Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Приклади заповнення уточнюючих Декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Умовний приклад 1

Приклади заповнення уточнюючих Декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Умовний приклад 1

Додаток до листа

від .04.2017

№ _____/7/99-99-12-02-03-17

Приклади заповнення уточнюючих Декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Умовний приклад 1.

Підприємство здійснює господарську діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна (код ВЕД 68.20), запис про надбання права власності на яке внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у 2011 році:

№ з/п

Назва об’єкта нерухомості

Загальна площа об’єкта (кв. м)

Код типу об’єкта

1

квартира

85,70

1

2

будинок житловий готельного типу

350,54

2

3

будинку для колективного проживання

470,23

3

4

мотель

495,67

4

5

будівля для конторських та адміністративних цілей

260,20

5

6

їдальня

120,58

6

7

підземний гараж

472,35

7

8

багатоцільової зали для публічних виступів

183,44

8

9

будівля сільськогосподарського призначення

498,52

9

За 2016 рік підприємством при встановлених ставках у розмірі 13,78 гривень за 1 квадратний метр загальної площі для об’єктів житлової нерухомості та 16,56 гривень за 1 квадратний метр загальної площі об’єктів нежитлової нерухомості задекларовано податкових зобов’язань на суму 46 120,54 гривень (див. малюнок 1).

У травні 2016 року Підприємство продало іншому суб’єкту господарювання будівлю сільськогосподарського призначення (код типу об’єкта – 9). Водночас у червні цього ж року Підприємство придбало двоквартирний будинок підвищеної комфортності загальною площею 489,5 квадратних метрів (код типу об’єкта – 2).

З метою коригування податкових зобов’язань на 2016 рік Підприємству необхідно подати дві уточнюючі декларації якими необхідно задекларовану річну суму податкових зобов’язань з Податку:

зменшити на суму податкових зобов’язань нарахованих за знятий з обліку об’єкт,

збільшити на суму податкових зобов’язань щодо новоствореного об’єкта.

Таким чином у першій уточнюючій Декларації (див. малюнок 2) податкові зобов’язання за нежитлові об’єкти нерухомості зменшуються на задекларовану суму податкових зобов’зань за реалізований об’єкт починаючи з місяця наступного за місяцем продажу, яка складає 8 255,49 – 3 439,79 = 4 815,70 гривень.

При цьому у рядку 10 уточнюючої Декларації зазначається сума податкових зобов’язань, яка підлягає зменшенню

у І кварталі – 8 255,49 / 12 × 3 = 2 063,87 гривень

у ІІ кварталі – 8 255,49 / 12 × 2 = 1 375,91 гривень.

Водночас у рядку 11 уточнюючої Декларації зазначається розмір завищення (переплата) податкового зобов’язання з податку, що відповідає сумі податкових зобов’язань зазначеної у рядку 10 уточнюючої Декларації.

У другій уточнюючій Декларації (див. малюнок 3) задекларована сума податкових зобов’язань за об’єкти житлової нерухомості, яка визначена програмним забезпеченням автоматично у розмірі 12 491,16 гривень, щоквартальна сума нарахувань якої складає 3 122,79 гривень (рядок 7 Декларації малюнку 3), збільшується на суму податкових зобов’язань за придбаний об’єкт житлової нерухомості починаючи з червня місяця поточного року, яка складає

489,5 × 13,78 / 12 × 7 = 3 934,76 гривень.

При цьому у рядку 8 уточнюючій Декларації зазначається донарахована сума податкових зобов’язань з Податку

за ІІ квартал 3 934,76 / 7 = 562,11 гривень,

за ІІІ – ІV квартали (3 934,76 – 562,11) / 2 = 1 686,33 гривень та у рядку 9 уточнюючій Декларації зазначається розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання з податку, що відповідає зазначенню рядку 8 уточнюючій Декларації.

Водночас у разі збільшення податкових зобов’язань у випадку виникнення новостворенного об’єкта оподаткування на протязі звітного (податкового) періоду зобов’язання сплати штрафних санкцій та пені у платника Податку не виникають, оскільки норми п. 50.1 ст. 50 та п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України таким платником не порушуються.

Умовний приклад 2

У період декларування сум Податку за 2017 рік до настання граничного терміну подання Декларацій розмір ставок з Податку не було затверджено. У зв’язку з цим при обчисленні податкових зобов’язань з Податку Підприємство застосувало ставки попереднього періоду (див. малюнок 4).

У березні 2017 року рішенням Міської ради затверджено ставки, які набирають чинності з 01 березня 2017 року:

за об’єкти житлової нерухомості у розмірі 7,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, яка при встановленому розмірі мінімальної заробітної платні з 01 січня 2017 року 3 200 гривень відповідає значенню 3 200 × 0,0075 = 24,

за об’єкти нежитлової нерухомості у розмірі 8 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати – 3 200 × 0,008 = 25,6.

За таких умов Підприємство складає три уточнені Декларації якими необхідно:

зменшити суму нарахувань за звітний (податковий) період з Податку на всю задекларовану суму податкових зобов’язань;

обчислити та задекларувати суму податкових зобов’язань за об’єкти житлової нерухомості за період січень-лютий за ставками Податку діючими до набрання чинності рішення Міської ради, та за період березень-грудень за ставками затвердженими на цей період,

обчислити та задекларувати суму податкових зобов’язань за об’єкти нежитлової нерухомості за період січень-лютий за ставками Податку діючими до набрання чинності рішення Міської ради, та за період березень-грудень за ставками затвердженими на цей період.

Таким чином у першій уточнюючій Декларації (див. малюнок 5) податкові зобов’язання зменшуються на всю задекларовану суму:

44 610,36 – 44 610, 36 = 0 гривень.

При цьому у рядку 7 уточнюючої Декларації зазначається сума податкових зобов’язань нарахована за даними раніше поданої Декларації із розбивкою поквартально у розмірі 11 152,29 гривень за кожний квартал.

У рядках 10 та 11 уточнюючої Декларації зазначається нарахована до зменшення сума податкового зобов’язання та розмір завищення (переплата) податкового зобов’язання з податку відповідно, що відповідає значенню рядка 7 уточнюючої Декларації.

У другій уточнюючій Декларації (див. малюнок 6) декларується сума податкових зобов’язань за об’єкти житлової нерухомості які складають:

за січень-лютий за ставкою 13,78

(85,7 + 350,54 + 489,5 + 470,23) × 13,78 / 12 × 2 = 3 206,08 гривень,

за березень-грудень за ставкою 24

(85,7 + 350,54 + 489,5 + 470,23) × 24 / 12 × 10 = 27 919,4 гривень,

за звітний період всього

3 206,08 + 27 919,4 = 31 125,48 гривень.

Разом з тим у рядку 8 уточнюючій Декларації зазначається сума податкових зобов’язань яка підлягає збільшенню за об’єкти житлової нерухомості починаючи з березня місяця поточного року, та складає за І квартал – 5 998,02 гривень, за ІІ – ІV квартали – 8 375,82 гривень та у рядку 9 – розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання з податку, що відповідає значенню рядка 8.

У третій уточнюючій Декларації (див. малюнок 7) декларуються податкові зобов’язання за об’єкти нежитлової нерухомості які складають:

за січень-лютий за ставкою 16,56

(495,67 + 260,2 + 120,58 + 472,35 + 183,44) × 16,56 / 12 × 2 = 4 228,99 гривень,

за березень-грудень за ставкою 25,6

(495,67 + 260,2 + 120,58 + 472,35 + 183,44) × 25,6 / 12 × 10 = 32 687,79 гривень,

за звітний період всього

4 228,99 + 32 687,79 = 36 916,78 гривень.

Водночас у рядку 8 уточнюючій Декларації зазначається сума податкових зобов’язань, що підлягає збільшенню за об’єкти нежитлової нерухомості починаючи з березня місяця поточного року, яка складає за І квартал –7 497,77 гривень, за ІІ – ІV квартали – 9 806,33 гривень та у рядку 9 – розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання з податку, що відповідає значенню рядка 8.

При цьому штрафні санкції та пеня передбачені п. 50.1 ст. 50 та п. 129.1 ст. 129 Кодексу не застосовуються та рядки 12-13 уточнюючих Декларацій не заповнюються.

Умовний приклад 3.

Підприємство до настання граничного терміну подання Декларації подало звітну Декларацію з Податку та задекларувало суму податкових зобов’язань на 2017 рік у розмірі 60 980,62 гривень (див. малюнок 8). При здійснені у квітні місяці поточного року перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку та декларування податкових зобов’язань Підприємством виявлено невідповідність у первинних документах, яка полягає у відсутності декларування суми податкових зобов’язань за придбаний у 2016 році двоквартирний будинок підвищеної комфортності (код типу об’єкта – 2).

За таких умов підприємство подає уточнюючу Декларацію (див. малюнок 9) за об’єкти житлової нерухомості, задекларована сума податкових зобов’язань на 2017 рік, яка визначена автоматично шляхом підсумку зазначених у колонці 7 звітної Декларації податкових зобов’язань за кодами типів об’єкта нерухомості 1-3 зазначених у колонці 2 Декларації у розмірі 21 755,28 гривень, щоквартальна сума до сплати якої складає 5 438,82 гривень, підлягає збільшенню на суму Податку незадекларованого об’єкта житлової нерухомості.

Сума податкових зобов’язань за незадекларований об’єкт із загальною площею 489,5 кв. метрів при ставці 24 складає

489,5 × 24 = 11 748,00 гривень.

Таким чином податкові зобов’язання за об’єкти житлової нерухомості на 2016 рік складають

21 755,28 + 11 748,00 = 33 503,28 гривень.

У рядку 8 зазначається сума податкових зобов’язань, що підлягає збільшенню у розмірі 11 748,00 гривень, щоквартальна сума до сплати якої складає 2 937,00 гривень та у рядку 9 – розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання з Податку, що відповідає значенню рядка 8.

При цьому у разі самостійно виявленої Підприємством помилки у раніше поданій ним Декларації, відповідно до п.п. «а» п. 50.1 ст. 50 Кодексу Підприємством нараховуються штрафні санкції у розмірі 3 відсотків від суми недоплати, до сум заниження податкових зобов’язань тих періодів термін сплати яких вже минув.

Оскільки у наведеному прикладі заниження суми податкового зобов’язання виявлено в терміни які не перевищують 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання з податку, пеня відповідно до п. 129.1 ст. 129 Кодексу Підприємством не нараховується.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо заповнення податкової декларації з податку...
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок) є однією із складових податку на майно та належить до...

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Положення визначає ставки, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м....

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 2016 році
Гу дфс у Харківській області звертає увагу на деякі зміни та доповнення в обчисленні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної...

Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості
Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1

Порядок денний пленарного засідання чергової 46 сесії Зеленодольської...
Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Затверджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме...
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління дфс у Донецькій області інформує

Декларацію з податку на прибуток можливо
Податкового кодексу України від 02. 12. 2010 №2755-vi зі змінами та доповненнями (далі – пку) платниками податку на нерухоме майно,...

Розділ XІI. Місцеві податки І збори стаття 265. Податок на нерухоме...
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

До рішення Срібнянської селищної ради
Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Срібнянської селищної ради

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017...

Рішення Одеської міської ради №6258-vi від 21. 01. 2015р. Про встановлення...
Зділу 10 інших перехідних положень Податкового кодексу України та пункту 4 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін...

Оподаткування об’єкта житлової нерухомості, який є робочим місцем нотаріуса
Податкового кодексу України щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу...

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі...
Питання: Що є базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для...
Н а дружбівська міська рада Ямпільського району, Сумської області Восьме скликання десята сесія

Аналіз регуляторного впливу проекту нового регуляторного акту: Рішення...
Обухівської міської ради на 2018 рік відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської...

Зміни до іпотеки. Дії нотаріуса в спецрозділі Державного реєстру...

Форма анкети земельної ділянки
Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту) (км)

Наказ
Відповідно до пунктів 6, 7 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, пунктів 8, 9 Порядку надання витягів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт