Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проблеми організації процесу складання та подання податкової звітності з податку на додану вартість

Проблеми організації процесу складання та подання податкової звітності з податку на додану вартістьПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Воронцова Анна, спеціальність «Облік і аудит», група МОА-32

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Науковий керівник: к.е.н., ст. викл.. Куришко О. О.

Анотація. Розглянуто організацію процесу складання і подання податкової декларації з ПДВ у зв’язку з останніми змінами законодавства.. Виділено типові порушення процесу .

Ключові слова: податкова звітність, податкова декларація з ПДВ,податкова накладна, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Вступ. На сьогоднішній день для України характерним є процес реформування податкової системи. У цьому році були внесені зміни до порядку заповнення та представлення податкової декларації з податку на додану вартість. Саме тому питання щодо організації складання податкової звітності з ПДВ є актуальним.

Виклад основного матеріалу. Організація будь-якого процесу – це сукупність послідовних дій, направлених на досягнення певного результату. Так, організація складання податкової звітності можна представити як сукупність послідовних кроків, операцій, процедур, які здійснюють з метою складання податкової звітності.

Якщо охарактеризувати процес складання податкової звітності з податку на додану вартість з точки зору бухгалтерської термінології, то він буде виглядати наступним чином. На підставі здійсненої господарської операції, складається первинний документ (податкова накладна, митна накладна, касові чеки, бухгалтерські довідки, тощо). Ці документи накопичуються, перевіряються на правильність складання та врешті-решт узагальнюються у зведених регістрах (Реєстр виданих та отриманих податкових накладних). На основі вже оформленого регістру відбувається складання податкової декларації з податку а додану вартість.

Податкова накладна – це первинний документ, що виписується платником податку (зареєстрованим в контролюючих органах) та якому присвоєно індивідуальний податковий номер. Вона складається в день виникнення податкового зобов’язання продавця в двох примірниках. Слід зауважити, що відповідно до нещодавніх змін законодавства, бухгалтерська довідка може стати основою для включення до податкового кредиту суми ПДВ.

Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних. Відповідно до вимог законодавства, копія Реєстру щомісяця в строки, передбачені для подання податкової звітності повинна подаватися органу державної податкової служби в електронному вигляді.

На підставі даних Реєстру складається податкова декларація з ПДВ.

Інформація повинна переноситися з одного рівня на інший, що забезпечує її достовірність та об’єктивність. Це забезпечується відповідністю різних форм між собою. Саме тому, з березня 2013 року відповідно до наказу Міністерства фінансів України було змінено порядок заповнення і представлення податкової звітності з податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Причинами таких змін вважаються наступні:

 • приведення у відповідність до попередніх змін у ПКУ щодо ПДВ;

 • відповідність новій формі Реєстру отриманих і виданих податкових накладних (далі – Реєстру).

Щодо нової форми Реєстру хотілось би зазначити наступне. Новацією стало зміна кодування записів. Раніше такі коди також використовувались, проте нововведенням стало зазначення виду документу (паперовий – П, електронний – Е). На нашу думку це пов’язано з глобальною автоматизацією складання і подання податкової звітності.

Основною зміною щодо податкової декларації було запровадження нових уніфікованих форм. Тут мається на увазі, що було скасовано такі форми податкових декларацій та уточнюючих розрахунків як скорочена, спеціальна, переробного підприємства, тощо. Тобто, на сьогоднішній день всі платники податків мають однакову форму декларації, специфіку діяльності відмічаючи в спеціально відведених графах (0110 – 0140).

Це мало б бути спрощенням при складанні звітності з ПДВ для платників податків, які застосовують спеціальний режим оподаткування. Натомість, відповідно до ПКУ такі платники податку повинні крім загальною форми декларації (0110) подавати додатково декларації (0121-0123, 0130, 0140), в які включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму.

Після введення нової уніфікованої форми, може виникнути «плутанина» з додатками до декларації. Їх кількість збільшено і вони не всі призначені для платників з спеціальним режимом оподаткування. Так слід враховувати, що будь-який платник податків заповнює форми додатків Д1, Д5 – Д8. Додаток (ДС9) використовують лише платники податку з спеціальним режимом оподаткування у сфері сільського господарства, лісового господарства чи рибальства (0121-0123). Решту додатків використовують лише звичайні платники ПДВ.

Як і раніше їх слід подавати як невід’ємна частина декларації, якщо відповідні рядки декларації вимагають розшифрування в них. Правильність заповнення податкової декларації з ПДВ та додатків до неї є важливим процесом, за порушення якого передбачена фінансова відповідальність. Пропонуємо розглянути напрямки можливих порушень:

 • несвоєчасна реєстрація як платника ПДВ, за що передбачено відповідальність за не нарахування і несплату податку;

 • несвоєчасна реєстрація змін облікових даних платника ПДВ;

 • неподання (несвоєчасне подання) податкової декларації;

 • арифметичні чи методологічні помилки, що вплинули на розрахунки з бюджетом;

 • затримка сплати (перерахування) податків.

Висновки і пропозиції. Тобто, постійні зміни податкового законодавства можуть призводити до проблем платників податків з організацією процесу складання та подання податкової звітності з ПДВ. Слід пам’ятати, що у платників податків існує великий рівень фінансової відповідальності. Саме тому необхідно постійно спостерігати за змінами законодавства, за необхідністю завчасно консультуватися у спеціалістів, та своєчасно подавати податкову звітність та сплачувати податки.

Список використаних джерел

 1. Водопянова, О. Декларація з ПДВ за новою формою [Електронний ресурс] / О. Водопянова, В. Рорат // Дебет-Кредит. – 2013. – № 06. – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/1bid05647.html. – Офіційний сайт Дебет-Кредит.

 2. Папырина, О. Декларація по НДС: изменяется форма, но не содержание [Текст] / О. Папырина // Сборник систематизированого законодательства. – 2013. – № 3. – С. 26 – 32.

 3. Папырина, О. Реестр налоговых накладних – неотьемлемая часть декларации [Текст] / О. Папырина // Сборник систематизированого законодательства. – 2013. – № 3. – С. 41 – 48.

 4. Сухомлин, И. Особенности привлечения плательщиков НДС к финансовоъ ответственности [Текст] / И. Сухомлин // Сборник систематизированого законодательства. – 2013. – № 3. – С. 182 – 190.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

№ порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Огляд новин законодавства
Про внесення змін до форм та Порядку заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість

Щодо наданих пропозицій та зауважень до
...

Методичні рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної...
Україні” із змінами І доповненнями (далі – Закон №509) для застосування органами державної податкової служби при здійсненні контролю...

Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів
Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість, кошти на рахунку...

Про звітність з податку на додану вартість
України надсилає для керівництва у роботі наказ Державної податкової адміністрації України від 15. 06. 2005 р. №213 «Про внесення...

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
«Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань, пов’язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену...

Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість
Відповідно до статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість» та керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову...

Який порядок заповнення додатку 4 до податкової декларації з пдв?
Форма та Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджені наказом Міністерства фінансів...

Про окремі особливості складання податкової звітності за звітні періоди,...
Закон n 643), з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку з сум податку на додану вартість,...

Щодо податкової звітності з податку на додану вартість
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щодо податкової звітності з податку на додану вартість
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Від 23 січня 2015 року №13 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Декларація по пдв за березень 2013 року (за 1 квартал 2013 року) подається за оновленою формою!
О наказу Міністерства фінансів України від 25. 11. 2011р. №1492 наказом Мінфіна від 17. 12. 12р. №1342, які чинні з 5 лютого 2013...

Порядок заповнення податкової накладної
Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт