Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації

Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


індекс 95995
квітень • 2017

buhgalter.com.ua

від видавничого будинку «ФАКТОР»Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації
Шановні читачі!

Вкотре поспішаємо вам на допомогу. Для цього є важливий привід: вперше у цьому році розпорядники бюджетних коштів складатимуть фінансову звітність за новими правилами, встановленими НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності».

Нагадаємо, що раніше бюджетні установи подавали бюджетну і фінансову звіт- ність, керуючись єдиним нормативним документом — Порядком № 44. Але з цього року все радикально змінилося.

Ми підготували статтю, у якій розклали по поличках усю інформацію, що по- трібна вам для успішного складанні звіту. Та й Мінфін не залишився осторонь і надав свої роз’яснення. Тож відкривайте цей спецвипуск, вивчайте усі матеріа- ли та сміливо користуйтеся ними! Бажаємо вам легко та швидко впоратися зі складанням квартальної звітності.


за тел. (044) 581-10-10 від 89 грн.

НАЙВИГІДНІША ЦІНА

міс.
З повагою та турботою, редакція газети «Бюджетна бухгалтерія»


Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новаціїЗ 01.01.2017 р. набрали чинності нові Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в держав- ному секторі, у тому числі й ті, які визначають порядок подання фінансової звітності. Нагадаємо, що раніше бюджетні установи подавали бюджетну і фінансову звітність, керуючись одним нормативним документом, асаме Порядком № 44. Але з цього року все радикально змінилося. У чому ж суть нововведень? Про те, як складати фінансову і бюджетну звітність за новими правилами, розповімо в цій статті.
Валерій ШАШЕРІН, головний бухгалтер військової частини А4502

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого дому «Фактор»


З 1 січня 2017 року для бюджетних установ по- рядок складання і подання звітності визначається такими документами:

  • фінансової звітності НП(С)БО 101 та на- казом 307, яким затверджений Порядок запов- нення форм фінансової звітності в державному секторі, а також внесені зміни в НП(С)БО 101;

  • бюджетної звітності Порядком № 44.

Крім того, при складанні фінансової і бюджет- ної звітності слід керуватися діючими НП(С)БО, Методрекомендаціями 11, Планом рахунків

1203 і Типовою кореспонденцією.

Далі розглянемо практичні аспекти складання цих двох видів звітності безпосередньо розпоряд- никами бюджетних коштів.

Загальні положення


Оскільки склад, форми, принципи підготовки, порядок подання фінансової і бюджетної звітності визначені різними документами, для наочнос- ті представимо інформацію про таку звітність у табл. 1.

Таблиця 1


Показник

Зміст


Примітка

Фінансова звітність згідно з НП(С)БО 101, Порядком № 307

Бюджетна звітність згідно з Порядком № 44


Суть документів

Визначає склад, форми, принципи підготовки і подання фінансової звітності, загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів

Визначає склад і порядок складання місячної, квартальної та річної бюджетної звітності, вимоги до розкриття її елементів

Періоди подання звітності

Квартальна (проміжна) — з 1 січня звітного року

по останній день звітного кварталу.

Річна — один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується

31 грудня того ж року (якщо не буде визначений інший період відповідно до законодавства)

Місячна — з 1 січня звітного року по останній день звітного місяця.

Квартальна — з 1 січня звітного року по останній день звітного кварталу.

Річна — один календарний рік, який розпочинається 1 січня кожного року і закінчується

31 грудня того ж року (якщо

не буде визначений інший період відповідно до законодавства)


Проміжна звітність у межах звітного року

(місячна і квартальна) складається наростаючим підсумком з початку року

Розмірність звітності

У гривнях

У гривнях з копійкамиУвага! При перенесенні залишків з графи 4 ф. № 1 «Баланс» у ф. № 1-дс «Баланс» ці залишки мають бути у фінансовій звітності приведені до цілих гривень, тобто округлені (загальне правило округлення: при

показнику менше 50 коп. — відкидаємо суму копійок, а при сумі більше 50 коп. — округлюємо до цілої наступної гривні, при сумі, що дорівнює 50 коп., — значення визначаємо до парної цифри).Орган, якому подають звітністьДо органів Казначейства на паперових і електронних носіях

за умови дотримання норм законодавства про електронні документи і документообіг

Окремі форми фінансової звітності можуть подаватися в органи ДФСУ (наприклад, разом зі Звітом про викорис- тання доходів (прибутків) неприбуткової організації), органи статистики тощоПоказник

Зміст


Примітка

Фінансова звітність згідно з НП(С)БО 101, Порядком № 307

Бюджетна звітність згідно з Порядком № 44

Терміни подання звітності

Квартальна — не пізніше

15-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Річна — не пізніше за

22 січня року, наступного за звітним роком.

Терміни подання визначаються графіками органів, які її отримують (у тому числі

й головними розпорядниками бюджетних коштів)


Місячна — термін установлюється органом Казначейства в межах термінів, визначених ст. 59 БКУ (як правило, по 8-ме число місяця, наступного за звітним).

Квартальна і річна — у терміни, встановлені для подання фінансової звітностіДля фінансової звітності термін установлений у п. 6 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ

від 28.02.2000 р. № 419


Оформлення звітності


Заборонено у форми звітності додавати додаткові графи

і рядки.

У порожніх графах звітності ставиться прочерк.

Усі форми звітності підписують керівник і головний бухгалтер (або особа, на яку покладено виконання його обов’язків).

Звітність подають із супровідним листом, у якому перераховують усі форми фінансової звітності, що подаються, і їх обсяг (кількість сторінок за кожною формою)

Забороняється у форми звітності додавати додаткові графи

і рядки.

У порожніх графах звітності ставлять прочерк.

Усі форми звітності підписують керівник і головний бухгалтер (або особа, на яку покладено виконання його обов’язків).

Звітність подають із супровідним листом, у якому перераховують усі форми звітності, що подаються, і їх обсяг (кількість сторінок за кожною формою),

а також перелік форм, які

не подають у зв’язку з відсутністю показників (п. 16 розд. 1 Порядку

44)


При поданні звітності в орган Казначейства слід оформляти один супровідний лист

з розділенням на підрозділи за фінансовою і бюджетною звітністю

Увага! Відповідальним за достовірність даних, які наведені у фінансовій і бюджетній звітності, є розпорядник бюджетних коштів, що склав обидва види такої звітності.  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт за I квартал 2017 р. В першому кварталі 2017 року були проведені...
«Українська етикетка 2017» та «Упаковка майбутнього 2017» та підготовці інформаційних заходів на міжнародному форумі харчової промисловості...

Календар бухгалтера на серпень 2017 року Середа, 9 серпня 2017 Останній день подання
України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за ІІ квартал платниками,...

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звітність підприємств // Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. Львів : фуфб. – 2017. – 11...

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Інформація про виконання Програми економічного, соціального та культурного...
Дприємств та організацій міста усіх сфер діяльності протягом першого кварталу 2017 року була направлена на виконання пріоритетних...

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

„ звітність підприємств” для студентів, які навчаються за галуззю знань
Звітність підприємств // Засоби діагностики знань студентів Львів : лну ім. Івана Франка, Львів: Видавництво фуфб, 2017. – 122 с

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

«Новації 2017» в частині адміністрування податку на доходи фізичних осіб
Закон України від 21 грудня 2016 року №1797-viii «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного...

I. Щодо консолідованої фінансової звітності
За результатами прийняття та перевірки Державною казначейською службою України (далі Казначейство) зведеної бюджетної звітності та...

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%....

Інформація щодо виконання Плану заходів з імплементації актів законодавства...
Плану заходів з імплементації актів законодавства Європейського Союзу в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським...

З початку року стартувала кампанія декларування – 2017
Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року

Рішення від 26 липня 2017 року №410 V i І про виконання районного...
При плані 10856,8 тис грн надійшло 14863,7 тис грн доходів, що на 4006,9 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт