Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Щодо змін в адмініструванні акцизного податку

Щодо змін в адмініструванні акцизного податку

До уваги платників: ДПІ в Орджонікідзевському районі перейменовано в Запорізьку ОДПІ

Доводимо до вашого відома, що на виконання п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015р. №892 "Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби", Державну податкову інспекцію в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області перейменовано в Запорізьку об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Повідомляємо реєстраційні дані:

повна назва: Запорізька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Запорізькій області;

код ЄДРПОУ: 39488184;

адреса: 69001, Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. Перемоги, буд. 14.

Щодо змін в адмініструванні акцизного податку

Щодо подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу


Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платником акцизного податку є особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Абзацом третім пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу із змінами, внесеними Законом N 909, реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об'єктах громадського харчування, а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

Для платників, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, крім товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, тобто пального, ставка акцизного податку та порядок нарахування податкових зобов'язань залишились незмінними - 5 відсотків вартості (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), що реалізовані відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу.

Для платників акцизного податку - суб'єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, адвалорну ставку акцизного податку (5 відс.) змінено на специфічну ставку - 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару. Норма набрала чинності з 1 січня 2016 року відповідно до Закону N 909.

Також внесено зміни до статті 217 Кодексу щодо порядку обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України, а також реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі. Так, згідно з абзацом другим пункту 217.3 ст. 217 Кодексу податок з товарів (продукції), реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу. Тобто для розрахунку акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним у першому кварталі 2016 року необхідно застосовувати курс євро, встановлений НБУ на 20 грудня 2015 року. За даними НБУ на 20.12.2015 1 є = 25,462988 грн., відповідно для першого кварталу 2016 року ставка акцизного податку у гривнях за один літр реалізованого (відпущеного) пального дорівнюватиме - 0,042 євро х 25,462988 грн.

Отже, для платників акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю пальним, змінився порядок нарахування та відповідно декларування акцизного податку. Враховуючи, що зазначені норми набрали чинності з 1 січня 2016 року, а базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю (п. 223.1 ст. 223 Кодексу), обов'язок задекларувати та сплатити податкове зобов'язання за новими правилами виникає у платників починаючи з січня 2016 року. Відтак, не пізніше 22 лютого поточного року платники акцизного податку - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, повинні подати декларацію акцизного податку, в якій відобразити податкові зобов'язання, розраховані відповідно до обсягів реалізованого (відпущеного) пального за ставкою 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) пального.

Оскільки відповідні зміни до декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 N 14 "Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку", знаходяться в стадії затвердження, відповідно до пункту 46.4 ст. 46 Кодексу платник має право разом з податковою декларацією подати доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, де відобразити розрахунок податкових зобов'язань шляхом описання, яким чином обчислено суми податкових зобов'язань.

В той же час з метою однакового підходу до обчислення податкового зобов'язання з роздрібного продажу пального (до запровадження нових форм звітності) рекомендуємо використовувати наступну формулу розрахунку за кожним видом товару:

ПЗ = Vл х (0,042є х Кє), де

ПЗ - податкове зобов'язання з роздрібного продажу пального, що підлягає сплаті до бюджету,

- об'єм реалізованого (відпущеного) пального у літрах,

0,042є - ставка акцизного податку, встановлена п. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Кодексу,

Кє - офіційний курс гривні до іноземної валюти (євро), встановлений Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Відомості щодо такого розрахунку рекомендуємо відобразити у рядках додатка 9 "Зразок доповнення до декларації відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу" до декларації акцизного податку.

Разом з цим, відомості про суми податкового зобов'язання по кожному рядку виду товару (палива) обов'язково повинні бути перенесені до відповідних рядків додатка 6 до декларації.

Звертаємо увагу, що перенесення сум податкового зобов'язання до рядків додатка 6 до декларації та до розділу Ґ декларації повинно відбуватися з відповідним округленням до гривні без копійок за загальновстановленими правилами.

Отже, платник акцизного податку, що здійснює роздрібну торгівлю пальним, повинен буде заповнити розділ Ґ декларації та подати у її складі:

додаток 6 (додатки 6) до декларації, в якому (яких) заповнити заголовну частину, зокрема, зазначивши у полі "Код КОАТУУ" обов'язковий реквізит - код органу місцевого самоврядування за Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України, що відповідає адміністративно-територіальній одиниці (одиницям), на якій (яких) здійснюється роздрібна торгівля пальним, та лише графу 7 "Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету" і підсумковий рядок "Усього";

додаток 9 до декларації, в якому відобразити відомості щодо розрахунку суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального.

Приклад заповнення вказаних додатків та розділу Ґ декларації акцизного податку додаються.

Щодо оподаткування пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари


Згідно із Законом N 909 статтю 217 Кодексу доповнено пунктом 217.6, яким передбачено, що для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Норми цього пункту застосовуються під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального, визначеної статтею 232 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 розділу II Закону N 909 норми про запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального набирають чинності з 1 березня 2016 року.

Таким чином, вищенаведені правила починають застосовуватися з 1 березня 2016 року.

Тимчасово, до 29 лютого 2016 року (включно), до запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального, на підставі п. п. 2), 3) підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу передбачено наступний механізм для розрахунку акцизного податку при виробництві пального з використанням підакцизної сировини, з якої сплачено акцизний податок.

Так, для пального, у виробництві якого як сировина використані інші оподатковувані підакцизні товари, для зменшення суми податку до сплати за рахунок віднімання суми податку, сплаченого з такої сировини, платник податку має отримати від виробника або імпортера підакцизної сировини довідку про обсяг поставленої підакцизної сировини. Така довідка може бути складена в довільній формі, але обов'язково відображати дані про:

· найменування покупця (отримувача) підакцизної сировини;

· відповідні суми сплаченого акцизного податку;

· перелік податкових накладних з податку на додану вартість, оформлених на постачання такої сировини.

Довідка повинна бути підтверджена контролюючим органом за місцезнаходженням виробника або імпортера. Підтвердження відбувається протягом одного робочого дня після отримання від виробника або імпортера відповідної довідки.
Податок на додану вартість. Податкова звітність

З 01.02.2016 р. набрав чинності наказ Мінфіну України, яким затверджено форми та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, а саме:

  • податкової декларації з податку на додану вартість;

  • уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

  • розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України;

  • Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.

Визнано такими, що втратили чинність, власний наказ від 23.09.2014 р. №966 та п.1 власного наказу від 23.01.2015 р. №13.
Податок на прибуток підприємств. Нарахування амортизації

Для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку. Крім того, з урахуванням вимог п. 11 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів згідно з п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, визначеній станом на 31.12.2014 р. відповідно до статей 144-146 та 148 розділу ІІІ Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.
ПДФО, військовий збір. Оподаткування доходів фізичних осіб

Оподаткування доходів у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами, починаючи з 01.01.2016 р. здійснюється за ставкою 18%. Ставка військового збору, як і у 2015 р., залишилася на рівні 1,5% від об’єкта оподаткування. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2016 р. встановлено ст. 7 Закону України від 25.12.2015 р. №928-VIII у розмірі 1378 грн. Податкова соціальна пільга у 2016 р. становить у розмірі: 100% - 689 грн.; 150% - 1033,5 грн.; 200% - 1378 грн.
Єдиний соціальний внесок. Звіт за формою №4

Оскільки запроваджено єдину ставку єдиного внеску (22%), до затвердження нової форми Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування необхідно подавати Звіт до фіскального органу як за звітні періоди 2016 р., так і за попередні звітні періоди до 2016 р. (несвоєчасно подані) за формою згідно з додатком 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. №435, що діє з 01.05.2015 р., із заповненням усіх обов’язкових реквізитів.
Авансові внески при виплаті дивідендів

При розрахунку зменшення нарахованої суми податку в рядку 16.3.1 додатка ЗП до рядка 16 ЗП декларації з податку на прибуток, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. №897 (далі – Декларація №897), ДФС України рекомендовано враховувати також залишок суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку станом на 01.01.2015 р., що відображена у рядку 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (для страховиків – у рядку 08.2 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, для банків - у рядку 14.5.2 додатка ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку), поданої за 2014 р.

Разом із декларацією №897 необхідно подати доповнення, передбачене п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу, з поясненням та зазначенням відповідних сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці цієї Декларації.
З 2016 року для фізичних осіб - платників єдиного податку 3-ї групи річний обсяг доходу не може перевищувати 5 млн. гривень

Як визначено Законом України від 24.12.15 №909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році", який набрав чинності з 01 січня 2016 року, фізичні особи - підприємці можуть застосовувати спрощену систему оподаткування як платники єдиного податку третьої групи при граничному обсязі доходу за рік від здійснення підприємницької діяльності, що не перевищує 5 млн. гривень (раніше 20 млн. грн.).

Тобто, якщо підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування (3-я група) протягом 2016 року отримають доходи більше 5 млн. грн., вони зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення.

При цьому, підприємці - платники єдиного податку, які в 2015 році отримали доходи понад 5 млн. грн., але не перевищили обсяг доходу 20 млн. грн., не втрачають право застосовувати спрощену систему оподаткування в 2016 році.

Зазначена норма визначена п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України.
З 2016 року для підприємців - платників єдиного податку третьої групи змінено ставки єдиного податку

Як визначено Законом України від 24.12.15 №909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році", який набрав чинності з 01 січня 2016 року, для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку третьої групи змінено відсоткові ставки єдиного податку, і встановлені у розмірі:

- 3 % доходу - у разі сплати ПДВ;

- 5 % доходу - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Крім того, для застосування спрощеної системи оподаткування, протягом календарного року граничний обсяг доходу не може перевищувати 5 млн грн.

З доходів, отриманих протягом 2015 року підприємці - платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок за ставками, що застосовувались до 01.01.2016 р (2 % доходу - у разі сплати ПДВ, 4 % доходу - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку).

Зазначені норми передбачена п. 291.4 ст. 291 та п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу України, з урахуванням змін внесених Законом №909.
Подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2015 рік

13 серпня 2015 року набув чинності Закон України від 17.07.15 №652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", яким внесено зміни, зокрема до статті 133 ПКУ та визначено умови, за яких неприбуткові підприємства, установи та організації не є платниками податку на прибуток підприємств.

До затвердження нового Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації подається Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затверджений наказом Міндоходів від 27.01.2014 №85.

Крім того, до затвердження Кабінетом Міністрів України нового «Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій» включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру для цілей подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій у частині застосування ознаки неприбутковості необхідно керуватися наказом Мінфіну від 24.01.13 №37 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій".

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2015 рік необхідно надати не пізніше 29 лютого 2016 року.

Зазначений порядок визначений листом ДФС України від 04.01.2016 №102/7/99-99-19-02-01-17.
Податок на прибуток зменшується на суму нарахованого податку на нерухоме майно

Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості (п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу України).

Законом України від 24.12.15 №909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році", внесено зміни в оподаткуванні податком на прибуток, які набули чинності з 1 січня 2016 року.

Так, новим п. 137.6 ст. 137 визначено, що якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.
Розміри ставок та обсяг граничного доходу для юридичних осіб - платників єдиного податку 3-ї групи в 2016 році змінилися

Як визначено Законом України від 24.12.15 №909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році", який набрав чинності з 01 січня 2016 року, для юридичних осіб - платників єдиного податку розміри ставок становлять:

- 3 % доходу – у разі сплати ПДВ;

- 5 % доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Пунктом 293.5 ст. 293 ПКУ визначено, що ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі зазначених ставок:

- до суми перевищення обсягу доходу 20 млн. грн;

- до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

- до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Крім того, для застосування спрощеної системи оподаткування, протягом календарного року граничний обсяг доходу не може перевищувати 5 млн грн.

Зазначена норма передбачена п. 291.4 ст. 291 та п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу України, з урахуванням змін, внесених Законом №909.
Підприємство не може застосовувати єдиний податок, якщо у статутному капіталі частка інших юридичних осіб – не платників єдиного податку, перевищує 25 %

До третьої групи платників єдиного податку належать юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 млн. гривень.

При цьому, не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи, зокрема суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 %.

Тобто, платниками єдиного податку не можуть бути підприємства, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать іншим підприємствам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 %.

Крім того, суб’єкт господарювання, у якого статутний фонд не сформовано і який має одного або декілька засновників – юридичних осіб, що не є платниками єдиного податку, та/або неприбуткові організації, не може застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Зазначена норма передбачена п.п. 291.5.5 ст. 291 Податкового кодексу України.
Податок на прибуток сплачується головним підприємством за його місцезнаходженням з урахуванням показників філій

З 01.01.2015 року після внесення змін до пп.133.1.1 ст. 133 Податкового Кодексу Законом України від 28.12.14 №71-VIII, відокремлені підрозділи юридичної особи не є платниками податку на прибуток, оскільки не визначаються як юридичні особи.

Отже, починаючи з податкових звітних періодів 2015 року, головне підприємство (юридична особа), яке має у складі відокремлені структурні підрозділи, визначає податкове зобов'язання з податку на прибуток у податковій декларації в цілому по платнику податку - юридичній особі з урахуванням показників діяльності структурних підрозділів.

Податок на прибуток сплачується головним підприємством за його місцезнаходженням.

Зазначена норма роз’яснена листом ДФС України від 22.01.2016 р. N 1194/6/99-95-42-03-15.
Акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів до бази оподаткування ПДВ не включається

База оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

Реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – це продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об'єктах громадського харчування, а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції пального, незалежно від форми розрахунків.

Таким чином, сума акцизного податку, нарахована при реалізації суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, до бази оподаткування ПДВ не включається.

Зазначена норма визначена пп.14.1.212 ст.14 та п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України і роз’яснена листом ДФС України.від 22.01.2016 р. N 1195/6/99-95-42-01-16-01.
У 2016 році податкова соціальна пільга застосовується у разі якщо місячна заробітна плата не перевищує 1930 грн/

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень ( пп. 169.4.1 ст. 169 Податкового Кодексу України).

Законом України від 25.12.15 N 928-VIII "Про Державний бюджет України на 2016 рік" на 1 січня 2016 року прожитковий мінімум для працездатної особи (в розрахунку на місяць) установлено в розмірі 1378 грн.

Отже розмір доходу (заробітної плати), що дає право на податкову соціальну пільгу у 2016 році, становить 1930 грн. на місяць (1378 грн. х 1,4).

У разі перевищення місячної заробітної плати понад установлений розмір (у 2016 році - 1930 грн.), податкова соціальна пільга не застосовується.
У 2016 році державні підприємства сплачують до державного бюджету 75% чистого прибутку

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75%.

Зазначена норма визначена Постановою КМ України від 30.12.15 №1156 "Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями" (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» №2 від 06.01.2016 р.).
Щодо терміну подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у редакції, що діяла до 01.01.2016, податковим (звітним) періодом є календарний рік з урахуванням положень, визначених п. 57.1 ст. 57 ПКУ.

Пунктом 57.1 ст. 57 ПКУ у редакції, що діяла до 01.01.2016, було встановлено, що платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію з податку на прибуток (далі - декларація) за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

Платник податку, який за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати декларацію та фінансову звітність за перший квартал (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року та не сплачувати авансові внески: за підсумками першого кварталу - з червня - грудня звітного (податкового) року та січня - травня наступного звітного (податкового) року; за півріччя - з вересня - грудня звітного (податкового) року та січня - травня наступного звітного (податкового) року; за три квартали - з грудня звітного (податкового) року та січня - травня наступного звітного (податкового) року. Податкові зобов’язання визначаються на підставі поданих декларацій.

Декларація, в тому числі розрахунок щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подаються до 01 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесено зміни до п. 57.1 ст. 57 ПКУ, у тому числі вилучено норму щодо подання декларації з податку на прибуток за базовий звітний (податковий) рік до 01 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Поряд з цим п. 137.4 ст. 137 ПКУ у редакції, що діє з 01.01.2016, встановлено, що податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Згідно з п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 49.18.2 п. 49.18. ст. 49 ПКУ);

календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 п. 49.18. ст. 49 ПКУ - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

Податкова декларація за 2015 рік подається платниками, що використовують базовий звітний (податковий) період квартал, до 09 лютого 2016 року.
Про зміну в 2016 році ставок екологічного податку

В зв’язку з набранням чинності 01 січня 2016 року Законом України від 24 грудня 2015 року №909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» Державна фіскальна служба України в листі від 29.01.2016 №2938/7/99-99-15-04-02-17 роз’яснила зміни в податковому законодавстві щодо індексації ставок екологічного податку для визначення податкових зобов’язань, що виникли з 1 січня 2016 року.

Законом України від 24 грудня 2015 року №909-VІІІ проіндексовано ставки екологічного податку, що діяли у 2015 році, за:

1) викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (крім двоокису вуглецю), що затверджені п. 243.1-243.3 ст. 243 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), на 26,71 відс., а за викиди двоокису вуглецю (п. 243.4 ст. 243 Кодексу) – на 26,92 відс. (п. 59 розд. І Закону);

2) скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (п. 245.1-245.2 ст. 245 Кодексу) – на 26,72 відс. (п. 60 розд. І Закону);

3) розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (п. 246.1-246.2 ст. 246 Кодексу) – на 25,81-26,81 відс. (п. 61 розд. І Закону);

4) утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (п. 247.1 ст. 247 Кодексу) – на 26,7 відс. (п. 62 розд. І Закону);

5) тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (п. 248.1 ст. 248 Кодексу) – на 26,7 відс. (п. 63 розд. І Закону).

За податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли для виробників електроенергії на теплоелектроцентралях та ТЕС з 1 січня 2016 року ставки податку становлять 100 відс. від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245 і 246 цього Кодексу (абз. четвертий п. 2 підрозд. 5 розд. XX Кодексу).

Щодо позначення коду водного об’єкта


Державна фіскальна служба України надала методичні рекомендації щодо заповнення реквізитів додатку 5 (Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води) до Податкової декларації з рентної плати, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (реєстр Мінюсту від 03.09.2015 №1051/27496).

Розрахунок заповнюється платниками рентної плати за спеціальне використання води, які використовують обсяги води, отримані шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні користувачі) та використовують воду для потреб рибництва.

Більш детальне роз’яснення щодо позначення коду водного об’єкта надано у листі ДФС України від 27.01.2016 № 2604/7/99-99-15-04-02-17 «Про позначення коду водного об’єкта» та розміщено на веб-порталі ДФС (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/66201.html).

Сектор комунікацій

ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Щодо змін в адмініструванні акцизного податку
Закону України від 24 грудня 2015 року №909-уш «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України...

Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції),...
...

Про виправлення помилок при адмініструванні акцизного податку з роздрібних продажів
України за результатами зустрічі, що відбулася за ініціативою Європейської Бізнес Асоціації (далі Асоціація) з представниками компаній...

Безалкогольне пиво акцизним податком не оподатковується
Декларації акцизного податку та порядок її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №14...

Приклад заповнення додатків до декларації акцизного податку до листа...
Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46. 4 статті 46 глави 2 розділу II кодексу

Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку
Декларацію акцизного податку розроблено відповідно до статті 46 розділу ІІ та пункту 223. 2 статті 223 розділу VІ податкового кодексу...

Рішення фактично отримано 17 вересня 2012р
«алкогольні напої та тютюнові вироби, що виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного...

Звіт подається засобами електронного зв’язку у порядку, передбаченому...
До теми. По строку 20 січня 2017 року платники акцизного податку подаватимуть декларацію акцизного податку за новою формою. Я розповім...

Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку
Декларацію акцизного податку (далі Декларація) розроблено відповідно до статті 46 глави 2 розділу II, підпункту 213 12 пункту 213....

Відповіді на запитання про подання оновленої звітності акцизного податку та з новацій – 2017

Закон України від 05 липня 2012 року №5083-vi „Про внесення змін...
Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році

Закон України від 05 липня 2012 року №5083-vi „Про внесення змін...
Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році

Перелік змін та доповнень (версія 25. 19. 0) (станом на 31. 07. 2017)
Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року...

Державна податкова інспекція в Амур-Нижньодніпровському районі м....
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1251 І від 13 березня 2013 року №188» від 03....

Звітна
Приклад заповнення декларації платником акцизного податку відповідно до п п. 212 11 п. 212. 1 ст212 Кодексу

Лист дфс україни від 20. 04. 2016 №14178/7/99-99-19-03-03-17 «Про...

Декларування податкових зобов’язань з акцизного податку
Податковим кодексом звітний період по­давати податкові декларації незалежно від того, чи провадили та­кі платники господарську діяльність...

Підписано Закон про податковий компроміс
З 17 січня поточного року набув чинності Закон України від 25. 12. 2014 №63-vііі «Про внесення змін до Податкового кодексу України...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт