Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)

Сторінка1/34
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Інститут психології, історії та соціології

ПАСПОРТ

КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ТА

СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

(навчально-методичний посібник)
Напрям підготовки: Соціальна робота


Херсон - 2010

ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Рекомендовано до друку Вченою радою ХДУ протокол №

За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т.В.
Автори – упорядники:
Шапошникова І.В. – кандидат філологічних наук, професор

Хижняк Л.М. – доктор соціологічних наук, професор

Коршун Т.В. – кандидат педагогічних наук, доцент

Копилова С.В. – кандидат педагогічних наук, доцент
Степанова О.А. – кандидат педагогічних наук, доцент

Голінська Т.М. – кандидат педагогічних наук, доцент
Бондаренко О.Г. – кандидат соціологічних наук, доцент

Бабіч Л.В. – кандидат педагогічних наук, доцент

Федорова О.В. – старший викладач

Оленківська Л.П. – старший викладач

Волошин О.В. – старший викладач
Логвиновська Т.А. – старший викладач

Турчанова Т.М. – старший викладач
Трошин С.І. – старший викладач

Гуріч В.О. – викладач

Черкашина Т.О. – асистент
Осадча М.В. – асистент

Технічний редактор: Голінська Т.М.

Паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 324 с.

ЗМІСТ
Навчальні дисципліни

кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

2009 – 2010 навчальний рік


1.

Самоорганізація особистості………………………………………………

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

13

2.

Історія соціальної роботи………………………………………………….

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

17

3.

Основи красномовства…………………………………………………….

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

25

4.

Людина в сучасному соціумі………………………………………………

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

33

5.

Правові засади соціальної роботи……………………………………...…

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

38

6.

Вступ до спеціальності……………………………………………………..

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

43

7.

Деонтологія………………………………………………………………….

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

50

8.

Соціальна антропологія…………………………………………………...

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

56

9.

Основи соціоекології……………………………………………………….

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

61

10.

Історія та теорія соціології………………………………………………...

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

65

11.

Соціологія……………………………………………………………………

Курс: І, ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота, Історія, Психологія

Форма навчання: денна

70

12.

Теорія соціальної роботи…………………………………………………..

Курс: І, ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

77

13.

Основи наукових досліджень……………………………………………..

Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

80

14.

Соціалізація особистості засобами образотворчого мистецтва………

Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

85

15.

Прикладні методики в соціальній роботі………………………………..

Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

94

16.

Основи дефектології………………………………………………………..

Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

103

17.

Основи демографії………………………………………………………….

Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

108

18.

Громадські об’єднання в Україні………………………………………...

Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

111

19.

Сучасний етикет та діловий протокол…………………………………..

Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

116

20.

Технології соціальної роботи……………………………………………...

Курс: ІІ, ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

123

21.

Соціальне партнерство…………………………………………………….

Курс: ІІ, ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

145

22.

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах…………………...

Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

148

23.

Технології соціологічних досліджень…………………………………….

Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

158

24.

Спеціалізовані служби у соціальній сфері………………………………

Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

166

25.

Міжнародний механізм захисту прав дітей та молоді..………………..

Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

178

26.

Галузеве законодавство у соціальній роботі…………………………….

Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

185

27.

Конфліктологія та основи кризових ситуацій………………………….

Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

195

28.

Інноваційні методики в соціальній роботі………………………………

Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

199

29.

Соціальне забезпечення населення………………………………………

Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

206

30.

Соціальна робота з різними групами населення……………………….

Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

218

31.

Соціальна геронтологія……………………………………………………

Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

235

32.

Менеджмент соціальної роботи…………………………………………...

Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

242

33.

Рекламні інформаційні технології в соціальній роботі………………..

Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

249

34.

Соціологія управління……………………………………………………..

Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

252

35.

Управлінські аспекти консультування населення…………………….

Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

260

36.

Міжнародні соціальні проекти та програми……………………………

Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

268

37.

Соціальна робота в міжнародних організаціях…………………………

Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

273

38.

Теорія і практика соціальної роботи з бездомними людьми………….

Курс: V

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

278

39.

Організація самокерованої групової роботи……………………………

Курс: V

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

282

40.

Теорія і практика соціальної роботи……………………………………..

Курс: V

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

288

41.

Сучасні зарубіжні теорії соціальної роботи……………………………..

Курс: V

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

292

42.

Організація навчання навичкам адвокатування………………………

Курс: V

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

296Таблиця 1.

Кадровий склад кафедри

Спеціальність “Соціальна робота”
п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

1

2

3

4

5

Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Коршун Т.В.

завідувач кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки, доцент

кандидат педагогічних наук, доцент

Основи наукових досліджень - 12

Сучасний етикет та діловий протокол - 14

2.

Копилова С.В.

доцент кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

кандидат педагогічних наук, доцент

Технології соціальної роботи - 64

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах - 16

Технології соціологічних досліджень - 18

Спеціальні служби у соціальній сфері – 20

Інноваційні методики в соціальній роботі – 8

Соціальне забезпечення населення - 18

Теорія і практика соціальної роботи з бездомними людьми - 14

Організація самокерованої групової роботи - 16

3.

Голінська Т.М.

доцент кафедри

соціальної роботи та

соціальної педагогіки

кандидат педагогічних наук

Соціалізація особистості засобами образотворчого мистецтва - 22

Прикладні методики в соціальній роботі - 44

Соціальна робота з різними групами населення - 44

Соціальна геронтологія - 18

4.

Степанова О.А.

доцент кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

кандидат педагогічних наук

Теорія і практика соціальної роботи - 32

5.

Бондаренко О.Г.

доцент кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

кандидат соціологічних наук

Самоорганізація особистості - 30

Правові засади соціальної роботи - 38

Міжнародний механізм захисту прав дітей та молоді – 14

Галузеве законодавство у соціальній роботі – 20

Сучасні зарубіжні теорії соціальної роботи - 16

6.

Волошин О.В.

старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Історія соціальної роботи - 30

Теорія соціальної роботи - 42


7.

Турчанова Т.М.

старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Основи красномовства - 38

8.

Федорова О.В.

старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Людина в сучасному соціумі - 30

Основи дефектології - 54


9.

Оленківська Л.П.

старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Менеджмент соціальної роботи - 26


10.

Гуріч В.О.

викладач кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Рекламні інформаційні технології в соціальній роботі - 18

Організація навчання навичкам адвокатування – 20


11.

Черкашина Т.О.

асистент кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Історія та теорія соціології - 18

12.

Осадча М.В.

асистент кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Соціальне партнерство - 20

Особи, які працюють за сумісництвом

13.

Шапошникова І.В.

керівник навчально-наукового Інститут психології, історії та соціології

Кандидат філологічних наук, професор

Вступ до спеціальності - 30

14.

Хижняк Л.М.

професор

Доктор соціологічних наук, професор

Соціологія управління - 18

Соціологія – 42

Управлінські аспекти консультування населення - 18

15.

Бабіч Л.В.

ХДУ, учений секретар

Кандидат педагогічних наук, доцент


Деонтологія – 30

Конфліктологія та основи кризових ситуацій - 18


16.

Логвиновська Т.А.

студмістечко ХДУ, директор

-

Соціальна антропологія - 30

Основи соціоекології - 28

Основи демографії - 14

17.

Трошин С.І.

ВО «Батьківщина»,

прес-секретар

-

Громадські об’єднання в Україні - 8

Міжнародні соціальні проекти та програми – 18

Соціальна робота в міжнародних організаціях – 18

Таблиця 2.

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі

Спеціальність “Соціальна робота”

п/п

Дисципліна

(назва за робочим планом)

Спеціальність

(за робочим планом)

Курси

Форми навча-ння

П.І-поБ.,

провідного

викладача

Форма контролю

1

2

3

4

5

6

7

1.

Самоорганізація особистості

Соціальна робота

1

денна

Бондаренко О.Г.

Екзамен

2.

Історія соціальної роботи

Соціальна робота

1

денна

Волошин О.В.

Екзамен

3.

Основи красномовства

Соціальна робота

1

денна

Турчанова Т.М.

Екзамен

4.

Людина в сучасному соціумі

Соціальна робота

1

денна

Федорова О.В.

Залік

5.

Правові засади соціальної роботи

Соціальна робота

1

денна

Бондаренко О.Г.

Екзамен

6.

Вступ до спеціальності

Соціальна робота

1

денна

Шапошникова І.В.

Екзамен

7.

Деонтологія

Соціальна робота

1

денна

Бабіч Л.В.

Залік

8.

Соціальна антропологія

Соціальна робота

1

денна

Логвиновська Т.А.

Залік

9.

Основи соціоекології

Соціальна робота

1

денна

Логвиновська Т.А.

Залік

10.

Історія та теорія соціології

Соціальна робота

1

денна

Черкашина Т.О.

Залік

11.

Соціологія

Соціальна робота

1, 3

денна

Хижняк Л.П.

Залік

12.

Теорія соціальної роботи

Соціальна робота

1, 2

денна

Волошин О.В.

Залік

13.

Основи наукових досліджень

Соціальна робота

2

денна

Коршун Т.В.

Залік

14.

Соціалізація особистості засобами образотворчого мистецтва

Соціальна робота

2

денна

Голінська Т.М.

Залік

15.

Прикладні методики в соціальній роботі

Соціальна робота

2

денна

Голінська Т.М.

Екзамен

16.

Основи дефектології

Соціальна робота

2

денна

Федорова О.В.

Екзамен

17.

Основи демографії

Соціальна робота

2

денна

Логвиновська Т.А.

Залік

18.

Громадські об’єднання в Україні

Соціальна робота

2

денна

Трошин С.І.

Залік

19.

Технології соціальної роботи

Соціальна робота

2, 3

денна

Копилова С.В.

Залік

20.

Соціальне партнерство

Соціальна робота

2, 3

денна

Осадча М.В.

Залік

21.

Сучасний етикет та діловий протокол

Соціальна робота

3

денна

Коршун Т.В.

Залік

22.

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах

Соціальна робота

3

денна

Копилова С.В.

Залік

23.

Технології соціологічних досліджень

Соціальна робота

3

денна

Копилова С.В.

Екзамен

24.

Спеціальні служби у соціальній сфері

Соціальна робота

3

денна

Копилова С.В.

Екзамен

25.

Міжнародний механізм захисту прав дітей

Соціальна робота

3

денна

Бондаренко О.Г.

Залік

26.

Галузеве законодавство у соціальній роботі

Соціальна робота

3

денна

Бондаренко О.Г.

Екзамен

27.

Конфліктологія та основи кризових ситуацій

Соціальна робота

3

денна

Бабіч Л.В.

Залік

28.

Інноваційні методики в соціальній роботі

Соціальна робота

4

денна

Копилова С.В.

Залік

29.

Соціальне забезпечення населення

Соціальна робота

4

денна

Копилова С.В.

Залік

30.

Соціальна робота з різними групами населення

Соціальна робота

4

денна

Голінська Т.М.

Залік

31.

Соціальна геронтологія

Соціальна робота

4

денна

Голінська Т.М.

Залік

32.

Менеджмент соціальної роботи

Соціальна робота

4

денна

Оленківська Л.П.

Залік

33.

Рекламні інформаційні технології в соціальній роботі

Соціальна робота

4

денна

Гуріч В.О.

Залік

34.

Соціологія управління

Соціальна робота

4

денна

Хижняк Л.П.

Залік

35.

Управлінські аспекти консультування населення

Соціальна робота

4

денна

Хижняк Л.П.

Залік

36.

Міжнародні соціальні проекти та програми

Соціальна робота

4

денна

Трошин С.І.

Екзамен

37.

Соціальна робота в міжнародних організаціях

Соціальна робота

4

денна

Трошин С.І.

Залік

38.

Теорія і практика соціальної роботи з бездомними людьми

Соціальна робота

5

денна

Копилова С.В.

Залік

39.

Організація самокерованої групової роботи

Соціальна робота

5

денна

Копилова С.В.

Залік

40.

Теорія і практика соціальної роботи

Соціальна робота

5

денна

Степанова О.А.

Екзамен

41.

Сучасні зарубіжні теорії соціальної роботи

Соціальна робота

5

денна

Бондаренко О.Г.

Екзамен

42.

Організація навчання навичкам адвокатування

Соціальна робота

5

денна

Гуріч В.О.

Залік


САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
Зміст курсу:

1. Системна теорія особистості: регулятивно-детерміністська парадигма

Соціальний суб’єкт як фактор антиентропійного процесу. Поняття, об’єкт і предмет, особистості Особистість як ізоморфна система в ієрархії соціальних суб’єктів. Параметри людини (її психологічної системи). Особистість у статиці. Особистість у динаміці.

2. Поняття про особистість, її розвиток та формування

Роль спадковості, середовища й діяльності в розвитку особистості. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку. Внутрішні суперечності як рушійні сили розвитку. Виховання, навчання і розвиток особистості.

3. Евристична модель самоорганізації особистості

Принципи складання моделі самоорганізації особистості. Складові моделі самоорганізації особистості, Скла­дові зовнішнього середовища особистості. Складові внутрішнього середовища особистості: психіка, свідомість, пізнання, спілкування, світогляд, кар’єра. Теорії в самоменеджменті. Управлінські теорії в самоменеджменті.

4. Особистість як соціально-психологічний феномен

Індивідуально-психологічні особливості особистості. Особистість як соціально-психологічний феномен. Темперамент як інтегративна характеристика індивідуальних якостей людини. Задатки. Здібності. Талант. Характер людини. Структура характеру

5. Пізнання як процес отримання знань

Структура знання. Чуттєвий та раціональний рівні пізнання. Конкретно–образне і абстрактне мислення. Види пам’яті. Творчість та її механізми. Інтуїція. Практика як критерій істини, основа і мета пізнання. Наукове пізнання специфіка і рівні. Форми і методи наукового пізнання.

6. Спілкування в самоорганізації особистості

Поняття спілкування. Сторони спілкування. Міжгрупове та тривале спілкування. Види помилок у формуванні першого враження. Модель та етапи спілкування. Засоби спілкування. Вербальні та невербальні засоби спілку­вання.

7. Теоретичні засади дослідження кар’єри

Поняття “кар’єра”. Розуміння кар’єри в соціогуманітарних науках. Ділові та особисті якості особистості. Основні типи життєвих устремлінь. Характеристики та типи трудової кар’єри. Поняття “ділова кар’єр”.

8. Життєвий та діловий успіх

Адаптивно–розвиваюча концепція особистості. Поняття “успіху”. Критерії успіху. Види успіху. Життєвий успіх. Взаємозв’язок ділової кар’єри та успіху. Діловий успіх. Складові ділового успіху.

9. Типологія та поведінка особистості

Модель ділової людини. Поняття “соціальний тип особистості”. Соціоніка про моделі ділової людини. Поведінка людини як система. Регулятори поведінки людини: потреби, емоції, воля, характер, здібності, свідомість.

10. Особисті обмеження, які стримують оптимальний особистісний та професійний розвиток

Поняття – ”особисте обмеження”. Усвідомлення, вивчення та подолання особистих обмежень. Подолання обме­ження “Невміння керувати собою”. Подолання обмеження “Невизначені особистісні цінності і цілі”. Подолання обмеження “Зупинений саморозвиток”.

11. Сучасні наукові погляди на самоменеджмент

Поняття самоменеджменту. Функції самоменеджменту. Психологічні теорії в самоменеджменті. Соціологічні теми.

12. Соціалізація і виховання особистості

Соціальна поведінка особистості і фори її формування. Соціальна. тановка і реальна поведінка. Конформність як прояв соціальної поведінки. Вплив самосвідомість і Я–концепція особистості на соціальну поведінку. Соціалізація і соціальна поведінка особистості. Вплив соціального статусу, соціальної роль на поведінку особистості.
Перелік лекцій

І. Змістовий модуль

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти»

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
Залучення вчених, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії, стимулювання І підтримка наукової діяльності в Україні

Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Обласний...
Марухина І. В., завідуюча обласним центром практичної психології І соціальної роботи

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б....
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Інструктивно-методичний лист Хмельницького обласного центру практичної...
Хмельницький обласний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає інструктивно-методичний лист «Про ведення обов’язкової...

Міністр освіти І науки дмитро табачник відвідав університет «україна»
Олегівна Кольченко, Петро Васильович Фесюк, Петро Петрович Поліщук, директори інститутів, завідувачі кафедр. Міністр із великим інтересом...

І звітності усіх ланок психологічної служби
Ар крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології І соціальної роботи, практичних психологів (соціальних...

Навчально-методичний посібник розробили викладачі кафедри соціології...
Методичні забезпечення підготовки соціологів / За ред професора В. Г. Городяненка. – 3-е видання, доповнене та перероблене. – Дніпропетровськ,...

Навчально-методичний посібник розробили викладачі кафедри соціології...
Методичні забезпечення підготовки соціологів / За ред професора В. Г. Городяненка. – 3-е видання, доповнене та перероблене. – Дніпропетровськ,...

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...

Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет...
Долбнєва Д. В. Звітність підприємств. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / Д. В. Долбнєва. – Львів.– 2017. – 200 с

Книга адресована керівникам та науково-педагогічним
Напн укра­їни, академік-секретар Відділення педагогіки І психології професійно-технічної освіти напн україни, заступник директора...

Міністерство освіти І науки України
Сидоренко В.І., Дудник Л. Б. Навчально-методичний посібник «Сучасний учитель – креативний учитель». 2014. 25с

Кафедра соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна» запрошує абітурієнтів!
А 6 листопада 1999 року в Києві однією з перших. За 17 років діяльності в університеті сформувалася мережа кафедр соціальної роботи...

Навчально-методичний посібник Схвалено науково-методичною радою
Бондарук І. П. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії: навчально-методичний посібник / І. П. Бондарук. –...

Методичні рекомендації для фахівців із соціальної роботи щодо здійснення...
На виконання соціальних ініціатив Президента України та пріоритетних завдань Міністерства соціальної політики України у 2012 році...

Міністерство освіти І науки України
Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на засіданні кафедри авіаційної психології

Навчально-методичний посібник Біла Церква 2015 ббк 63. 3(0)63. 3(4Укр)...
Т. О. Гребенчук. Готуємося до історичної олімпіади: методичні та інформаційні аспекти: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт