Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Навчально-методичний посібник Автор розробки Карпук Оксана Василівна Маневичі-2015р. Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства в 2 класі. Навчально-методичний посібник. Нвк «Маневицька зош І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»

Навчально-методичний посібник Автор розробки Карпук Оксана Василівна Маневичі-2015р. Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства в 2 класі. Навчально-методичний посібник. Нвк «Маневицька зош І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Відділ освіти Маневицької райдержадміністраціїhttp://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/80/27/80027262_large_56ee9adde5a0.jpg

НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А.П. Бринського»

Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства у 2 класі

Навчально-методичний посібник

Автор розробки

Карпук Оксана ВасилівнаМаневичі–2015р.

Інтерактивні технології навчання на уроках природознавства в 2 класі. Навчально-методичний посібник. НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А.П. Бринського»68 стор.

Анотація

Посібник знайомить із новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, що допоможуть учителеві зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним.

У посібнику міститься детальний опис інтерактивних вправ, які використовуються на уроках природознавства у 2 класі, зразок конспекту уроку з природознавства з використанням різноманітних інтерактивних вправ, міні-проект.

Видання призначене для вчителів початкової школи, студентів педагогічних навчальних закладів.

Розробник

Карпук Оксана Василівна – вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії.

Рецензент

Деркач Людмила Володимирівна – методист відділу освіти Маневицької райдержадміністрації.

Навчально-методичне видання розглянуто на засіданні методичної Ради методичного кабінету Маневицького району і рекомендовано до друку.

Протокол №4 від 10.04.2015року

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, продуктивність навчання. Інтерактивні методи поділяються на: а) інформаційні — це способи діалогічної взаємодії з метою обміну матеріальними або духовними цінностями; б) пізнавальні - це способи пізнавальної взаємодії з метою отримання нових знань, їх систематизації, творчого вдосконалення умінь та навичок. Сюди відносяться: ділові ігри, мозкова атака. Інтерактивне навчання складається із сукупності технологій, кожна з яких передбачає кооперативну, групову роботу учнів, починаючи з постановки проблеми для пошукової роботи.

Ефективність впровадження інтерактивного навчання на уроках природознавства зростає за умови, що вчитель правильно і доцільно підбирає методи інтерактивного навчання, керуючись анатомо-фізіологічними, психологічними та особистісними рисами учнів, а також планує урок з урахуванням індивідуальних особливостей кожного з учнів, таких як темперамент, розвиток мислення та мовлення, пам'яті, уваги, уяви. Отже, використання інтерактивних методів навчання на уроках природознавства є досить актуальними на сучасному етапі розвитку освіти. Застосування інтерактивного навчання на уроках природознавства зможе в повній мірі реалізувати завдання, які поставлено новим Державним стандартом початкової освіти щодо вивчення освітньої галузі «Природознавство».

Основною формою організації процесу навчання природознавства є уроки, які тісно пов'язані з позаурочними й позакласними заняттями. Серед уроків виділяються такі типи: вступний, комбінований, узагальнюючий, предметний, екскурсія. Навчання природознавства здійснюється методами, в яких ураховуються їх внутрішня (зміст) і зовнішня (форма) сторони. Внутрішню сторону відображають методи за рівнем пізнавальної самостійності учнів: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, евристичний (частково-пошуковий), дослідницький (пошуковий). А зовнішню — методи за джерелом знань: словесні (бесіда, розповідь, пояснення), практичні (дослід, практична робота, спостереження), наочні (використання натуральних, образотворчих, аудіовізуальних засобів наочності, моделей). Зазначені методи поєднуються. Обов'язковою умовою поєднання є відповідність змісту методу його формі, тобто зовнішньої сторони - внутрішній. Інтерактивне навчання в цьому контексті дозволяє застосувати більше методів навчання на уроці, підвищує рівень знань учнів з природознавства, створює в їхній свідомості чіткі уявлення, формує вміння узагальнювати свої знання в поняттях та навички «спілкування» з довкіллям, допомагає дітям осмислити закономірні зв'язки між явищами, розвиває комунікативну компетентність, формує практичні уміння і навички.

Впровадження інтерактивних форм та методів у практику на уроках природознавства у початкових класах потрібно починати з простих («Мозковий штурм», «Дешифрувальник», «Незакінчене речення», «Асоціативний кущ», «Мікрофон» та поступово переходити до більш складних («Діалог», «Метод «Прес», «Дискусія» та ін.) При використанні інтерактивних методів, окрім зростання рівня знань, в учнів розвивається логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увага, здатність до самостійного пошуку інформації, самоаналізу та аналізу думок інших, учні вчаться давати короткі, лаконічні відповіді, слухати інших, з повагою ставитися до думки однокласників, формується вміння спілкуватися в колективі, вміння товаришувати та допомагати, з'являється вмотивованість навчання, зацікавленість предметом.

Отже, впровадження інтерактивних методів навчання на уроках природознавства в початковій школі поглиблюють знання учнів з теми, учні краще засвоюють поняття, інтерактивне навчання розвиває зв'язне мовлення, вміння відстоювати свою думку. Учні зацікавлені, активні та вмотивовані до навчання природознавству, через що урок стає набагато продуктивнішим.

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У 2 КЛАСІ
Тема. Явища природи. Пори року.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Пригадайте, як влітку ви відпочивали, гралися, загартовувалися…

Подумайте та скажіть, кому в природі ви хотіли б подякувати. Починайте словами: «Я дякую…за…».

( Наприклад: «Я дякую сонечку за те, що воно зігріває мене», «Я дякую Місяцю за солодкі сни» тощо).

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Із-поміж учнів обирається «журналіст», який бере інтерв’ю в решти учнів.

Запитання

 1. Що таке явища природи?

 2. Яку пору року полюбляєте найбільше?


Інтерактивна вправа «Сенкан»

Технологія «Сенкан» передбачає складання коротких неримованих віршів у п’ять рядків на запропоновану тему за такими правилами:

1-й рядок – заголовок ( 1 іменник);

2-й рядок – означення іменника ( 2 прикметники);

3-й рядок – дія іменника ( 3 дієслова);

4-й рядок – ставлення до цього предмета ( сконцентрована думка у вигляді речення з 4 слів будь-яких частин мови);

5-й рядок – висновок-узагальнення ( 1 іменник, асоціація або синонім до заголовка).

Учитель: Давайте складемо вірш про явища природи.

Зразок вірша Явища.

Осінні, зимові…

Виникають, змінюються, прикрашають.

Я хочу їх вивчати.

Дива!
* * *

Тема. Наша планета – Земля. Чому на Землі бувають день і ніч.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Закінчіть речення.

 1. Земля має форму…

 2. Модель Землі - …

 3. Земна поверхня, яку ми бачимо навкруги, називається …

 4. Уявна межа, де небо ніби сходиться із землею, називається…

 5. Основні сторони горизонту називаються…


Інтерактивна вправа «Мікрофон»

 1. Чи сподобалась вам подорож?

 2. Що викликало у вас найбільший інтерес?

* * *

Тема. Чому на Землі існують пори року.

Інтерактивна вправа «Передбачення»

Запитання: чому на вашу думку, змінюються пори року? ( Припущення учнів.)

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

( Креслю на дошці схему куща)

Які асоціації у вас викликає слово «рік»? ( Один оберт навколо Сонця, 12 місяців, 4 пори року, 365 днів.)

* * *

Тема. Ознаки осені

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

Які асоціації у вас викликає слово «осінь»? ( 1 вересня, жовте листя, похмуре небо, урожай туман, гриби, дощі, хризантеми тощо.)

h:\dcim\100kc613\100_7518.jpg
Гра «Дешифрувальник»

 1. Прочитайте зашифровні слова. ( Записані на дошці.)

ПИСАТ СРВНЬ ТЕЖО

ЛОД ЕЕЕ ВНЬ

( Листопад, вересень, жовтень)

h:\dcim\100kc613\100_7522.jpg

2. Позначте цифрою на дошці порядок цих місяців.

Інтерактивна вправа «Сенкан»

Давайте присвятимо осені свій вірш.

Зразок вірша Осінь.

Золота, чудова.

Фарбує, ходить, прощається.

Осінь – найкраща пора року.

Краса!

* * *

Тема. Водойми, їх різноманіття. Водойми свого краю восени.

Робота в групах. Гра «Зайве слово»


ОКЕАН ІНІЙ

СОНЦЕ ХМАРИ
Хмаринки принесли слова, але серед них є зайві. Знайдіть їх. ( Кожна група одержує свою картку «хмаринку». Для перевірки картки кріпляться на дошку. )

МОРЕ

ПІСОК

ДЖЕРЕЛО
ТУМАН ПОЛЕ СТАВОК СНІГ

ДОЩ

дддддддддддд


Інтерактивна вправа «Метод «Прес»»

Чому потрібно економити воду, а водойми охороняти від забруднень?

Кожна група готує власне судження за схемою:

Я вважаю, що…

Тому що, …

Наприклад, …

Отже, …

* * *

Тема. Зміна стану води при нагріванні. Термометр.

Гра «Дешифрувальник»

Прочитайте зашифровані слова. ( Записані на дошці.)
ЗООРЕ ЧКАРІ СВОТАК РЕМО ЛЕРЕДЖО

( Озеро, річка, ставок, море, джерело)

h:\dcim\100kc613\100_7529.jpg
Вправа «Передбачення»

Подивіться на слова-відгадки (термометр, вода)і спробуйте здогадатися, про що ми будемо говорити на уроці.

h:\dcim\100kc613\100_7530.jpg

Інтерактивна вправа «Знаємо – хочемо дізнатися»

Знаємо

Дізналися

Хочемо дізнатися

Властивості води:

 • вода прозора;

 • вода безбарвна;

 • вода без запаху;

 • вода без смаку;

 • вода не має форми

 • Вода і рідини можуть стискатися й розширятися;

 • що таке термометр і як він працює;

 • що ртуть – отруйна речовина

 • Чи має вода ще якість властивості?

 • яка температура тіла для тварин є нормальною?

 • тощо


h:\dcim\100kc613\100_7531.jpg

* * *

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально-методичний посібник 2014» номінація «Навчально-методичний посібник»
Автор Олійник Ю. М., вчитель початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»

Навчально-методичний посібник Схвалено науково-методичною радою
Бондарук І. П. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії: навчально-методичний посібник / І. П. Бондарук. –...

Навчально-методичний посібник: Використання інформаційних та комп’ютерних...
Розглянуто цикловою методичною комісією педагогічних працівників з професій економічного напрямку та операторів комп'ютерного набору...

Курсова робота з методики професійного навчання Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»

Методичний посібник для вчителів економіки
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту славутської райдержадміністрації старокривинський навчально-виховний...

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...

Відділ освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради Районний...
Додаток Словник основних термінів І понять з питань креативного навчання

Навчально-методичний посібник Біла Церква 2015 ббк 63. 3(0)63. 3(4Укр)...
Т. О. Гребенчук. Готуємося до історичної олімпіади: методичні та інформаційні аспекти: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:...

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...

Гончарук С. М. Долбнєва Д. В. Практикум з навчальної дисципліни „...
Гончарук С. М. Аудит. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб доп.]....

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б....
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчально-методичний посібник Артемівськ
Методичний посібник адресовано практичним психологам та соціальним педагогам навчальних закладів, завідувачам І вихователям-методистам...

Навчально-методичний посібник 1 Модуль «Моє здоров’я… Моє рішення…...
Профілактика наркотичних та алкогольних проблем серед учнів. Навчально-методичний посібник. /Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва...

Методичний посібник розглянуто на засіданні обласного методичного...
...

На уроках природознавства
Автор-укладач Смірнова Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа...

Методичний посібник для вчителів математики з метою впровадження...
Комунальний заклад «Широківська середня загальноосвітня школа №1 – загальноосвітній начальний заклад І-ІІІ ступенів»

Програми з природознавства для 1-4 класів, складена відповідно до...
Методичний посібник для вчителів "Готуємося до уроків природознавства у 1 –му класі". Зображувальний ряд

Навчально-методичний посібник
Рекомендовано Центральною методичною Радою Запорізького державного медичного університету в якості навчально-методичного посібника...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт