Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» Номінація

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» Номінація

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Всеукраїнський конкурс

«Шкільна бібліотека»

Номінація

« Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу »

Тема досвіду:

«Організація ефективної системи роботи, використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення шкільного бібліотечно-інформаційного центру»

Опис досвіду роботи

Сапяк Наталії Михайлівни,

завідувачки бібліотеки Циганської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Борщівського району Тернопільської області

2013 р.
ЗМІСТ
ВСТУП ………………………………………………………………………10

РОЗДІЛ І. Функціонування бібліотеки в умовах впровадження нових освітніх стандартів. …………………………………………………………………...14

РОЗДІЛ ІІ. Інноваційні форми і методи у роботі шкільної бібліотеки. ...17

РОЗДІЛ ІІІ. Система роботи бібліотекаря з формування культури

читання ББЗ. …………………………………………………………………..21

РОЗДІЛ ІV. Читання та критичне мислення – перший крок до самоосвіти.24

РОЗДІЛ V. Вивчення читацьких інтересів учнів. …………………………26 РОЗДІЛ VI. Поради батькам щодо виховання у дітей інтересу до читання.30

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………..32 ДОДАТКИ ………………………………………………………………….. 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………59

АНКЕТА УЧАСНИКА

Сапяк Наталії Михайлівни

І. Загальні відомості про учасника

1.1. Посада: Бібліотекар

1.2. Місце роботи: Циганська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

1.3. Освіта: Теребовлянське культурно-освітнє училище

1.4. Спеціальність за освітою: бібліотечна справа

d:\копія. документи\мама\мамине\2013_11_13\img_0001.jpg


1.5. Контактний телефон: 0987695543

1.6. Електронна пошта: tsyg_school@ukr.net

1.7. Web- сторінка школи:

ІІ. Відомості про трудову діяльність:

2.1. Стаж роботи на займаній посаді: 24 роки

2.2. Бібліотечний стаж: 24 роки

2.3. Кваліфікаційна категорія: бібліотекар, 8 розряд


2.4. Нагороди, відзнаки:

d:\копія. документи\мама\мамине\2013_11_13\img_0006.jpgd:\копія. документи\мама\мамине\2013_11_13\img_0008.jpgd:\копія. документи\мама\мамине\2013_11_13\img_0007.jpg
ІІІ. Методичні розробки (за наявності) –

ІV. Проблема, над якою працює учасник: «Організація ефективної системи роботи, використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення шкільного бібліотечно-інформаційного центру.»

V. Перелік публікацій (за наявності) –

VI. Участь у семінарах, конференціях тощо:
Семінар у Стрілковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. «Нові підходи до співпраці бібліотекаря з вчителями-предметниками та класними керівниками в реалізації навчально-виховних завдань школи » (2009 р.)

d:\копія. документи\мама\мамине\2013_11_13\img_0005.jpg

Семінар шкільних бібліотекарів у Циганській ЗОШ І-ІІІ ст.(2008 р.)

«Впровадження інноваційних технологій у бібліотеці»

c:\users\администратор\pictures\рисунок1.png

Проект «Бібліотека майбутнього» (презентація в електронному вигляді)

Семінар-практикум шкільних бібліотекарів Чемировецького та Борщівського районів в Циганській ЗОШ І-ІІІ ст.(2011 р.)

d:\копія. документи\мама\мамине\2013_11_13\img_0004.jpg

Конкурс «Кращий читач»

f:\фото конкурс\міли 001.jpg

Переможець конкурсу «Кращий читач-2011» Надія Фалічева, учениця 6 класу Циганської ЗОШ І-ІІІ ст., диплом ІІІ ст.

Семінар шкільних бібліотекарів в Гуштинській ЗОШ І-ІІ ст.(2013 р.)
d:\копія. документи\мама\мамине\2014_01_14\img_0001.jpg d:\копія. документи\мама\мамине\2014_01_14\img_0002.jpg
d:\копія. документи\мама\мамине\2014_01_14\img_0003.jpg

ПАСПОРТ

бібліотеки Циганської ЗОШ І-ІІІ ст.

(повне найменування навчального закладу)

Директор школи –Кушнір Володимир Олександрович

(прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)
І. Загальні відомості

1.1. Завідувач бібліотеки – Сапяк Наталія Михайлівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Місце знаходження бібліотеки – третій поверх

1.3. Контактний телефон – 80354136440

1.4. Електронна пошта бібліотеки -Е-mail : tsyg_school@iua

1.5. Web-сторінка бібліотеки -

ІІ. Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки:

2.1. Загальна площа бібліотеки - 106м2

2.2. Абонемент - так

2.3. Читальний зал - так

2.4. Наявність книгосховища для навчального фонду - так

2.5. Оргтехніка – комп’ютер

2.6. Вихід в Інтернет - так

ІII. Основні показники діяльності бібліотеки:

3.1. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) - 8067

3.1.1. Книги та брошури - 8067

3.1.2. Періодичні видання (всього) - 14

3.1.3. Для учнів -3

3.1.4. Для вчителів - 10

3.1.5. Для бібліотечних працівників - 1

3.2. Фонд підручників - 8386

3.2.1. Для учнів 1-4-х класів - 2070

3.2.2. Для учнів 5-9-х класів - 3395

3.2.3. Для учнів 10-11-х класів - 2921

IV. Робота з користувачами:

4.1 Загальна кількість користувачів (станом на 01.09.13р.) - 195

4.1.1. Учні - 151

4.1.2. Вчителі - 30

4.1.3. Батьки - 14

4.1.4. Представники місцевих громад, інші -

4.2. Загальна кількість відвідувань - 486

4.3. Кількість книговидач - 1579

V. Інформаційна робота:

5.1. Заходи з формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів – тематичні тижні, бібліотечні уроки, дні інформації.

5.2. Інші заходи – виховні заходи.

5.3. Виставкова діяльність – тематичні , змінні, постійно діючі:

«Тобі розкаже сива давнина, як край наш жив…»

«Джерела нашої духовності»

«Молодь за здоровий спосіб життя»

«Вічний – як народ» (до дня народження Т.Г. Шевченка)

«Я син народу, що вгору йде» (до дня народження І.Я. Франка)

Керівник установи/навчального закладу: В. О. Кушнір

(підпис)


f:\фото конкурс\_mg_1140.jpg

Читальний зал бібліотеки

ВСТУП

Людина, для якої книжка вже у дитинстві

стала такою необхідною, як скрипка для музиканта,

як пензель для художника, ніколи не відчуває себе

обділеною, збіднілою і спустошеною.

В.Сухомлинський
Соціально-політичні, економічні та культурні зміни, як відомо, суттєво вплинули на сучасну бібліотечну практику. Перебудова бібліотечної мережі позначилась і на шкільній бібліотеці. Зміна традиційного уявлення про її соціокультурну роль, зміст діяльності, безперечно, пов’язана з реформуванням сфери освіти. Новий зміст навчальних програм, розширення та поглиблення методів, методик та форм навчання потребують нового рівня використання різноманітних джерел інформації, сприяють зміні змісту інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу. Сьогодення вимагає створення нової моделі бібліотеки навчального закладу, наповненню її новим змістом, виокремлює пріоритетний напрямок функціонування – інформаційна компетентність всіх учасників освітянського процесу.

Шкільна бібліотека, представляючи одне з початкових ланок у ланцюзі безперервної освіти, отримує зараз унікальний шанс підняти свій престиж, зміцнити статус шкільного бібліотекаря за рахунок перетворення бібліотеки в особливий центр - центр формування інформаційної культури особистості. Центр, в якому учні отримують особливу - інформаційну підготовку: оволодівають знаннями і вміннями організації інформаційного пошуку як в традиційній , так і в новій формі інформаційної технології, аналізу і синтезу знайденої інформації, технологією самостійної підготовки необхідних в ході навчання інформаційних продуктів.

Ціллю перспективного розвитку шкільної бібліотеки є створення інформаційно-бібліотечного центру школи з активним використанням інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ), електронних, довідкових тематичних банків за матеріалами Інтернет –ресурсів, електронних каталогів бібліотечних фондів, електронного банку методичного забезпечення навчально-виховного процесу, а також вихід бібліотечно - інформаційного центру в мережу Інтернет.

Мета: діяльність шкільної бібліотеки як інформаційного центру навчального закладу з ефективного забезпечення інформаційних потреб усіх учасників навчально-виховного процесу; розробити інноваційні форми та методи масової роботи шкільної бібліотеки; визначити прийоми організації діяльності користувачів бібліотеки, які сприяють формуванню культури читання , розвитку творчого та критичного мислення.

Головне, що визначає, обумовлює атмосферу життя нашого суспільства на сучасному етапі – це надихаюча творчість, пошуки нових технологій, нетрадиційних шляхів, які дозволяють нам позбутися тягаря застарілих проблем. Саме з такої позиції хотілося б оцінити найближчі перспективи бібліотечної роботи з дітьми.

Шкільна бібліотека – саме та крапка на карті села, міста, держави, де зароджуються і горять найбільш яскраві думки і почуття, вона – центр духовної культури, де закладається духовне здоров’я нації. Шкільна бібліотека має бути центром духовного становлення особистості, культури учнів, надбань вітчизняної і світової культури.

Інформаційна робота в бібліотеці проводиться за такими напрямками:

- надання інформаційно-методичної допомоги вчителям в організації навчально-виховного процесу;

- надання інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами наук;

- надання інформаційно-методичної допомоги батькам в організації читання і виховання дітей.

Виконуючи ці функції, бібліотека сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості з інформаційними потребами й навичками.

Уся діяльність бібліотеки спрямована на підвищення інформаційної освіти. Проте суто інформаційна грамотність та її розповсюдження серед користувачів бібліотеки передбачає: ознайомлення читачів з можливостями та інформаційно-документальними ресурсами бібліотеки; виховання довірливого ставлення до неї; бажання стати її постійними відвідувачами; формування у читачів знання основних інформаційних джерел та навичок у сфері бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комп'ютерних знань.

Мета дослідження – визначити місце шкільної бібліотеки у формуванні інформаційної культури учнів, дослідити проблеми і труднощі у цьому процесі, визначити шлях удосконалення роботи шкільний бібліотеки , а також описати досвід з цієї проблеми.

Щоб бібліотека стала для кожного учасника навчального процесу символом світла, невичерпним джерелом знань і духовного багатства, щоб кожен знайшов свою книжку «для розуму і серця».
Задачі:

  • створення ефективного інформаційного простору;

  • максимальне забезпечення навчально-виховного процесу носіями інформації;

  • виховання інформаційної компетентності;

  • налагодження педагогічно-доцільних контактів: бібліотека – учень, бібліотека – клас, бібліотека – вчитель, бібліотека – батьки.

Основні напрямки:

  • прищеплення школярам потребу у систематичному читанні, розвитку творчого мислення, пізнавальних інтересів;

  • виховання різнобічно розвиненої особистості ;

  • формування культури читання, інформаційної культури, шанобливого ставлення до книжки.

  • формування універсального фонду з метою диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки.

Кредо роботи бібліотеки : «Виховати вдумливого читача під знаком духовної гармонії, щоб серце було розумним, а розум – сердечним».

5

РОЗДІЛ І. ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ

Школа - це перш за все книга,
                                                                           а виховання - перш за все
слово,

книга і живі людські відносини.
                                                                                            В.Сухомлинський

Інформаційна функція бібліотеки набуває сьогодні головного аспекту, оскільки не тільки сама бібліотека перетворюється на сучасне інформаційне середовище, але й допомагає стати таким і навчальному закладу в цілому для ефективного досягнення загальної мети – всебічного розвитку дитини, як особистості та її адаптації в соціумі шляхом ефективного інформаційного насичення. У зв’язку з цим цілком зрозумілим є той факт, що адміністрація, вчителі, батьки і шкільний бібліотечно-інформаційний комплекс думають про створення інформаційного медіа – центру. Перспективи розвитку вимагають йти в руслі тих змін, що відбуваються в країні і плекати новий образ бібліотеки.

Якою ж повинна бути бібліотека школи у третьому тисячолітті? Електронною? – Ні. Віртуальною? – Ні. Поліфункціональною? – Так. Це і традиційні документи, і статичні електронні документи, і мережа Internet – тобто поєднання традиційної, електронної та віртуальної бібліотек в одному інформаційному закладі, але в окремих спеціально обладнаних приміщеннях. Їхнє паралельне співіснування – реальність ХХІ століття. Бібліотеки найближчого майбутнього потребуватимуть посаду художника-оформлювача, звичними стануть такі посади як: дизайнер, декоратор, телекінооператор, інформаційний брокер та ін.

Але сталими учасниками освоєння інформаційного простору від перших кроків до віку духовного зростання і самовдосконалення залишаться БІБЛІОТЕКА – КНИГА – ЧИТАЧ.

А ось бібліотекар майбутньої бібліотеки повинен буде освоювати нові напрямки спеціалізації, такі як інформаційний менеджер, організатор ресурсів Internet, індивідуальний інформаційний консультант, маркетолог, аналітик та ін.

Відповідно до нормативних документів, шкільна бібліотека Циганської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів намагається формувати склад фонду,

до якого входить навчальна, художня, навчально-популярна, педагогічна, довідкова та сучасна методична література, енциклопедичні видання, періодика. До фонду входять не тільки книги, брошури, періодичні видання, а й нетрадиційні носії інформації. На мою думку, фонд бібліотеки повинен відповідати вимогам нових навчальних програм, інтересам учнів, потребам педагогічного колективу. Без сучасної літератури я не уявляю бібліотеку. Тому в закладі велика увага приділяється проведенню благодійної акції «Подаруй шкільній бібліотеці книгу», в якій беруть участь учні, педагогічний, батьківський колективи та випускники школи, завдяки цьому зміст фонду шкільної бібліотеки майже відповідає потребам учнів та педагогів.

Упроваджую в навчально-виховний процес різноманітні форми масової та інформаційної роботи. Школа ставить завдання - створити умови для розкриття творчого потенціалу дитини.

Головне завдання шкільної бібліотеки як інформаційного центру є надання допомоги учням і вчителям у навчально-виховному процесі. Без хорошої бібліотеки школа не зможе виконувати на високому рівні свої освітні та виховні функції. Шкільна бібліотека надає інформацію, необхідну для успішного існування в сучасному інформаційному суспільстві, де знання відіграють найважливішу роль, прищеплює учням потребу в постійній самоосвіті, розвиває уяву, виховує громадянську відповідальність.

Отже, можна зазначити, що перспектива шкільної бібліотеки полягає в розширенні асортименту інформаційних продуктів, використанні нових інформаційних технологій, перетворенні її на інформаційний центр школи,медіатеку. Бібліотека ЗОШ - це не просто пункт видачі підручників, саме вона є інформаційним осередком школи, від стану якого залежить діяльність усього шкільного механізму сучасної школи.

http://odb.te.ua/userfiles/0_864aa_23d2d9b1_orig%281%29.png

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конкурс «Шкыльна быблыотека 2017 ВгссссссВс Всеукраїнський конкурс«Шкільна бібліотека 2017»
«Популяризація читання шляхом впровадження інноваційних технологій у роботі бібліотеки»

Дослідницька робота на тему: «Україна, як І великий наш Кобзар, вічні»...
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням 2013 – 2014рр

Положення п ро V іі всеукраїнський фестивал ь -конкурс народної творчості
Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості «Червона калина» (далі – фестиваль-конкурс) проводиться з метою збереження та...

Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2016» тур II: 2 лютого 31 березня 2017 року
«іі тур. Номінація «Трудове законодавство», правильні відповіді — 1а, 2в, 3г. Потім повно й аргументовано описати варіант вирішення...

Всеукраїнський конкурс експериментально- дослідницьких робіт «Юний...
Тому, перший крок до досягнення успіху регулярний догляд за зубами. Другий дуже важливий крок підібрати підходящу зубну пасту

Положення про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов...
Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов І охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти І науки, молоді та...

Про ІІ всеукраїнський конкурс художніх робіт серед учнів старших...
Міжнародна громадська організація "Міжнародний фонд "Взаєморозуміння І толерантність" оголошує ІІ всеукраїнський конкурс художніх...

Б ібліотека – море книг. Бібліотека – храм науки. Переступай її поріг,...
Людина це підсумок прочитаного Дитина, яка свого часу не зустрілася з доброю книгою, не стане в майбутньому особистістю

Конкурс до Верховного Суду початок оновлення судової системи 3
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека

Конкурс «Педагогічні інновації» Номінація: «Інноваційна діяльність...
Номінація: Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних

П оложення п ро Всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс
Організатори фестивалю-конкурсу: Міська дитяча громадська організація «Танцювальний спортивний клуб «Жемчуг», позашкільний навчальний...

Конкурс «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку інноваційний...
Номінація «Розробка методичного забезпечення технологій «наскрізного навчання» з освіти для сталого розвитку»

Положення про Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості...
«Слобожанський спас» (далі — Фестиваль-конкурс) проводиться з метою збереження та популяризації української культури, фольклорної...

Конкурс «Педагогічні інновації» Номінація: «Інноватика в організації...
Соляр Анатолій Петрович – керівник краєзнавчого гуртка «Поділля», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Портфоліо шкільного бібліотекаря
Ефективна ціленаправлена підготовка шкільної бібліотеки до державної атестації – одна з пріоритетних умов об’єктивності атестаційної...

Обласний конкурс відеоматеріалів «педагогічний досвід освітян регіону» номінація
...

Інформаційний лист
Національний університет «Острозька академія» проводить XІ всеукраїнський фестиваль-конкурс «Учитель року з предметів духовно-морального...

Всеукраїнський конкурс-огляд
Розділ І. Теоретичний аспект проблеми використання інтеграції на уроках української мови та літератури в умовах сталого розвитку...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт