Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ

Наказ

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Головне управління Державний комітет

Державного казначейства статистики України

України

Н А К А З
№ 125/70 м. Київ 02 12 1997р.

Про затвердження типових Зареєстровано в Міністерстві

форм з обліку та списання юстиції України

основних засобів, що належать 22 грудня 1997 р.

установам і організаціям, які за №612/2416

утримуються за рахунок Керівник реєструючого

державного або місцевих органу (підпис)

бюджетів та Інструкції з їх

складання
З метою реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики

НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, і ввести їх у дію з 1 січня 1998 року:
ОЗ-1(бюджет) ‘‘Акт прийняття-передачі основних засобів’’,

ОЗ-2(бюджет) ‘‘Акт прийняття-здання відремонтованих,

реконструйованих та модернізованих об’єктів’’,

ОЗ-3(бюджет) ‘‘Акт про списання основних засобів’’,

ОЗ-4(бюджет) ‘‘Акт про списання автотранспортних засобів’’,

ОЗ-5(бюджет) ‘‘Акт про списання з балансу бюджетних установ

і організацій вилученої з бібліотеки літератури’’,

ОЗ-6(бюджет) ‘‘Інвентарна картка обліку основних засобів в

бюджетних установах’’,
ОЗ-8(бюджет) ‘‘Інвентарна картка обліку основних засобів в

бюджетних установах (для тварин і багаторічних

насаджень),

ОЗ-9(бюджет ‘‘Інвентарна картка групового обліку основних

засобів в бюджетних установах’’,

ОЗ-10(бюджет) ‘‘Опис інвентарних карток з обліку основних

засобів’’,

ОЗ-11(бюджет) ‘‘Інвентарний список основних засобів’’,

ОЗ-12(бюджет) ‘‘Відомість нарахування зносу на основні засоби’’.
2. Затвердити Інструкцію зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.


Перший заступник Голови Заступник Міністра фінансів -

Державного комітету начальник Головного управління

статистики України Державного казначейства України
____________В.А.Головко ______________П.Г.Петрашко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного

управління Державного

казначейства України та

Державного комітету

статистики України

02.12.1997 р. №125/70

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 грудня 1997 р.

за №612/2416

Керівник реєструючого

органу (підпис)


Інструкція зі складання типових форм

з обліку та списання основних засобів,

що належать установам і організаціям,

які утримуються за рахунок державного

або місцевих бюджетів

Типова форма №ОЗ-1(бюджет)

Акт прийняття-передачі основних засобів
Застосовується для оформлення прийняття-передачі основних засобів і складається на кожний окремий об’єкт основних засобів, який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій. На об’єкт, що був в експлуатації, робиться запис на суму зносу. Для прийняття об’єктів основних засобів наказом керівника установи створюється комісія, яка складає акт у двох примірниках: один - для установи, яка здає, другий - для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи. Після оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується даного об’єкта, передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію). Складання загального акта на оформлення прийняття декількох об’єктів основних засобів дозволяється лише при обліку господарського інвентаря, інструмента, обладнання та інших однотипних об’єктів, які мають однакову вартість.

Типова форма № ОЗ-2 (бюджет)

Акт прийняття-здання відремонтованих,

реконструйованих та модернізованих об’єктів
Застосовується для оформлення прийняття-здання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації.

Акт складається у двох примірниках і підписується представником установи, уповноваженим на прийняття основних засобів після ремонту, та представником підприємства (організації), яке виконувало їх ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

В акті вказується кошторисна вартість ремонту, реконструкції, модернізації згідно з затвердженим розрахунком витрат, необхідних для їх здійснення, і фактична вартість закінчених робіт.

Перший примірник акта здається в бухгалтерію установи, де робляться відповідні записи в інвентарних картках обліку основних засобів. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

Зміни в характеристиці об’єкта, пов’язані з його ремонтом, реконструкцією чи модернізацією вносяться у відповідний розділ акта та у технічний паспорт об’єкта.

Типова форма №ОЗ-3(бюджет)

Акт про списання основних засобів
Застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних об’єктів, предметів основних засобів у разі повної або часткової їх ліквідації. Списання основних засобів здійснюється у відповідності з порядком, встановленим ‘‘Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ’’ затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 02.12.97р. № 126/137 та галузевими інструкціями. Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, призначеною керівником установи, і затверджується у встановленому порядку.

Витрати на ліквідацію об’єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, які надійшли від розібрання будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, показуються в акті по розділу ‘‘Розрахунок результатів списання об’єкта’’.

Перший примірник акта передається в бухгалтерію, другий залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для здачі на склад металобрухту, запчастин та матеріалів, які утворилися в результаті ліквідації.

Типова форма №ОЗ-4(бюджет)

Акт про списання автотранспортних засобів

Вибуття транспортних засобів внаслідок їх зношення, морального старіння і знищення в результаті аварій, стихійного лиха оформляється актами на списання автотранспортних засобів. Акт про списання складається членами постійно діючої комісії у двох примірниках, один з яких передається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи. В акті вказують найменування транспортного засобу, який підлягає списанню, причини списання, первісну вартість, строк служби, кількість капітальних ремонтів та їх суму, пов’язані з його ліквідацією (демонтаж об’єкта та розібрання) витрати та отримані матеріальні цінності.

Якщо внаслідок ліквідації об’єкта виникли витрати або надійшли матеріальні цінності, вони відображаються в розділі акта ‘‘Розрахунок результатів списання автомобіля, причепа, напівпричепа’’.

Типова форма № ОЗ-5(бюджет)

Акт про списання з балансу бюджетних установ

і організацій вилученої з бібліотеки літератури
Акт складається у двох примірниках, на підставі опису та загальних списків книг, що підлягають виключенню із бібліотек. Опис робиться під час чергового перегляду книжкових фондів і виявлення застарілих видань.

Окремо опис складається на зношену літературу (порвані книги, загублені сторінки, які не підлягають відновленню).

Перший примірник акта разом з описом здається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи.

Списання літератури з балансу установи проводиться і оформляється на підставі затвердженого розпорядником кредитів акта і квитанції про здачу її в макулатуру.

Типова форма №ОЗ-6(бюджет) Інвентарна картка

обліку основних засобів в бюджетних установах

Застосовується для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого і господарського інвентаря та інших об’єктів основних засобів.

Інвентарна картка відкривається в бухгалтерії на кожний об’єкт, заповнюється на підставі акта прийняття-передачі основних засобів (типова форма №ОЗ-1(бюджет)), накладних, технічної та іншої супровідної його документації. У картці подається коротка індивідуальна характеристика об’єкта.

Записи в картку про роботи, проведені по добудові, дообладнанню, реконструкції, модернізації і капітальному ремонту існуючого об’єкта вносяться на підставі акта прийняття-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів (типова форма №ОЗ-2(бюджет)).

У короткій індивідуальній характеристиці об’єкта, який обліковується на даній інвентарній картці, повинні бути названі два-три найбільш важливі для нього якісні показники, що не дублюють показників супроводжуючої його технічної документації.

При переміщенні основних засобів всередині установи проводиться запис на зворотній стороні картки.

У разі неможливості внести в дану інвентарну картку всі якісні і кількісні зміни характеристики об’єкта, що сталися внаслідок його реконструкції чи модернізації, її доповнюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ (в ній робиться відмітка про відкриття нової картки).


Типова форма №ОЗ-8(бюджет)

Інвентарна картка

обліку основних засобів в бюджетних установах

(для тварин і багаторічних насаджень)

Застосовується для індивідуального обліку робочої, продуктивної і племінної худоби, а також для обліку багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд). Інвентарна картка ведеться бухгалтерією в одному примірнику.

Коротка індивідуальна характеристика тварин обмежується зазначенням даних про їх вік, масть, кличку, основну прикмету, тавро, породу, вказаних в зоотехнічній документації. Характеристика багаторічних насаджень дається за кількістю висаджених одиниць і розміром займаної ними площі.

Типова форма №ОЗ-9(бюджет)

Інвентарна картка

групового обліку основних засобів в бюджетних установах
Застосовується для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів, які мають одне і те ж призначення, однакову технічну характеристику і вартість. Картки ведуться за матеріально відповідальними особами. У картках групового обліку основних засобів слід враховувати однотипні інструменти, столовий і кухонний інвентар, бібліотечні фонди, сценічно-постановочні засоби.

Записи в цих картках проводяться окремо на кожний предмет, із зазначенням його інвентарного номера та суми вартості. Масовий інвентар (парти, інструмент та інші предмети) можна записувати загальними сумами, вказуючи кількість одиниць та їх інвентарні номери.

Для сценічно-постановочних засобів картки відкриваються на матеріально відповідальних осіб і ведуться по предметах одного найменування, близьких за розмірами, якістю матеріалу і ціною. Записи в картках здійснюються в кількісному і сумовому вираженні.

Для обліку бібліотечних фондів відкривається одна картка. Облік провадиться тільки в вартісному вираженні загальною сумою.

Типова форма №ОЗ-10(бюджет)

Опис

інвентарних карток з обліку основних засобів

Застосовується для реєстрації інвентарних карток, які відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів. Опис складають в одному примірнику в бухгалтерії з метою контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп основних засобів.

Типова форма №ОЗ-11(бюджет)

Інвентарний список основних засобів

Застосовується в місцезнаходженнях (експлуатації) об’єктів основних засобів для пооб’єктного обліку за матеріально відповідальними особами.

Дані пооб’єктного обліку основних засобів за їх місцезнаходженнями (експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку основних засобів, які ведуться в бухгалтерії.
Типова форма №ОЗ-12(бюджет)

Відомість

нарахування зносу на основні засоби
Застосовується для обрахування суми зносу основних засобів за повний календарний рік (незалежно від того, у якому місяці звітного року вони придбані або зруйновані) відповідно до норм зносу, встановлених в процентах до балансової вартості кожної з груп основних засобів. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100% вартості основних засобів.

На загальну суму нарахованого зносу (сума колонки 8) складається меморіальний ордер, дані якого заносяться в книгу ‘‘Журнал-головна’’.

______________________________ Типова форма № 03-І(бюджет)

(назва установи) Затверджено

Наказ Головного управління Державного казначейства України та Державного

комітету статистики України

від 02.12.97р. № 125/70
Ідентифікаційний Код за ДКУДкод ЄДРПОУ
ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________

(посада;

А К Т __________________________

ПРИЙНЯТТЯ - ПЕРЕДАЧІ прізвище, ім’я та по батькові; підпис)

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ “______”_____________19__р.


Номер

Дата

Особа, відповідальна за
документа

складан-ня

зберігання основних засобів

Зда-

Одер-

Дебет

Кредит

Первіс-

Ін-

Знос

Рік ви-

Дата

Номер

вач

жувач

раху-

код

раху-

код

на /ба-

вен-
пуску

введен-

паспор-
нок,

аналі-

нок,

аналі-

лансова/

тар-
/побудо-

ня в експ

та

відділ,

субра-

тично-

субра-

тично-

вартість

ний
ви/

луатацію
дільниця

хунок

го облі-

хунок

го облі-
номер/місяць,


ку
ку

рік/
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


На підставі наказу, розпорядження_______________________________________________

від “____” ___________ 19__ р. № ____ проведено огляд ______________

_____________________________________________________________________________

(найменування об’єкта)

що приймається/передається/ в експлуатацію від ___________________________________

У момент прийняття /передачі/ об’єкт знаходиться в ________________________________

_____________________________________________________________________________

( місцезнаходження об’єкта)

Коротка характеристика об’єкта _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Зворотний бік типової форми 03-І (бюджет)
Об’єкт технічним умовам відповідає_________________________

не відповідає

_______________________________________________________________________

(вказати, що саме не відповідає)

доробка не потрібна _____________________________________

потрібна ( вказати, що саме потрібно)
Результати випробування об’єкта____________________________

_________________________________________________________

Висновок комісії __________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Додаток. Перелік технічної документації ______________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Голова комісії ____________ __________ ____________

(посада) (підпиc) (прізвище та ініціали)
Члени комісії ____________ __________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

____________ __________ _______________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

____________ __________ _______________

(посада) (підпиc) (прізвище та ініціали)
Об’єкт основних засобів прийняв______ ______ ______________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки

або переміщення об’єкта

“____” ____________ 19__ р.

Головний бухгалтер _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Типова форма № 03-2 (бюджет)

(назва установи) Затверджено

Наказ Головного управління Державного

казначейства України та Державного

комітету статистики України

від 02.12.97р. № 125/70

Ідентифікаційнийкод ЄДРПОУКод за ДКУД
ЗАТВЕРДЖУЮ(посада;прізвище, ім’я та по батькові; підпис)
19 р.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства...

Наказ
...

Інструкція зі статистики заробітної плати (Наказ Держкомстату від 13. 01. 2004 р. №5)
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286 (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Соціального педагога
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ...
Відповідно до вимог статей 3, 24 та 301 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення організації роботи щодо реєстрації...

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення...
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 28

Наказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 09. 2009 №873 "Про затвердження Умов прийому...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254"Про...

Огляд новин законодавства
Аткової звітності платників податків, Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного...

Зі змінами наказ 16. 04. 2014 №270 Бронхіальна астма Адаптована клінічна...
Головний позаштатний спеціаліст моз україни (до 10. 12. 2012–Наказ моз україни №526-К) координатор груп спеціальності «Педіатрія»,...

Наказ
Ауки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних...

Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку...
Міністерства фінансів України від 16. 06. 2015 №560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03. 07. 2015 за №783/27228 (далі...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Щодо дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість...
Наказ №943), яким внесені зміни до наказу Мінфіну України від 11. 02. 2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт