Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Книгою обліку руху трудових книжок І вкладишів до них. Хто має вести цю книгу?

Книгою обліку руху трудових книжок І вкладишів до них. Хто має вести цю книгу?

Основним документом про трудову діяльність працівника є його трудова книжка. Облік руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться за Книгою обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Хто має вести цю книгу? Які відомості вносять до неї? Як виправити помилку, внесену до Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них?Порядок ведення Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них
Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301 (із змінами) трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і органі­заціях як документи суворої звітності, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і ви­дачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації. За порушення встановленого порядку веден­ня, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи не­суть дисциплінарну, а у передбачених законом випадках іншу відпо­відальність.

Пунктом 2 статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІУ (із змінами) визначено, що при­значення на посаду та звільнення з посади керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою.

Призначення на посаду та звільнення з посади заступників ке­рівника та інших педагогічних працівників державного та комуналь­ного загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою за поданням керівника загальноосвітньо­го навчального закладу.

Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівни­ків державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник. Призначення на посаду та звіль­нення з посади керівника і заступників керівника приватного за­гальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник за по­годженням з відповідним органом управління освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник.

Відповідно трудові книжки керівників загальноосвітніх навчаль­них закладів мають зберігатися та обліковуватися в управліннях освіти. Трудові книжки педагогічних працівників можуть зберіга­тися як в управліннях освіти, так і у загальноосвітніх навчальних закладах. Трудові книжки працівників інших категорій мають збе­рігатися та обліковуватися безпосередньо у загальноосвітніх на­вчальних закладах.

Облік руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться за Книгою обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Типову форму № П-10 Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них [дамі — Книга обліку руху трудових книжок) затверджено на­казом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.1995 № 277 (із змінами), а порядок її ведення встановлено частинами третьою, четвертою та п'ятою пункту 7.1 Інструкції про порядок ведення тру­дових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства пра­ці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (із змінами, далі — Інструкція № 58).

Книгу обліку руху трудових книжок включено до переліку обов'язкової ділової документації загальноосвітнього навчально­го закладу, наведеного в Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 (далі — Інструкція № 240).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Інструкція № 240 встановлює правила доку­ментування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; регламентує порядок роботи з документами з моменту їх ство­рення або надходження до відправлення чи передачі в архів; ви­значає порядок ведення загального діловодства. Положення Інструкції № 240 поширюються на всю ділову доку­ментацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів.

Дотримання правил і рекомендацій щодо порядку здійснення ділових процесів, встановлених Інструкцією № 240, є обов'яз­ковим для керівників та педагогічних працівників загальноос­вітніх навчальних закладів.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Хто має вести Книгу обліку руху трудових книжок?
Відповідно до пункту 1 Інструкції №58 Книга обліку руху тру­дових книжок ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства,...

Книга обліку руху трудових книжок І вкладишів до них
Посада, професія працівника, який здав або на якого заповнена трудова книжка чи вкладиш

Книга обліку бланків трудових книжок І вкладишів до них

Книга обліку бланків трудових книжок І вкладишів до них

Як виправити помилку, внесену до Книги обліку руху трудових книжок?
Практичний досвід показує, що при веденні Книги обліку тру­дових книжок не завжди можна уникнути помилок. Правила та по­рядок виправлення...

Який запис вносити до трудової книжки у разі смерті працівника закла­ду...
...

Умови
Рвк; веде службові картки військовослужбовців рвк; вести книгу наказів по особовому складу та нарядів; вести книгу обліку тимчасово...

Книга обліку pyxy трудових книжок І вкладишів до них
Розписка відповідальної особи, яка приймала або заповнювала трудову книжку чи вкладиш

Книга обліку: робочий день підприємця „спрощенця” без доходів
Якщо фізична особа підприємець платник єдиного податку протягом робочого дня не отримував дохід, то заповнювати книгу обліку доходів...

«Про надання права внесення записів до трудових книжок працівників підприємства»
З метою оптимізації кадрового діловодства на підприємстві, відповідно до п 4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,...

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти Порядок ведення...
Згідно зі ст. 48 КзпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника

Наказ
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Закону України
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг...

Чи необхідно вносити записи до трудових книжок педагогічних працівників...
Чи необхідно вносити записи до трудових книжок педагогічних працівників про присвоєння їм за результатами атестації кваліфікаційних...

• Кодексом законів про працю (КзпП)
Особливості заповнення трудових книжок окремих категорій працівників

Н а к а з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними

Нака з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесеними

Нака з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесенимиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт