Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

ЗРАЗОК АКТА


Ідентифікаційний

код ЄДПОУ
ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________

(посада)___________

__________________

___________________
(ПІБ, підпис)Код установи

Інвентарний номер

Основний рахунок

Кореспондуючий рахунок
Акт№______
про списання з балансу бюджетних установ
і організацій вилученої бібліотечної літератури

' " 200 _ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від “ ”_____200_р.№_____

у складі_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

здійснила перевірку стану застарілої (зношеної) літератури в______________________бібліотеці і постановила, що література, перерахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку. Додаток: опис на вилучення з бібліотеки застарілої (зношеної) літератури. У обліковому каталозі (інвентарній книзі бібліотеки) вибуття літератури відмічено. Голова комісії:______________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали)


Списану літературу здано місцевим установам, що займаються заготівлею вторинної сировини, за квитанцією №________від_________.

голова комісії_______________________________________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали)

На звороті листка у спеціальній табличці робиться розноска загальної кількості вилученої літератури за галузями, мовами, видами.


“___ “ ___________200_р.
Стор.2
(назва установи)

до акта № від "___ " ________200_ р.


ОПИС

на вилучення з бібліотеки морально застарілої чи фізично зношеної літератури

(непотрібне викреслити)


№ п/п

Інвен­тарний №

Автор і назва книги

Ціна

За змістом

Мова

Рік

На підставі яких документів вилучається
і.т..д.Всього списано 25 прим, на суму 42 (сорок дві) грн. 33 коп.

Індексація:

з №19623 по 445577 -13 прим, на суму 39 -15 х 41623,2572 : 10000 = 16-30

з №445578 по 781233 - 7 прим, на суму 29 -20 х 2274,4925: 100000 = 0-66

з №781234 по № 954875 5 екз. на суму 48-50 х 673,9241 :100000 = 0- 33

Всього 25прим. на суму 17 (сімнадцять) грн. 29 коп.

Голова Комісії_________________________________________________________________________

Члени комісії__________________________________________________________________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наукБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт