Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Найменування органу, якому надсилається повідомлення

Найменування органу, якому надсилається повідомлення

Додаток 3
до Порядку виконання
будівельних робіт

_________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник ________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
_________________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації
про початок виконання будівельних робіт

Відповідно до статті 36 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованій
____ _______________ 20__ р. № _______, а саме __________________________________
(право на будівництво

_____________________________________________________________________________
передано іншому замовникові; змінено осіб, відповідальних за здійснення авторського
_____________________________________________________________________________,
та технічного нагляду (необхідне зазначити)

та додаю інформацію, що передбачена декларацією про початок виконання будівельних робіт і змінилася.

Попередній замовник
(у разі зміни замовника)

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

З метою забезпечення ведення обліку декларацій про початок виконання будівельних робіт і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

Додаток: 1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

З


амовник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

Інженер
технічного нагляду

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Найменування органу, якому надсилається повідомлення

Департамент державної архітектурно-будівельної
Найменування відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю, якому надсилається повідомлення

Закони України
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Закони України
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб екта звернення: територіального органу (підрозділу) дмс; центру надання...

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок

Додаток 11 до наказу гудмс україни у Львівській області від 09. 2014...
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Інформаційна картка адміністративної послуги
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: центру надання адміністративних послуг

Закон України «Про громадянство України»
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: центру надання адміністративної послуги

Заповнюється відповідним органом державного архітектурно-будівельного...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016...
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

Суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавства
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: центру надання адміністративних послуг

Олена сірякова, приватний нотаріус, м. Миколаїв Вчинення нотаріусом виконавчого напису
Згідно зі ст. 293 Інструкції, передбачено повідомлення нотаріусом платника, але не «про вчинення виконавчого напису» перед його вчиненням,...

Форма журналу (картки) реєстрації вхідних документів
Найменування вищестоящого профспілкового органу (або профспілки) Найменування профспілкового комітету

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Повне найменування товариства: підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «запорізький залізорудний...

Найменування митного органу

Найменування органу реєстрації

Найменування органу веденняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт