Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую


Додаток 9

до Порядку складання і виконання

розпису міського бюджету

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________

(посада) 
_________________________________
(підпис)            (ініціали і прізвище) 
М. П.    

Погоджено**
_____________________________
                         (посада)
_____________________________
    (підпис)                 (ініціали і прізвище)
_______________
  (число, місяць, рік)              М. П. 

ДОВІДКА
про зміни до плану використання бюджетних коштів


на _____ рік

Номер_________________
Дата___________________ 

Вид бюджету ________________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області ____________________________________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ____________________,
підстава_____________________________________________________________________________________,

код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету _______________ .з/п 

Показники* 

Сума змін (+,-), грн.

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

 

 

 

 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

 

 

 

1.1 

Поточні видатки 

 

 

 

1.2 

Капітальні видатки 

 

 

 

1.3 

Надання внутрішніх кредитів 

 

 

 

1.4 

Надання зовнішніх кредитів 

 

 

  

 

 

 Керівник**  _____________________________________
(підпис)         (ініціали і прізвище)  

Головний бухгалтер _____________________________________
(начальник планово-фінансового відділу) (підпис)         (ініціали і прізвище)

                   _________________
М. П.                  (число, місяць, рік)   
*Форма довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.

** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наукБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт