого місяця.

 1. Вчителям школи підготовку учнів з предметів «Охорона життя і здоров’я», «Цивільний захист», «Захист Вітчизни» та «Медико-санітарна підготовка» спрямувати на формування свідомого та відповідального ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих, набуття ними здатності зберігати життя і здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій, а також уміння надавати допомогу постраждалим.

Протягом року

 1. Відповідальній за наповнення сайту школи Голєньковій О.О. розмістити цей наказ на офіційному сайті закладу.

До 05.01.2015

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Начальник цивільного захисту –

В.о директора школи Є.В.Гонський

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської області

Наказ
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Зразок заяви батьків
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-хБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт