Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичний посібник Львів 2008 удк 371. 3+377. 8 Рецензенти: Козловська І. М., доктор педагогічних наук Пікарось О. Ф., кандидат технічних наук Мандюк С. Я. Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «Будова І експлуатація автомобіля»

Методичний посібник Львів 2008 удк 371. 3+377. 8 Рецензенти: Козловська І. М., доктор педагогічних наук Пікарось О. Ф., кандидат технічних наук Мандюк С. Я. Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «Будова І експлуатація автомобіля»

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


СТЕПАН МАНДЮК
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

З ПРЕДМЕТА

«БУДОВА І ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ»


Методичний посібник

Львів 2008

УДК 371.3+377.8

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Козловська І.М., доктор педагогічних наук

Пікарось О.Ф., кандидат технічних наук
Мандюк С.Я. Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «Будова і експлуатація автомобіля»: Методичний посібник. – Львів: Сполом, 2008. – 60 с.

Для викладачів загальнотехнічних дисциплін, майстрів виробничого навчання та інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

© Мандюк С.Я., 2008

ВСТУП


Однією з важливих форм навчальної роботи у професійно-технічних навчальних закладах, що ведуть підготовку водіїв автомобілів є лабораторно-практичні роботи.

Для проведення ЛПР потрібно мати приміщення з необхідною площею, з належним санітарним станом та з потрібним обладнанням. Все це буде сприяти проведенню ЛПР на належному рівні. Згідно завданню в навчальному процесі ЛПР займають проміжне місце між теоретичним і виробничим навчанням і є важливим засобом зв’язку теорії з практикою. Все це в значній мірі впливає на визначення виду, тематики і змісту ЛПР, терміну їх проведення, методів і прийомів керівництва діяльністю учнів.

Щоб заняття були ефективними і досягли поставленої мети, викладачу необхідно старанно до них готуватись і правильно обладнати робочі місця, слідкувати за тим, щоб вони були забезпечені всіма необхідними машинами, вузлами, приладами і пристроями, добре продумати план і методику проведення занять

Мета ЛПР – закріпити, поглибити, розширити й конкретизувати знання, одержані на уроках і засвоєні вдома при вивчені матеріалу; оволодіти початковими уміннями і навиками з демонтажу і монтажу вузлів і механізмів, їх регулюванням , використанням інструменту та пристроїв.

В жодному випадку ЛПР не можна проводити поки учні не отримають повний об’єм теоретичних знань, що відповідають всім завданням циклу.

Заняття об’єднані в певні цикли, число занять в кожному циклі відповідає числу ланок, на які розділено групу. Кожна ланка виконує теми завдання на робочому місці, яке обладнано відповідно до ЛПР.

Поділ групи на ланки можна проводити за двома критеріями. Перший: в ланку підбирають учнів приблизно з однаковим багажем знань та однаковою працьовитістю. Звичайно, в такому випадку в нас будуть сильніші і слабші ланки, а викладач змушений буде більше працювати(вести контроль і надати допомогу) з слабшими ланками, надавши більшої самостійності сильним ланкам. Другий: ланки формують з різних за успішністю і працьовитістю учнів. При такому варіанті в багатьох випадках сильніші учні приходять на допомогу слабшим.

В кожній ланці призначається ланковий, який відповідає за порядок на робочому місці, приймає і здає робоче обладнання, інструмент, літературу.

1. ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ


Лабораторії, в яких проводяться ЛПР, повинні бути обладнані автомобілями; автомобільними агрегатами, які призначенні для демонтажних і монтажних робіт, регулювання та необхідним для виконання цих робіт спеціальним обладнанням, пристроями. В лабораторії також повинен бути комплектний автомобіль, який призначений для виконання основних регулювань (вільний хід педалі муфти зчеплення, гальма, робочий хід педалі гальма…), щоб вивчити розміщення основних вузлів, та їх взаємодію на автомобілі. Для кращої оглядовості, доступності з такого автомобіля доцільно зняти кабіну, крила, капот.

Для кожної ланки в лабораторії необхідно створити робоче місце. На якому має бути виписка основних правил безпеки, культури праці, плакати, підручники, щоб учні мали змогу при потребі зробити відповідні записи в зошиті. Також на робочому місці мають бути окремі вузли, деталі, інструмент та пристрої необхідні для виконання завдання.

При зміні циклу на цих робочих місцях будуть виконуватися ЛПР інших тем і всі вузли, деталі та пристрої необхідно буде замінити іншими – згідно нових тем. Всі вони мають бути систематизовані за циклами, за темами. Їх необхідно розмістити на спеціальні стелажі в препараторській кімнаті. Кожне місце на стелажі необхідно позначити табличкою, де вказати номер циклу, номер і тему ЛПР.

Тому при зміні циклу буде зручно і легко вибрати необхідні вузли та деталі .

На таких робочих місцях учні вивчають розміщення вузлів на автомобілі, метод його демонтажу з автомобіля. Розібравши його згідно інструкційно-технологічної карти, вивчають його будову, засвоюють практичні навики з регулювання та використання необхідного обладнання, пристроїв.

Учні систематично розбирають і складають вузли, механізми в лабораторії не маючи практичних навиків в такій роботі. Тому це є причиною нищення деталей, особливо різьбових з’єднань.

Значить потрібний постійний контроль викладача за роботою учнів, а також потрібна допомога керівництва ПТНЗ, щоб поновлювати лабораторію вузлами та деталями.

Після закінчення навчального року всі агрегати потрібно укомплектувати і пофарбувати.

Стіни лабораторії необхідно оформити плакатами, куточками з технікою характеристикою автомобілів, з ремонту та з техніки безпеки.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...

Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив
Р. В. Мовчан, доктор філологічних наук (керівник групи); К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст Міністерства...

Навчально-методичний посібник Херсон 2017 удк 316. 61: 008(=16) К79...
Я. Ю. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії І методики викладання суспільствознавчих І гуманітарних дисциплін...

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор мед наук, професор Коробчанський В. О., доктор фарм наук, професор Кабачна А. В

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор фарм наук, професор Гладух Є. В., доктор фарм наук, професор Алмакаєва Л. Г

Методичний посібник Укладач: Яценко Т. В. Рецензенти: Карабаєва І.І....
Карабаєва І.І. – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії «Психології обдарованості» інституту психології...

Організація та проведення
Рецензенти: Дем’янчук Олександр Никанорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання мистецьких...

Дорогою захоплення Методичний посібник
...

Шахрай В. М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник
Шеремет Л. П. доктор філософських наук, професор кафедри суспільних наук Білоцерківського інституту економіки та управління вмуроЛ...

Навчальні програми «мистецтво» (8−10 класи) Міністерство освіти І...
Мартинчук О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти...

О. В. Коташевський посібник для слідчого
Литвак Олег Михайлович, доктор юридичних наук, професор інституту держави І права ім академіка В. М. Корецького Академії наук України,...

Мінрегіонбуд України Київ 2008
В. С., д-р техн наук, проф.; Вернигора В. О., канд техн наук; Галінський О. М., канд техн наук; Григоровський П.Є., канд техн наук;...

Мінрегіонбуд України Київ 2008
В. С., д-р техн наук, проф.; Вернигора В. О., канд техн наук; Галінський О. М., канд техн наук; Григоровський П.Є., канд техн наук;...

Методичні рекомендації для підготовки та проведення практичних І...
...

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет...
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт