Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Форма Н-Н

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана

А.Ф. Павленко
_________________

(підпис)
___” ______________ 20__ р.

АКТ №_________

про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у п’яти примірниках)
1. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого____________________________

__________________________________________________________________
2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)
3. Рік народження __________________________________________________
4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу __________________
__________________________________________________________________

(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою,

__________________________________________________________________

засновник /власник/, якому підпорядкований навчальний заклад)

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу _______________________
__________________________________________________________________
7. Місце, де стався нещасний випадок _________________________________
8. Прізвище, ім’я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок___________________________________________________________
9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний______________________________________________

інструктаж первинний_____________________________________________

10. Дата і час нещасного випадку______________________________________

(година, число, місяць, рік)


11. Обставини, за яких стався нещасний випадок________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Подія, що призвела до нещасного випадку___________________________

__________________________________________________________________
13. Причини нещасного випадку______________________________________

__________________________________________________________________
14. Наслідки нещасного випадку______________________________________

(смертельний чи не смертельний)

15. Перебування потерпілого в стані алкогольного

чи наркотичного сп’яніння __________________________________________

16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:
з/п
Зміст заходу
Термін

виконання


Виконавець

(посада, прізвище, ініціали)


Відмітка

про

виконання

17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, професія, __________________________________________________________________

посада, навчальний заклад; параграфи, пункти порушених ними законодавчих та інших нормативних актів)

__________________________________________________________________

18. Свідки нещасного випадку:________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)

__________________________________________________________________

19. Висновки лікувально-профілактичного закладу

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Числот днів невідвідування навчального закладуАкт складено_______________________________________________________

(число, місяць, рік)

Голова комісії______________________________________________________

(посада) (підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії______________________________________________________

(посада) (підпис, ініціали, прізвище)

_________________________________________________________________

(посада) (підпис, ініціали, прізвище)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наукБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт