Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

3. Методики діагностики пам’яті - Методичний посібник Укладач: Яценко Т. В. Рецензенти: Карабаєва І.І. кандидат...

Методичний посібник Укладач: Яценко Т. В. Рецензенти: Карабаєва І.І. кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії «Психології обдарованості»

Сторінка4/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

3. Методики діагностики пам’яті
3.1. Запам’ятай 10 слів

(варіант тесту З.М. Істоміної)

Тест призначений для діагностики слухової вербальної пам’яті

Матеріал: 10 слів, не пов’язаних одне з одним за змістом.

Слова до тесту: яблуко, ніс, слон, дуб, лампа, голка, книга, машина, ворона, молоток.

Добираючи слова самостійно, потрібно слідкувати за тим, щоб слова називали знайомі дітям предмети, не були пов’язані за змістом, були односкладові чи двоскладові.

Слова слід вимовляти не поспішаючи, в одному темпі. Після того як ви голосно і виразно прочитали слово, зробіть паузу на 1- 2 секунди і лише після неї вимовте наступне слово, зробіть паузу на 1- 2 секунди і лише після неї вимовте наступне слово. Зверніть увагу, як дитина слухає слова, чи намагається їх запам’ятати, як часто відволікається. Не варто у цю хвилину робити їй зауваження. Після проведення тесту результати спостережень можуть допомогти вам проаналізувати, що перешкоджало, а що допомагало дитині під час запам’ятовування слів.

Повторне тестування бажано проводити не раніше, ніж через 2 - 3 місяці. Відповіді дитини фіксуйте в протоколі.

Інструкція

Послухай уважно слова, які я прочитаю, і постарайся їх запам’ятати. Після того, як закінчу їх читати, ти назвеш ті слова, які запам’ятав.

Оцінювання результатів

Показник для реєстрації: кількість правильно відтворених слів (незалежно від їх послідовності). За кожне правильно відтворене слово нараховується 1 бал. Максимальний результат - 10 балів.

Високий рівень - 6 - 10 балів.

Середній рівень - 4 - 5 балів.

Низький рівень - 1 - 3 бали.

3.2. Запам'ятай малюнки

Оцінка об'єму|обсягу| короткочасної зорової пам'яті

Дитині|дитяті| показують малюнок із|із| зображенням різних фігур. Просять |прохають| розглянути|розглядувати| цей малюнок дуже уважно і запам'ятати фігури (їх має| бути 9).

Далі дитині|дитяті| показують інший малюнок, на якому є 9 зображень з|із| першого малюнка і ще 6 інших, і просять|прохають| її показати усі 9 картинок з|із| першого малюнка.

Час демонстрації першого малюнка 30 секунд. Після|потім| цього дану картинку прибирають з|із| поля зору дитини|дитяти| і замість неї показують іншу картинку.

Експеримент продовжується|триває| доти|до тих пір|, поки|доки| дитина|дитя| не впізнає|упізнає| всі зображення, але|та| не довше 1,5 хвилин|мінути|.|мінуту|

Оцінка результатів

10 балів — дитина впізнала на картинці всі дев'ять зображень, показаних їй на першій картинці , витративши на це менше 45 сек.

8-9 балів — дитина впізнала на картинці 7-8 зображень за час від 45 до 55 сек.

6-7 балів — дитина впізнала 5-6 зображень за час від 55 до 65 сек.

4-5 балів — дитина впізнала3-4 зображення за час від 65 до 75 сек.

2-3 балу — дитина впізнала 1-2 зображення за час від 75 до 85 сек.

0-1 бал — дитина не впізнала на картинці жодного зображення протягом 90 сек і більше.

3.3. Картинки

Оцінка зорової пам'яті — короткочасної і довготривалої

Покажіть дитині|дитяті| по черзі 10 картинок, на кожній з яких зображений|змальовувати| знайомий предмет. Час демонстрації кожної картинки 1-2 секунди. Після|потім| знайомства дитини|дитяти| зі|із| всіма десятьма картинками по черзі попросіть назвати|накликати| предмети, які вона запам'ятала. Порядок|лад| не має значення.

Враховується, скільки предметом від їх загального числа названо дитиною по пам'яті; повтори не враховуються, а також названі предмети, яких на картинках не було. Покажіть дитині ті картинки, які вона забула. Попросіть знову пригадати всі картинки через 10 хвилин. Знову відзначте результат. Потім запропонуйте пригадати всі картинки через 1 годину.Оцінювання результатів

Показник для реєстрації: кількість правильно відтворених назв картинок (незалежно від їх послідовності). За кожну правильно відтворену картинку нараховується 1 бал. Максимальний результат - 10 балів.

Високий рівень - 6 - 10 балів.

Середній рівень - 4 - 5 балів.

Низький рівень - 1 - 3 бали.
4. Методики діагностики мови
4.1. Назви|накликай| слова

Визначення запасу слів, які зберігаються в активній пам'яті дитини|дитяти|.

Дорослий називає дитині|дитяті| якесь слово з|із| відповідної групи і просить|прохає| її самостійно перерахувати інші слова, що належать до цієї ж групи.

На назву кожній з перерахованих нижче груп слів відводиться| по 20 сек, а в цілому|загалом| на виконання всього завдання|задавання| — 160 сек.

 1. Тварини.

 2. Рослини.

 3. Кольори|цвіт| предметів.

 4. Форми предметів.

 5. Інші ознаки предметів, окрім|крім| форми і кольору|цвіту|.

 6. Дії людини.

 7. Способи виконання людиною дій.

 8. Якості виконуваних людиною дій.

Якщо дитині|дитяті| самій важко почати|розпочинати| перерахування|перелік| потрібних слів, то дорослий допомагає їй, називаючи перше слово з|із| даної групи, і просить|прохає| дитину|дитяти| продовжити перерахування|перелік|.

Оцінка результатів

10 балів — дитина назвала 40 і більш різних слів, що належать до всіх груп.

8-9 балів — дитина назвала від 35 до 39 різних слів, що належать до різних груп.

6-7 балів — дитина назвала від 30 до 34 різних слів, пов'язаних з різними групами.

4-5 балів — дитина назвала від 25 до 29 різних слів з різних груп.

2-3 балу — дитина назвала від 20 до 24 різних слів, пов'язаних з різними групами.

0-1 бал — дитина за весь час назвала не більше 19 слів.

Висновки|висновки| про рівень розвитку

10 балів — дуже високий.

8-9 балів — високий

4-7 балів — середній.

2-3 балу — низький.

0-1 бал — дуже низький.

4.2. Розкажи|розказуй| за картинкою

Визначення активного словникового запасу дитини|дитяти|

Дитині|дитяті| показують серію картинок, представлених|уявляти| на малюнках. Далі дитині|дитяті| дають 2 хв. для того, щоб вона уважно розглянула|розглядував| ці картинки. Якщо вона відволікаєть| або не може зрозуміти, що зображене|змальовувати| на картинці, то дослідник| роз'яснює|роз'ясняє| і спеціально звертає її увагу на це.

Картинки для дітей від 3 до 4 років до методики «Розкажи|розказуй| за картинкою».

Картинки для дітей від 3 до 4 рр.

Серія сюжетных картинок до методики «Розкажи за картинкою» для дітей від 4 до 5 рр.
Після того, як розгляд картинки закінчений, дитині|дитяті| пропонують розповісти|розказувати| про те, що вона бачила на ній. На розповідь|оповідання| по кожній картинці відводиться|відводить| ще по 2 хв.

Психолог, що проводить дослідження за допомогою даної ме­тодики|, фіксує результати в таблиці, де відзначає наявність і частоту використання дитиною|дитям| різних частин мови, граматичних форм і конструкцій.

Таблиця 1

Схема протоколювання результатів дослідження за методикою «Розкажи|розказуй| за картинкою»

Фрагменти мови


Частота


з/п


що фіксуються в процесі дослідження


вживання


1

Іменники

2

Дієслова

3

Прикметники в звичайній формі

4

Прикметники в порівняльному ступені

5

Прикметники в найвищому ступені

6

Прийменники
7

Займенники

8

Сполучники

9

Прислівники
10

Складні речення і конструкції


Оцінка результатів

10 балів - у мовленні|промові| дитини|дитяти| зустрічаються всі 10 включених в таблицу| фрагментів мови|промови|.

  1. балів - у мовленні|промові| дитини|дитяти| зустрічаються 8-9 з|із| включених в таблицу| фрагментів мови|промови|.

  1. балів - у мовленні|промові| дитини|дитяти| зустрічаються 6-7 з|із| включених в| таблиці фрагментів мови|промови|.

  1. балів - у мовленні|промові| дитини|дитяти| є|наявний| тільки|лише| 4-5 з|із| десяти|десятеро| вклю­ченных| в таблицю фрагментів мови|промови|.

2-3 бали - у мовленні|промові| дитини|дитяти| зустрічаються 2-3 з|із| включених в таблицю фрагментів мови|промови|.

0-1 балів - у мовленні|промові| дитини|дитяти| є|наявний| не більш за один фрагмент мови|промови| з|із| тих, що включені в таблицю.

Висновки про рівень розвитку

10 балів — дуже високий.

8-9 балів — високий .

4-7 балів — середній .

2-3 бали — низький.

0-1 бал — дуже| низький.
5. Методики діагностики уваги
5.1. Знайди і викресли

Завдання|задавання|, що міститься|утримується| в цій методиці, призначене для визначення продуктивності і стійкості уваги

Дитині показують мал.1|. На ньому у випадковому порядку|ладі| дані зображення| простих фігур: грибок, будиночок, відро, м'яч, квітка, прапорець. Дитина|дитя| перед початком дослідження отримує|одержує| інст­рукцію| наступного|слідуючого| змісту|вмісту|:

«Зараз ми з|із| тобою пограємо в таку гру: я покажу тобі картинку, на якій намальовано багато різних|, знайомих тобі предметів. Коли я скажу слово "починай|розпочинай|", ти по рядках цього малюнка почнеш|розпочинатимеш| шукати і закреслювати ті предмети, які я назву|накликатиму|. Шукати і закреслювати названі|накликати| предмети необхідно до тих пір, поки я не скажу слово "стоп". В цей час ти повинен зупинитися|зупинятися| і показати мені те зображення предмету, яке ти побачив останнім. Після|потім| цього я відзначу на твоєму малюнку місце|місце-милю|, де ти зупинився|зупинявся|, і знову скажу слово "починай|розпочинай|". Піс­ля цього ти продовжиш робити|чинити| те ж, тобто шукати і викреслювати| з|із| малюнка задані предмети. Так буде кілька разів, поки|доки| я не скажу слово "кінець". На цьому виконання завдання|задавання| за­вершиться|».

У цій методиці дитина|дитя| працює 2,5 хв., протягом яких| п'ять разів підряд (через кожні 30 сек) їй говорять слова «стоп» і «починай|розпочинай|».

Експериментатор в цій методиці дає дитині|дитяті| завдання|задавання| шукати| і різними способами закреслювати які-небудь два різні| предмети, наприклад зірочку перекреслювати вертикальною лиінією|, а будиночок — горизонтальною. Експериментатор сам відмічає| на малюнку дитини|дитяти| ті місця|місце-милі|, де даються відповідні ко­манди|.

Обробка і оцінка результатів

При обробці і оцінці результатів визначається кількість| предметів на малюнку, проглянутих дитиною|дитям| протягом 2,5 хв., тобто за весь час виконання завдання|задавання|, а також окремо за кожен 30-секундний інтервал. Отримані|одержувати| дані вносяться до формули, по якій визначається загальний|спільний| показник рівня розвиненості у дитини|дитяти| одночасно двох властивостей уваги: про­дуктивності| і стійкості:

S=_ 0,5 ۬۟۟۬۬·۟۟۟ N-2,8n

t

де S — показник продуктивності і стійкості уваги обстеженої дитини|дитяти|;

N — кількість зображень предметів на малюнку, переглянутих| дитиною|дитям| за час роботи;

T — час роботи.

n — кількість помилок, допущених за час роботи. За помилки вважаються пропущені потрібні або закреслені непотрібні зображення.

В результаті кількісної обробки психодіагностичних даних визначаються по приведеній вище формулі шість показників, один — для всього часу роботи над методикою (2,5 хв.), а решта — для кожного 30-секундного інтервалу. Відповідно, змінна t в методиці набуватиме значення 150 і 30.

За всіма показниками S, отриманим|одержувати| в процесі виконання завдання|задавання|, будується графік, на основі аналізу якого можна судити про динаміку зміни у часі| продуктивності і стійкості уваги дитини|дитяти|. При побудові|шикуванні| графіка показники продуктивності і стійкості| переводяться|перекладають| (кожен окремо|нарізно|) в бали за десятибал­ьною| системою таким чином:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Навчальні програми для 6-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх...
...

Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям) Науково-методичний посібник
Рибалко В. В. – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Відділу педагогічної психології І психології...

Програма корекційного навчання з
Рецензенти: к пед н., ст н сп. Чеботарьова О. В. (старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
...

Ю. В. Рібцун корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого...
Вавіна Л. С. – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки...

Методичний посібник Львів 2008 удк 371. 3+377. 8 Рецензенти: Козловська...
Мандюк С. Я. Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «Будова І експлуатація автомобіля»: Методичний посібник....

Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика»
Програму уклала доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент Спринська З. В

Назва наукового проекту: Модернізація палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської...
Керівник проекту Баранов Володимир Андрійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник

Авторська програма розвиток та корекція дитячих емоцій у процесі сприймання музичних творів 2014
Автор : Чернякова (Коломійцева) Олеся Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології (двнз) Донбаського...

Методичні поради щодо діагностики порушень психофізичного розвитку...
Чернякова Олеся Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Державного вищого навчального закладу...

Логінова Олеся Леонідівна вчитель української мови та літератури
...

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет...
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....

Дорогою захоплення Методичний посібник
...

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор мед наук, професор Коробчанський В. О., доктор фарм наук, професор Кабачна А. В

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор фарм наук, професор Гладух Є. В., доктор фарм наук, професор Алмакаєва Л. Г

Політологія» Схвалено на засіданні кафедри політичних наук Протокол...
...

Програма фахового випробування з «цивільного права»
«Цивільного права» (при вступі на навчання за окр «спеціаліст») / Укладач: завідуючий кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт