Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

9.1. Методика Рене Жиля - Методичний посібник Укладач: Яценко Т. В. Рецензенти: Карабаєва І.І. кандидат психологічних...

Методичний посібник Укладач: Яценко Т. В. Рецензенти: Карабаєва І.І. кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії «Психології обдарованості»

Сторінка8/13
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

9.1. Методика Рене Жиля


Проективна методика дослідження особистості. Опублікована Р.Жилем в 1959 р. і призначена для обстеження дітей

Стимульный матеріал методики складається з картинок, на яких зображені діти і дорослі, а також тестові завдання, спрямовані на виявлення особливостей поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях, актуальних для дитини і її відносини з іншими людьми. Наприклад, на картинці намальована родина, що розташувалася навколо столу. Дитині потрібно вибрати собі місце за столом.

У тестових завданнях пропонуються на вибір типові форми поведінки в деяких ситуаціях. Наприклад:

- З ким ти любиш гратися? З дітьми твого віку, молодшими за тебе, старшими за тебе?

Завершується обстеження опитуванням, у процесі якого уточнюються дані, що цікавлять психолога. Методика дає можливість описати систему особистісних відносин дитини, що складається із двох груп змінних:

1. Показники, що характеризують конкретно-особистісні відносини дитини з іншими людьми: 1) матір'ю; 2) батьком; 3) обома батьками; 4) братами і сестрами; 5) бабусею і дідусем; 6) іншими (подругою); 7) учителем (вихователем або іншим авторитетним для дитини дорослим).

2. Показники, що характеризують особливості самої дитини:

1) допитливість;

2)прагнення до домінування у групі;

3) прагнення до спілкування з іншими дітьми у більших групах;

4) відгородженість від інших, прагнення до самоти;

5) соціальна адекватність поведінки.

Крім якісної оцінки результатів всі показники одержують своє кількісне вираження. Незважаючи на те, що необхідна подальша робота з вивчення валідності і надійності тесту, проведені дослідження свідчать про значну діагностичну цінність даних, одержуваних за допомогою тесту.

Мета методики полягає у вивченні соціальної пристосованості дитини, а також її взаємин з навколишніми.

Методика є візуально-вербальною, складається з 42 картинок із зображенням дітей або дітей і дорослих, а також текстових завдань. Її спрямованість - виявлення особливостей поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях, важливих для дитини і її відносин з іншими людьми.

Простота і схематичність, що відрізняють методику Жиля від інших проективних тестів, не тільки роблять її більше легкою для випробуваної - дитини, але і дають можливість щодо більшої її формалізації. Крім якісної оцінки результатів, дитяча проективна методика міжособистісних відносин дозволяє представити результати психологічного обстеження по ряду змінних і кількісно.

Психологічний матеріал, що характеризує систему особистісних відносин дитини, можна умовно розділити на дві більші групи змінних.

1) Змінні, що характеризують конкретно-особистісні відносини дитини: ставлення до сімейного оточення (мати, батько, бабуся, сестра та ін.), ставлення до друга або подруги, до авторитарного дорослого та ін.

2) Змінні, що характеризують саму дитину і проявляються в різних відносинах: товариськість, обережність, прагнення до домінування, соціальна адекватність поводження. Всі автори, що адаптували методику, виділяють 12 ознак: ставлення до матері, ставлення до батька, ставлення до матері й батька як сімейної пари, ставлення до братів і сестер, ставлення до бабусі й дідуся, ставлення до друга, ставлення до вчителя, допитливість, прагнення до домінування, товариськість, відгородженість, адекватність. Ставлення до певної особи виражається кількістю виборів даної особи, виходячи з максимального числа завдань, спрямованих на виявлення відповідного ставлення.

Методику Р. Жиля не можна віднести до числа чисто проективних, вона являє собою форму перехідну між анкетою і проективними тестами. У цьому її велика перевага. Вона може бути використана як інструмент глибинного вивчення особистості, а також у дослідженнях, що вимагають вимірів і статистичної обробки.

Інструкція

Особливості проведення процедури обстеження.

Перед початком роботи з методикою дитині повідомляється, що від неї чекають відповідей на питання за картинками. Дитина розглядає малюнки, слухає або читає питання і відповідає.

Дитина повинна вибрати собі місце серед зображених людей, або ідентифікувати себе з персонажем, що займає те або інше місце в групі. Вона може вибрати його ближче або далі від певної особи. У текстових завданнях дитині пропонується вибрати типову форму поведінки, причому деякі завдання будуються по типу соціометричних. Таким чином, методика дозволяє одержати інформацію про ставлення дитини до різних оточуючих людей, (до сімейного оточення) і явищ.

Доцільна тільки індивідуальна форма проведення тестування.

Ключі

№ шкал

Призначення шкал

Номера завдань

Загальна кількість
завдань

1

Ставлення до матері

1-4, 8-15, 17-19, 27, 38, 40-42

20

2

Ставлення до батька

1-5, 8-15, 17-19, 37, 40-42

20

3

Ставлення до матері і батька як батьківській парі

1-4, 6-8, 14, 17, 19

10

4

Ставлення до братів і сестер

1, 2, 4, 5, 6, 8-19, 30, 40, 42

20

5

Ставлення до бабусі й дідуся

1, 4, 7-13, 17-19, 30, 40, 41

15

6

Ставлення до друга (подруги)

1, 4, 8-19, 25, 30, 33-35, 40

20

7

Відношення до вчителя (авторитетного дорослого)

1, 4, 5, 9, 11, 13, 17.19, 26, 28-30, 32, 40

15

8

Допитливість

5, 22-24, 26, 28-32

10

9

Домінантність

20-22, 39

4

10

Товариськість

16, 22-24

4

11

Закритість, відгородженість

9, 10, 14-16, 17, 19, 22-24, 29, 30, 40-42

15

12

Соціальна адекватність поводження

9, 25, 28, 32-38

10
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Навчальні програми для 6-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх...
...

Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям) Науково-методичний посібник
Рибалко В. В. – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Відділу педагогічної психології І психології...

Програма корекційного навчання з
Рецензенти: к пед н., ст н сп. Чеботарьова О. В. (старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
...

Ю. В. Рібцун корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого...
Вавіна Л. С. – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки...

Методичний посібник Львів 2008 удк 371. 3+377. 8 Рецензенти: Козловська...
Мандюк С. Я. Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «Будова І експлуатація автомобіля»: Методичний посібник....

Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика»
Програму уклала доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент Спринська З. В

Назва наукового проекту: Модернізація палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської...
Керівник проекту Баранов Володимир Андрійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник

Авторська програма розвиток та корекція дитячих емоцій у процесі сприймання музичних творів 2014
Автор : Чернякова (Коломійцева) Олеся Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології (двнз) Донбаського...

Методичні поради щодо діагностики порушень психофізичного розвитку...
Чернякова Олеся Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Державного вищого навчального закладу...

Логінова Олеся Леонідівна вчитель української мови та літератури
...

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет...
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....

Дорогою захоплення Методичний посібник
...

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор мед наук, професор Коробчанський В. О., доктор фарм наук, професор Кабачна А. В

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор фарм наук, професор Гладух Є. В., доктор фарм наук, професор Алмакаєва Л. Г

Політологія» Схвалено на засіданні кафедри політичних наук Протокол...
...

Програма фахового випробування з «цивільного права»
«Цивільного права» (при вступі на навчання за окр «спеціаліст») / Укладач: завідуючий кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт